Skip to content Skip to footer
Zoekt u informatie over bouwgrond verkopen kosten? Hoewel een grondtransactie in veel opzichten verschilt van een vastgoedtransactie waarbij een woning of bedrijfspand van eigenaar verandert, is het nog steeds een onroerend goed transactie. Bij het verkopen van bouwgrond zijn onder andere overdrachtsbelasting verschuldigd. Zoals bij elke andere transactie, zijn er gewoonten voor welke partij welke kosten betaalt. Bouwgrond verkopen kosten hoeft niet ingewikkeld te zijn als u hier op tijd afspraken over maakt.
Bouwgrond verkopen kosten

Afspraken bouwgrond verkopen kosten

De kosten die u als verkoper van bouwgrond heeft, zijn beperkt. Door vooraf goede afwegingen te maken over de manier waarop u de grond verkoopt, is het mogelijk een inschatting van de kosten te maken. De waarde van bouwgrond hangt af van verschillende in- en externe factoren, zoals het bestemmingsplan, de locatie, de aanwezige voorzieningen en faciliteiten in de buurt en de grootte van het perceel. Laat een gespecialiseerde taxateur de bouwgrond taxeren. U beschikt dan over goed onderbouwde informatie. U betaalt voor het taxatierapport. Vraag bij verschillende erkende taxateurs een offerte op. Ook de verkoopstrategie is van invloed op de kosten die u heeft bij het verkopen van bouwgrond:

Kosten bouwgrond openbaar verkopen

Het publiekelijk aanbieden van onroerend goed, is de meest gebruikte strategie bij het verkopen van vastgoed. Wel of niet in samenwerking met een makelaar of adviseur geeft u aandacht aan de bouwgrond. Advertenties op vastgoedsites spreken potentiële kopers aan en het te koop bord bij het perceel spreekt tot de verbeelding. In overleg stelt u een verkoopbrochure samen en brengt u het perceel in beeld. Bij een goede campagne heeft u vaak snel de aandacht van meerdere geïnteresseerde kopers. Het nadeel van deze strategie is dat kopers elkaar tegenwoordig overbieden en u als verkoper in een biedingsoorlog terecht komt. De werkzaamheden die een makelaar voor u verricht zijn aan kosten verbonden. Het loont de moeite om vooraf een juiste prijsopgave te vragen. Daarmee voorkomt u dat u bij verkoop met onverwachte kosten wordt geconfronteerd.

Kosten off market bouwgrond verkopen

Misschien heeft u de voorkeur voor een stille verkoop. Niet iedere vastgoedeigenaar kiest voor de drukte van een openbare verkoop. Bij een off market verkoop ontbreken de advertenties en de ‘te koop’ borden. Vertel binnen uw netwerk dat u een perceel te koop heeft. U bespaart daardoor flink op de kosten van de verkoopcampagne. Net zoals bij een openbare verkoop, is het verstandig om vooraf onderzoek te (laten) doen naar het bestemmingsplan en de buurt van het perceel. Ook bij een stille verkoop kan een aantrekkelijke verkoopbrochure de interesse van kopers wekken. Er is minder concurrentie tussen de kopers, terwijl de mogelijkheden om goede voorwaarden te onderhandelen niet ontbreken.

Overdrachtsbelasting of BTW op bouwgrond

De levering van bouwgrond valt onder de overdrachtsbelasting of de BTW. Waar de overdrachtsbelasting 8% bedraagt, is de BTW 21%; een groot verschil dat een koper verschuldigd is. Bij het besluiten onder welke belasting bouwgrond valt, kijkt de belastingdienst naar het begrip bouwterrein. Op het moment dat er sprake is van de levering van een bouwterrein dan is daar 21% BTW over verschuldigd, terwijl in andere situaties overdrachtsbelasting van toepassing is. Maar wat is het verschil tussen een bouwterrein en overige grond?

Onderscheid BTW en overdrachtsbelasting percentages

• Bouwterrein. Er is sprake van een bouwterrein als op het moment van levering blijkt dat het perceel daadwerkelijk bebouwd zal worden. Dit geldt ook als een koper de bedoeling heeft om de gekochte grond te bebouwen. Als u bouwgrond verkoopt, is hierbij bijna altijd het BTW tarief van 21% over verschuldigd.
• Bebouwd perceel. Verkoopt u een bebouwd perceel waarbij de bestaande bebouwing gesloopt wordt, dan valt dat onder de noemer bebouwde grond en is overdrachtsbelasting verschuldigd. Heeft het bestaande pand een woonbestemming? Dan is het tarief 2%. In alle andere gevallen betreft het 8%.

Er is een onderscheid in wie de bebouwing laat slopen. Het is regel dat de koper opdracht geeft om de bebouwing te laten slopen. Komt u met de koper overeen dat u de bebouwing na de levering laat slopen, dan wordt de grond als onbebouwde grond aangemerkt en is de koper BTW verschuldigd.

Hoe verkoopt u bouwgrond?

Wanneer u bouwgrond wilt verkopen zijn er verschillende manieren om dat te doen. Als u hier niet dagelijks mee heeft te maken, kan het nuttig zijn om advies in te winnen bij een vastgoedadviseur. Deze helpt u met het samenstellen van een verkoopplan en het kiezen van de beste strategie. Bouwgrond kan, net zoals ander vastgoed, zowel Vrij op Naam, v.o.n., als Kosten Koper, k.k., worden aangeboden.

• Vrij op Naam. In dat geval neemt u als verkoper de kosten van onder andere de notaris op u. Zowel de kosten voor de leveringsakte als voor de inschrijving in het Kadaster zijn in geval van v.o.n. voor uw rekening.
• Kosten koper. Alle kosten die bij de vastgoedtransactie gemoeid zijn, komen voor rekening van de koper.

Het spreekt voor zich dat onze vastgoedadviseurs u hierover informeren. In goed overleg kiest u voor een strategie.

Korte lijnen voorkomt miscommunicatie

Investment Builders vindt het belangrijk dat u tevreden bent. We kiezen daarom voor korte lijnen en u heeft een vaste adviseur die uw ‘dossier’ goed kent. Zijn er ontwikkelingen of meld zich een geïnteresseerde koper, dan bespreken we dit zo snel mogelijk met u. Uiteraard is uw adviseur bereikbaar voor vragen en opmerkingen. Heeft u bijzonderheden ten aanzien van de verkoopvoorwaarden of wilt u niet direct op een bod reageren? Laat het de adviseur weten. Directe communicatie voorkomt misverstanden.

Meer informatie kosten bouwgrond verkopen

Wilt u ook zorgeloos uw bouwgrond verkopen? Maak een afspraak met Investment Builders. We maken graag kennis met u. Tijdens een oriënterend gesprek laten we zien wat we voor u en uw bouwgrond kunnen betekenen. Van het opvragen van het actuele bestemmingsplan en plannen die de gemeente heeft met betrekking tot de omgeving, tot het voeren van onderhandelingen met geïnteresseerde kopers. Het advies en de bijstand die we verlenen wordt volledig op maat afgestemd. Meer weten? Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl.

Bouwgrond verkopen kosten – FAQ

Als eigenaar van bouwgrond heeft u geen wettelijke verplichting om de kavel te bebouwen, dit tenzij anders is opgenomen in de verkoopvoorwaarden. Zonder wettelijke termijn, zijn er ook geen sancties als de grond onbebouwd blijft.

Ja, in principe bepaalt u als eigenaar van vastgoed welke kandidaat-koper het beste bod doet.

De kosten hangen af van de verkoopstrategie. Wanneer u een beroep doet op een verkoopmakelaar krijgt u te maken met commissiekosten en kosten voor advertenties en publiciteit. De kosten voor het buiten de markt verkopen van bouwgrond zijn aanmerkelijk lager. U bespaart zowel op de commissie- als advertentiekosten.

Het is belangrijk om bouwgrond tegen de realistische marktwaarde te verkopen. Natuurlijk is het meegenomen als u boven de vraagprijs verkoopt. Daarentegen is het oppassen als u vastgoed verkoopt voor een prijs die lager is dan de geschatte marktwaarde. Deze transacties hebben de interesse van de belastingdienst en soms zelfs de FIOD. Een taxatierapport is ook voor uzelf een goed uitgangspunt.

In het onderhandelingstraject spreekt u met de koper af wie de kosten betaald. In de meeste gevallen zijn vastgoedtransacties op basis van kosten koper. Dit houdt in dat onder andere de notariskosten voor rekening van de koper zijn. Bij de oplevering van nieuwbouw is er dikwijls sprake van vrij op naam. De verkoper of projectontwikkelaar neemt in dat geval de kosten op zich.

Als eigenaar heeft u de gegevens uit het Kadaster nodig. Een kadastraal uittreksel bevat relevante gegevens zoals uw NAW-gegevens, het perceelnummer, de afmeting en de omschrijving van het onroerend goed. U kunt deze gegevens opvragen bij het Kadaster.

Nee, het is niet verplicht om een bod te aanvaarden. U kunt besluiten een tegenbod te doen, onderhandelingen te starten of het bod naast u neer te leggen en verder geen actie te ondernemen.

Als u onderhandelt met een vastgoedinvesteerder of projectontwikkelaar kan de verkoop snel beklonken worden. Deze kopers hebben een budget beschikbaar en zijn in staat snel te handelen. Dit in tegenstelling tot een particulier koper die vaak afhankelijk is van een hypotheek of financiering.

Ja, alle vastgoedtransacties worden met een akte van levering door een notaris aangemeld in het openbare register van het Kadaster.

Vastgoedadvertenties zijn niet gratis. Afhankelijk van de gekozen sites betaalt u kosten voor het plaatsen van een advertentie. Om het bereik te vergroten kunt u op de kavel zelf een ‘te koop’ bord zetten. Maak de verkoop binnen uw netwerk van familie, vrienden en zakenrelaties bekend, dit vergroot de kans op een succesvolle verkoop.