Skip to content Skip to footer

Wilt u een logistieke grondpositie verkopen? Logistiek vastgoed, zoals magazijnen, distributiecentra en opslagruimtes zijn niet direct vormen van onroerend goed waar mensen aan denken. Logistiek en/of industrieel vastgoed roept een beeld op van grote gebouwen met productielijnen die meestal op een industrieterrein zijn gelegen. Opslag voor transport en bestellingen worden over het hoofd gezien, terwijl deze ruimtes een bijdrage leveren om de economie te laten werken. Voedingsmiddelen, kleding en andere producten in huis, winkel of kantoor zijn ooit ergens gemaakt of opgeslagen geweest in een logistiek pand. Logistiek vastgoed heeft invloed op het dagelijks leven. Een logistieke grondpositie verkopen is in verschillende opzichten een succes.

Omschrijving logistieke grondpositie verkopen

Logistiek vastgoed is in grote lijnen alle gronden en gebouwen die plaats bieden aan opslag, verdeling en distributie van goederen. In bijna elke stad zijn zogenaamde industriële gebieden aangewezen voor logistiek vastgoed. Nieuwbouwlocaties zijn schaars, maar gemeenten beschikken over een bestemmingskaart waarop deze ruimtes, die voor ontwikkeling geschikt zijn, zijn aangegeven. De meeste gemeenten hebben er baat bij om ervoor te zorgen dat logistiek vastgoed zo wordt gebouwd en geëxploiteerd dat er geen overlast voor omwonenden is en/of zou zijn. Een gemeentelijk bestemmingsplan duidt specifiek aan waar bepaalde logistieke activiteiten wel en niet plaats mogen vinden. Het op de markt brengen van een logistieke grondpositie vraagt aandacht en voorbereiding. Weet wat de mogelijkheden zijn, zodat u de grondpositie succesvol verkoopt.

Locatie logistiek vastgoed

Logistiek vastgoed bevindt zich dikwijls op industrieterreinen met een goede bereikbaarheid voor transporteurs en bezorgdiensten. Het bekende gezegde “locatie, locatie, locatie” speelt van oudsher een rol in de efficiënte bedrijfsvoering. Met de toename van e-commerce is de vraag naar opslagruimtes op centraal gelegen locaties alleen maar toegenomen. Veel producenten en retailers zoeken een locatie die past bij de bedrijfsstrategie. Retailers proberen steeds vaker om afstand en locatie met elkaar te combineren. Dit door een analyse van de reistijd en de omgeving waar de meeste consumenten en/of afnemers gevestigd zijn. Een korte bestelroute is het streven. Dit houdt de kosten laag en de vlotte levering stelt klanten tevreden.

Interesse buitenlandse investeerders

De toegenomen interesse voor logistieke grondposities heeft ook effect op het aantal buitenlandse investeerders. De vlucht die e-commerce heeft genomen, spreekt bij vastgoedinvesteerders tot de verbeelding. Logistiek vastgoed is ‘hot’, de stijging van buitenlandse interesse is daarbij opvallend. Er zijn verschillende factoren die buitenlandse investeringen aantrekkelijk maken. Hoewel het niet helemaal perfect is, heeft Nederland een van de meest stabiele wet- en regelgevingssytemen ter wereld. Bestaande systemen geven investeerders het idee dat corruptie laag is en dat er meer openheid is bij vastgoedtransacties. Stabiliteit is voor investeerders en beleggers een belangrijk punt van aandacht. De omvang van de economie speelt eveneens een rol bij het trekken van buitenlandse investeerders. Wanneer deze investeerders klaar zijn om een logistieke grondpositie te kopen, hebben ze vooraf onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.

Drijfveren vraag naar logistieke grondpositie

Logistiek vastgoed is interessant, maar met de opkomst van e-commerce is de noodzaak aan strategisch gelegen magazijnruimte snel gestegen. Veel retailers zoeken mogelijkheden om het bestelproces te verduurzamen en houden daarbij rekening met de locatie. Snelle levering is nodig om de consument en afnemers tevreden te houden en te zorgen voor nieuwe bestellingen. In praktijk kiezen ondernemers steeds vaker voor een magazijn in de buurt van stedelijke centra en vindt bevoorrading plaats vanuit het distributiecentrum. Levering naar de consument gebeurt vanuit het plaatselijke magazijn. Deze korte lijnen maken een efficiënte strategie mogelijk en houden de transportkosten binnen de perken.

Presentatie logistieke grondpositie

Er zijn diverse mogelijkheden voor het verkopen van logistiek vastgoed en bedrijfslocaties. Met de juiste strategie verkopen deze eigendommen vlot. De onderhandelingen van dit soort vastgoedtransacties gaan sneller en zijn minder lastig dan wanneer u moet onderhandelen met bijvoorbeeld particulieren die een woning kopen. Eigenaren van logistiek vastgoed hebben de mogelijkheid om langlopende huurcontracten af te sluiten en zo langdurig van passieve inkomsten te genieten. Leegstandspercentages zijn laag. Dat betekent dat als er sprake is van een aflopend huurcontract, het niet lang hoeft te duren om een nieuwe huurder te vinden of te besluiten een pand te verkopen. Met de opbrengst doet u andere investeringen. Een overzichtelijke presentatie van de grondpositie, eventueel inclusief verschillende artist impressions laat investeerders de mogelijkheden zien.

Due diligence onderzoek

Voordat u een grondpositie op de markt brengt, is het verzamelen van documentatie nodig. Geïnvesteerde kopers willen meer weten over het bestemmingsplan en de bouwmogelijkheden die een grondpositie als kenmerken heeft. Verschillende documenten, zoals de eigendomsakte zijn bij het Kadaster op te vragen. Vergeet niet naar het bestemmingsplan van de gemeente te kijken. Vraag een kopie op en voeg deze bij de documenten die u aan een potentiële koper presenteert. Het is gebruikelijk om deze een geheimhoudingsovereenkomst voor te leggen. Vooral als u niet wilt dat iedereen inzage heeft in de grondpositie is privacy wenselijk. Probeer inzage te geven in een complete presentatie. Wees duidelijk en geef aan wat de bestemming van de grondpositie is. Door vooraf duidelijkheid te verschaffen, bespaart u tijd en voorkomt u dat u veel ‘inside’ informatie aan kopers geeft die tot de conclusie komen ‘niets’ met de grond te kunnen.

Advies bij het verkopen van een logistieke grondpositie

Heeft u een grondpositie waar u zelf geen plannen mee heeft en overweegt u een verkoop? Neem contact op met onze adviseurs. We nemen de plannen met u door en geven advies over de beste verkoopstrategie. Staat uw grondpositie al een tijdje in de verkoop, maar ontbreekt het aan een duidelijke presentatie of zoekt u advies en begeleiding bij de transactie? Binnen onze onderneming is ruim 50 jaar vastgoedervaring verenigd. Het samenstellen van een duidelijke, professionele presentatie en het opvragen van verschillende documenten doen we in overleg. Meld zich een koper? Wordt om een bezichtiging gevraagd? Of krijgt u een bod? We zijn er voor u op die momenten dat u advies kunt gebruiken. Dienstverlening op maat en waar u dat wenselijk acht. Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. Stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl, of neem telefonisch contact met op met +31 630600868.

Logistieke grondpositie verkopen – FAQ

1. Hoe verkoop ik een logistieke grondpositie?
Vastgoed, inclusief een grondpositie, kan openbaar of stil verkocht worden. Omdat logistieke grondposities niet alledaags zijn, is het bereik eerder beperkt tot de doelgroep die hier interesse in heeft. U kunt selectief te werk gaan en onderzoeken waar deze grondposities worden aangeboden en hoe u de doelgroep bereikt. Netwerken en mond-tot-mondreclame zijn effectief.
2. Wat heb ik nodig om een logistieke grondpositie te verkopen?
Om de koop te sluiten heeft u onder andere een kopie van de legitimatiebewijzen van alle eigenaren nodig. Daarnaast zijn een akte van levering, een kopie van het bestemmingsplan en eventueel een taxatierapport wenselijk.
3. Waarom is het bestemmingsplan voor een koper belangrijk?
Het bestemmingsplan maakt duidelijk welke plannen de lokale overheid heeft met de grond en de omgeving. Niet alleen de bebouwing staat omschreven, maar ook de bestaande en toekomstige verkeersinfrastructuur, faciliteiten en voorzieningen zijn in het plan vermeld.
4. Wat maakt een logistieke grondpositie aantrekkelijk voor kopers?
De locatie is in veel gevallen van doorslaggevend belang. Investeerders, zakelijke en particuliere kopers zien hoe de vastgoedmarkt zich ten opzichte van de economische omstandigheden ontwikkeld. Gekeken wordt naar de verhuurmogelijkheden en de te behalen rendementen en/of waardestijgingen van de grond.
5. Hoe presenteer ik een logistieke grondpositie?
Omschrijf de grondpositie en de directe omgeving. Breng de verkeerssituatie in beeld en licht toe hoe dit in de toekomst bij de ontwikkeling van de grond wordt betrokken. Laat professionele foto’s maken, eventueel in combinatie met een artist impression van de ontwikkeling.
6. Kan ik de verkoop van een grondpositie uitbesteden?
Ja. Investment Builders levert dienstverlening op maat. U geeft aan welke stappen in het verkoopproces u zelf doet en/of waar u bij betrokken wilt zijn. We begeleiden u daar waar gewenst.
7. Is een bezichtiging van de grondpositie noodzakelijk?
Geïnteresseerde kopers vragen een bezichtiging om zich een beeld te vormen van de situatie ter plaatse. Omdat het een grondontwikkeling is, betekent dat dat er vaak niet veel te zien is en dat iemand een voorstellingsvermogen moet hebben om door deze leegte heen te kijken. Onze adviseurs kunnen de bezichtigingen begeleiden.
8. Hoe weet ik of de vraagprijs realistisch is?
Baseer de vraagprijs op de geschatte waarde. Laat een taxateur de grondpositie waarderen. Dit rapport is een nauwkeurige weergave van de situatie.
9. Is onderhandelen over de vraagprijs moeilijk?
Wanneer een koper een bod uitbrengt, hoeft dat niet direct de vraagprijs te zijn. Als u openstaat om te onderhandelen, kunt u een tegenbod uitbrengen en/of de onderhandelingen in gaan. Zonder ervaring lijkt het onderhandelen overweldigend, samen met onze adviseurs heeft u meer zelfvertrouwen en onderhandelt u de verkoopvoorwaarden waarin u zich kunt vinden.
10. Hoe snel kan ik een logistieke grondpositie verkopen?
De locatie is hierbij belangrijk. Aantrekkelijk gelegen grondposities hebben de voorkeur van potentiële kopers. Daarbij kijken ze naar de ligging ten opzichte van ontsluitingsmogelijkheden op snelwegen en andere verkeersinfrastructuur. Om de bestel- en bezorglijnen zo efficiënt mogelijk te organiseren is een locatie wenselijk die daarin past.