Skip to content Skip to footer
Zoekt u informatie over bouwgrond verkopen Utrecht? Nederland is een klein land, waar bouwgrond een zeldzaam iets is. Ondanks dat de pandemie invloed heeft op de veranderende vraag naar vastgoed, is de verwachting dat het woningtekort in Utrecht de komende jaren blijft toenemen. Bouwgrond verkopen Utrecht is financieel interessant, maar geen eenvoudige taak. Kopers zijn dikwijls afhankelijk van een financiering en bouwgrond met een bouwvergunning verkoopt vlotter dan grond zonder toestemming om te bouwen. Er zijn diverse punten waar u bij het verkopen van een bouwkavel rekening mee houdt en/of extra aandacht aan besteed.

Professioneel advies bouwgrond verkopen Utrecht

Win advies in bij ervaren adviseurs. Het is mogelijk om zonder hulp een bouwkavel te verkopen, maar dat neemt niet weg dat u misschien al in de voorbereidende fase vragen heeft, waarbij een vastgoedadviseur u graag van dienst is. Voordat u verkooponderhandelingen begint, is het goed om zaken duidelijk te hebben. Samen met een adviseur zorgt u ervoor dat de grond op de meest aantrekkelijke manier te koop wordt aangeboden, zodat u de best mogelijke verkoopprijs ontvangt. Ook goed belastingadvies is nodig. Vraag al vroeg in het traject advies aan een belastingconsulent of bij de belastingdienst zelf. Over de verkoop van bouwgrond bent u belasting verschuldigd. Afhankelijk van de omschrijving van de grond is overdrachtsbelasting of BTW verschuldigd. Laat u vooraf adviseren, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Voorbereidende werkzaamheden

Het lijkt misschien voor de hand te liggen om de bouwgrond die u in eigendom heeft te verkopen. Het gebeurt regelmatig dat ontbrekende documenten de verkoop vertragen. Dit gaat over onderwerpen als van niet-geregistreerde grond en ontbrekende onderliggende papieren tot beperkende convenanten, grensproblemen, gebrek aan erfdienstbaarheden en/of toe- en doorgangsrechten. Ondanks dat dit allemaal is op te lossen, is het beter om deze problemen vroegtijdig aan de te pakken. Zorg ervoor dat op het moment dat u de bouwgrond te koop aanbied deze ook gelijk verhandelbaar is. Hoe is de ontsluiting met omliggende toegangswegen? Dit zijn belangrijke zaken waar investeerders graag een antwoord op hebben.

Toestemming hypotheekverstrekker

Heeft u op de bouwgrond een lopende hypotheek of lening? Dan heeft u toestemming nodig van de hypotheekverstrekker of geldschieter voor de verkoop. Verkoopt u een deel van een groter perceel, dan heeft u een ontheffing nodig. Dit heeft soms tot gevolg dat u opnieuw moet onderhandelen over de financiering op de kavel. Doe dit al in een vroeg stadium van de verkoop. Praat met uw hypotheekverstrekker of vraag advies aan een vastgoedexpert.

Klimaat- en milieuproblemen

Bodemverontreiniging is een van de eerste dingen die opkomen als u denkt aan milieukwesties bij het verkopen van bouwgrond. Het gaat eerder om de bodemgesteldheid en de afwatering. Een geschiedenis van wateroverlast of overstromingen is nieuws waar een investeerder of koper niet op zit te wachten. Als een kavel in het verleden is gebruikt voor mogelijk vervuilende werkzaamheden dan is dat van invloed op de waarde van de grond. Saneringswerkzaamheden zijn kostbaar. Heeft u eerdere onderzoeken of rapporten die meer vertellen over de grond? Hou deze bij de hand en verstrek de nodige informatie als u hierom wordt gevraagd.

Bouwvergunning

Een bouwvergunning is nodig, voordat met de ontwikkeling wordt begonnen. Misschien is er al een bouwvergunning, maar is ook mogelijk dat een investeerder deze nog moet aanvragen. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is nauwkeurig. Praat met een architect, landmeter en vastgoedadviseur om een idee te krijgen van wat mogelijk is en/of een aanvraag succesvol is. Is de bouwvergunning die u heeft of aanvraagt, voldoende voor een investeerder? Hou er rekening mee dat uitgebreide prijsonderhandelingen plaatsvinden als er geen bouwvergunning is. Een investeerder kan een overeenkomst onder voorbehoud van voorstellen. Het is goed om uzelf vooraf te laten adviseren over de mogelijkheden en manieren waarop u met een koper tot overeenstemming komt. Afhankelijk van de bestemming van de grond doet een investeerder een bod, waarbij rekening is gehouden met wel of niet bijkomende kosten voor onderzoek en/of het aanvragen van de nodige omgevingsvergunningen.

Informeel recht van overpad

U zult het waarschijnlijk weten of merken als een voetpad een deel van uw kavel doorkruist. Maar gebruikt iemand anders uw grond op ongedwongen manier, zonder uw toestemming? Door langdurig gebruik in het verleden kunnen deze ‘rechten’ effect hebben op de waarde van de grond en het vermogen om zich te ontwikkelen. Een onrechtmatige gebruiker die al langere tijd gebruik maakt van dit informele recht van overpad en dit succesvol bewijs, levert ongewild problemen op bij de verkoop van een perceel. In overleg met een vastgoedadviseur wordt gezocht naar een passende oplossing.

Huurders van bouwgrond

Verhuurd u de grond tijdelijk? Maak voordat u een perceel te koop zet, afspraken met bestaande huurders of gebruikers. Al is het niet waarschijnlijk dat deze situatie zich voordoet, u wilt een kale bouwkavel opleveren aan de koper. Heeft u een perceel tijdelijk verhuurd aan een agrariër dan is het nodig om dit op tijd te bespreken. Het is niet mogelijk om deze overeenkomsten ‘zomaar’ te beëindigen. Het helpt om al het papierwerk dat betrekking heeft op de kavel die u wilt verkopen bij de hand te hebben. Overleg met een huurder wanneer u weer over de grond wilt beschikken.

Advies op maat

Zoekt u een gesprekspartner om van gedachten te wisselen over het verkopen van bouwgrond in Den Haag? Maak een afspraak voor een adviesgesprek bij onze ervaren vastgoedadviseurs. Investment Builders is een bedrijf met ruim 50 jaar ervaring en expertise in de vastgoedsector. We nemen de tijd om met u de mogelijkheden in kaart te brengen en geven onze visie over de verkoopkansen. Op basis daarvan bespreken we de strategie of tactiek die het beste bij u en de bouwgrond past. Afhankelijk van de manier waarop de verkoop plaatsvindt, laten we de grond zien aan relaties binnen ons zakelijke netwerk. Dit zijn geselecteerde kopers waarvan we weten dat ze interesse hebben in bouwgrond in Den Haag en omgeving. Stuur een e-mail met uw vraag naar info@investmentbuilders.nl of neem telefonisch contact op via +31 6 30600868.