Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Overdrachtsbelasting op woningen stijgt van 2% naar 8% in 2021

Overdrachtsbelasting op woningen

Beleggers betalen meer

Particuliere investeerders en beleggers betaalden in 2020 2% overdrachtsbelasting bij een woning. Met ingang van 1 januari 2021 is dit percentage gestegen naar 8%. Deze belastingregel is van toepassing op woningen en appartementen die niet door de belegger zelf bewoond worden. Het hogere percentage is ook van toepassing op een vakantiewoning. Vastgoed dat u koopt om bijvoorbeeld aan uw kinderen, familie en derden te verhuren valt eveneens onder het hogere belastingtarief.

Wat is overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting is een heffing die u betaald bij het kopen van onroerend goed. De belasting wordt bij de koper van vastgoed geheven over de koopsom plus de lasten die aan een verkoper betaald zijn bij het kopen van het onroerend goed. Als belegger betaalt u 8% overdrachtsbelasting als u de woning niet zelf bewoont, maar anders gebruikt zoals:

  • Verhuren;
  • Gebruik als vakantiewoning;
  • Kopen voor en verhuren aan een kind;

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Wilt u gebruik maken van de vrijstelling voor overdrachtsbelasting? In dat geval moet u onder andere de aangekochte woning als hoofdverblijf gebruiken. Om deze reden vallen ook vakantiewoningen en tweede woningen onder het verhoogde belastingtarief van 8%.

Waarom stijgt de overdrachtsbelasting?

Beleggers hebben de afgelopen jaren veel vastgoed gekocht, waardoor de gemiddelde woningprijzen fors gestegen zijn. De krapte op de woningmarkt maakt het starters moeilijk om een woning te kopen. Vooral in de grote steden en randgemeenten zijn beleggers starters vaak te snel af. Met de tariefsverhoging biedt de overheid financiële ruimte om starters tussen de 18 en 35 jaar tegemoet te komen. Startende kopers kunnen vanaf 1 januari 2021 eenmalig gebruikmaken van een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Een van de voorwaarden is dat de woning het hoofdverblijf wordt.

Wijzigingen per 1 januari 2021

Met de tariefswijziging beoogt de overheid meer kansen voor starters en doorstromers op de woningmarkt. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en de doorstroming is vrijwel helemaal tot stilstand gekomen. Door het belastingtarief voor beleggers van 2% naar 8% te verhogen, biedt de overheid starters meer kansen. Veel beleggers hebben in de laatste maanden van 2020 hun slag geslagen, terwijl starters juist gewacht hebben tot 1 januari 2021 om zich te oriënteren op de woningmarkt.

Overdrachtsbelasting betalen

Beleggers die vastgoed op naam kopen, moeten overdrachtsbelasting betalen. Hoe u deze heffing betaalt, is afhankelijk van de manier waarop de transactie tot stand is gekomen. In geval van een notariële akte, doet een notaris digitaal aangifte en betaalt namens u de overdrachtsbelasting. Is er geen notariële akte opgemaakt, dan bent u verplicht zelfstandig aangifte te doen en het verschuldigde belastingbedrag te betalen. Zowel de aangifte als de betaling moeten binnen 1 maand na de datum waarop het onroerend goed uw eigendom is geworden bij de belastingdienst binnen zijn.

Startersvrijstelling en laag tarief niet altijd van toepassing

De overheid hanteert strikte voorwaarden voor de startersvrijstelling en de overdrachtsbelasting voor het lage tarief van 2%. Zo gelden de vrijstelling en het lage tarief niet wanneer u aandelen koopt in een vastgoedvennootschap. De stijging van de overdrachtsbelasting geldt alleen voor vastgoed in Nederland. Beleggers in buitenlands vastgoed of vakantiewoningen hebben te maken met de belastingregels die in het betreffende land van toepassing zijn. Investeert u in nieuwbouw? Hier zijn andere regels van toepassing en kan er sprake zijn van btw-heffing. Dit is ook het geval bij het kopen van bedrijfsvastgoed.

Ontwikkelingen overdrachtsbelasting

De gewijzigde regels en tarieven zijn ingegaan op 1 januari 2021 jl., sinds die tijd zijn er aanpassingen en wijzigingen geweest die het niet altijd even duidelijk maken waar u aan toe bent. Zo is de eenmalige vrijstelling voor starters tussen de 18 en 35 jaar nog steeds van toepassing, maar mag de woningwaarde niet hoger dan zijn € 400.000,-. Hiertoe horen ook aanhorigheden zoals een schuur, de tuin en garage. Jaarlijks presenteert de overheid een belastingplan voor het daaropvolgende jaar. De verwachting is dat ook in 2022 veranderingen in de overdrachtsbelasting gepresenteerd worden. Hoe en welke gevolgen dit heeft voor beleggers is nog niet duidelijk.

Advies vastgoedspecialist

Belegt u in vastgoed of wilt u weten welke belastingregels op uw situatie van toepassing zijn? Laat u vooraf adviseren door een professionele vastgoedspecialist en een fiscalist. Deze geven u advies over de belastingtechnische kant van het investeren of beleggen in vastgoed. Elitin Invest is uw adviseur en partner bij het aankopen, verkopen, beheren en verhuren van alle soorten vastgoed. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Leave a comment