Skip to content Skip to footer
Moet ik over bouwgrond verkopen belasting betalen? Het is een vraag die vastgoedeigenaren regelmatig stellen. Dit klinkt als een simpele vraag. Maar de realiteit is dat de complexiteit van het belastingstelsel en de vastgoedmarkt ertoe leidt dat geen twee vastgoedtransacties hetzelfde lijken. Professioneel belastingadvies is nodig bij het verkopen van vastgoed. Wacht niet te lang met het inwinnen van advies. Eenvoudige technieken voor belastingplanning moeten vooraf ondernomen worden om zo tot een beter belasting resultaat te komen. Laat u voor bouwgrond verkopen belasting adviseren door een consulent.

Bouwgrond verkopen belasting overzicht

De manier waarop u belasting verschuldigd bent over een vastgoedtransactie, hangt af van de omschrijving. Zo is het mogelijk om bouwgrond te verkopen met overdrachtsbelasting of met omzetbelasting, btw. De Belastingdienst hanteert een uitgebreide omschrijving om te bepalen welke belasting u verschuldigd bent bij een transactie van bouwgrond. Onder een bouwterrein begrijpt men onbebouwde grond, bestemd voor bebouwing met een of meerdere gebouwen.

Omschrijving bouwterrein Belastingdienst

De omschrijving van een bouwterrein en/of onbebouwde grond is breed. Zo verkoopt u ook onbebouwde bouwgrond als er sprake is van: • De aanwezigheid van oude heipalen die bij nieuwbouw geen functie hebben; • De aanwezigheid van leidingen en/of bekabeling die geen functie hebben in de nieuwe bouwplannen; • Wanneer u als verkoper de verplichting bent aangegaan om bestaande bebouwing na de oplevering nog af te breken; Daarnaast moet de bouwgrond aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen om als bouwterrein aangemerkt te worden: • Bewerken van de grond door bijvoorbeeld het verwijderden van (verwilderde)begroeiing; • Treffen van voorzieningen die nodig zijn voor de bouwgrond; • Voorzieningen in de directe omgeving van de grond, zoals aanleg van toegangswegen voor bouwverkeer; • Afgifte van een omgevingsvergunning;

Overdrachtsbelasting of btw?

De verkoop van bouwgrond is een transactie die belastbaar is. Ofwel is er sprake van overdrachtsbelasting of omzetbelasting, btw. Het verschil of onderscheidt dat de Belastingdienst hierbij maakt, is of de bouwgrond fiscaal gezien als een bouwterrein en dus bouwrijp mag worden beschouwd. Als er geen eerdere werkzaamheden zijn geweest en als er aanstalten zijn om de grond bouwrijp te maken, ziet de Belastingdienst de grond als een onroerend goed. Hierover is overdrachtsbelasting van toepassing. Omdat de voorwaarden uitgebreid zijn en een bouwterrein en bouwgrond twee begrippen zijn, is het nodig om uzelf te laten adviseren. Voorkom dat u de transactie op de verkeerde manier aangeeft, waardoor u later een misschien dure naheffingsaanslag ontvangt.

Bouwgrond verkopen informatie

De vraag naar geschikte bouwgrond is grond. Zowel bouwrijpe terreinen als kavels waar weinig voorbereiding is geweest, mogen rekenen op interesse van particuliere zelfbouwers, investeerders en ontwikkelaars. Kopers hebben een ding gemeen: ze willen weten wat ze kopen. Vooronderzoek en het verzamelen van documentatie is in uw voordeel. Dat betekent eigendomsinformatie, maar ook gegevens van de bouwgrond. Is er eerder bebouwing geweest? Is er sprake van bodemsanering? Zijn er erfdienstbaarheden? Ligt er een omgevingsvergunning en zo ja, welk type bebouwing is toegestaan? Iemand die met zelfbouw een droomwoning wil bouwen, heeft geen baat bij een perceel dat is bestemd voor bedrijfsontwikkeling. Achtergrondinformatie geeft aan wat de bestemming is van de kavel en welke plannen de lokale overheid heeft voor toekomstige ontwikkelingen.

Verkoopstrategie

De verkooptactiek is iets waar u vooraf over nadenkt. Bent u bereid om door een groot aantal kandidaat-kopers overbiedingen te ontvangen en meerdere bezichtigingen te doen? Of ziet u meer in een rustige verkoop waarbij u met een beperkt aantal geïnteresseerden te maken heeft? Een merendeel van de vastgoedtransacties in Nederland is openbaar. Door advertenties en te koop borden wordt de verkoop aangekondigd. Dit is bij stille verkoop niet het geval. Off market bouwgrond verkopen gebeurt zonder advertenties. U maakt de verkoop bekend binnen uw netwerk. Het aantal geïnteresseerden is beperkt. Overbiedingen hoeft u niet te verwachten en de onderhandelingen verlopen rustig.

Verkoop uitbesteden

Zelfstandig vastgoed verkopen is mogelijk. Niet iedere vastgoedeigenaar heeft hier ‘zin’ in. Goed om te weten is dat Investment Builders u van dienst is bij de verkoop van bouwgrond. De dienstverlening is zo uitgebreid of beperkt als u in gedachten heeft. Wanneer u weinig tijd heeft om achtergrondinformatie en documentatie over de kavel bijeen te krijgen, doen onze adviseurs dat voor u. In overleg maken we een overzichtelijke presentatie die antwoord geeft op vragen van kandidaat-kopers. De omschrijving is uitgebreid, waarbij we ingaan op de belastingtechnische kant van de transactie. Hiervoor overleggen we samen met een belastingconsulent, zodat er geen misverstanden ontstaan over het type belasting dat over de transactie verschuldigd is.

Bouwgrond verkoopvoorwaarden

Bouwgrond verkopen is complex en een uitdaging op zich. Kopers hebben behoefte aan duidelijkheid. Dat wil zeggen dat ze willen weten hoe de kavel eraan toe is. Een bouwrijpe kavel waar een omgevingsvergunning voor is afgegeven, brengt meer op dan grond waar nog niets mee is gedaan en dat verre van bouwrijp is. Het is niet ongebruikelijk om de verkoop onder voorbehoud van voorwaarden te bezegelen. Een koper heeft binnen een afgesproken termijn tijd om bijvoorbeeld een hypotheek rond te krijgen en/of om een omgevingsvergunning te krijgen. Als verkoper gaat u ervan uit dat de grond verkocht is. Voldoet de koper niet binnen de gestelde tijd of voor een vastgelegde datum aan de voorwaarden dan vervalt de overeenkomst en staat het u vrij een andere koper te zoeken.

Advies bouwgrond verkopen

De verkoop van bouwgrond verdient voldoende aandacht. Alhoewel de transactie op zich als elke andere vastgoedtransactie verloopt, is de belastingheffing complex. Praat met onze adviseurs over de bouwgrond die u wilt verkopen. We kijken naar de omschrijving van de grond en hoe de Belastingdienst deze classificeert. Daarna volgt overleg over de beste mogelijke verkoopstrategie en de ideeën die u zelf heeft over de verkoop. Daarbij houden we rekening met de vraagprijs die u in gedachten heeft en de prijs die een koper bereid is te betalen voor de grond. Onderhandelen doen we samen met of namens u. Voor zowel de volledige begeleiding van een vastgoedtransactie als voor advies over het verkopen van bouwgrond bent u bij Investment Builders op de juiste plaats. Neem contact met ons op en maak een afspraak voor een adviesgesprek.