Skip to content Skip to footer
Succesvol een beleggingspand verkopen Haarlem? Als u heeft geïnvesteerd in vastgoed, maar denkt dat het beter is uw geld ergens anders in te investeren, is de tijd om te verkopen aangebroken. Ondanks dat veel andere vastgoedbeleggers kiezen voor de strategie van kopen en vasthouden, is het nu een prima tijd om tegen een mooie verkoopprijs te verkopen. Gewoonlijk kijken vastgoedeigenaren naar trends op de vastgoedmarkt en wachten zo het ideale moment af. Voordat u besluit tot een beleggingspand verkopen Haarlem, moet u rekening houden met economische factoren, maar ook uw financiële situatie en onderhoudsbehoeften zijn hierop van invloed.

Meerwaarde beleggingspand verkopen Haarlem

Het ideale moment om te verkopen, is als er sprake is van een grotere vraag naar vastgoed dan dat het aanbod is. In zo’n verkopersmarkt zijn de omstandigheden gunstig voor verkopers met snellere verkopen, nauwelijks prijsverlagingen en concurrentie tussen kopers. Het beperkte aanbod laat kandidaat-kopers tegen elkaar opbieden, waardoor het gebeurt dat de vraagprijs ruimschoots wordt overboden. Hoewel het onmogelijk is om toekomstige marktomstandigheden te voorspellen, zijn er factoren die u helpen bij de beslissing om wel of niet te verkopen.

• Aanzienlijk eigen vermogen. Met de verkoop maakt u kapitaal vrij voor andere beleggingen of plannen die u heeft.
• Vraag van kopers is hoog.
• Verkopen voordat dat marktomstandigheden veranderen.

Beleggingspand voor renovatie verkopen

Nadat u jarenlang maandelijkse inkomsten uit de huurgelden heeft gehad, is nu de tijd aangebroken dat het pand modernisering en/of renovaties nodig heeft. Als de kosten van de noodzakelijke reparaties of verbeteringen een te grote financiële last zijn, is verkopen een prima voornemen. Zelfs als er geen sprake is van een onmiddellijke noodzaak voor onderhoud, heeft uw pand misschien de komende jaren een uitgebreide renovatie en/of verduurzaming nodig. Wanneer de kosten hiervan hoger zijn de opbrengsten, verkoop dan terwijl het pand nog in goede staat is. Denk aan dakrenovaties, maar ook isolatie werkzaamheden en het verduurzamen van de verwarmingsinstallaties hebben gevolgen voor de nettowinst die u maakt.

Kleine reparaties voor verkoop

Hoewel nu verkopen helpt bij het vermijden van onderhouds- en renovatiekosten op langere termijn, zijn er kleine dingen die u laat repareren voor de verkoop. Maak een beleggingspand in Haarlem klaar voor verkoop met wat kleine updates. Zorg ervoor dat het pand er aantrekkelijk uitziet, terwijl u aan de andere kant open bent over de onderhoudsplanning en renovaties die er op termijn aan komen.

Beleggingspand verkopen voor kapitaalinjectie

Een beleggingspand in Haarlem verkopen is financieel het meest zinvol wanneer u plannen heeft om het kapitaal ergens anders in te investeren of uw vastgoedportefeuille te diversifiëren. Zit het grootste deel van uw vermogen vast in een pand? In dat geval is er geen variatie. Op het moment dat de huizenmarkt inzakt, is uw financiële gezondheid in gevaar. Heeft u te veel vermogen in onroerend goed geïnvesteerd? Het kan de moeite waard zijn om een beleggingspand te verkopen om plaats te maken voor een gevarieerde investeringsportefeuille. Overleg met een vastgoedprofessional geeft inzicht in uw huidige situatie en de manieren om veranderingen aan te brengen.

Invloed van inflatie op de waarde van vastgoed

Een hekelpunt dat vaak over het hoofd wordt gezien is de economische impact van inflatie op vastgoed. Het is een bekend feit dat de huurprijzen van (woon)vastgoed jaarlijks met de inflatie mee ontwikkelen. Hoewel inflatie zorgt tot een hogere waardering van vastgoed, snijdt het mes aan twee kanten. Misschien krijgt u een hogere verkoopprijs vanwege de inflatie, maar daar staan kosten tegenover. Deze kosten stijgen mee met de inflatie. De ontwaarding van geld heeft invloed op het dagelijks leven. Koopkracht is dan ook een belangrijke factor, ook op de vastgoedmarkt.

Leegstand beleggingspand voorkomen

Afhankelijk van het type beleggingspand dat u in eigendom heeft, is leegstand een risico. Leegstand voorkomt dat u inkomsten heeft uit de huur, terwijl de maandelijkse kosten gewoon betaalt moeten worden. Huurwoningen die leeg staan, geven u de kans om de woning te verduurzamen en daarna een nieuwe huurder te zoeken. Huurders hebben interesse in energiezuinig wonen, zodat de maandelijkse lasten voor nutsvoorzieningen betaalbaar blijven. Wanneer u geïnvesteerd heeft in een bedrijfspand, heeft u mogelijk met langdurige leegstand te maken. Deze leegstand mag niet te lang duren, de overheid heeft daarvoor wet- en regelgeving ingeroepen. Natuurlijk is het mogelijk om een leegstaand bedrijfspand te verkopen. U heeft hierin meer succes door vooraf onderzoek te doen naar de mogelijkheden die beschikbaar zijn om een pand nieuw leven in te blazen.

Transformeren beleggingspand in Haarlem

Voordat u een pand op de markt brengt, is het interessant om onderzoek naar het bestemmingsplan en de mogelijkheden voor transformatie. Vooral bedrijfspanden komen hiervoor in aanmerking. Het is voor een kandidaat-koper praktisch om te weten wat wel of niet kan en hoe de gemeente Haarlem hier tegenover staat. Leegstaande bedrijfspanden die op de juiste locatie staan, kunnen verbouwd worden tot appartementen. Door het pand tegelijkertijd te verduurzamen is een investeerder vrij zeker van interesse van huurders. Transformatie is niet altijd mogelijk en gemeentes juichen dit niet bij elk pand toe. Omdat ook in Haarlem de vraag naar woonruimte groter is dan het aanbod, is transformatie van vastgoed zeker een interessant gespreksonderwerp.

Advies beleggingspand verkopen in Haarlem

Bent u ervan overtuigd dat nu het juiste moment is om een vastgoedbelegging te verkopen? U kunt het pand in Haarlem openbaar verkopen, maar ook stille verkoop is een mogelijkheid. De verkoopstrategie bepalen is niet eenvoudig. Misschien heeft u geen ‘zin’ om een groot aantal bezichtigingen te begeleiden of wilt u voorkomen dat u te maken krijgt met concurrerende kandidaat-kopers die elkaar overbieden. Overleg met een vastgoedadviseur laat zien wat de mogelijkheden zijn bij het verkopen van een beleggingspand in Haarlem. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de begeleiding van de bezichtigingen aan onze adviseurs over te dragen. Datzelfde geldt voor het onderhandelen met kandidaat-kopers. Investment Builders levert dienstverlening op maat. U geeft aan welke delen of stappen van het verkooptraject u zelf doet en welke punten u aan ons overlaat. Uiteraard is het mogelijk om de onderhandelingen samen te doen. Maak gerust een afspraak voor een gesprek.