Skip to content Skip to footer
Wilt u bouwgrond verkopen Eindhoven? Als u een perceel wilt verkopen, is een goede voorbereiding de basis voor een succesvolle transactie. Dit bestaat vooral uit het hebben van alle documenten die betrekking hebben op de kavel. Denk hierbij aan de taxatie van de grond en bereidt het verkoopproces zelf voor. Bouwgrond verkopen Eindhoven is divers en er is geen standaard die u volgt. Laat u niet van de wijs brengen door tegenstrijdige berichten. Belangrijk is het om samen te werken met een adviseur die aan uw zijde staat, zodat de transactie op een veilige, transparante manier plaatsvindt.

Waarde bouwgrond verkopen Eindhoven

Als verkoper is de eerste vraag die bij u opkomt, waarschijnlijk de belangrijkste: wat is mijn bouwgrond waard? De waard van vastgoed wordt bepaald door verschillende factoren en is van invloed op de werkelijke verkoopwaarde van de grond. Investeerders en particuliere kopers van onroerend goed, hebben duidelijke ideeën over de maximale koopprijs van het vastgoed dat ze op het oog hebben. Aan de andere kant wilt u als verkoper een zo hoog mogelijke verkoopprijs voor de bouwgrond krijgen. Kortom: het moet een waardevolle transactie zijn voor zowel verkoper als koper. Er zijn factoren die u gebruikt om de waarde van bouwgrond te bepalen.

Hoe bepaalt u de verkoopprijs van bouwgrond?

De waarde van bouwgrond hangt onder meer af van de locatie, maar er zijn andere factoren die hierop van invloed zijn. Het eigendomstype maakt onderscheid tussen onbebouwde en bebouwde percelen. Na de bouwkundige ontwikkeling zijn er onderscheidende kenmerken in de verwachte bouwgrond, bouwkavelgrond en de bouwgrond. Een bouwrijpe kavel is een perceel dat beschikt over de basisvoorzieningen die nodig zijn om met de daadwerkelijke bouw te beginnen. U kunt ook een stuk grond verkopen dat nog niet bouwrijp is. De waarde hiervan is lager. Een investeerder moet kosten maken om de kavel bouwrijp te laten maken.

Bouwmogelijkheden

Waar voor u de waarde van de bouwgrond belangrijk is, wil een koper weten wat er op de grond gebouwd mag worden. Voor de bouw van een woning is het belangrijk welke vorm van ontwikkeling is toegestaan. Zo zijn voor een particuliere koper die een eengezinswoning wil bouwen andere factoren belangrijker dan voor een investeerder die een appartementencomplex in gedachten heeft. De bouwmogelijkheden hebben invloed op de waarde van de grond. Dit hangt samen met de grootte van de ruimte die gebouwd wordt. Deze informatie staat in het bestemmingsplan. Andere factoren die voor een koper belangrijk zijn: • Open of gesloten bouwmethode. • Afstand tot het naastgelegen pand. • Type gebruik, bijvoorbeeld alleen wonen of gemengd gebruik.

Bouwgrond in Eindhoven succesvol verkopen

Investment Builders ondersteunt en begeleidt u bij de stappen die nodig zijn om uw eigendom succesvol te verkopen. Van het maken van een informatiebrochure en het verkrijgen of opvragen van de benodigde gegevens tot het inzicht geven in de technische gegevens van de kavel. Hierdoor krijgt een koper een overzicht van wie de eigenaar is en welke ontwikkeling mogelijk is. Kopers die afhankelijk zijn van een hypotheek, moeten documenten overleggen aan de hypotheekverstrekker. Om de verkoop voor te bereiden, is het nodig om bepaalde documenten bij de hand te hebben: • Actueel uittreksel uit het Kadaster • Bestemmingsplan • Bouwvergunning en/of omgevingsvergunning • Rapportage bodemonderzoek • De landkaart

Off market vastgoed verkopen

Onze adviseurs lichten de verschillende verkooptactieken toe. Off market verkopen is daarbij een mogelijkheid. Buiten de markt hebben we een groot bereik bij investeerders en vastgoedbeleggers. Deze selecte doelgroep wordt met de verkoop van de bouwgrond benaderd. Wat dat betreft vindt een transactie snel en veilig plaats. Deze investeerders richten zich op het kopen van bouwgrond met als doel ontwikkeling of waardevermeerdering voor doorverkoop. Het voordeel van deze strategie is dat u met een beperkt aantal kopers te maken heeft. De interesse is serieus en het is meestal niet nodig om een koopovereenkomst ‘onder voorbehoud van financiering’ af te spreken. Investeerders hebben een budget beschikbaar, zijn in staat snel beslissingen te nemen en een transactie af te handelen. Misschien krijgt u buiten de markt niet de allerhoogste verkoopprijs, maar u bent zeker van een vlotte verkoop.

Openbaar bouwgrond verkopen

Een andere manier om een kavel te verkopen is door de verkoop kenbaar te maken aan het grote publiek. Dat betekent adverteren en het plaatsen van ‘te koop’ borden op de kavel. Afhankelijk van de locatie, afmeting en mogelijkheden van de bouwgrond kunt u uiteenlopende reacties verwachten. Bouwgrond in Eindhoven is schaars en een groot aantal particulieren die zelf willen bouwen, zoeken jarenlang naar een geschikte bouwlocatie. In geval van een openbare verkoop is het niet ondenkbaar dat u te maken krijgt met kopers die elkaar overbieden. Verkoop aan een particulier betekent ook dat de verkoop meestal onder voorbehoud van financiering gebeurt. In de verkoopovereenkomst is een termijn opgenomen waar binnen een koper tijd heeft om de financiering rond te krijgen. Lukt dit niet, dan staat het u vrij om de bouwkavel opnieuw te koop aan te bieden.

Markt peilen

Bent u niet zeker van de verkoop? Peil eerst de markt. Het gebeurt regelmatig dat vastgoedeigenaren de interesse peilen, voordat onroerend goed in de verkoop gaat. Bespreek met onze adviseurs de kansen voor een vlotte verkoop tegen de gewenste verkoopprijs.

Adviesgesprek bouwgrond Eindhoven

Misschien heeft u al jaren een braakliggend stuk bouwgrond in Eindhoven en heeft u eigenlijk geen plannen voor de grond. Verkoop is om verschillende redenen interessant. Zo beschikt u over kapitaal en heeft u geen verplichtingen meer ten aanzien van de grond. De verkoop voorbereiden geeft rust en biedt een goede uitgangspositie bij de onderhandelingen met een koper. Als u vragen heeft over het verkoopproces, neem dan gerust contact op met Investment Builders. Onze adviseurs nemen het verkooptraject met u door en geven advies over de beste verkooptactiek. In overleg nemen we u werk uit handen en richten ons op het inwinnen van informatie en het opvragen van de nodige documenten. Wilt u zelf onderhandelen of doet u dit samen met een adviseur? Investment Builders biedt maatwerk. Neem contact met ons op via +31 6 30600868.