Skip to content Skip to footer
Wilt u bouwgrond verkopen Breda? Bent u in twijfel om uw bouwgrond te verkopen met het vooruitzicht op een hoge verkoopprijs? Het is een feit dat de grootste winst wordt behaald door een stuk grond zonder bouwvergunning om te vormen tot een bouwrijpe kavel met bouwvergunning. Het verkopen van potentiële woningbouwlocaties is een uitdaging en niet altijd bemoedigend voor grondeigenaren, omdat het proces lang kan duren. Omdat bouwkavels schaars zijn, is bouwgrond verkopen Breda tegelijkertijd ook concurrerend, waardoor u genoeg interesse mag verwachten.

Begin met bouwgrond verkopen Breda

Misschien heeft u grond, waarvan u denkt het dat interessant kan zijn voor investeerders, particuliere kopers of ontwikkelaars. Nieuwe bouwgrond in Breda en omgeving is schaars en wellicht heeft u nagedacht om kapitaal vrij te maken als aanvulling op uw pensioen of een andere investering. Voordat u een beslissing neemt om te verkopen, wilt u weten wat de grond waard is en hoe u het verkoopplan aanpakt. Volg een paar praktische stappen die u helpen bij het verkopen van bouwgrond in Breda:

Beoordeel het potentieel van de bouwgrond

Net zoals andere Nederlandse steden heeft Breda te maken met een overspannen woningmarkt. Nieuwbouw is gericht op de toekomst, waarbij veel de lokale overheid veel waarde hecht aan duurzaamheid en het streven naar een klimaat neutrale stad. Breng de mogelijkheden van de kavel in beeld. Is de kavel bouwrijp? Is er een bouwvergunning verstrekt en wat is de precieze inhoud hiervan? Door in een vroege fase van de verkoop een duidelijke omschrijving van de kavel te maken en de levensvatbaarheid te beoordelen, bent u in staat kandidaat-kopers uitgebreid te informeren over de mogelijkheden.

Werk met een vastgoedadviseur

Een vastgoedadviseur heeft kennis van de vastgoedmarkt en is in staat in te spelen op de actualiteit van de dag. Samenwerken met Investment Builders biedt interessante voordelen en mogelijkheden. Binnen onze onderneming is ruime ervaring en deskundigheid met het afhandelen en begeleiden van vastgoedtransacties aanwezig. Als u besluit bouwgrond te verkopen, maken we de verkoop bekend bij enkele van onze zakelijke relaties, waarvan bekend is dat ze actief naar bouwkavels zoeken. Door goed te onderhandelen, krijgt u de beste verkoopprijs. Het voorbereiden van de verkoop betekent onder andere dat de kenmerken, feiten en onderliggende documenten verwerkt worden in een aantrekkelijke informatiebrochure.

Waardebepaling met en zonder bouwvergunning

Bouwgrond heeft ook zonder bouwvergunning een bepaalde waarde. Deze waarde is onder andere afhankelijk van de locatie, de bereikbaarheid, het bestemmingsplan voor de omgeving, de afmetingen en eventuele bodemrapportages. Heeft de kavel een bouwvergunning? Dan is dat een meerwaarde. Het aanvragen van een zogenaamde omgevingsvergunning is een langdurig proces. Wanneer de vergunning aanwezig is, betekent dat een koper veel tijd uitspaart en de koop sneller plaatsvindt. De koopsom die u ontvangt, hangt af van de onderhandelingen en de verwachting die u vooraf heeft.

Bezichtigingen uitvoeren

U verkoopt bouwgrond, geen woning of bestaande bebouwing. Voor particuliere kopers is het vaak moeilijk door de leegte heen te kijken, terwijl investeerders met een blik op de grond en omgeving zien hoe ze in de toekomst opvulling geven aan de beschikbare ruimte. Een investeerder doet onderzoek naar de planningsgeschiedenis, bestaande convenanten over erfdienstbaarheden, grenzen, de topografie van de grond, nutsvoorzieningen, bereikbaarheid, aanwezigheid van verkeersinfrastructuur en ecologische beperkingen. Dit is voor een particuliere koper niet vanzelfsprekend, neem daarom voldoende achtergrond informatie op in de verkoopbrochure. Kopers zullen de grond bezoeken om een idee te krijgen van hoe de ontwikkeling eruit zal zien en de haalbaarheid ervan. U begeleidt het bezoek zelf of laat dit over aan de adviseur. Begeleiding is nodig om het potentieel van de bouwgrond uit te leggen.

Voorwaarden bouwgrond verkopen

Bij het sluiten van een vastgoedtransactie is het normaal om te onderhandelen met de koper over de prijs en de voorwaarden van de deal. Dit is bij het verkopen van bouwgrond in Breda niet anders. Afhankelijk van de partij waarmee u onderhandelt, is het gebruikelijk dat een particulier in de overeenkomst de voorwaarde ‘onder voorbehoud van financiering’ wil opnemen. Een andere voorwaarde kan zijn ‘onder voorbehoud van omgevingsvergunning. Dit is vooral het geval als u bouwgrond verkoopt waar nog geen bouwvergunning voor is afgegeven. De termijn voor het regelen van de financiering is korter dan wanneer de verkoop afhangt van een vergunning.

Omgevingsvergunning bouwgrond

Wanneer u bouwgrond wilt verkopen zonder bouwvergunning, maar u er zeker van bent dat de gemeente de vergunning verstrekt heeft u verschillende mogelijkheden. Om de grond tegen een meerprijs te verkopen vraagt u zelf een omgevingsvergunning aan en verkoopt u de grond na het verkrijgen van de vergunning. Maar het is ook mogelijk om zonder vergunning te verkopen. Als u dit doen onder voorbehoud van, kan het een langdurig proces zijn. U weet vooraf niet voor 100% zeker wat de gemeente besluit en/of de transactie daadwerkelijk plaatsvindt. Overleg met een adviseur over de beste oplossing voor deze situatie.

Akte van levering en overdracht

Als aan de voorwaarden in de overeenkomst wordt voldaan, vindt de juridische afwikkeling van de transactie plaats. Dit gebeurt bij een notaris, meestal aangewezen door de koper. Een notaris meld de akte van levering, en eventueel de hypotheekakte na ondertekening aan bij het Kadaster. De overdracht is afgerond en u bent niet langer eigenaar van de bouwkavel. De notaris maakt de ontvangen koopsom binnen enkele dagen naar u over.

Advies bouwgrond Breda

Samenwerken met een adviseur heeft interessante voordelen en mogelijkheden. Een adviseur heeft ervaring en is bekend met de plaatselijke vastgoedmarkt. Zakelijke relaties vergroten het bereik en de kans is groot dat u de grond vlot verkoopt. Een adviseur geeft raad bij het samenstellen van de informatie die nodig is voor de verkoopbrochure en vraagt namens u documenten op die betrekking hebben op de kavel. Dit bespaart u tijd waardoor u in staat bent uw dagelijkse werkzaamheden te doen. De adviseur communiceert met kopers en investeerders die interesse tonen in de kavel. In overleg met u wordt er onderhandelt over een ontvangen bod. Investment Builders bestaat uit een ervaren team vastgoedexperts die samen met u het beste halen uit een vastgoedtransactie. Maak gerust een afspraak om kennis met ons te maken.