Skip to content Skip to footer
Bouwgrond verkopen Arnhem is vaak een unieke kans voor landeigenaren. Het vereist zorgvuldige overweging en overleg om ervoor te zorgen dat het rendement wordt geoptimaliseerd. Nederland kent een nationaal tekort aan nieuwe woningen. Het achterblijven van de bouw leidt tot een aanzienlijk woningtekort. Dit biedt op zichzelf kansen voor grondeigenaren, vooral waar grondbezit grenst aan de stedelijke rand en in bestaande steden en grotere dorpen. Bouwgrond verkopen Arnhem op duurzame en toegankelijke locaties is interessant als u een perceel voor een aantrekkelijke prijs wilt verkopen.

Bestemmingsplan bouwgrond verkopen Arnhem

In eerste instantie is het verstandig om het bestemmingsplan van de grond bij de lokale overheid op te vragen. Door dit te doen weet u exact wat er met de grond mag of kan gebeuren en welk soort bebouwing is toegestaan. Deze informatie is zowel voor uzelf als een koper interessant. Te lezen is ook wat de gemeente verwacht op ontwikkelingsgebied in de komende jaren. Een wijziging in een bestaand bestemmingsplan doorvoeren is een langdurige kwestie, maar niet onmogelijk. Investeerders en ontwikkelaars betalen hoge prijzen voor bouwgrond die aan hun behoeften voldoet. Vooral als de grond die u verkoopt al bouwrijp is gemaakt, is verkoop rendabel. Zorg ervoor dat u uw kansen verbetert en doe uw voordeel door vooraf enkele factoren te overwegen.

Samenwerken met een vastgoedadviseur

Grond verkopen lijkt eenvoudig, maar veel mensen realiseren zich gaandeweg dat het belangrijk is om met een professional samen te werken. Een vastgoedadviseur kent de markt en beschikt over een zakelijk netwerk. Investment Builders biedt voordelen zoals advies uit eigen ervaring. Onze adviseurs staan u bij, bij het verkopen van bouwgrond in Arnhem. Bovendien hebben we contact met ontwikkelaars, investeerders en vastgoedbeleggers. We delen onze kennis met u en bieden maatwerk voor elke vastgoedtransactie.

Wat zijn de mogelijkheden van het perceel?

Een andere voor hand liggende tip, maar iets wat vaak wordt vergeten is het kennen van de mogelijkheden. Buiten het bestemmingsplan, zoekt u de achterliggende informatie van de kavel bij elkaar. Is de grond in het verleden eerder gebruikt geweest, waardoor sanering misschien nodig is? Hoe is het met de bodemgesteldheid? Welke voorzieningen zijn in de omgeving beschikbaar? Is het gebied bereikbaar voor (bouw)verkeer? Zaken die voor een kandidaat-koper interessant zijn en die de kans op succes vergroten.

Focus op uitbreiding

De grootte van de bouwkavel is iets wat investeerders en ontwikkelaars aantrekt. Vaak zijn er plannen waarvoor meerdere percelen nodig zijn. Het is voor u interessant om enkele stukjes van de puzzel in eigendom te hebben. Als er land beschikbaar is naast uw perceel en dit valt binnen uw budget, overweeg dan om uit te breiden. Dit maakt grote nieuwbouwprojecten haalbaarder, u verkoopt voor een hogere prijs als u de juiste koper vindt.

Netwerken

Netwerken binnen uw persoonlijke en zakelijke relaties is nodig om de voorgenomen verkoop kenbaar te maken. Netwerken gaat sneller dan adverteren en stelt u in staat kennis te maken met kandidaat-kopers die serieuze interesse in de bouwgrond hebben. Onze adviseurs maken de voorgenomen verkoop kenbaar binnen een uitgebreid zakelijk netwerk, waardoor het bereikt uitbreidt.

Waarde bouwgrond bepalen

De verkoop is bedoeld om rendement en dus kapitaal op te leveren. Het vaststellen van de vraag- of verkoopprijs is niet makkelijk. De waarde hangt vooral af van wat een koper bereid is te betalen voor de kavel. Bouwgrond die weliswaar een bestemmingsplan heeft, maar waar verder niets aan is gedaan levert minder op dan bouwrijpe grond waar de werkzaamheden gelijk mogen beginnen. Daarbij komt ook nog de invloed van de locatie en de aantrekkelijkheid van de omgeving kijken. Stel een overzichtelijke informatiebrochure samen. Laat zien wat de grond en omgeving te bieden hebben. Voorbereidend werk heeft meerwaarde.

Verkoopvoorwaarden

Onderhandelen over de verkoopprijs en voorwaarden is iets wat niet iedereen dagelijks doet. Bereidt uzelf voor en praat met de adviseur over de onderhandelingen. Hoe onderhandelt u voor uzelf de beste voorwaarden? Is het verstandig om samen met de adviseur de onderhandelingen in te gaan? Laat u de gesprekken aan de adviseur over? Afhankelijk van de partij waarmee u in onderhandeling bent, is het gebruikelijk om voorwaarden in de overeenkomst op te nemen. Bij een particuliere koper is dit meestal ‘onder voorbehoud van financiering’, terwijl een andere voorwaarde ‘onder voorbehoud van omgevingsvergunning’ zou kunnen zijn. Dit laatste is vooral het geval als er nog geen bouwvergunning aanwezig is en/of als een koper een bestaande vergunning uit wil breiden. Een vergunningsaanvraag neemt enige tijd in beslag. Het tijdsbestek van deze voorwaarde is langer dan wanneer iemand afhankelijk is van een hypotheek- of financieringsaanvraag.

Juridische afwikkeling bouwgrond transactie

Wanneer binnen de gestelde termijn(en) aan de voorwaarden is voldaan, vindt verdere juridische afwikkeling van de vastgoedtransactie plaats. Hiervoor stelt de kopende partij een notaris aan. Het is gebruikelijk dat de koopsom op een derdenrekening van de notaris wordt betaald. De notaris controleert de betaling en beide partijen ondertekenen de akte van levering. U ontvangt de koopsom binnen een paar dagen. De notaris zorgt voor afwikkeling en aanmelding van de documenten in het Kadaster. De officiële verkoop is afgerond en u bent niet langer eigenaar van de bouwgrond. Notariskosten zijn voor rekening van de koper.

Adviesgesprek bouwgrond verkopen

Heeft u bouwgrond in Arnhem en denkt u na over verkopen? Maak gerust een afspraak voor een adviesgesprek bij Investment Builders. Onze adviseurs wisselen met u van gedachten over de mogelijkheden en bespreken verschillende verkoopstrategieën met u. We kijken naar de beschikbare informatie en geven aan welke gegevens nodig zijn om de kansen op een succesvolle verkoop te vergroten. Door de verkoop binnen ons netwerk aan te kondigen, melden zich investeerders die zich focussen op bouwkavels. Ondanks de uitgebreide verkoopinformatie, zal een geïnteresseerde koper de bouwgrond willen zien voor het uitbrengen van een bod. Afhankelijk van de gemaakte afspraken, doet u de begeleiding zelf, maar het is ook mogelijk dat onze adviseurs dat namens u doen. Investment Builders biedt maatwerk. Laat ons weten hoe we u kunnen helpen. Neem telefonisch contact op met +31 6 30600868 of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl.