Skip to content Skip to footer
Wilt u meer weten over een afbetaald huis erven? Een overlijden is een emotionele, traumatische gebeurtenis. U neemt afscheid van een dierbare en krijgt tegelijkertijd te maken met zaken die geregeld uw aandacht nodig hebben. Waar de eerste dagen in het teken van de uitvaart staan, heeft u ook na de begrafenis of crematie weinig tijd om tot rust te komen. Wanneer u als erfgenaam bent vastgelegd in het testament, krijgt u bij de afwikkeling hiervan te maken met een notaris, een testament executeur of in sommige situaties een bewindvoerder. Een afbetaald huis erven kan complex zijn. Kijk samen met notaris en/of mede erfgenamen wat de mogelijkheden zijn.

Alleen of samen een afbetaald huis erven

Het lijkt een gunstige situatie om een afbetaald huis te erven. Bij het erven van een woning is erfbelasting verschuldigd, dit verandert niet omdat de woning is afbetaald. De enige uitzondering is om het huis binnen acht maanden te verkopen. Let op dat de belastingdienst regels hanteert voor het berekenen en aangeven van de verschuldigde erfbelasting. Wacht niet te lang met het vragen van advies aan een belastingconsulent. Ondanks de emotionele situatie wilt u niet te maken krijgen met naheffingsaanslagen en/of boetebedragen, omdat u te laat aangifte heeft gedaan. Er zijn mogelijkheden om uitstel van aangifte aan te vragen. U heeft dan meer tijd om de aangifte te doen. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Deze data vraagt u op bij het Kadaster en/of de gemeente.

Samen erven

Het gebeurt vaak dat meerdere kinderen samen de ouderlijke woning erven. De standaard is dat elk kind recht heeft op zijn of haar erfdeel en bij een koopwoning een deel daarvan. Als er een testament is, dan kunnen daar uitzonderingen en/of andere bepalingen in zijn opgenomen. In dat geval is de wens in het testament leidend. Woningen die onderdeel zijn van een erfenis worden meestal verkocht of bewoont door een van de erfgenamen. In dat laatste geval koopt degene die woning wil bewonen de andere erfgenamen uit. Het is in dat geval verstandig om onderzoek te doen naar de actuele marktwaarde van de woning. Vergeet niet dat de erfbelasting ook van toepassing is bij meerdere erfgenamen.

Verhuren of verkopen geërfd vastgoed

Het plotseling erven van een woning en de mogelijkheden, is misschien niet iets waar u eerder over heeft nagedacht. Verkoopt u de woning? Gaat u zelf in het huis wonen? Of denkt u erover om te verhuren? Als de woning binnen acht maanden wordt verkocht, dan is dat van invloed op het bedrag van de erfbelasting. U heeft te maken met doorlopende vasten lasten. Gaat de voorkeur uit naar verhuren en zijn er meer erfgenamen? U moet samen overeenstemming bereiken. Zorg voor een duidelijke huurovereenkomst en laat u adviseren over zogenaamde huurbescherming.

Overleg met verzekeraars

Tussen het overlijden en de eventuele verkoop, verhuur of zelfbewoning van de woning zit enige tijd. Tijd waarin de woning onbewoond is. Leegstand brengt bepaalde risico’s met zich mee. Dit heeft onder meer betrekking op de lopende (woon)verzekeringen. Lees de verzekeringspolis na en meld de leegstand bij de betreffende verzekeraar. Dikwijls is het zo dat de dekking van een verzekering vervalt bij leegstand, omdat er geen toezicht is. Overleg met een verzekeraar om in geval van schade niet met lege handen te blijven zitten. Er zijn verschillende dingen die u kunt doen om het huis bewoont te laten lijken. Dit verkleint het risico op zowel vandalisme als inbraak.

Afbetaalde hypotheek

Bij het erven van een afbetaalde woning heeft u niet te maken met een openstaande hypotheekschuld. U hoeft geen onderzoek te doen naar de hypotheekschuld en het aanvaarden van de erfenis ligt voor de hand. Uiteraard is deze situatie van invloed op de jaarlijkse belasting die u aangeeft. Er is geen mogelijkheid om de hypotheekrente af te trekken en u wordt belast op uw vermogen. Weet u niet wat de gevolgen of mogelijkheden zijn? Neem contact op met een belastingconsulent. Deze is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en zoekt samen met u naar de beste oplossing.

Huis op naam zetten en verklaring van erfrecht

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. Dat neemt niet weg dat de ambtelijke molen doordraait. Is in de nalatenschap een woning of ander onroerend goed opgenomen? Laat een notaris dan een verklaring van erfrecht aanmelden bij het Kadaster. Het is de taak van het Kadaster om eigendommen op naam van de erfgenamen te zetten, waarbij de gegevens uit de verklaring van erfrecht worden overgenomen. In de verklaring van erfrecht, een officiële notariële akte, staat omschreven of de overledene een testament heeft laten opmaken, wie de erfgenamen zijn en wie van deze personen de bevoegdheid heeft de nalatenschap af te handelen.

Inhoud verklaring van erfrecht

In de notariële akte zijn verschillende door de notaris onderzochte en vastgestelde feiten opgenomen en omschreven: • Gegevens van de overledene, inclusief de overlijdensdatum. • Informatie over de huwelijkse status van de overledene, inclusief huwelijkse voorwaarden of binnen gemeenschap van goederen. • Eventuele informatie over eerdere huwelijken en de manier waarop deze zijn ontbonden. • Namen van kinderen. • Feit of er een testament is en wat de inhoud daarvan is. • Wie zijn de erfgenamen, is de erfenis aanvaard en hoe luidt de verdeling van de nalatenschap. • Is er een erfgenaam met een volmacht. Wie is bevoegd met het beheer van de nalatenschap. Het document is ondertekend door de notaris. U ontvangt een afschrift.

Meer weten over verkopen of verhuren geërfde woning

Heeft u een afbetaalde woning geërfd en bent u benieuwd naar de mogelijkheden die u heeft. Een woning kan op verschillende manieren rendement leveren, zonder dat u zich daar dagelijks mee bezig hoeft te houden. De vastgoedadviseurs van Investment Builders geven u advies en informatie over het verkopen en/of verhuren van vastgoed. In een vrijblijvend gesprek is er alle ruimte om vragen te stellen en voorbeelden van gelijkwaardige situaties te zien en beoordelen. Neem telefonisch contact op. U bereikt ons op 085-5000777. Of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl, we beantwoorden uw bericht zo snel mogelijk.

Afbetaald huis erven – FAQ

In veel gevallen zijn er een openstaande hypotheekschuld en andere kosten. Het gebeurt ook dat mensen een volledig afbetaald huis erven. De mogelijkheden hangen af van het aantal erfgenamen en de manieren waarop een erfenis verdeeld wordt. Bij het aanvaarden van de erfenis, moet u rekening houden met de vast lasten die voor de woning betaald moeten worden.

De belastingdienst gaat bij het berekenen van de erfbelasting over een woning uit van de WOZ-waarde minus de openstaande hypotheekschuld. Het is mogelijk om de WOZ-waarde in het jaar van overlijden op te geven, maar u kunt ook de WOZ-waarde in het jaar na het overlijden opgeven. Overleg met een belastingconsulent in welke box u de woning opgeeft.

In principe kan iedereen een afbetaald huis erven, als dit in een rechtsgeldig testament is vastgelegd. In de meeste gevallen zijn de erfgenamen de levenspartner en eventuele kinderen. Zonder andere bepalingen erven partner en kinderen een gelijkwaardig deel.

Wanneer u bijvoorbeeld van uw ouders een woning erft, kunt u beslissen om in de ouderlijke woning te gaan wonen. Zijn er broers en zussen die een gelijkwaardig deel geërfd hebben, dan koopt u deze uit voor een bedrag dat overeenkomt met de waarde van het erfdeel.

De belastingdienst hanteert hiervoor een periode van acht maanden. Als het niet lukt om de woning binnen deze periode te verkopen dan kunt u uitstel aanvragen. Vergeet u uitstel aan te vragen dan ontvangt u ongeveer een jaar na het overlijden een belastingaanslag.

Ja, u kunt uw woning of een gedeelte daarvan bij leven aan uw kinderen schenken. Er zijn belasting voordelen en vrijstellingen als uw kind later in de woning gaat of blijft wonen.

De vrijgestelde bedragen en het te betalen percentage dat de belastdienst hanteert bij nalatenschappen variëren en worden jaarlijks bijgesteld. Een belastingconsulent adviseert u hierbij over de mogelijkheden, en controleert of er bepaalde vrijstellingen van toepassing zijn.

Ja, een notaris is bekend met de stappen die genomen moeten worden. De notaris helpt u zowel met belastingzaken als de afwikkeling van de nalatenschap. Afhankelijk van de inhoud van een aanwezig testament neemt een notaris de rol van executeur op zich en verdeelt in deze rol de erfenis onder de erfgenamen.

De belastingdienst stuurt u, daar waar mogelijk, binnen drie tot zes maanden een definitieve aanslag. Soms duurt het afwerken en afhandelen wat langer. U mag ervan uitgaan dat u altijd bericht krijgt. In veel gevallen is het mogelijk om bezwaar te maken en duurt het afhandelen langer.