Skip to content Skip to footer

Heeft u interesse in een off market hotel kopen? Hotels, resorts en vakantieparken worden meestal verkocht als operationele entiteiten. Alle gemaakte operationele afspraken, gaan over op de nieuwe eigenaar. Denk hierbij aan nieuwe boekingen, verhuur van materiaal en personeelscontracten. Dit maakt de procedure van een off market hotel kopen anders dan typische en standaard vastgoedtransacties.

Off-market hotel kopen

Economische overwegingen off market hotel kopen

De eerste vraag die u zich als koper van een off market hotel moet stellen is: “Waarom is dit hotel interessant?”. Vaak variëren de redenen van interessante ontwikkelingen in de hotelsector, tot de puur emotionele bekendheid met het hotel. De realiteit is dat nog altijd veel hotelovernames deels gedreven zijn door dromen over een eigen hotel en het inspelen op een niche in de markt. Wanneer u het zich kunt veroorloven om een hotel als ‘hobby’ met weinig tot geen cashflowopbrengsten te hebben is dat geen probleem. Wanneer u echter in hotelvastgoed investeert om uiteindelijk een rendabele onderneming te hebben, dan is belangrijk om onderzoek te doen naar zowel de schuldenpositie van het hotel dat u op het oog heeft als een toekomstige exploitatiebegroting.

Potentieel van het off market kopen van een hotel

De strategische redenen om een hotel te kopen zijn divers. Als koper kunt u het potentieel voor succes zien met een specifiek type accommodatie, zoals een:

 • Luxe resort
 • Suitehotel
 • Hotel gericht op zakenreizigers
 • Wellness & Spa hotel

Een voorzichtige koper kiest voor een grondige aankoop analyse en zal de tijd nemen om een due diligence onderzoek te doen. Dit om onaangename verrassingen te vermijden. Due diligence kan wijzen op een mogelijke herstructurering van de transactie of het beëindiging van een voorgenomen overname. Dat neemt niet weg dat u als koper gedurende het hele proces met een open blik handelt en onderneemt.

Hoe koopt u off market een hotel?

Door een hotel off market aan geïnteresseerde kopers aan te bieden, is het niet publiekelijk bekend dat naar een andere eigenaar wordt gezocht. Vanuit zakelijk oogpunt biedt dit de mogelijkheid om het koopproces met de nodige zorgvuldigheid te benaderen. Beslissingscriteria om een hotel of resort te kopen zijn:

 • Plaats, locatie.
 • Type eigendom en grootte.
 • Kosten.
 • Huidige en potentiële opbrengsten.
 • Potentiële waardestijging van activa.
 • Risico en stabiliteit van de winst.
 • Eventuele herpositionering door renovatie, opwaardering en/of management wisseling.
 • Kansen die de lokale markt biedt.

Elke koper of investeerder van een hotel heeft eigen, unieke motieven om een off market hotel te kopen. Wat uw motivatie ook is, een duidelijk omschreven strategie en besluitvormingsproces zijn onmisbaar voordat u het onderzoeksproces en de (ver)kooponderhandeling ingaat.

Interesse duidelijk maken

Wanneer u bent gewezen op een mogelijk interessant hotel dat in de stille verkoop staat, kunt u uw interesse aan de verkoper duidelijk (laten) maken. Uw interesse kenbaar maken, betekent niet direct dat u tot koop over moet gaan. Neem de tijd om alle aspecten te onderzoeken en bekijken. Hiermee voorkomt u dat u goede kansen laat liggen en onnodige inspanningen op lange termijn moet doen. Heeft u geen eigen onderzoeksteam? Doe dan een beroep op een ervaren team van externe due diligence- en aankoop- of acquisitie adviseurs. Kies voor adviseurs die kennis hebben de lokale markt. Dit zijn onder andere brancheadviseurs, makelaars, accountants, vastgoed adviseurs en/of vermogensbeheerders.

Eerste screening van het hotel

Veel eigendommen vallen na een eerste screening af. Op basis van uw kennis en de inbreng van een adviseur ziet u vrij vlot of een hotel aan de door u gestelde aankoopcriteria voldoet. Doorstaat een hotel de eerste screening? Het volgende punt kan zijn een bezoek ter plaatse of een inspectie van het vastgoed waarna de volgende “go / no-go” beslissing volgt. Besluit u om het aankoopproces door te zetten dan zijn een marktanalyse en een analyse van het hotel nodig. Op basis daarvan is het mogelijk om een businessplan en een bod samen te stellen. Uiteraard kan het na het bestuderen van een analyse gebeuren dat u besluit geen onderhandelingen met de huidige eigenaar te starten.

Onderhandelingen koper – verkoper

Ziet u potentie in het hotel dat u op het oog heeft? Nadat u een eerste bod heeft uitgebracht, beginnen de onderhandelingen. In een bijeenkomst wisselt u van gedachten over de aankoopprijs en bijkomende zaken. Wanneer beide partijen zich hier niet in kunnen vinden of onvoldoende aanknopingspunten zien, kunnen de onderhandelingen alsnog afketsen. Het is in deze fase gebruikelijk dat zowel de verkoper als koper een term sheet of intentieverklaring ondertekenen, dit nadat u in eerdere fase als een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend. Het document kan bestaan uit verschillende punten:

 • Beschrijving van het pand.
 • Marktoverzicht, verleden en toekomst.
 • Verwachte winst- en verliesrekening.
 • Managementstijl en marketing.
 • Bedrijfsopbrengsten en kosten.
 • Financiering.
 • Exit strategie.

Het ondertekende document kan tijdens de onderhandelingen worden bijgewerkt en/of herzien, waarbij de definitieve versie geldig is tijdens de daadwerkelijke overgangsfase.

Definitief aan- en verkoopcontract

Tonen de onderzoeksresultaten aan dat het hotel voldoende potentie heeft? Heeft u een goed gevoel bij het hotel dat u off market wilt kopen? De onderhandelingen komen nu in de definitieve fase. Het aan- en verkoopcontract moet leiden tot een onderbouwde overeenkomst waarin alle voorwaarden van de transactie in zijn opgenomen. Het aan- en verkoopcontract van een off market hotel is lijvig en bevat uitgebreide omschrijvingen over de overdracht van het vastgoed.

Off market een hotel kopen is complex

De manier waarop een vastgoedtransactie in de hotelsector tot stand komt, is complex en neemt in de regel behoorlijk wat tijd in beslag. Als koper wilt u er van overtuigd zijn dat het hotel dat u koopt over potentie beschikt en dat er geen verborgen gebreken of financiële stroppen te verwachten zijn. Onderzoek, of laat dit doen, vooraf alle facetten die aan het hotel en de bedrijfsvoering verbonden zijn. Hoe zit het met de huidige medewerkers? Wat gebeurt er met nieuwe boekingen en reserveringen? Het is belangrijk om te weten hoe de bedrijfsresultaten er de afgelopen jaren uitzagen en op welke manier u in de toekomst de exploitatiebegroting samenstelt. Het kan geen kwaad om over deze en andere facetten te sparren met een ervaren vastgoed adviseur. Een externe partij, kijkt vaak met een ander oog naar de investering die u wilt doen.

Off market hotel kopen – FAQ

Om de verkoopprijs van een hotel te bepalen, is het belangrijk om rekening te houden met factoren zoals locatie, staat van onderhoud, grootte, situatie van de plaatselijke markt en in het verleden behaalde bedrijfsresultaten. Voor een verkoper heeft het pand vaak emotionele waarde. Dit is voor u als koper niet interessant. U bereidt een zakelijke transactie voor.
Vastgoed dat off market aangeboden wordt, biedt kansen aan zowel u als koper als aan de verkoper. Het hotel wordt alleen aan een selecte groep potentiële kopers aangeboden, zodat u tijd heeft om een bod voor te bereiden en vervolgens te onderhandelen. Off market geeft kansen om de prijzen realistisch te houden, zonder dat de ene bieding wordt overtroffen door de volgende.
Ja. Net zoals u kunt beslissen een bod uit te brengen en met de verkoper te onderhandelen, mag de verkoper het bod afwijzen en onderhandelingen afhouden. Het staat iedere verkoper vrij om te onderhandelen met een koper of investeerder die deze aanspreekt.
Ja. Het staat een verkoper volledig vrij om voor off market of publieke verkoop te kiezen. Het gebeurt dat een pand eerst off market staat, zodat de verkoper de interesse kan peilen. Bij voldoende interesse kan het hotel alsnog openbaar verkocht worden.
Hotelvastgoed is complex. Grondig onderzoek is nodig, dit onder andere om te zien hoe zaken ten aanzien van het personeel zijn geregeld. Bij een hotel dat goed loopt en dat een rooskleurige toekomstvoorspelling heeft, is het niet direct nodig om naar andere medewerkers om te zien. In andere situaties kan dat wel het geval zijn. Laat onderzoeken hoe en waar het personeel in dienst is en welke arbeidsovereenkomsten er zijn. Dit voorkomt dat u later met onaangename situaties te maken krijgt.
Hotelvastgoed kan op verschillende manieren van eigenaar wisselen. Zo kunt u een volledig functionerend hotel kopen, maar u kunt er ook voor kiezen om een hotel te kopen dat tijdelijk gesloten is. Beide situaties hebben voor- en nadelen. In geval van een functionerend hotel, koopt u meestal ook de aandelen van de onderneming die het hotel uitbaat.
Vastgoed in de stille verkoop is niet anders dan onroerend dat op de gebruikelijke manier wordt verkocht. Bij een complexe overeenkomst is het inschakelen van een vastgoed adviseur een prettige en zekere gedachte.