Skip to content Skip to footer
Zoekt u naar financiering Duits vastgoed? Investeren in beleggingspanden, zoals verhuurwoningen of bedrijfspanden in Duitsland, is een slimme belegging. Afhankelijk van de kostprijs en de staat van het vastgoed heeft u directe inkomsten uit de huur. Het klinkt aantrekkelijk om in een land als Duitsland in vastgoed te beleggen, maar laat u vooraf zowel op fiscaal als juridisch gebied adviseren. Koopt u het vastgoed als privé persoon aan of als rechtspersoon zoals een GmbH? Financiering Duits vastgoed heeft voor particulieren en ondernemers mogelijkheden.
Financiering Duits vastgoed

Solide financiering Duits vastgoed

Verhuurvastgoed is nog altijd een van de veiligste langetermijninvesteringen en de vraag naar huurwoningen en bedrijfspanden blijft ook de komende jaren stijgen. Dit betekent dat een vastgoedbelegging op lange termijn extra inkomsten voor u, als investeerder, oplevert. Het is relatief eenvoudig om een vastgoedportefeuille aan te leggen en uit te breiden. Wanneer u op zoek bent naar huurders is het niet nodig om een verhuurmakelaar in te schakelen. Het gebruik van onlinevastgoedsites doet de promotie. Verhuurpanden staan zelden lange tijd leeg. Er zijn verschillende tips om succesvol te investeren in Duits vastgoed en hier een financiering voor af te sluiten.

Onderscheid woon- en bedrijfsvastgoed

Als u zich als investeerder waagt op de Duitse vastgoedmarkt, is het essentieel om de basis te kennen. Weet welk type vastgoed binnen uw portefeuille past en/of waar uw voorkeur naar uitgaat. Kiest u voor een appartement, een eengezinswoning, een kantoor- of bedrijfspand? Financiers maken onderscheid tussen leningen en kredieten die worden verstrekt aan particulieren en ondernemers. Praat met een vastgoed- of financieel adviseur over de mogelijkheden om in Duits vastgoed te investeren. Dit kan zowel als particulier als via een Nederlandse of Duitse rechtspersoon. Bij het verstrekken van een krediet kijkt een financier onder meer naar de financiële achtergrond van degene die een kredietaanvraag doet. Waar is het bedrag voor nodig? Hoe ziet het beoogde vastgoed eruit? Wat zijn de toekomstverwachtingen? Kan iemand aan de aflossingsverplichting voldoen? Wat is het bedrag van de eigen inbreng?

Financieringsplan

Het is niet altijd makkelijk om in vastgoed te investeren als u zelf niet genoeg eigen vermogen heeft om zonder externe financiering te kopen. Voor beleggers en investeerders in verhuurvastgoed vereist een kredietaanvraag een gedegen financieel plan. Een stijgende inflatie heeft een lagere leningswaarde tot gevolg, terwijl een stijging van bijvoorbeeld de hypotheekrente leidt tot hogere leenkosten. De rentepercentages schommelen en bewegen mee met de economische omstandigheden. Daarom moet u bij het maken van uw financieringsplan de cijfers niet alleen baseren op de huidige rente, maar ook rekening houden met toekomstige rentestijgingen.

Locatie is alles

Wanneer u de locatie van uw investering kiest, kijk dan naar de omgeving. De ideale omgeving bij verhuurvastgoed voorziet in dagelijkse voorzieningen en faciliteiten waar bewoners, en uw huurders, gebruik van maken. Besteed aandacht aan de infrastructuur op het gebied van bereikbaarheid. Een omgeving die rijk is aan winkelvoorzieningen, gezondheidsvoorzieningen, onderwijs en werkgelegenheid spreekt huurders aan. Verhuurvastgoed dat zich op een goede locatie bevindt, staat zelden lang leeg. Vraag eventueel het bestemmingsplan op en doe onderzoek naar ontwikkelingen die een gemeente in de regio in de planning heeft.

Vastgoed inspecteren op gebreken

Het is van cruciaal belang om vastgoed voor de aankoop te controleren op eventuele gebreken om onverwachte, dure reparaties te voorkomen. Afhankelijk van de leeftijd van het gebouw zijn er bepaalde zaken waar u extra aandachtig naar kijkt:

• Gebouwen tot 10 jaar. Punten van aandacht zijn vochtschade, schimmels, afschilferend gips en scheuren in het metselwerk.
• Gebouwen tot 20 jaar. Onderhoud van houten deuren en ramen. Schilderwerk binnen- en buiten. Bedekking en onderhoud van de vloeren.
• Gebouwen tot 30 jaar. Sanitaire voorzieningen, reparaties en onderhoud van aanwezige balkons, onderhoud van dakgoten.
• Gebouwen tot 40 jaar. Installatie elektrische bedrading, verwarmingsleidingnetwerk, vloeren en de dakconstructie.

De leeftijd van een pand geeft niet altijd de werkelijke structuur van het gebouw weer. Dit is sterk afhankelijk van de gebruikte materialen en eerder onderhoud. Neem een bouwkundig expert mee die samen met u het gebouw doorloopt. Deze kan een realistische schatting van de verbouwingskosten maken.

Kijk naar de lokale huurvoorwaarden

Vastgoedeigenaren zoeken een redelijke winst uit huurinkomsten. Dit betekent dat uw eigendom altijd bewoond moet zijn. Om ervoor te zorgen dat u stabiele huurinkomsten ontvangt, doet u onderzoek naar de lokale huurvoorwaarden. Bekijk de huurtrends van vergelijkbare panden, inclusief de gemiddelde huur, inkomsten en rentetarieven. Duitse gemeenten kunnen een zogenaamde huurprijsonderbreking instellen. Dit betekent dat u als verhuurder gebonden bent aan een maximaal huurtarief en u de huur niet zomaar kunt of mag verhogen.

Evalueer de werkelijke kosten van het pand

Investeren in vastgoed is kostbaar. Niet alleen vanwege de aankoopprijs, maar ook door de extra kosten van een makelaar, de notaris en belastingen. Om een snel antwoord te krijgen op de totale kosten van de investering kunt u advies inwinnen bij een vastgoedadviseur. Deze zet samen met u de kosten op een rij en kijkt naar de jaarlijkse inkomsten, de aflossing en rente die u betaald.

Duitse belastingwetten

Investeren in buitenlands vastgoed, maakt dat u te maken krijgt met de Duitse belastingwetten voor investeringen in onroerend goed. De percentages hangen af van de manier waarop u het vastgoed koopt, als particulier, als Nederlands rechtspersoon of als een Duitse rechtspersoon. Laat u vooraf adviseren en voorlichten over de fiscale gevolgen die een belegging in Duits vastgoed heeft.

Investeren in Duits verhuurvastgoed

Er zijn veel strategieën die u kunt volgen bij het investeren in verhuurvastgoed in Duitsland. Hou rekening met de meest cruciale punten en bereidt de aankoop goed voor. Als u meer vragen heeft over het aanvragen van een financiering voor Duits vastgoed kan een gesprek met een vastgoedadviseur van Investment Builders ervoor zorgen dat u inzicht krijgt in de mogelijkheden. Goed geïnformeerd zijn over de geschatte totale kosten, de particuliere en zakelijke financieringsmogelijkheden besparen u tijd en geld. Wilt u een afspraak maken voor vrijblijvend advies? Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl. Een van onze adviseurs neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Financiering Duits vastgoed – FAQ

Er zijn geen beperkingen voor buitenlanders die onroerend goed kopen in Duitsland. Dit ongeacht het land van herkomst onderdeel is van de EU of niet. Duitse ingezetenen kunnen gemiddeld tot 80% van de woningwaarde lenen. Voor niet-ingezetenen is dit beperkt tot 50% – 60% van de taxatiewaarde.

Afhankelijk van de financier en/of hypotheekverstrekker is een minimale aanbetaling van 20% gebruikelijk. Voor expats ligt dit percentage rond de 35%, omdat banken en financiers dit als een hoger risico inschatten.

Krediet- en leasemaatschappijen staan niet onwelwillend tegen het financieren van Duits vastgoed. Het pand dient als onderpand voor de lening en u komt tot een aflossingsperiode die schriftelijke wordt vastgelegd en bevestigd. Financiers kunnen extra zekerheden en garanties vragen, dit verschilt per maatschappij.

Ja, Duitsland kent geen beperkingen voor buitenlanders die vastgoed kopen. Dit ongeacht of ze uit de EU of daarbuiten afkomstig zijn. Het is ook niet nodig om in Duitsland te wonen. Het is dus mogelijk om als niet ingezetene verhuurvastgoed te kopen en/of uw woning te verhuren als u niet langer in Duitsland wilt wonen.

Net zoals in Nederland kennen de prijzen van Duits vastgoed een stijgende lijn. Met de relatief lage rente is het nog altijd aantrekkelijk om in Duits vastgoed te investeren, ook als u daarvoor een gedeeltelijke financiering wilt afsluiten.

Als vastgoedeigenaar bepaalt u of en wanneer u verkoopt. De financier kan aangegeven in de financieringsovereenkomst op de hoogte te worden gebracht van een voorgenomen verkoop. In dat geval verwacht een financier met de verkoop het geïnvesteerde bedrag terug te ontvangen. Eventueel kunt u afspreken om te investeren in andere vastgoedprojecten.

Investeerders vinden het belangrijk op de hoogte te worden gehouden. Blijf in contact. Hier doet u beter aan dan helemaal niets laten horen, maar ook niet meer af te lossen. In het ergste geval kan een financier overgaan tot executieverkoop en bent u uw bezit kwijt.

Als u uw inkomen in Nederland heeft en ook in Nederland woont, bent u in Nederland belastingplichtig. Buitenlands vastgoed kan op de belastingaangifte als vermogen worden aangegeven. U kunt actuele informatie inwinnen bij een belastingconsulent.

Ja, over de aankoopsom ben u belasting verschuldigd. Percentages verschillen en worden medebepaald door de locatie van het pand. Zo betaalt u in Berlijn meer dan in een klein plattelandsdorp ver weg van de stad.

Ja, als u de weg weet kunt u zonder tussenkomst van een makelaar handelen.