Skip to content Skip to footer
Moet u bouwgrond verkopen via notaris of niet? Het verkopen van vastgoed is niet noodzakelijk aan de inschakeling van een verkoopmakelaar verbonden. Zeker als u ervaring heeft met het kopen en verkopen van vastgoed, bespaart u op de kosten door zelfstandig te onderhandelen met een koper. Blijft het feit dat een vastgoedtransactie via een notaris moet verlopen. Bouwgrond verkopen via notaris is een noodzaak, omdat de notaris de akte van levering en de inschrijving in het Kadaster verzorgd.
Bouwgrond verkopen via notaris

Stappenplan bouwgrond verkopen via notaris

Zelfstandig bouwgrond verkopen, zonder gebruik te maken van de diensten van een verkoopmakelaar? Dit is prima mogelijk, maar voor vastgoedeigenaren die weinig ervaring hebben met het zelfstandig uitvoeren van een vastgoedtransactie, heeft een makelaar of adviseur meerwaarde. Een goede vastgoedadviseur kent de lokale markt en beschikt over een zakelijk netwerk met potentiële kopers. U krijgt advies over de vraagprijs en laat de onderhandelingen over aan de professionals. Bovendien stelt de adviseur het koopcontract op. Gebruik maken van de diensten en expertise van een vastgoedadviseur neemt u werk en zorgen uithanden. Het is ook mogelijk om bouwgrond deels of volledig zelfstandig te verkopen. Dat bespaart aan de ene kant geld, maar aan de andere kant kost het wel tijd. U stelt zelf de vraagprijs vast, brengt de grond onder de aandacht van potentiële kopers, voert onderhandelingen en stelt zelf een koopovereenkomst op.

Voorbereiding zelfstandig verkopen

Neem de tijd om alle bijkomende zaken goed af te handelen. Verzamel relevante informatie en documenten die betrekking hebben op de bouwgrond in een verkoopdossier. Stel een verkoopbrochure samen die u geïnteresseerde kopers overhandigd. Andere stukken en documenten die van belang zijn en die u nodig heeft om aan een geïnteresseerde koper of een notaris te laten zien zijn onder andere:

• Bewijs van eigendom van de bouwgrond, de akte van levering;
• Bestemmingsplan;
• Omschrijving van de omgeving en eventuele plannen van projectontwikkelaars;
• Aanwezige rapportages over bodemonderzoek;

Vraagprijs bouwgrond

Uw voornemen om bouwgrond te verkopen is duidelijk, maar wat is een reële vraagprijs? Bij het vaststellen hiervan kijkt u onder meer naar de perceeloppervlakte, de locatie, het bestemmingsplan, aanwezige voorzieningen en faciliteiten. Eventueel kijkt u naar percelen in de buurt die van vergelijkbare omvang zijn. De vraagprijs is niet altijd in overeenstemming met het bedrag dat een koper uiteindelijk betaald voor de grond. Kijk naar andere bouwkavels die te koop staan en zoek naar mogelijkheden om uzelf te onderscheiden.

Verkoopstrategie kiezen

Het verkopen van bouwgrond kan openbaar of off market. Als u de voorkeur heeft voor veel belangstelling, plaatst u advertenties online en maakt u met een ‘te koop’ bord de verkoop bekend. Geïnteresseerde kopers dienen zich bij interessante bouwkavels vlot aan en u kunt diverse biedingen verwachten. Dit is bij een off market verkoop niet het geval. U biedt de kavel aan binnen uw netwerk, waardoor concurrentie onder geïnteresseerde kopers uitblijft. Stille verkoop geeft meer rust en stelt u in de gelegenheid om uitgebreid te onderhandelen over de verkoopvoorwaarden. Komt het tot een voorlopig akkoord? Bij een zelfstandige verkoop stelt uzelf een koopovereenkomst op. Online vindt u verschillende model koopovereenkomsten die u daarbij als uitgangsbasis gebruikt, bepalingen die in de overeenkomst vermeld worden zijn onder andere:
• Omschrijving van het perceel;
• De (ver)koopprijs;
• Datum van levering;
• Eventueel gebruik tussen data van oplevering en verkoop;
• Kosten van onderhoud die de verkoper heeft;

Gang naar de notaris

Net zoals bij elke andere vastgoedtransactie is alleen een notaris bevoegd om de bouwgrond over te dragen. Dit gebeurt door het opmaken van een notariële akte, de leverings- of overdrachtsakte. In de overdrachtsakte is vastgelegd dat het eigendom van de bouwgrond van verkoper naar koper wordt overgedragen. Alleen een notaris stelt deze akte op en ondertekent deze, samen met u en de koper. De notaris zorgt ervoor dat de akte in het Kadaster wordt ingeschreven. Kosten die een notaris in rekening brengt bij het verkopen van bouwgrond zijn onder andere:

• Kosten voor de leveringsakte;
• Inschrijvingskosten van het Kadaster;
• Onderzoekskosten en btw;

Afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn tussen u en de koper, zijn de kosten van de notaris meestal voor rekening van de koper.

Notaris kiezen

Verkoopt u de bouwgrond op basis van kosten koper? Dan betaald de koper onder andere de notariskosten. In dat geval is het doorgaans de koper die een notaris aanstelt. Betaalt u als verkoper de notariskosten? Bij het kiezen van een notaris is het goed om te vergelijken. Online zijn er verschillende manieren om de notarissen bij u in de buurt met elkaar te vergelijken. De tarieven zijn vrij en besparen op de kosten is zeker mogelijk. Vraag aan een notaris welke werkzaamheden bij de prijs zijn inbegrepen en/of er extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Belang van een notaris

De aangewezen notaris is een neutrale partij die de eigendomsoverdracht van de bouwgrond leidt. De notaris doet onderzoek naar u en de koper. Niet alleen wordt de identiteit van beide partijen bekeken, de notaris kijkt ook of u als verkoper daadwerkelijk de eigenaar bent en/of er beslag ligt op de grond. Daarnaast controleert de notaris de financiële afwikkeling van de transactie, zoals de betaling van de overeengekomen koopsom en het eventueel inschrijven van de hypotheekakte in het Kadaster. Pas na het ondertekenen van de leveringsakte is er sprake van een juridisch bindende overeenkomst.

Informatie bouwgrond verkopen

Vindt u het omslachtig om zelf bouwgrond te verkopen? Een vastgoedadviseur neemt u veel werk uit handen. Het regelen van bezichtigingen bij de grond, het onderhandelen over de verkoopprijs en voorwaarden. Het is dagelijkse kost voor onze ervaren adviseurs. In combinatie met onze professionaliteit en kennis van de vastgoedsector kunt u rekenen op deskundige ondersteuning en begeleiding. Wilt u niet het volledige verkooptraject uitbesteden? Maak een afspraak voor een adviesgesprek. We nemen de mogelijkheden met u door. Indien u zelf een gedeelte van het verkooptraject op u wilt nemen, is dat natuurlijk mogelijk. Samen halen we het meeste uit de onderhandelingen. Meer weten? Stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl, of vul het contactformulier in. Een van onze adviseurs neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Bouwgrond verkopen via notaris – FAQ

Het is bij wet vastgelegd dat onroerend goed verplichte registratie in het Kadaster heeft. Levering en transport van deze zogenaamde registergoederen kan alleen bij of door een notaris.

De notaris verzorgt de akte van levering en de hypotheekakte. Als deze zijn ondertekent doet de notaris de aanmelding bij het Kadaster.

In de meeste gevallen kiest de koper de notaris. Het is bij een vastgoedtransactie gebruikelijk dat de koper de kosten voor de notaris betaald. In situaties van vrij op naam betaalt u als verkoper de kosten en selecteert u zelf een notaris.

De overdracht gebeurt na het tekenen van de voorlopige verkoopovereenkomst. Afhankelijk van de situatie van de koper en/of er een hypotheek of financiering aangevraagd wordt, bedraagt deze termijn 6 tot 8 weken.

De notaris regelt de betaling van het koopbedrag. Dit is dikwijls een paar werkdagen na het passeren van akte van levering en hypotheekakte. De notaris is hiervoor gebonden aan wet- en regelgeving. U kunt dit navragen tijdens het ondertekenen van de aktes.

Ja. De koper heeft drie dagen bedenktijd, daarna is de koopovereenkomst bindend. In de overeenkomst kunnen ontbindende factoren zijn opgenomen, die alsnog aanleiding geven om de koop niet door te laten gaan. De koopovereenkomst wordt doorgaans naar de notaris gestuurd. Deze stelt vervolgens een akte van levering en de hypotheekakte op.

De exacte tijd dat u bij de notaris bent hangt van diverse factoren af. Gemiddeld duurt het passeren van een akte 30 tot 60 minuten.

De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de (ver)koop van onroerend goed. De notaris zorgt ervoor dat akte wordt aangemeld bij het Kadaster.

De verkoopovereenkomst is bindend, zowel voor u als voor de koper. Een particuliere koper heeft wettelijk drie dagen bedenktijd, waarin zonder opgaaf van reden van de koop mag worden afgezien. In de verkoopovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden zijn opgenomen, waardoor de verkoop alsnog niet door gaat. U kunt hierbij denken aan het krijgen van een hypotheek of financiering.

In veel gevallen wordt de voorlopige koopovereenkomst aangemeld bij het Kadaster. Hierdoor is een koper wettelijk beschermd tegen diverse risicovolle situaties die zich kunnen voordoen, voordat de akte van levering wordt ondertekend.

Nee, de akte waarin de bouwgrond wordt overgedragen van de verkoper naar de nieuwe eigenaar is de akte van levering. De documenten waarin de overeenkomsten tussen een hypotheekverstrekker en de nieuwe eigenaar zijn opgenomen, is de hypotheekakte. Beide aktes worden aangemeld bij de betreffende registers van het Kadaster.