Skip to content Skip to footer
Heeft u vragen over financiering landbouwgrond? Het financieren van landbouwgrond is een gevoelig punt in de agrarische sector. Grond is schaars en de prijzen stijgen gestaag. Om bedrijfsuitbreiding of opvolging te realiseren is er een toenemende behoefte aan vreemd vermogen. Terwijl grondaankoop zowel nodig als nuttig is, blijkt financiering via de traditionele banken vaker niet dan wel mogelijk. Alternatieve constructies voor financiering landbouwgrond zijn beperkt inzetbaar.
Financiering landbouwgrond

Haalbaarheid financiering landbouwgrond

De grondprijzen voor landbouwgrond zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Geld lenen om een agrarisch bedrijf door grondaankopen uit te breiden is lastig. Banken stellen vernieuwde eisen, waardoor een toenemend aantal agrariërs tegen financieringsmoeilijkheden aan loopt. Zolang u grond in bezit heeft, is stijging van de grondprijs ideaal. De waarde van uw bedrijf ontwikkeld mee met de stijgende grondprijzen. Wanneer u wilt uitbreiden of na jarenlang een of meerdere kavels gehuurd te hebben en deze aankoopt dan is de stijging een zware last die voor problemen en onzekerheid zorgt. Eisen die banken aangescherpt hebben, gaan onder andere over:

• Steeds vaker verlangt een bank inbreng van eigen kapitaal;
• Aantonen van de winstgevendheid;
• Agrariërs moeten onderpand, zekerheden bieden;
• De onderneming heeft een gezonde vermogensstructuur;
• Hoe ziet het verleden van de ondernemer eruit? Hoe bent u als agrariër en heeft u een lopende, succesvolle onderneming?

Veranderde, strenge financieringseisen

Banken stellen andere, strengere eisen aan de leningen die ze verstrekken. Geld moet sneller terugbetaald worden. Verschillende banken hebben de maximale looptijd van een lening teruggebracht naar tien jaar. Het is evenwel niet nodig om het volledige leenbedrag binnen deze termijn af te lossen. Voor het aflopen van de looptijd vinden afspraken over een nieuwe overeenkomst plaats. Het is nog altijd mogelijk om een lening met een vaste of variabele rente af te sluiten, maar de duur van de overeenkomst is niet langer dan tien jaar.

Waarde landbouwgrond belangrijk voor financiering

Tegenover de behoorlijke stijging van de grondprijzen, staat dat het opbrengende vermogen bijna hetzelfde is gebleven. Velen denken dat investeren in landbouwgrond een winstgevende investering is, omdat de grondprijzen al jaren een stijgende lijn kennen. Voor ondernemers in de agrarische sector is het krijgen van een financiering lastig. De stijgende grondprijzen in combinatie met de aangescherpte eisen van banken, maken dat ook uw huisbank steeds minder toeschietelijk is bij het goedkeuren en verstrekken van langlopende financieringen.

Gunstig gelegen landbouwgrond

Opvallend bij het aanvragen van financiering voor landbouwgrond is dat banken coulanter zijn bij kavels die gunstig zijn gelegen. Voorwaarde blijft wel dat de grond iets toevoegt aan uw agrarische onderneming. Denk hierbij aan een verbetering van de structuur, dalen van de bewerkingskosten en het mogelijk maken van weidegang waardoor u het exploitatieresultaat verbetert. Bij het aanvragen van een banklening is het belangrijk om te laten zien wat u met uw onderneming heeft gepresteerd. Maak duidelijk hoe uw agrarisch bedrijf de voorbije jaren is gegroeid en ontwikkeld. Laat de bank zien dat investering of uitbreiding voordelen voor de bedrijfsvoering oplevert. Wil de bank niet financieren? Er zijn een beperkt aantal alternatieve constructies voorhanden.

Crowdfunding landbouwgrond

Crowdfunding werkt in diverse branches, sectoren en in het privéleven. Het principe is eenvoudig. U maakt een investeringsplan en met een sterke pitch, biedt u uw plan op een crowdfundingplatform. Bezoekers aan het platform en uw project kunnen investeren. Het idee van crowdfunding is dat veel particulieren en ondernemers een klein bedrag investeren, waardoor het volledige plan gefinancierd wordt zonder tussenkomst van de bank. Het is mogelijk om iets tegenover het geïnvesteerde bedrag te zetten. Lukt het niet om het gewenste bedrag binnen te halen, dan krijgen de investeerders het geïnvesteerde bedrag terug.

Pacht en erfpacht

Het pachten of huren van landbouwgrond is een bewezen formule. U pacht een stuk grond, eventueel met gebouwen. Vooral startende bedrijven hebben zo een lager risico. Huren is voordeliger dan kopen en u bent in staat uw bedrijf stapsgewijs op te bouwen en uit te breiden. Een andere manier is erfpacht. In dat geval heeft u het recht om een kavel te houden en/of te gebruiken die eigendom is van iemand anders. In ruil daarvoor betaalt u een bedrag, canon, aan de eigenaar. Afspraken over erfpacht, de looptijd en de erfpachtcanon worden bij de notaris vastgelegd. Dit gebeurt met een akte van vestiging, die de notaris inschrijft bij het Kadaster.

Sale en leaseback landbouwgrond

Ondernemers hebben de mogelijk om sale en leaseback te overwegen. Deze alternatieve financiering wordt in veel sectoren toegepast en maakt uitbreiding van de onderneming mogelijk. Bij sale en leaseback verkoopt u bijvoorbeeld schuren, kassen of bedrijfsmaterialen aan een investeerder en huurt deze weer terug. De financiële middelen die vrijkomen bij de constructie stellen u in staat landbouwgrond aan te kopen en/of uw bedrijf op een andere manier uit te breiden. In de overeenkomst staan de voorwaarden vermeld die u met de investeerder overeen bent gekomen. Een van de belangrijke bepalingen is dat wat er gebeurt aan het einde van de sale en leaseback overeenkomst. Vaak krijgt u als huurder de eerste kans om dat wat u verkocht heeft tegen een symbolisch bedrag terug te kopen. Investeerders hebben directe huurinkomsten en bedrijfsmiddelen als onderpand.

Advies landbouwgrond financieren

Bent u startend ondernemer? Wilt u uw agrarisch bedrijf uitbreiden door het aankopen van landbouwgrond? Landbouwgrond is duur en het krijgen van een financiering lastig. Als agrariër werkt u dagelijks met plezier en passie aan en binnen uw onderneming. Om dit te blijven doen is het soms nodig om te investeren. De bank staat daar niet altijd even welwillend tegenover. Voorkom dat u vastloopt en win advies in bij bekwame vastgoedexperts. Tijdens een verkennend gesprek wordt gekeken naar de plannen die u heeft en krijgt u antwoord op de vragen over een financiering. Om een beter beeld te krijgen van de situatie ter plaatse zal een adviseur een bedrijfsbezoek plannen en daar verder met u praten over financieringsmogelijkheden. Een investeringsplan wordt samengesteld en verstuurd naar krediet- en leasemaatschappijen binnen het netwerk van de adviseur. Maak vandaag nog een afspraak bij Investment Builders en zet de eerste stap naar uitbreiding van uw onderneming.

Financiering bouwgrond – FAQ

Om een financieringsaanvraag in te dienen is het belangrijk dat het gaat om een stuk gerond waarop gebouwd kan en mag worden. Bouwgrond is niet goedkoop. Afhankelijk van uw financiële situatie en kredietgeschiedenis is het mogelijk om een hypotheek of financiering af te sluiten bij het kopen van bouwgrond.

Meestal is het een kwestie van vraag en aanbod. Als er in de regio waar u zoekt veel vraag is naar bouwgrond en het aanbod achterblijft bij de vraag is er niet veel ruimte om te onderhandelen. Natuurlijk brengt u zelf een bod uit en het is te proberen om net onder de vraagprijs te bieden.

Doe een bod dat onder de vraagprijs ligt, maar dat door een verkoper nog steeds serieus genomen wordt. Het is ook niet nodig om direct het eerste tegenbod van een verkoper te accepteren. Onderhandelen over bouwgrond prijzen is beperkt, omdat het aanbod klein is. Vooral grond bedoelt voor woningbouw is gewild, wat onderhandelen moeilijk maakt.

In veel gevallen is bij het financieren van onroerend goed een gedeeltelijke eigen inbreng nodig. De voorwaarden verschillen per hypotheekverstrekker en financieringsmaatschappij.

Nee, dit is niet altijd nodig. Soms is er geen bepaling in de koopovereenkomst opgenomen, maar het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld een gemeente of projectontwikkelaar voorwaarden stelt aan het bouwplan.

Een verkoper heeft een verkoopprijs in gedachten die meestal is gebaseerd op een waardebepaling. De grondwaarde varieert per gemeente en locatie. Vaak is het zo dat hoe groter de oppervlakte hoe goedkoper de prijs per vierkante meter. Het wel of niet bouwrijp zijn van een kavel is ook van invloed op de waarde.

Financieringen van onroerend goed beslaan vaker lange termijnen tot 30 jaar of meer.

Ja, zowel een bank als andere financier brengt rente in rekening. Let bij het onderhandelen over de voorwaarden op of het een vast of flexibel rentepercentage is. De zekerheid van een vaste rente biedt meer houvast dan een flexibele rente.

De eigen huisbank is het meest voor de hand liggende aanspreekpunt. Als een bank terughoudend is, kunt u kijken naar externe krediet- of leasemaatschappijen. Het is niet zo dat u aan uw bank gebonden bent. Er zijn kredietverstrekkers die zich richten op het financieren van onroerend goed en bouwgrond.

Het is verstandig om in een koopovereenkomst altijd een gedeelte ‘onder voorbehoud van financiering’ op te nemen. U heeft dan tijd om een financiering rond te krijgen. Lukt dat niet voor de afgesproken datum dan vervalt de overeenkomst zonder nadelige of financiële gevolgen.