Skip to content Skip to footer

Is off market zorgvastgoed kopen rendabel? Als er ooit een geschikt moment was om zorgvastgoed te kopen dan is het nu. De pandemie heeft het bewustzijn vergroot van de nood aan meer medische ruimtes. De behoefte van artsen is groot en omvat zowel eerstelijnsartsen als gespecialiseerde zorgaanbieders. Met een dergelijke vraag naar medische zorg groeit ook de vraag naar onroerend goed. Off market zorgvastgoed kopen en verhuren stelt beleggers in staat aantrekkelijke rendementen te behalen.

Off-market zorgvastgoed kopen

Wanneer off market zorgvastgoed kopen?

Als u ervoor kiest om zorgvastgoed te kopen, is timing een belangrijke factor. Dit heeft te maken met de looptijd van een eventuele lening en de inbreng van eigen vermogen. De timing van de aankoop is ook sterk afhankelijk van de situatie van de medische praktijk. Is er financiële stabiliteit? Is het verantwoord op langere termijn een lening aan te gaan? Welke financieringsvormen zijn er beschikbaar. Door de bedoelde locatie te beoordelen en met een ervaren vastgoed adviseur te praten, is het makkelijker om op het juiste moment te kopen.

Bezettingskosten

Het aankopen van zorgvastgoed blijft niet bij een eenmalige uitgave. Na verloop van tijd zal het pand onderhoud nodig hebben, evenals modernisering en verbetering van de voorzieningen en faciliteiten. Onderhoud, aflossen van leningen en belastingen zijn voorbeelden van onderwerpen die meewegen in de bezettingskosten. Het is belangrijk om de terugkerende kosten en de invloed die deze op het beschikbare jaarbudget hebben overzichtelijk op een rijtje te hebben.

Off market zorgvastgoed kopen strategie en locatie

De zorgsector fluctueert, daarom is het belangrijk om grondig marktonderzoek te (laten) doen, voordat u een plaats of zorggebouw selecteert. Het bepalen van de locatie vereist verschillende overwegingen. Zorgverleners houden rekening met het patiëntenbestand en het niveau van de zorgverlening. Traditionele ziekenhuizen, poliklinieken of lokale operatiecentra moeten op zoek gaan naar vastgoed dat eenvoudig bereikbaar en toegankelijk is voor de overgrote meerderheid van de patiënten en bezoekers. Bovendien moet u nadenken over de infrastructuur en groeiplannen van de gemeenschap. Omdat ook dat van invloed kan zijn op de groei van de zorg die u verleend. Als de plaatselijke gemeenteraad besluit om meer winkels, gezinsactiviteiten en openbaar vervoer te ontwikkelen, kan dit het patiëntenbestand en de vraag naar passende zorg vergroten.

Functionaliteit zorgvastgoed

Elk type zorgvastgoed heeft eigen unieke vereisten en faciliteiten om zorg te bieden die aan de hedendaagse vraag voldoet. Hoewel een huisarts of fysiotherapeut misschien geen A-locatie nodig heeft, hebben artsen die meer gespecialiseerde zorg bieden, meer geavanceerde voorzieningen en behandelapparatuur nodig. Daarnaast is ook het aantal patiëntenkamers van invloed op het off market kopen van zorgvastgoed. Medische voorzieningen hebben gradaties. Elk type heeft voor- en nadelen die van invloed zijn op de zorgverlening. Bij het kopen van vastgoed bekijkt u de opties, zodat u de juiste keuze maakt voor de doelgroep die u bediend.

  • Ziekenhuizen. De meest traditionele vorm van ziekenzorg. Ziekenhuizen bieden een breed zorgspectrum en zijn toegankelijk voor patiënten en bezoekers op dezelfde locatie.
  • Poliklinieken. Het sluiten van grote ziekenhuizen heeft tot de ontwikkeling van meer plaatselijke poliklinieken gezorgd. Consulten en controles vinden hier plaats. Voor operaties en nazorg gaan patiënten naar het aangewezen ziekenhuis.

Aanvullende zorgdiensten

Naast huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en poliklinieken zijn er ook winkels die in de vraag naar medische hulpproducten voorzien. Deze zorg is vaak in de directe omgeving van een ziekenhuis of polikliniek gevestigd. Aanvullende zorgdiensten kunnen ook het vervoer van en naar een zorglocatie betekenen. Het kopen van geschikt zorgvastgoed is complex en er zijn veel bijkomende voorwaarden of belangen waar u onderzoekt naar kunt doen. Let ook op de huidige staat van een pand. Verzeker uzelf ervan dat u de kosten van een eventuele renovatie kunt dragen, zodat de investering rendabel in het gebruik is.

Andere overwegingen off market zorgvastgoed kopen

De pandemie heeft medische professionals extra aandachtspunten gegeven, waarmee bij het exploiteren van een medische voorziening rekening moet worden gehouden. Grotere ziekenhuizen houden nu bijvoorbeeld extra rekening met quarantaine eenheden. Daarnaast is het praktisch om te kijken naar het aantal vierkante meters van een pand. Dit omdat er in de toekomst misschien meer kantoorruimte is voorzien. Dit stelt artsen in staat patiënten op afstand te spreken door telefonische consultaties.

Zoekopdracht off market zorgvastgoed

De aankoop van zorgvastgoed is complex. Het zoeken naar een geschikt pand, locatiefactoren, marktbeoordelingen, kostenberekeningen en exploitatiebegrotingen zijn maar een paar aandachtspunten van een lange lijst met aankoopdetails. Als medisch professional heeft u niet altijd de tijd om de inventaris grondig te bekijken, bezoeken ter plaatse af te handen of uitgebreide onderhandelingen te voeren met een verkoper. U kunt ervoor kiezen om te vertrouwen op een ervaren vastgoed adviseur met specifieke kennis voor zorgvastgoed.

Professioneel netwerk

Ervaren vastgoed adviseurs hebben niet alleen jaren ervaring in het voeren van zakelijke onderhandelingen en vastgoed transacties. Ze begrijpen de unieke facetten van de zorgsector en begeven zich in een zakelijk netwerk van betrokken professionals. Een adviseur kan met u kijken naar de structurele basisvereisten en berekent de (ver)bouwkosten om een pand rendabel te maken. Het voordeel van een vastgoed adviseur is, dat deze via het netwerk weet welke geschikte locaties off market of in de stille verkoop aangeboden worden. Koopt u een grote bestaande zorglocatie? Dan heeft u mogelijk te maken met het College Sanering zorginstellingen. Gaat uw voorkeur uit naar een bestaand gebouw dat niet zo groot van omvang is, dan heeft deze transactie geen toestemming en/of goedkeuring nodig.

Advies zorgvastgoed kopen

Het (ver)kopen van zorgvastgoed in de stille verkoop is een complexe materie. De ene transactie verloopt vlotter dan de andere. Onderhandelingen gaan er soms stevig aan toe en leiden niet altijd tot het gewenste resultaat. Met de hulp van een vastgoed adviseur zijn er mogelijkheden om tussendoor te overleggen en eventueel de strategie te wijzigen. Zorgvastgoed kopen kan op lange termijn rendabel zijn, door de meerwaarde die regelmatig onderhoud en moderne voorzieningen met zich mee brengen. Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek en stippel samen met een expert een traject naar succes uit.

Off market zorgvastgoed kopen – FAQ

Ja, in de basis kan vastgoed door elke geïnteresseerde aangekocht worden. De mogelijkheden hangen af van de voorwaarden die een koper stelt en het feit of u over voldoende financiële middelen beschikt om de koop af te ronden.
Vastgoed dat in de stille verkoop is, maakt het onderhandelen eenvoudiger. Te koop borden ontbreken, en buiten de betrokken partijen is het niet bekend dat een pand te koop staat. Alleen serieus geïnteresseerden doen een bod en/of vragen om meer informatie.
Stille verkoop wijkt niet of nauwelijks af van een standaard (ver)koop. Het grote verschil is de manier waarop een verkoper of tussenpersoon het pand onder de aandacht van potentiële kopers brengt. Het staat u, als koper, vrij een bod uit te brengen dat afwijkt van de vraagprijs. Het is aan de verkoper om hierop in te gaan en wel of niet met u te onderhandelen over de verkoopsvoorwaarden.
De vraag naar hoogwaardige zorg neemt naar verwachting de komende jaren alleen maar toe. De combinatie van een wereldwijde pandemie en vergrijzing van de bevolking beïnvloed de zorgvraag zowel op gemeenschappelijk als persoonlijk vlak. Bij een correct gebruik, periodiek onderhoud en regelmatige servicebeurten kunt u bij verkoop op meerwaarde rekenen.
Er zijn maar weinig vastgoed transacties die zonder financiering plaatsvinden. Reken bij het vinden van een financier niet op de traditionele bank. Constructies zoals sale- en leaseback liggen meer voor de hand.
Vastgoed adviseurs hebben inzicht in panden die binnenkort op de markt komen. Het netwerk waarin zorgverleners, makelaars en financiers zich bevinden zorgt ervoor dat voor zorgvastgoed vlot een nieuwe eigenaar krijgt. Dit zonder advertenties.
Nee, het College heeft recentelijk besloten dat kleinschalige zorginstellingen zonder goedkeuring of toestemming van eigenaar mogen wisselen. U kunt controleren of dit voor het pand of zorgvastgoed dat u op het oog heeft ook van toepassing is.
Het College Sanering zorgt voor een open en transparant verkoopproces, waarbij vastgoed voor een marktconforme prijs van eigenaar wisselt. Door de melding van de voorgenomen verkoop in een vroeg stadium te doen, kunnen misstanden voorkomen worden.
Niet elke investering blijkt achteraf rendabel te zijn. Door grondig vooronderzoek te doen naar een pand en de bouwkundige toestand kunt u hoge kosten voorkomen. Laat een pand grondig nakijken, waarbij met name de constructie belangrijk is. Met regelmatig onderhoud creëert u meerwaarde. Het verbeteren van de bestaande infrastructuur door toevoeging van moderne faciliteiten heeft eveneens een positief effect op de waarde van vastgoed. Investeren in zorgvastgoed is een lange termijn investering. Verwacht niet dat u met het kopen en direct doorverkopen veel meerwaarde behaalt.