Skip to content Skip to footer
Zoekt u naar een financiering beleggingspand? Er zijn veel redenen om te beleggen in vastgoed. De negatieve spaarrente maakt dat investeerders, beleggers en anderen ervoor kiezen om beleggingsvastgoed aan te kopen. Vastgoedeigenaar worden is een slimme manier om een gestage inkomstenstroom te generen, maar er is wel een bepaald geldbedrag nodig om te beginnen. En als u niet over een eigen kapitaal beschikt, is het afsluiten van een lening of financiering beleggingspand wellicht de enige manier om de deal te sluiten.
Financiering beleggingspand

Keuze financiering beleggingspand

De mogelijkheden die u heeft om een beleggingspand te financieren variëren. Bij het zoeken van een geschikt pand houdt u rekening met de voorkeuren die u heeft. In de regel is een beleggingspand bedoelt om (deels) te verhuren. Het is de verhuur aan derden die bij deze beleggingsvorm centraal staat. Het pand levert een zeker rendement. Bij het berekenen van het rendement houdt u rekening met de aankoopprijs, de vaste lasten en de huurinkomsten. Leningen die gebruikt worden bij beleggingspanden zijn de gewone banklening, een hypotheek en alternatieve financieringsvormen. Iedere financieringsvorm heeft specifieke criteria waar u als kredietnemer aan moet voldoen. Het kiezen van de verkeerde soort lening is van invloed op het succes van uw investering. Om succes te hebben met een gefinancierd beleggingspand is het belangrijk om te begrijpen hoe een investering werkt, voordat u een kredietverstrekker benadert.

Kernpunten

Vastgoedbeleggingen zijn op verschillende manieren te financieren, waaronder het gebruik van uw eigen vermogen en de overwaarde van uw persoonlijke woning. Investeren in verhuurvastgoed is interessant, zeker als u betrouwbare huurders heeft die zonder twijfel voldoen aan de maandelijkse huurverplichting. Houdt desondanks altijd rekening met een ander scenario. Leegstand en achterblijvende huren zijn redenen voor een tegenvallend rendement. Ook in het slechtste scenario heeft u als vastgoedeigenaar te maken met de vaste lasten die doorlopen. Een beleggingspand kan als een steen om uw nek voelen. Beschikt u niet over eigen geld om een beleggingspand te financieren? Onderzoek de financieringsmogelijkheden of laat u voorlichten door een bekwame vastgoedadviseur.

Vastgoed financieren

Investeerders en beleggers in vastgoed zijn bekend met de klassieke financieringsmogelijkheden, zoals een banklening en/of een hypotheek. Bij een standaard financiering is de typische verwachting dat u zelf 30% tot 40% eigen inbreng heeft. Kredietmaatschappijen controleren uw achtergrond en besteden aandacht aan uw kredietwaardigheid. Het is niet vreemd dat de standaard lening bij de huisbank naar de achtergrond verdwijnt. Banken verstrekken steeds minder kredieten en voor beleggers is het interessanter om de ‘lijn met de bank’ open te houden. Financiers beoordelen de inkomsten en activa van u, als kredietnemer. Het is belangrijk om aan te tonen dat u bestaande hypotheken en andere maandelijkse verplichtingen voldoet en dat u dat ook in de toekomst kunt blijven doen. Toekomstige huurinkomsten worden niet meegerekend. Een meerderheid van de kredietverstrekkers verwacht dat een kredietnemer minimaal zes maanden geld opzij zet om aan de aflossingsverplichting te voldoen.

Commerciële kredietverstrekkers

In binnen- en buitenland zijn verschillende gerenommeerde kredietverstrekkers die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van leningen aan vastgoedinvesteerders. Dit zijn vaak commerciële krediet- en/of leasemaatschappijen. Dit soort leningen zijn vaak een uitstekende optie voor beleggers die geen ‘standaard’ hypotheek kunnen krijgen of investeerders die beleggingspanden willen kopen via een bedrijf. Het nadeel van commerciële leningen is dat deze doorgaans hogere tarieven en vergoedingen hebben dan de standaard hypothecaire en/of banklening. Verwacht dat u tenminste 5% tot 10% meer rente en kosten betaald. Een ander voorbehoud is dat deze kredietverstrekkers vaak ervaren investeerders zoeken. Dat betekent dat u een bestaande vastgoedportefeuille heeft, die u uit wilt breiden. Er zijn enkele kredietverstrekkers die samenwerken met beginnende vastgoedbeleggers.

Geldlening

Een andere financieringsoptie is het vinden van een geldschieter voor een geldlening. Deze leningen hebben over het algemeen hogere rentetarieven en kortere looptijden. Een geldlening kan bijvoorbeeld vijf jaar aflossingsvrij zijn, waarbij aan het einde het volledige saldo opeisbaar is. Het afsluiten van zo’n lening is een risico en heeft meestal alleen zin als u een snelle verkoop van het beleggingspand voor ogen heeft, of als u verwacht vastgoed te kunnen herfinancieren voordat de looptijd voorbij is.

Sale en leaseback beleggingspand

Sale en leaseback is een alternatieve financieringsvorm die wordt toegepast bij onroerend goed, bedrijfsmiddelen en andere roerende zaken. In het kort houdt de constructie in dat u vastgoed of bedrijfsmiddelen verkoopt en terug huurt van de kredietverstrekkers. Met de vrijgekomen liquide middelen bent u staat te investeren. Als u zoekt naar een manier om uw vastgoedportefeuille uit te breiden gaat de voorkeur uit naar een financiering voor het pand dat uw interesse heeft. Sale en leaseback is hierbij niet altijd de meest wenselijke oplossing.

Voorwaarden (her)financiering beleggingspand

Kredietverstrekkers hanteren strenge voorwaarden voor het (her)financieren van beleggingspanden. Op zich is daar niets vreemd aan. Een kredietverstrekker wil zekerheid hebben dat de financiering verantwoord is. Uw financiële achtergrond is belangrijk. Laat een mogelijke financier zien dat u aan de maandelijkse aflossingsverplichting kunt voldoen. Afhankelijk van de kredietverstrekker zal navraag worden gedaan bij het BKR en geeft u inzicht in de eventuele vastgoedportefeuille die u heeft. Het is niet verkeerd om vooraf de nodige persoonlijke en financiële gegevens te verzamelen, zodat u deze op vraag direct kunt overhandigen. Een goede voorbereiding laat tegelijk zien dat u serieus bent en dat u heeft nagedacht over de financiering.

Advies beleggingspand financieren

Heeft u een aantrekkelijk beleggingspand op het oog en onderzoekt u financieringsmogelijkheden? Het financieren van beleggingsvastgoed is met name voor beginnend beleggers zonder eigen geld niet altijd even makkelijk. De bekwame vastgoedprofessionals van Investment Builders geven u advies over het uitbreiden van uw vastgoedportefeuille. Na het bespreken van de financieringsbehoefte, neemt een vastgoedadviseur contact op met leasemaatschappijen en financiers binnen het zakelijke netwerk. Hierbij wordt gekeken naar financieringen die in het verleden succesvol zijn beklonken. We zoeken en benaderen financiële instellingen die passen bij de ideeën die u heeft. In overleg worden de gegevens van het beleggingspand in een brochure of presentatie weergegeven. Het dossier bevat de belangrijkste feiten en kenmerken van het pand en de financieringsbehoefte. Voor betrouwbaar advies bij het financieren van een beleggingsadvies neemt u contact met ons op.

Financiering beleggingspand – FAQ

U kunt verschillende financieringsvormen toepassen op een beleggingspand. Financiers en investeringsmaatschappijen bieden leningen aan met een annuïtaire of lineaire aflossing. Een enkele keer is het mogelijk om tot 75% van de marktwaarde in verhuurde staat aflossingsvrij te lenen. De looptijd van deze leningen varieert tussen 10 en 50 jaar.

Afhankelijk van de financier is het mogelijk om uiteenlopende soorten vastgoed financieren, waaronder residentieel vastgoed, commercieel vastgoed, zorgvastgoed, horecapanden, kantoorruimtes, kamerverhuur en/of recreatief vastgoed.

Diverse factoren zijn van invloed op de doorlooptijd van een financieringsaanvraag. Financiers hebben verschillende documenten nodig om tot een weloverwogen beslissing te komen. Particulieren sturen een uitgebreid overzicht van de maandelijkse verplichtingen mee en worden nader doorgelicht in het BKR. Zakelijke aanvragers sturen jaarstukken mee en doen er verstandig aan ook een businessplan en/of bedrijfspresentatie met de aanvraag mee te sturen. Vanaf het moment van de aanvraag tot het verstrekken van het krediet zit een periode van een tot acht weken.

Nederland kent een aantal bekende geldverstrekkers die financieringen voor beleggingspanden aanbieden. Hiertoe behoren onder andere het Woonfonds en NIBC Bank, daarnaast zijn ook andere grote banken en geldverstrekkers bereidt een passende financiering aan te bieden. Dit zolang u aan de gestelde eisen en voorwaarden voldoet.

Het financieren van een beleggingspand is dikwijls niet mogelijk zonder een minimale eigen inbreng van 30%. Eigen vermogen uit spaargeld of uit de verkoop van een andere investering is nodig om het resterende percentage van 70% te financieren.

Beleggingspanden die al verhuurd zijn, geven een financier een extra zekerheid. U krijgt immers inkomsten uit de verhuur en kunt daardoor normaal gezien aan de aflossingsverplichting voldoen. Het is een ander verhaal als het pand nog niet verhuurd is en/of als er een groot verloop is tussen de huurders. U bent dan niet zeker van regelmatige inkomsten en dat kan voor een financier juist wel een voorwaarde zijn om de financiering te verstrekken.

Een beleggingspand heeft als doel rendement op te brengen. Zowel zakelijke investeerders als particuliere beleggers bezitten beleggingsvastgoed. Doorgaans zijn de panden verhuurd en betreft het combinaties van woon- en winkelruimtes. Maar ook volledig commercieel vastgoed, recreatie objecten en bedrijfspanden vallen onder de noemer van beleggingspanden.

Als vastgoedbelegger heeft u misschien een bepaalde voorkeur voor een type verhuurvastgoed. Er zijn bepaalde aandachtspunten die zowel op de aankoop als op het rendement invloed hebben, te beginnen bij de aankoopprijs. Andere factoren zijn de locatie en de aanwezigheid van voorzieningen en faciliteiten in de omgeving van het pand. Welke behoefte hebben uw potentiële huurders en welke verhuurprijs is realistisch? Win eventueel advies in bij een vastgoedadviseur.