Skip to content Skip to footer
Wilt u een beleggingspand verkopen? Of uw vastgoedportefeuille nu uit een of een tiental panden bestaat, het kan moeilijk zijn om te beslissen wanneer u deze activa verkoopt. U wilt dat uw investering rendement oplevert in plaats van geld kost. Het is niet eenvoudig om te weten wanneer een beleggingspand verkopen mogelijk is. Een succesvolle verkoop hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, de vastgoedmarkt en andere externe factoren.

Beleggingspand verkopen op het geschikte moment

Hoelang u een beleggingspand in eigendom houdt, hangt af van uw beleggingsdoelen. Als u winst wilt maken bij de verkoop, is het over het algemeen verstandig en geadviseerd om te wachten met de verkoop van een pand tot minimaal 12 maanden na de aankoop. Toch zijn er redenen waarom u misschien eerder wilt verkopen, bijvoorbeeld als u geld verliest door het pand aan te houden. Dit kan gebeuren in tijden van prijsdalingen van onroerend goed, perioden van hoge leegstand of gewoon een slecht presterende vastgoedmarkt. Wilt u een passief inkomen verdienen? Uw verhuurpand helpt u daarbij en in dat geval kiest u voor behoudt.

Redenen om beleggingsvastgoed te verkopen

Er zijn verschillende redenen waarom mensen overwegen hun beleggingspand of verhuurvastgoed te verkopen:

Kapitaal vrijmaken

Het verkopen van een beleggingspand is een goede manier om kapitaal vrij te maken. Misschien heeft u geld nodig om een andere investering te doen. Er zijn ook vastgoedbeleggers die een eigendom verkopen om er een groter pand voor terug te kopen.

Verkeerd rendement slechte marktomstandigheden

Beleggen en investeren kent risico’s, ook vastgoedinvesteringen zijn niet zonder risico en verlopen niet altijd volgens plan. Als een huurwoning meer kost dan dat het waard is, beïnvloed dit uw keuze om te verkopen. Vooral als de huurlasten hoger zijn dan de huurinkomsten, is verkopen een goede beslissing. Beleggers verkopen ook als duidelijk is dat het potentieel voor een waardevermeerdering klein is. Soms is het beter voor uw vastgoedportefeuille om verliesgevend vastgoed van de hand te doen.

Gunstige markt

Net zoals dat het voordelig kan zijn om onder slechte marktomstandigheden te verkopen, is dat ook het geval op een gunstige markt. Beleggingspanden die goed onderhouden zijn en waarvan u het gewenste rendement heeft behaald, kunt u met meerwaarde verkopen. Als het rendement en de opbrengst interessant zijn, brengt een pand de gewenste winst op.

Doelstelling bijstellen

Bedenk wat uw algemene doel of verwachting was toen u het pand oorspronkelijk kocht en stel uzelf dan een paar vragen: • Bevalt het om huisbaas te zijn, problemen op te lossen en reparaties te regelen? • Verdient u jaarlijks geld met uw investering of is het een langetermijninvestering waarbij u speculeert op waardevermeerdering? • Besteedt u meer tijd aan het beheer van het verhuurvastgoed dan dat de huur oplevert? • Wat is het jaarlijkse en verwachte rendement op langere termijn? Als u deze vragen overweegt, helpt dat bij een verkoopbeslissing.

Pensioeninkomsten, appeltje voor de dorst

Een beleggingspand dient soms ook als pensioenvoorziening of appeltje voor dorst. Als u geen ingrijpende veranderingen in uw levensstijl verwacht, kunt u uw huidige uitgavenpatroon gebruiken om te plannen en berekeningen te maken. Wat zijn uw doelstellingen? Wilt u een lange wereldreis maken? Ziet u het zitten om in warmer klimaat te overwinteren? Wie beheert uw verhuurvastgoed als u weg bent? Kijk naar de totale inkomsten die u verwacht na uw pensionering. Zijn de inkomsten uit huurvastgoed echt nodig? Misschien heeft u met andere beleggingen een grote, passieve inkomstenstroom opgebouwd, waardoor de verhuurinkomsten extra zijn en u in staat stellen comfortabel te leven.

Kosten van levensonderhoud dekken

Pensioenen, pensioenspaarplannen en andere rendementen op beleggingsrekeningen zijn misschien voldoende om de kosten van uw dagelijks leven te dekken, zonder dat u verantwoordelijk bent voor het beheer van vastgoed. Aan de andere kant is het zo dat u het kapitaal van een beleggingspand nodig heeft om de kosten te dekken. In dat geval is het wellicht een ideaal moment om geld te verdienen met de verkoop van het pand. De uiteindelijke keuze om te verkopen is persoonlijk en wordt afgestemd op de unieke financiële omstandigheden van u als eigenaar van een vastgoedbelegging.

Belasting

Natuurlijk heeft u ook met de belastingdienst te maken als u een beleggingspand verkoopt. Zowel het percentage als de hoogte van het bedrag dat u betaald varieert. De wettelijke regels wijzigen regelmatig en om misverstanden te voorkomen is het praktisch om contact op te nemen met een fiscaaladviseur of belastingconsulent. Deze zijn op de hoogte van de structuur en maken samen met u melding van de verkoop.

Bekijk uw bezit

Vastgoed wordt vaak gezien als een alternatieve belegging, maar u moet het bekijken in relatie tot andere beleggingen die u in bezit heeft. Misschien is het zo dat u, ook in de toekomst een kleiner percentage van uw beleggingsportefeuille in vastgoed wilt houden. Houd er rekening mee dat als al uw investeringen in vastgoed zitten, uw situatie problematisch wordt als de markt daalt. Risicospreiding is ook op langere termijn belangrijk.

De verkoopopbrengst beleggen

Wanneer u geen verhuurder meer wilt zijn, maar toch wilt blijven investeren in de vastgoedsector zijn er andere manieren om een aantrekkelijk rendement te bereiken. Zo is het mogelijk om aandelen te kopen in een beursgenoteerd vastgoedfonds, een zogenaamde REIT. Deze fondsen hebben een brede onroerend goed portefeuille met winkelcentra, kantoorpanden, hotels, bedrijfspanden en woningen. U doet niets anders dan aandelen kopen. Deze aandelen zijn op elk moment weer te verkopen.

Adviesgesprek verkopen beleggingspand

Denkt u erover na om een beleggingspand te verkopen, maar weet u niet of dat de juiste beslissing is? Wilt u meer weten over alternatieve investeringen voor verhuurvastgoed? Neem geen overhaaste beslissing en praat met een vastgoedadviseur over de verschillende mogelijkheden. De adviseurs van Investment Builders hebben meer dan 50 jaar vastgoed ervaring en geven advies over het herinrichten van uw vastgoedportefeuille. U kunt een afspraak maken voor een vrijblijvend adviesgesprek door telefonisch een afspraak te maken. U bereikt ons op 085-5000777. Het is ook mogelijk om het contactformulier in te vullen en/of een e-mail te sturen naar info@investmentbuilders.nl. Na ontvangst van uw bericht, sturen we u zo snel mogelijk een antwoord of reactie.

Beleggingspand verkopen – FAQ

Het is heel goed mogelijk om een beleggingspand in de huidige staat te verkopen, maar het kan gebeuren dat kleine verbeteringen voordeliger zijn. Als u een beleggingspand op tijdige en winstgevende manier wilt verkopen, probeer dan eenvoudige, maar waarde vermeerderende aanpassingen uit te voeren.

U koopt een beleggingspand voor de verhuur met als doel een positief rendement te behalen en/of winst te maken. Nu gaan rendement en risico bij beleggen vaak nauw samen. Hoe hoger het rendement is, hoe meer risico’s u heeft.

Als u een beleggingspand in verhuurde staat koopt, heeft u inderdaad direct inkomsten uit de huur. U neemt de zittende huurders over. De huurprijs mag niet aangepast worden. Afhankelijk van het soort vastgoed hebben de huurders een bepaalde vorm van huurbescherming.

Ja. Iedereen die vastgoed kan kopen of daarin wilt beleggen, kan zich richten op een beleggingspand. Wanneer u het aankoopbedrag volledig beschikbaar heeft, bent u niet afhankelijk van een financieringsgoedkeuring en kan het koopproces vlot plaatsvinden.

Ja, buiten de markt verkopen is een veel gekozen strategie bij beleggingspanden in verhuurde staat. Aan de ene kant, maakt u een huurder niet nerveus en aan de andere kant is een beperkt aantal kopers op de hoogte van de voorgenomen verkoop. Het onderhandelingstraject verloopt rustig en het pand wisselt vlot van eigenaar.

De notaris, aangewezen door de koper, stelt de akte van levering op. Na ondertekening door de kopende en verkopende partij wordt de akte bij het Kadaster ingeschreven. De notaris maakt de verkoopsom, binnen een paar dagen over naar de verkoper en daarmee is de transactie volledig.

Ja, afhankelijk van uw situatie bent u wel of geen vermogensbelasting verschuldigd. Een belastingconsulent adviseert u hierbij. Geef de verkoop op tijd aan, daarmee voorkomt u boetes.

U verkoopt een beleggingspand omdat u andere plannen heeft. Dat kan zijn het herzien van uw vastgoedportefeuille, het spreiden van risico’s of het investeren in andere beleggingsmogelijkheden.

Of en hoe een beleggingspand meerwaarde oplevert, hangt af van verschillende factoren. Als u door de jaren heen de nodige verbeteringen en moderniseringen aan het pand heeft gedaan, is de kans groot dat u het pand met meerwaarde verkoopt. Staat het pand al een paar jaar leeg en is er sprake van achterstallig onderhoud dan zal de meerwaarde beperkt zijn.

Maak melding bij de huurder(s) en overleg een passend moment voor de bezichtiging. Het is ongepast om op een willekeurig moment bij een huurder binnen te wandelen met een kandidaat-koper. Ook voor de toekomstige relatie tussen verhuurder en huurder is in overleg blijven belangrijk.