Skip to content Skip to footer
Een hotel verkopen Amsterdam, staat niet bij veel mensen op de dagelijkse takenlijst. Het vinden van betrouwbare informatie is moeilijk en de economische omstandigheden maken het verkopen er niet makkelijker op. Met enkele praktische tips en aanwijzingen is een hotel verkopen Amsterdam goed realiseerbaar.
Hotel verkopen Amsterdam

Invloed factoren hotel verkopen Amsterdam

Het verkopen van een hotel is anders dan andere vormen van onroerend goed. Het is een vastgoedtransactie, maar toch anders. Hotels hebben een bijzonder, complex operationeel aspect. Ze zijn sterk afhankelijk van de bezettingsgraad om een rack rate, de hoogste prijs per nacht, per kamer, vast te stellen. Dit in vergelijking met de verhuur van een appartement. Hoteleigenaren zijn in staat in te spelen op veranderingen in de markt, weten zo goed mogelijk te profiteren van drukke periodes en verkleinen het risico op leegstand in het laagseizoen. De belangrijkste afwegingen voor een hoteleigenaar bij een voorgenomen verkoop zijn:

• Is reorganisatie voor de verkoop nodig? Voer de nodige reparaties vooraf uit.
• Overweeg de timing voor het benaderen van belangrijke leveranciers en samenwerkingspartners.
• Doe voorbereidend werk, zodat een potentiële koper vlot over actuele bedrijfscijfers beschikt voor een due diligence onderzoek.
• Kiest u voor publieke verkoop of off market?
• Werk samen met een vastgoedadviseur.

Bereidt uw hotel voor op verkoop

Als verkoper begint u met het beoordelen of het hotel in optimale staat is voor de verkoop. Zijn er kleine gebreken of achterstallig onderhoud? Deze kunnen door een koper worden gebruikt als manier om de prijs te verlagen. Een grondige in- en externe controle van het hotel en de bedrijfsvoering zijn nodig. Belangrijke vragen daarbij zijn onder meer of dat het bedrijf onafhankelijk blijft opereren of is hulp nodig? Is de activa in handen van het juiste bedrijf? Draag activa anders over. Zijn er belangrijke contracten of licenties die binnenkort verlopen? In de hotelsector is het gebruikelijk om relaties met belangrijke leveranciers aan te gaan. Stel uw partners gerust en zorg ervoor dat de benodigde vergunningen aanwezig zijn en dat deze overeenkomen met wat het hotel daadwerkelijk doet.

Zekerheden en garanties

Voor kopers is het belangrijk om te weten dat ze een hotel kopen dat vrij is gesteld van zekerheden of afgegeven garanties. In het cijfermateriaal dat u overhandigd staan de nodige cijfers en berekeningen in vermeld. Wees daarin helder en duidelijk. Heeft u een franchiseovereenkomst? Zoek dan eerst uit of verkoop mogelijk is en wat dit betekent voor de onderliggende overeenkomst. Het is belangrijk om een inzicht te hebben in de eventuele gevolgen en kosten van het overdragen of beëindigen van de franchise. De antwoorden op de bovenstaande punten wijzen, samen met de fiscale en financiële planning op een geschikte verkoopstrategie.

Open of off market verkoop hotel in Amsterdam

De manier waarop u een hotel verkoopt is variabel. Afhankelijk van de omvang, locatie en bekendheid heeft u de voorkeur voor een openbare verkoop, inclusief aankondigingen en advertenties. De kans bestaat dat er meerdere kandidaten zijn die tegen elkaar opbieden. Wilt u dat een verkoop niet in de publiciteit komt, kies dan voor een off market of stille verkoop. Welke strategie u ook prefereert, het is belangrijk om vooraf over een aantal belangrijke punten na te denken:

• Maak cijfermateriaal toegankelijk en overzichtelijk. Een koper wil een due diligence onderzoek doen op fiscaal, boekhoudkundig en juridisch vlak. Laat de koper voor het afgeven van de verkoopbrochure inclusief het cijfermateriaal een geheimhoudingsovereenkomst tekenen.
• Geef aan hoe de bedrijfsovername zal verlopen. Heeft u een bepaalde datum in gedachten? Wat gebeurt er met toekomstige reserveringen en het verwerken van de administratie? Net zoals uzelf, wil een koper graag weten wat hij of zij kan verwachten.

Oppassen met wie u in zee gaat

Wanneer het hotel voldoende belangstelling trekt en u verschillende biedingen ontvangt, zal er een voorkeursbieder opstaan. Deze zal exclusiviteit willen. Alvorens hierin toe te stemmen, moet u als verkoper enkele factoren overwegen:

• Hoelang duurt de exclusiviteit? Vinden herbevestigingen plaats of eindigt de exclusiviteit als de koper het bod of de voorwaarden wijzigt of als hij zich niet aan een overeengekomen tijdschema houdt?
• Is een aanbetaling of exclusiviteitsvergoeding gerechtvaardigd?
• Welke voorwaarden staan in de exclusiviteitsbrief en is het nodig om hiervoor gebruik te maken van juridisch advies?

Belastingregels en kosten

De verkoop van een hotel in Amsterdam is gebonden aan belastingen en andere kosten. Zowel voor u, als verkoper als voor de koper brengt de verkoop fiscale gevolgen met zich mee. Uw accountant of een belastingconsulent neemt de van toepassing zijnde regels met u door. Het is belangrijk om tijdig melding te maken van de verkoop. Hiermee voorkomt u later naheffingsaanslagen. Een accountant die ervaring heeft met de hotelsector geeft al in de voorbereidende fase van de verkoop advies over de strategie. Verkoopt u alleen de aandelen van de onderneming of verkoopt u zowel het pand en het bedrijf? Het zijn vragen die van belang zijn voor het verkooptraject. Ook voor een koper is dit belangrijk. Die heeft misschien interesse in het volledige hotelbedrijf.

Succesvolle hotelvastgoedtransactie in Amsterdam

Na de terugloop van het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam het voorbije 1,5 jaar door Covid-19, voorspellen brancheprofessionals dat de bezettingsgraad de komende maanden en jaren flink zal aantrekken. Heeft u als hoteleigenaar de pandemie gebruikt om uw hotel te upgraden en moderniseren? Nu verkopen kan interessant zijn. De vraag naar hotelvastgoed in Amsterdam is al jaren groot. Het aanbod is kleiner dan de vraag. Met een goede voorbereiding is een snelle, succesvolle verkoop mogelijk.

Adviesgesprek hotel verkopen

Heeft u geen bedrijfsopvolging en is het tijd om iets anders te gaan doen? Het verkopen van uw hotel is een mooie aanvulling op uw pensioen of de plannen die u heeft. Investment Builders adviseert u over het verkopen van uw hotel voor de beste prijs en de meest gunstige verkoopvoorwaarden. Onze adviseurs werken samen met u aan plan van aanpak en het samenstellen van een uitnodigende verkoopbrochure. Afhankelijk van de gekozen verkoopstrategie gaan we binnen ons netwerk op zoek naar een potentiële koper of stippelen we een publiciteitscampagne uit. Meer weten? Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl.

Hotel verkopen Amsterdam – FAQ

Hotelvastgoed is weliswaar onroerend goed, maar anders dan andere vormen. Hotels zijn anders dan alle andere eigendommen. Dikwijls wordt een hotel in bedrijf verkocht, maar het is ook mogelijk om een hotel dat (tijdelijk) gesloten is te (ver)kopen. Er zijn diverse aspecten waar u als verkoper aandacht aan besteed bij het op de markt brengen van een hotel.

Ja, bestaand hotelvastgoed mag verkochten worden. Nieuwbouw van hotels is beperkt. Laat uzelf vooraf adviseren over de beste verkoopstrategie bij het verkopen van hotelvastgoed.

Bestaande hotels met een stabiele omzet beschikken aantoonbaar over cijfermateriaal en documenten die nodig zijn voor kopers die een due diligence onderzoek willen verrichten. Na enkele jaren met een stabiel bezettingspercentage is het een goed moment om te verkopen.

Het verkopen van hotel vastgoed gebeurt meestal discreet. Jaarlijks verwisselen hotels van eigenaar, zonder dat daar enige bekendheid aan wordt gegeven. Het is voor potentiële gasten en vooral uw medewerkers rustiger om de verkoop niet openbaar te laten verlopen. Betreft het een gesloten hotel dan kunt u een andere, meer open strategie overwegen.

Investeerders hebben met een lopend hotel directe inkomsten en lopende reserveringen. De investering levert direct inkomsten op. Vaak worden de medewerkers mee overgenomen, zodat er ook ervaren krachten aan het werk zijn die de gasten opvangen en begeleiden tijdens hun verblijf.

Als een investeerder onderzoek wil doen naar het functioneren van het hotel in de voorbije jaren, betekent dat doorgaans dat u inzicht geeft in de boeken of het cijfermateriaal. Vooraf laat u een investeerder een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Daarmee verklaard een investeerder dat het onderzochte materiaal niet openbaar wordt gemaakt. Een due diligence onderzoek kan zo complex of eenvoudig zijn als een investeerder aangeeft. Het onderzoek duurt weken tot soms een paar maanden.

Samenwerken met een vastgoedadviseur is een mogelijkheid. Een ervaring adviseur heeft een netwerk van investeerders, leasemaatschappijen, vastgoedbeleggers en vastgoedfondsen waarbinnen de verkoop bekend gemaakt kan worden. Hierdoor blijft de concurrentie onder kandidaat kopers beperkt en onderhandelt u met serieuze kopers.

Onderhandelen over de verkoopvoorwaarden kunt u aan een adviseur overlaten. U kunt dit ook samen doen. Uiteraard bent u uiteindelijk degene die een beslissing neemt en wel of niet akkoord gaat met een voorstel.

Een vastgoed transactie wordt altijd bij een notaris ondertekend. De notaris stelt de akte van levering op en meld de transactie aan bij het Kadaster.

Als eigenaar staat het u vrij om uw eigendom te verkopen. Dat u daarbij een voorkeur heeft voor het beste aanbod spreekt voor zich.