Skip to content Skip to footer
Wilt u bouwgrond verkopen als particulier? Het verkopen van bouwgrond is lastig. Het uiterlijk van kale bouwgrond is niet altijd even aantrekkelijk en niet iedere geïnteresseerde kan zich bij het bezichtigen van de kavel een voorstelling maken van bebouwing. Bij bouwgrond verkopen als particulier heeft u soms behoefte aan professioneel advies. Investment Builders beschikt over een groot netwerk van kopers en heeft jarenlange ervaring op de vastgoedmarkt en geeft u tips die u aan potentiële kopers kunt meegeven.
Bouwgrond verkopen als particulier

Bouwgrond verkopen als particulier verdiepen in zelfbouw

Om uzelf voor te bereiden op de verkoop van bouwgrond kunt u zich verdiepen in vormen van zelfbouw. Welke mogelijkheden zijn er? Zelfbouw heeft verschillende vormen en mogelijkheden. De keuzes die een potentiële koper heeft zijn:

Particulier opdrachtgeverschap

In geval van particulier opdrachtgeverschap geeft de koper van de grond opdracht aan een architect en aannemer om een woning te realiseren. De koper doet dit als particulier en niet als zelfstandig bouwondernemer. Heeft u te maken met een potentiële koper die interesse heeft om zelf een bouwproject te leiden? Particulier opdrachtgeverschap is dan een goede optie. Niet iedere particulier die een bouwkavel koopt is geschikt voor een zelfbouwproject. Het behouden van het overzicht, het aansturen en het overleggen met architecten, aannemers en installateurs is niet altijd even makkelijk.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Wanneer een koper niet direct een voorkeur heeft om zelfstandig een bouwproject te leiden, is het mogelijk om het collectief particulier opdrachtgeverschap te vermelden. In dat geval werkt een groep particulieren samen bij het bouwen van een wooncomplex. Samen is er meer slagkracht. Het hebben van een goede onderlinge verstandhouding is van belang voor het succes van het project. Bij een collectief particulier opdrachtgeverschap is het niet ongebruikelijk om een ervaren projectleider in te schakelen.

Mede opdrachtgeverschap

Het mede opdrachtgeverschap is een samenwerking tussen de toekomstige bewoners en een projectontwikkelaar. De koper heeft inspraak op het ontwikkelingsproces, maar er is alleen maar een opdrachtgever.

Onderzoek het bestemmingsplan

Doe voordat u een bouwkavel te koop aanbied onderzoek naar het bestemmingsplan. Heeft een geïnteresseerde koper plannen om een woning op de kavel te bouwen? Dan is het belangrijk dat de grond een woonbestemming heeft. Heeft de bouwgrond die u aanbiedt een andere bestemming? Het is dan niet uitgesloten dat een koper de gewenste woning kan bouwen, maar deze zal eerst een omgevingsvergunning bij de gemeente aan moeten vragen. Dit brengt een stukje onzekerheid met zich mee, want zonder de benodigde vergunning mag de bouw niet starten. Bovendien betekent het extra papierwerk en bijkomende kosten. Het scheelt wanneer u de koper kan laten zien wat het bestemmingsplan is van de bouwgrond die u als particulier verkoopt.

Wat zijn de randvoorwaarden?

Kopers van bouwgrond zijn enthousiast, zeker als ze precies weten hoe de toekomstige woning eruit zou moeten zien. De realiteit is vaak anders en het is niet altijd zeker of aan dit beeld voldaan kan worden. Dit hangt van verschillende factoren af, waaronder de randvoorwaarden die op de bouwgrond van toepassing zijn. De randvoorwaarden zijn opgenomen in de uitgiftevoorwaarden of het koopcontract dat u heeft van de grond. Dit is niet het enige punt van aandacht. De gemeente stelt ook eisen aan de bouw. Gemeenten werken met een beeldkwaliteitsplan waarin de eisen zijn opgenomen waar nieuwbouwwoningen in een wijk of gebied aan moeten voldoen. Zowel het beeldkwaliteitsplan als de randvoorwaarden beperken de koper in de bouwkeuzes, waardoor het ideaal beeld er in realiteit toch net iets anders uit zal komen te zien.

Laat de koper een bouwspecialist meenemen

Heeft u een afspraak met een geïnteresseerde koper om de kavel te bezichtigen? Geef het advies om een bouwspecialist en/of architect mee te nemen. Niet iedereen heeft de ervaring met zelfbouw. Het is in dat geval moeilijk om de mogelijkheden van een kaal stuk grond te visualiseren. Wanneer u de tip geeft om een bouwkundig adviseur mee te nemen, maakt dit het makkelijker om de mogelijkheden in beeld te brengen. Niet alleen geeft een adviseur tips op het gebied van bouwen, maar hij of zij licht ook het gebruik van duurzame materialen toe.

Financiële gevolgen

Een potentiële koper gaat pas tot koop over als de bouwgrond past bij de bouwplannen en valt binnen de financiële mogelijkheden. Voor bouwgrond wordt vaak een hypotheek afgesloten. Naast de kavelprijs betaald de koper ook overdrachtsbelasting van 8%. Anders is het wanneer een kavel al volledig bouwrijp is gemaakt. In dat geval betaald de koper geen overdrachtsbelasting, maar 21% BTW over de koopsom. Buiten belasting moeten kopers ook rekening houden met kosten voor de notaris die de eigendomsakte opmaakt en de koop onder meer aanmeldt bij het Kadaster. Al met al zijn de bijkomende kosten best hoog, maar door dit al in een vroege fase aan de koper te vertellen maakt u deze bewust op de totaal kosten. Het is voor een koper mogelijk om na te gaan of de hypotheek hierop berekend is.

Bouwgrond te koop aanbieden

Als particulier heeft u diverse mogelijkheden om bouwgrond te verkopen. U heeft daarbij de keuze tussen een vrije en stille verkoop. Bij een vrije verkoop maakt u de verkoop bekend door middel van advertenties. Het betekent in de meeste gevallen een concurrentie slag tussen potentiële kopers en biedingen die elkaar overtreffen. Wanneer u liever onder rustige omstandigheden een bouwkavel verkoopt, is stille verkoop een oplossing. U maakt geen advertenties en biedt de kavel binnen uw netwerk van familie, vrienden, kennissen en zakenrelaties aan. Een biedingsoorlog wordt voorkomen en u onderhandelt met de geïnteresseerde koper over de uiteindelijke voorwaarden.

Advies bouwgrond verkopen als particulier

Wilt u bouwgrond verkopen en heeft u behoefte aan advies? De vastgoedadviseurs van Investment Builders hebben jarenlange ervaring op de vastgoedmarkt. Binnen het bestaande netwerk bieden we uw bouwkavel aan en zoeken zo naar een geschikte koper. Afhankelijk van uw wensen kan een bouwkavel vrij snel verkocht worden. Heeft u onderliggende documentatie zoals informatie over het bestemmingsplan en de bouwmogelijkheden? Neem deze mee naar het adviesgesprek. Wilt u een afspraak maken en uw plannen bespreken met een van onze adviseurs? Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl, u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Bouwgrond verkopen als particulier – FAQ

Ja, net zoals bij andere vormen van vastgoed kunt u zonder hulp van een makelaar bouwgrond te koop aanbieden.

Voorkom dat u de bouwgrond verkoopt onder de werkelijke grondwaarde. Vastgoed dat voor lagere bedragen dan de werkelijke waarde wordt verkocht, heeft de aandacht van de belastingdienst. Het is belangrijk om voorafgaand aan de verkoop de waarde vast te laten stellen door een gespecialiseerde taxateur.

Stille verkoop betekent dat u de verkoop niet algemeen bekend maakt. Het aantal kandidaat-kopers blijft beperkt, waardoor u zich ook geen zorgen hoeft te maken in een biedingsoorlog te verzanden.

Er zit een verschil tussen de verkoop door particulieren en door bedrijven. De levering van bouwgrond valt of onder de heffing van overdrachtsbelasting van 6% of btw van 21%. Welke belasting van toepassing is hangt van de omschrijving bouwterrein. Als het een bouwterrein betreft is btw-heffing van toepassing en in alle andere gevallen overdrachtsbelasting.

De belastingdienst bestempelt grond als bouwterrein wanneer blijkt dat het perceel bestemd is voor bebouwing. Als een koper bouwgrond koopt zonder de bedoeling dit te bouwen dan is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Verkoopt u met winst, maar zonder verkavelingsvergunning, dan is 21% btw van toepassing, dit tenzij er in de toekomst wel gebouwd wordt.  

Als de bestaande bebouwing gesloopt wordt valt het perceel onder de overdrachtsbelasting. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen te slopen panden met een woonbestemming (2% belasting) en zonder woonbestemming (6% belasting). De koper geeft opdracht voor het slopen. Spreekt u bij de verkoop af dat u, als verkoper, de bebouwing pas na de levering laat slopen dan ziet de belastingdienst het perceel als onbebouwde grond en is btw-heffing van toepassing.

Zorg dat u de werkelijke waarde van de grond kent, voordat u het perceel te koop aanbiedt. Eventueel maakt u gebruik van de kennis en ervaring van een vastgoedadviseur. Deze kan samen met u, maar ook namens u onderhandelen met kandidaat-kopers.

Ja. Niet alleen stelt de notaris een koopcontract op met daarin opgenomen alle besproken voorwaarden, de notaris stelt ook de akte van levering en eventueel de hypotheek akte op. De notaris zorgt ervoor dat de documenten en de transactie aangemeld worden bij het kadaster.

Zelfstandig bouwgrond of vastgoed verkopen is mogelijk. Vastgoedwebsites bieden een uitgelezen kans om het perceel aan te bieden. Laat u vooraf adviseren over de belastingen die bij de verkoop van toepassing zijn en stel voor uzelf voorwaarden op die u belangrijk vindt om met een kandidaat-koper te onderhandelen. U kunt tijdens het verkoopproces altijd nog besluiten een adviseur te raadplegen.