Skip to content Skip to footer
Een bouwgrond verkopen Groningen? Bouwpercelen en beschikbare grond zijn een zeldzaam goed in Groningen. De bevolkingsgroei, veranderingen en verschuivingen in de economie en welvaart leiden tot een grotere vraag aan woonruimte. Maar het aanbod houdt hierin geen gelijke tred. De vraag naar woonruimte en geschikte bouwgrond is groter dan het actuele aanbod. Dus als een bouwkavel te koop heeft, zit u op een kapitaal. Aan potentiële kopers is waarschijnlijk geen gebrek. Er zijn een paar dingen waar u rekening mee moet houden bij bouwgrond verkopen Groningen.

Aandachtspunten bouwgrond verkopen Groningen

Niet elke bouwgrond is hetzelfde en niet elke kavel is geschikt voor bebouwing. Om ervoor te zorgen dat uw verkoopinformatie uitgebreid en aantrekkelijk is, moet u zoveel mogelijk informatie over de bouwgrond te weten komen. Mag er gebouwd worden? Dit geldt alleen als er een geldig bestemmingsplan voor de grond is. Zo niet, dan bevindt de grond zich misschien in een gebied dat is aangewezen voor toekomstige ontwikkeling. Als de kavel bouwrijp is, dat betekent aangesloten op infrastructuur als elektra, water en riolering, wordt dit beschouwd als bouwgrond. Hierdoor starten bouwwerkzaamheden snel gaan, zodat u de bouwgrond voor een hogere prijs verkoopt dan grond bestemd voor toekomstige ontwikkeling. Uit het bestemmingsplan en de bouwverordening blijkt of en hoe erop de grond gebouwd mag worden. Bouwvoorschriften bepalen onder andere welk type woningbouw is toegestaan. Voorzieningen zoals de hoogte van het gebouw zijn eveneens van invloed op het bouwproject.

Verkoopprijs bouwkavel bepalen

De prijs van bouwgrond is meestal gebaseerd op de actuele prijs per vierkante meter die op de betreffende locatie van toepassing is. Er zijn regionale verschillen. In en rond een grote stad liggen de prijzen hoger dan in landelijke gebieden. De gemiddelde prijs van een vierkante meter bouwgrond in de vrije sector in Nederland is € 295 tot € 800. Er zijn verschillende manieren om de prijs van grond te berekenen, ook kunt u een betrouwbare schatting krijgen van een taxateur. De verkoopprijs van bouwgrond is afhankelijk van verschillende factoren:

Locatie en type bouwgrond

Waar ligt de grond? Is de kavel of de wijk aangesloten op het plaatselijke openbaar vervoer? Zijn er scholen en winkels in de buurt? Heeft een kavel toegang tot maatschappelijke voorzieningen en faciliteiten? Een bouwterrein dat al bouwrijp is gemaakt, is duurder dan grond die bestemd is voor toekomstige ontwikkeling.

Bouwvoorschriften

Heeft de lokale overheid plannen die van invloed zijn op het bouwproject? Hierbij denkt u aan factoren als een hoog grondwaterpeil, ongeschikte bouwgrond, bouwvoorschriften of maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast. Dit zijn zaken die een negatief effect op de verkoopprijs hebben.

Bebouwingspercentage

Hoeveel vierkante meter van de kavel mag bebouwd worden? Dit is de totale toegestane bouwoppervlakte van de bouwgrond die u verkoopt. Hoe hoger dit getal, hoe waardevoller de grond, omdat een investeerder dan flexibeler is met de buitenafmetingen van het gebouw. Deze informatie is terug te vinden in het bestemmingsplan.

Verkoopbrochure samenstellen

Als voorbereiding op de verkoop maakt u een duidelijk en gedetailleerd rapport. Voorzie de informatie met gegevens die betrekking hebben op de kavel. Gebruik hiervoor onder andere de informatie die u bij het Kadaster heeft opgevraagd en die in de bouwverordening is vermeld. Punten die u vermeld in een informatie- of verkoopbrochure zijn onder andere: • Beschrijving van de locatie, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de kavel. • De vorm en grootte van de grond. • Bestemmingsplan en bouwvoorschriften. • Bebouwingspercentage. • Kadasterplannen. • Is de grond bouwrijp? • Risico’s ten aanzien van de locatie. • Foto’s van de bouwgrond en de directe omgeving.

Kosten bij de verkoop van bouwgrond

Bij de verkoop van vastgoed draait het om geld verdienen. Het is niet mogelijk om vastgoed zonder enige inhoudingen te verkopen. Nu is het wel zo dat bij een transactie op basis van kosten koper, het de koper is die de kosten betaalt. Daaronder vallen de kosten van de notaris en het Kadaster. Dat geldt ook voor de overdrachtsbelasting. Bouwgrond heeft bij de Belastingdienst verschillende gradaties. Afhankelijk van de transactie is overdrachtsbelasting of btw verschuldigd. Als verkoper betaalt u over de verkoop van bouwgrond inkomstenbelasting of vermogensbelasting. Een belastingadviseur geeft informatie over de fiscale gevolgen van de transactie.

Bouwkavel te koop aanbieden

Wanneer u alle informatie en documentatie over de bouwgrond bij elkaar heeft, is het mogelijk de kavel te koop aan te bieden. Dit kan openbaar of in stilte. Het verschil tussen beide tactieken is de manier waarop de verkoop gebeurt. Plaatst u een te koop bord op de kavel? Maakt u de verkoop bekend door middel van advertenties en/of berichten op social media platforms? Of kiest u voor een andere benadering, waarbij u juist geen kenbaarheid geeft aan de verkoop?

Openbare verkoop

De term openbaar geeft aan dat het brede publiek op de hoogte is van de verkoop. Het is duidelijk dat u de grond verkoopt. Openbaar verkopen trekt diverse geïnteresseerden en kandidaat-kopers. Niet iedereen heeft ook echte interesse en het is moeilijk om te bepalen met wie u onderhandelt over de voorwaarden. Het is gebruikelijk om meerdere biedingen te ontvangen. Een verkoopovereenkomst bevat dikwijls de voorwaarde ‘onder voorbehoud van financiering’. Binnen een vastgestelde termijn geeft u een koper gelegenheid de financiering rond te krijgen. Lukt dit niet dan kunt u de kavel opnieuw aanbieden. Een verkoop duurt op deze manier langer dan gedacht.

Stille verkoop buiten de markt

Het is ook mogelijk om de verkoop alleen kenbaar te maken bij investeerders en particuliere beleggers waarvan de interesse in bouwgrond bekend is. Concurrentie is beperkt en de onderhandelingen verlopen soepel. Deze kopers hebben hun financiële zaken op orde en zijn in de regel niet afhankelijk van een financiering.

Begeleiding verkoop bouwgrond

Verkoopt u bouwgrond en wilt u niet de hele transactie zelfstandig uitvoeren? Maak een afspraak voor een adviesgesprek bij Investment Builders. Binnen onze onderneming is ruim 50 jaar ervaring in en op de vastgoedmarkt vertegenwoordigt. Onze adviseurs laten zien hoe u op een succesvolle, vlotte manier een bouwkavel in Groningen verkoopt. Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen. Investment Builders is telefonisch bereikbaar op +31 6 30600868, of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl.