Skip to content Skip to footer
Zoekt u informatie over bouwgrond verkopen Apeldoorn? Bij het verkopen van bouwgrond wilt u de hoogste prijs en de beste algemene voorwaarden die u kunt krijgen. Dit ongeacht de marktomstandigheden en locatie. Wat kunt u doen om de beste deal te krijgen? Houd bij bouwgrond verkopen Apeldoorn rekening met een paar eenvoudige tips die van toepassing zijn op onroerend goed.

Tips bouwgrond verkopen Apeldoorn

Er zijn veel tips waar u als verkoper uw voordeel mee kunt doen bij het verkopen van bouwgrond. Maar hoe maakt u bouwgrond aantrekkelijk voor kopers? Het gebeurt regelmatig dat een stuk grond maandenlang te koop staat, voordat een verkoop plaatsvindt. Dat is een lange tijd zeker als de verkoop bij het grote publiek bekend is. Pas enkele van de onderstaande tips toe en ervaar zelf hoe u op vlotte manier een stuk bouwgrond verkoopt.

Onderzoek van het bestemmingsplan

De waarde van de bouwgrond is gebaseerd op wat een koper ermee kan doen. Als verkoper kunt u niet garanderen dat de bouwplannen van een koper worden goedgekeurd. Maar u kunt wel onderzoek doen naar het bestemmingsplan. Verstrek contactgegevens van de lokale overheid, die verantwoordelijk is voor bouwen en wonen in Apeldoorn. Verzamel zelf informatie en maak een overzicht van de kenmerken die op de bouwgrond slaan. Hiermee neemt u een geïnteresseerde koper werk uit handen en laat u zien wat de meerwaarde van de grond is.

Ruim de kavel op

Bereid de bouwgrond voor op verkoop door rommel, afval en overtollige begroeiing of gebladerte te verwijderen. Verwijder zaken die gevaarlijk zijn of die afbreuk doen aan de waarde van de kavel. Kijk naar de omgeving en zoek manieren om de grond visueel aantrekkelijker te maken. Maakt u foto’s van de grond? Houd rekening met het tijdstip van de dag waarop het daglicht de bouwgrond er op zijn voordeligst uit laat zien.

Laat de bouwgrond onderzoeken

Bereidt de verkoop grondig voor. Laat de hoeken van de kavel uitzetten en de kavellijnen markeren. Onderzoek eventuele erfdienstbaarheden en vermeld deze in de verkoopbrochure. Indien nodig voegt u een rapport bij van het bodemonderzoek dat u heeft laten uitvoeren. Zorg voor een compleet overzicht van feiten die over de grond gaan. U neemt een koper hier veel werk mee uit handen en creëert een meerwaarde voor de verkoopprijs.

Doe bijkomende tests

Afhankelijk van de locatie en de eerdere bestemmingen die bouwgrond heeft gehad, is het misschien niet voldoende om alleen een bodemonderzoek te laten doen. Bespreek met een adviseur welke onderzoeken als aanvulling verricht zouden moeten worden en wie u daarvoor inschakelt. Ook als de bouwgrond zich buiten de stedelijke bebouwing bevindt, is het goed om vooraf informatie in te winnen over eventuele bezwaren die woningbouw of commerciële bebouwing heeft. Bezwaren leveren een beperking op voor kopers. Ook hierbij geldt dat u problemen liever voor bent dan dat u er midden in een verkooptraject mee te maken krijgt.

Voorverkoop aan buren

Heeft uw kavel buren? Misschien willen deze hun eigendom uitbreiden door uw kavel erbij te kopen. Soms bieden buren onverwacht een hogere prijs dan dat u bij openbare verkoop zou krijgen. Deze kansen en mogelijkheden hangen af van de locatie en omgeving van de bouwgrond. Maak de voorgenomen verkoop eerst bij uw buren bekend. Ze zijn dan op de hoogte van uw plannen en hebben misschien belang bij uw grond, omdat ze bijvoorbeeld aan hun privacy hechten. Misschien valt het uitzicht weg als een andere koper een woning op de bouwgrond laat neerzetten.

Weet wie uw publiek is

Let op de omschrijving van de bouwgrond en doe onderzoek naar waarschijnlijke kopers. Dit zijn misschien particulieren die plannen hebben voor zelfbouw, maar ook investeerders die bouwgrond kopen en woningbouwplannen hebben, behoren tot de doelgroep. Wanneer u grond verkoopt, is het moeilijk om composities te controleren, omdat bouwgrond minder vaak verkocht wordt dan bestaande woning verkoop. Het is niet waarschijnlijk dat u een exacte kopie van uw grondstuk vindt dat toevallig in dezelfde omgeving kortgeleden verkocht is. Uiteindelijk is het belangrijk om rekening te houden met de bestemming van het grondstuk en de aanpalende percelen. Welke soort bebouwing is er in de buurt en hoe past dit bij de doelgroep? Om niet in eindeloze onderhandelingsgesprekken te verzanden, doet u vooraf onderzoek naar de doelgroep.

Actieve benadering

Bij de keuze voor een verkoopstrategie kijkt u naar de reden voor de verkoop. Wilt u kapitaal vrij maken voor andere investeringen? Is de verkoop bedoelt als aanvulling op uw oudedagsvoorziening? Mag iedereen weten dat u bouwgrond verkoopt of houdt u de verkoop liever voor uzelf? Vastgoed verkopen kan openbaar, maar ook off market vinden interessante transacties plaats. Waar u bij een standaard verkoop een (te) breed publiek heeft, is het aantal geïnteresseerden bij een off market transactie beperkt. U heeft te maken met kopers en investeerders die serieuze interesse hebben in het vastgoed, terwijl dat bij een publiekelijke verkoop niet altijd het geval is. Stem uw tactiek af op de doelgroep die u voor ogen heeft. Heeft u hier geen of onvoldoende ervaring mee? Investment Builders heeft kennis en ervaring over de vastgoedmarkt. Onze adviseurs ondersteunen u, bij het op een zo goed mogelijke manier verkopen van bouwgrond.

Succesvol grond verkopen in Apeldoorn

Bouwgrond in Apeldoorn is geliefd, maar zelden beschikbaar. Bouwkavels die op de markt komen, wisselen snel van eigenaar. Om een bouwkavel succesvol te verkopen is vooronderzoek nodig. Breng uw kavel in beeld en verzamel informatie die voor een kandidaat-koper interessant is. Sparren met een ervaren adviseur helpt bij het in beeld brengen van de verkoop. Maak een afspraak voor een adviesgesprek bij Investment Builders. Op basis van de gegevens die van en/of over de grond en de bestemming bekend zijn, maken we samen met u een aantrekkelijke verkoopbrochure. Als u liever geen bekendheid geeft aan de verkoop, maken we de verkoop bekend aan enkele van onze zakelijke relaties. Off market verkopen geeft meer rust en stelt u in staat om op een verantwoorde manier met een koper te onderhandelen. Investment Builders is telefonisch en via WhatsApp bereikbaar op +31 6 30600868.