Skip to content Skip to footer

Mag u bouwgrond verkopen met winst? Wanneer u in het verleden bouwgrond heeft gekocht met het idee een leuk rendement bij verkoop te behalen, is de realiteit helaas vaak anders dan voorgesteld. Natuurlijk kunt u de bouwgrond verkopen met winst, maar tegenover de behaalde winst staan belastingen die u moet betalen. Los van de belastingen, zijn er steeds vaker beperkingen en voorwaarden verbonden aan het doorverkopen van bouwgrond die u van een gemeente heeft gekocht.

Bouwgrond verkopen met winst

Bouwgrond verkopen met winst door speculanten

Speculanten hebben interesse in bouwkavels die door gemeenten worden uitgegeven en verkocht. De overspannen woningmarkt maakt dat gemeenten nieuwbouwprojecten ontwikkelen en daarbij bouwkavels verkopen. De belasting voor zelfbouw neemt al jaren toe en veel potentiële kopers melden zich aan voor de inschrijving en loting van de kavels. In het verleden wanneer speculanten een kavel toegewezen kregen, gebeurde het regelmatig dat diezelfde kavel voor een hoge meerprijs werd doorverkocht. Een toenemend aantal gemeenten neemt in de verkoopvoorwaarden op dat er een zelfbewoningsplicht is. Dit zorgt voor een toegankelijkere vastgoedmarkt en meer betaalbare bouwkavels voor particulieren.

Direct doorverkopen bouwgrond met winst

In een overspannen woningmarkt is het voor particulieren en gemeenten wrang om te zien hoe na de verkoop van een kavel, deze een paar maanden later inclusief woning met een hoge vraagprijs via een makelaar wordt aangeboden. Onderzoek wijst uit dat de betreffende kavel onder optie is bij een ontwikkelaar of makelaar. In dat geval zoekt men naar een koper die de woning bouwt. Als de bouw voltooit is, volgt de doorverkoop met een hoge winst. Juist omdat het particuliere kavels zijn, roept dit irritaties en woede op bij woningzoekers.

Voorschrift zelfbewoning

Om speculatie tegen te gaan, schrijven gemeentes die bouwkavels verkopen zelfbewoning voor. In de koopakte is vastgelegd dat de koper de intentie heeft om het aangekochte onroerend zelf te gebruiken en te bewonen. Een zogenaamd anti-speculatiebeding voorkomt het op grote schaal speculeren met zowel nieuwbouwwoningen als het misbruik van kortingsregelingen. De bedoeling van het anti-speculatiebeding is dat er meer ruimte komt op de woningmarkt. Met name doelgroepen die zonder het genoemde beding amper kansen hebben op een nieuwbouwwoning hebben hier baat bij.

Overdrachtsbelasting bouwgrond

Bij de verkoop van bouwgrond bent u 8% overdrachtsbelasting of 21% btw verschuldigd. Het percentage is wettelijk vastgesteld en onder andere van toepassing op onbebouwde percelen en grond bestemd voor woningbouw. Hoe dit in uw situatie is, bespreekt u het beste met een belastingconsulent. Bij het verkopen van bouwgrond is het belangrijk om vooraf alle zaken zoals belastingen en andere bijkomende kosten overzichtelijk te maken. Als u inzicht heeft in de kosten, kunt u de vergelijking maken met het eventuele winstbedrag dat u denkt te verdienen met de voorgenomen verkoop.

Niet direct doorverkopen

Het anti-speculatiebeding is iets dat door een toenemend aantal gemeentes in de koopovereenkomst is opgenomen als voorwaarde. Dat betekent in de meeste gevallen dat het u als koper niet is toegestaan om de bouwkavel en de nieuwbouw woning binnen twee jaar na het voltooien van de woning door te verkopen. Zelfbewoning en het verbod op doorverkoop staan tegenwoordig in een toenemend aantal koopaktes voor bouwgrond als standaard voorwaarde vermeldt. Gemeenten verlenen alleen in uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden ontheffing. Op het moment dat de voorwaarden niet of niet-tijdig worden nagekomen, bent u als koper een boete verschuldigd. De bedragen hiervoor verschillen per gemeente en lopen op tot ver boven € 50.000,-.

Manieren om bouwgrond te verkopen

Niet iedere verkoper van bouwgrond is een speculant. Misschien heeft u al jaren een perceel in bezit en heeft u geen plannen met de grond, waardoor verkopen een voor de hand liggende optie is. In dat geval is het goed om zoveel mogelijk achtergrond informatie over de grond te verzamelen en een verkoopbrochure samen te stellen. Doe onderzoek naar het bestemmingsplan en kijk of er plannen zijn voor ontwikkeling van het gebied waar het perceel zich bevindt. Voor een koper is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die de grond te bieden heeft. Verkoopplannen zijn divers:

Off market bouwgrond verkopen

U wilt bouwgrond verkopen, maar heeft daarbij geen behoefte aan publiciteit en/of de toeloop van een meerdere geïnteresseerde kopers. Rustig onderhandelen met een geïnteresseerde partij zonder overbiedingen is mogelijk met een stille verkoop. Zeker wanneer u geen haast heeft met de verkoop en de verkoop op zich belangrijker is dan het verkoopbedrag, is off market verkopen een ideale oplossing.

Openbaar bouwgrond verkopen

Om meer bekendheid aan de verkoop te geven, kunt u kiezen voor openbare verkoop. Advertenties op online vastgoedsites geven de verkoop aan. Bereidt u ook bij bouwgrond voor op verschillende geïnteresseerde kopers. De biedingen overtreffen elkaar en het gebeurt bij bouwkavels steeds vaker dat verkopers te maken hebben met een biedingsoorlog. Dit kan voor u als verkoper een vervelende situatie zijn.

Onderhandelen over bouwgrond

Zowel een stille als openbare verkoop doet u zelfstandig of samen met een vastgoedadviseur. De manier waarop de bouwgrond onder de aandacht van kopers wordt gebracht verschilt, maar het vervolg van het verkoopproces verloopt in grote lijnen hetzelfde. U of de adviseur stelt een verkoopovereenkomst op waarin onder andere de gegevens van het perceel zijn opgenomen. Naderhand ondertekent u samen met de koper bij een notaris de leveringsakte, die door een notaris in het Kadaster wordt ingeschreven.
Bent u belasting verschuldigd over de transactie? U dient dit zelf te melden bij de Belastingdienst.

Informatie bouwgrond met winst verkopen

Wilt u meer informatie over hoe u bouwgrond met winst verkoopt? Neem contact op met de vastgoedspecialisten van Investment Builders. We doen achtergrond onderzoek naar de bouwgrond en de plannen die er zijn om de omgeving te ontwikkelen. We bieden de bouwgrond innen ons zakelijke netwerk aan en eventueel maken we de koop via advertenties openbaar. Welke strategie er gevolgd wordt en welke zaken u zelf doet bespreken we tijdens een adviesgesprek. Bouwgrond met winst verkopen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs. We laten u de mogelijkheden zien en geven voorbeelden van de verschillende verkoopstrategieën. Stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl, of vul het contactformulier in.

Bouwgrond verkopen met winst – FAQ

Grondbezitters die hun eigendom verkopen doen dat niet om verlies te lijden. Het spreekt voor zich dat u bouwgrond voor de hoogst mogelijke prijs verkoopt. Winst maken is niet verboden. Vastgoedtransacties die onder de marktwaarde van eigenaar wisselen, worden al snel met vraagtekens van de belastingdienst omgeven. Verkopen met winst houdt in dat u mogelijk verschillende heffingen moet betalen.

U bepaalt zelf aan wie u de bouwgrond verkoopt. Verkopen aan een projectontwikkelaar betekent dikwijls een snelle transactie. Projectontwikkelaars kopen niet onder voorbehoud van financiering, wat bij particulieren doorgaans wel het geval is. Daar staat tegenover dat een projectontwikkelaar niet altijd de hoogste prijs biedt en/of betaalt voor bouwgrond.

Ja, het is niet verplicht om een verkoopmakelaar in te schakelen. Heeft u niet veel ervaring met het verkopen van bouwgrond, dan is het belangrijk om te weten wat de grond precies waard is. Hiermee voorkomt u dat onder de marktwaarde verkoopt. Laat onroerend goed altijd taxeren door een gespecialiseerde taxateur.

Afhankelijk van de locatie en aantrekkelijkheid van de bouwgrond, is de vraag naar bouwkavels groot. De vraag overstijgt het aanbod en als u niet met een groot aantal kandidaat-kopers in aanraking wilt komen is off market verkopen het betere alternatief. In dat geval blijft de verkoop buiten de markt en worden geen advertenties geplaatst. Het aantal geïnteresseerden is lager, maar de kans is groot dat u wel te maken heeft met kopers die ook de bedoeling hebben bouwgrond te kopen.

Ja, de verkoop van bouwgrond gaat via een notaris. Deze stelt de akte van levering op. De notaris begeleidt de financiële afwikkeling van de verkoop en meldt de aktes aan bij het Kadaster.

De belastingregels bij bouwgrond zijn ingewikkeld. De belastingdienst hanteert een verschil tussen lege percelen en percelen die bebouwd zijn, maar waarbij de bestaande bebouwing wordt gesloopt. Als de bebouwing die gesloopt wordt een woonbestemming heeft dan is er 2% overdrachtsbelasting verschuldigd, als het een andere bestemming is dan geldt er een tarief van 6%. De koper geeft opdracht de bebouwing te slopen. Is in de verkoopakte opgenomen dat u, als verkoper, de bebouwing na de oplevering te slopen dan ziet de belastingdienst dit als onbebouwde grond en is er btw heffing van toepassing.

Het is altijd zinvol om advies in te winnen bij een vastgoedadviseur en/of een belastingconsulent. Deze zijn op de hoogte van de actuele regelgeving en percentages ten aanzien van bouwpercelen die wel of niet bebouwd zijn.

Als u vastgoed met winst verkoopt, doet u zelf wat u goed acht met het vrijgekomen geld. Misschien lost u een stukje op uw hypotheek af en/of kijkt u rond naar een interessante investeringsmogelijkheid.