Skip to content Skip to footer

Heeft u interesse in off market zorgvastgoed? De ontwikkeling van de gezondheidszorg weg van de traditioneel, grote ziekenhuiscampussen wint aan kracht. Nieuwe technologie is een belangrijke motor in de verschuiving naar meer gespecialiseerde en ambulante zorg. Deze trend helpt zorgaanbieders om ook in een voortdurend veranderende omgeving zorg te bieden aan patiënten en consumenten. Door een gezonde mix van diensten bieden ook medische klinieken op afstand een hoge mate van zorg aan bezoekers. Investeren of beleggen in off market zorgvastgoed biedt mogelijkheden aan institutionele investeerders en particuliere beleggers.

off market zorgvastgoed

Vraag en aanbod off market zorgvastgoed

Ondanks de wereldwijde corona pandemie is de vraag van beleggers en investeerders naar zorgvastgoed ongekend groot. Kleinschalige zorginstellingen, maar ook grote ziekenhuizen en andere zorgverleners staan al jaren onder druk. Het gebeurt geregeld dat zorgvastgoed in de stille verkoop gaat. Voordelen van off market verkopen:

  • Het vastgoed komt niet in de publiekelijke verkoop.
  • Zonder ruchtbaarheid gaat het eigendom van het vastgoed over op een investeerder of koper.
  • Afhankelijk van de gekozen financieringsconstructie blijft de zorginstelling operationeel en beschikt over meer liquide middelen om uitbreidingen of investeringen in medische apparatuur en zorgverlening te doen.

Niet alleen zorgverleners hebben baat bij het verkopen van vastgoed, ook kopers en investeerders hebben voordeel bij het aankopen van zorgvastgoed. De zorgsector is altijd in beweging en de vraag naar goede zorg is onveranderd groot.

Gespecialiseerde zorginstellingen

Patiënten hebben baat bij gespecialiseerde vormen van zorg die aansluiten bij de aandoening die iemand heeft. De zorgsector ziet dit ook en speelt hier op in door de ontwikkeling van meer kleinschalige zorggebouwen, waar gerichte zorg wordt verleend die aansluit bij de zorgvraag. Kleinere zorgcomplexen met gespecialiseerde en individuele zorgvoorzieningen hebben de toekomst. De opkomst, modernisering en verbetering van woonzorgcomplexen is een voorbeeld van een veranderende vraag naar gerichte zorg.

Modernisering zorgvastgoed

Nederland kent een ruim aanbod zorginstellingen. De meeste grotere ziekenhuizen stammen uit de jaren 1970 – 1990 en zijn niet altijd met de tijd meegegaan. Modernisering is nodig. Patiënten en bewoners van zorgvastgoed zijn mondiger geworden. Een ziekenhuisopname is vaak een noodzaak, maar dat hoeft niet onder Spartaanse omstandigheden te gebeuren. Mensen verlangen moderne dienstverlening, waarbij de nodige technologische ontwikkelingen en nieuwigheden eigenlijk niet mogen of kunnen ontbreken. Zowel patiënten als familieleden willen op elk moment van de dag met elkaar in contact of verbinding staan. Dit werkt niet als een instelling geen aanpassingen heeft gedaan op het gebied van ICT en media. Het ontbreekt een zorginstelling vaak aan financiële ruimte om te investeren in modernisering. Sale en leaseback is een financiële constructie die ook bij off market zorgvastgoed mogelijkheden biedt.

Sale en leaseback off market vastgoed

Bestuurders en eigenaren van zorgvastgoed die zoeken naar manieren om uit te breiden of investeringen in de renovatie van gebouwen te doen, hebben steeds vaker interesse in een sale en leaseback financiering. Na het verkopen van het pand, huurt de zorginstelling het direct terug van de nieuwe eigenaar. In feite verandert er weinig, de zorginstelling blijft operationeel en verhuizen is niet nodig. Met de vrijgekomen liquide middelen kan de instelling investeringen doen. Modernisering en renovatie van het pand zijn mogelijk. De aanschaf van medische apparatuur, de aanleg en verbetering van ICT, ruimere kamers en andere aanpassingen liggen daarnaast voor de hand. De nieuwe eigenaar heeft als voordeel dat het pand directe huurinkomsten oplevert.

Kenmerken sale en leaseback zorgvastgoed

Sale en leaseback is een financieringsconstructie die onder andere in de zorgsector regelmatig voorkomt. Het is een constructie die op korte termijn meer financiële armslag geeft. Zonder dat de dagelijkse zorgverlening in het geding komt, gaat het eigendom van het pand over op de nieuwe eigenaar. Voor de zorginstelling zelf verandert er weinig, behalve dat deze niet langer zelf het pand in eigendom heeft. Eventuele voornemens tot een verbouwing, uitbreiding of renovatie moeten vanaf dat moment met de nieuwe eigenaar overlegd worden. Aan de andere kant is de zorginstelling niet langer zelf verantwoordelijk voor het periodiek onderhoud van het pand. Uiteraard staan in de overeenkomst specifieke afspraken en voorwaarden vermeld. De zorgverlener heeft inspraak in de voorwaarden, iets wat bij andere financieringsconstructies niet vanzelfsprekend is.

Effect verkoop zorgvastgoed

Om een sale en leaseback constructie soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat zorgmedewerkers tijdig op de hoogte zijn van de voorgenomen verkoop. Ook als iemand voor het pand off market een investeerder zoekt, is het belangrijk om belanghebbenden in te lichten. Het voorkomen van onrust en het verspreiden van geruchten die naderhand onwaar blijken, gaat een zorgverlener hiermee vroegtijdig tegen. Het is zaak om alle betrokkenen op een duidelijke manier uit te leggen wat de plannen zijn en hoe dit ten gunste komt van de zorg- en arbeidsomstandigheden. Belicht de positieve kanten van de verkoop en geef een toelichting op de toekomstplannen, inclusief de geplande modernisering en investering in medische apparatuur.

Kansen off market zorgvastgoed

Zorginstellingen die op zoek zijn naar een investeerder geven hier niet altijd ruchtbaarheid aan. Niet zelden huren zorgaanbieders consultants en/of makelaars in die binnen het uitgebreide netwerk op zoek gaan naar een passende investeerder. Het off market aanbieden van zorgvastgoed is toegestaan, al zal het College Sanering de transactie controleren en wel of niet goedkeuren. Het college voert enkele wettelijke en niet-wettelijke taken uit onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het College is onafhankelijk, dit zowel naar de zorginstellingen als naar het ministerie. Dat neemt niet weg dat de zogenaamde vervreemding van onroerende zaken toestemming nodig heeft.

Zorgvastgoed in binnen- en buitenland

Niet alleen Nederlands zorgvastgoed staat bekend om de stille verkoop. Buitenlandse zorginstellingen hebben met gelijkwaardige omstandigheden te maken. De toenemende vraag naar gespecificeerde zorg en kleinschalige zorgcomplexen zal ook de komende jaren in positieve zin ontwikkelen. Zorginstellingen en klinieken met een specifiek zorgaanbod, genieten tot ver over de grenzen bekendheid. Patiënten die bepaalde zorg nodig hebben en dat niet in Nederland kunnen krijgen, reizen steeds vaker naar een kliniek in het buitenland die de nodige zorg wel levert. Dit biedt kansen aan investeerders en beleggers die zich richten op zorgvastgoed.

Rendement off market vastgoed

Het verlenen van zorg is continue en 24/7. Zorginstellingen zijn altijd in bedrijf. Patiënten hebben zorg nodig en deze zorg kan niet zomaar gestopt of onderbroken worden. Het off market aanbieden van vastgoed mag de zorg niet in het gedrang brengen. Transacties in de zorgvastgoed sector hebben voorbereiding tot in de kleinste details nodig. De overgang van het eigendom moet vlekkeloos gaan. Begeleiding van professionals biedt uitkomst. Vooraf nemen de betrokken partijen, vaak op neutraal terrein, de voorwaarden voor een overeenkomst met elkaar door. De duur van onderhandelingen verschilt per transactie. Zorgaanbieders die vastgoed off market aanbieden, hebben vaak een plan en achterliggende gedachte om het huidige niveau van de zorg te verbeteren. Overleggen met een potentiële koper geeft duidelijkheid. Voordat onderhandelingen starten tekenen de betrokken partijen een geheimhoudingsverklaring.

Informatie off market vastgoed

Zorgvastgoed kent verschillende soorten. Van het traditionele ziekenhuis tot de kleinschalige zorgcomplexen waar patiënten gespecialiseerde zorg op maat krijgen aangeboden. Investeringsmogelijkheden zijn er zowel voor zakelijke als particuliere beleggers. Omdat zorgvastgoed zelden openbaar op de markt komt, is het belangrijk om contact op te nemen met een vastgoed adviseur die een actief zakelijk netwerk heeft. Mensen die actief zijn binnen zo’n netwerk zijn als eerste op de hoogte van vastgoed dat in de stille verkoop komt en/of is. Wilt u meer weten over het aanbod dat nu beschikbaar is, of binnenkort beschikbaar komt? Vul het contactformulier in of stuur ons een e-mail en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Off market zorgvastgoed – FAQ

Off market zorgvastgoed is vastgoed dat in de stille verkoop is en/of komt. Door het pand niet zichtbaar te verkopen, zijn ‘te koop’ borden niet nodig en is de voorgenomen verkoop niet aan de buitenkant zichtbaar.
Ja, al moet u rekening houden met het College Sanering dat de transactie controleert, en wel of niet goedkeurt. Vervreemding van onroerende zaken in de vorm van verkoop of verhuur kan alleen als het College hiervoor toestemming verleent.
Nee, zorgvastgoed is complex en divers. Naast ziekenhuizen vallen ook woonzorgcomplexen, kleinschalige zorginstellingen en gespecialiseerde zorgcentra onder de noemer zorgvastgoed.
Nee, ook particuliere beleggers kunnen een aantrekkelijk rendement behalen met een investering in zorgvastgoed.
Zorginstellingen treden niet op de voorgrond met een voorgenomen verkoop. Om geruchten en onwaarheden te voorkomen, is de keuze voor een stille verkoop het meest verantwoord. Het is een niet alledaags aanbod. Makelaars en consultants die bij de verkoop zijn betrokken, hebben in hun netwerk ervaring met het onderhands of stil (ver)kopen van zorgvastgoed. Onrust onder zorgpersoneel en patiënten wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen.
Bestuurders van een zorginstelling beleggen meestal een personeelsbijeenkomst om staf en zorgmedewerkers op de hoogte te brengen van de voorgenomen plannen. Dit soort bijeenkomsten is uitgebreid en bedoelt om medewerkers inzicht te geven in de toekomst en het waarom van de verkoop. Het vooraf informeren is aan de andere kant bedoelt om onrust te voorkomen.
Consultants, makelaars en vastgoed adviseurs hebben intern een actueel overzicht van off market vastgoed. Als u interesse heeft, maakt u een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Om inzicht te krijgen in het overzicht kan een adviseur vragen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Zorginstellingen waarvan het vastgoed in de stille verkoop staat, willen dit ook graag off market houden zonder dat er veel aandacht van buitenaf komt.
Ja. U kunt dit zelfstandig doen of in samenwerking met een vastgoed adviseur. De verkopende partij kan op uw bod ingaan en onderhandelingen starten.
Ja. Sale- en leaseback is een constructie die voor zorginstellingen interessant kan zijn. De zorg kan op dezelfde locatie doorgaan, terwijl de liquiditeit de instelling in staat stelt te investeren in medische apparatuur, modernisering van de aangeboden voorzieningen en verbeteringen aan het pand.
De vraag naar gespecialiseerde zorg neemt de komende jaren toe. Met een vergrijzende bevolking is er onder andere interesse voor moderne woonzorgcomplexen. Gerichte zorg, waarbij de patiënt centraal staat biedt kansen aan zorgverleners en investeerders. Investeringen zijn rendabel als u vooraf onderzoek doet naar de kansen die de zorginstelling heeft.
Stille markt of off market verkopen van vastgoed gebeurt in binnen- en buitenland.
Als u eigenaar bent van een zorginstelling en het pand wilt verkopen, kan dat off market. U moet wel rekening houden met een eventuele toestemming en goedkeuring van het College Sanering. Neem vooraf zelf, of via een vastgoed adviseur, contact op met het College om een geplande verkoop door te nemen.
Feit is dat in Nederland veel academische en universitaire ziekenhuizen verouderd zijn. Het niveau van de zorg is prima, medische apparatuur is up-to-date, maar het in- en exterieur van de panden is verouderd en kent beperkingen. Met een stille verkoop kan een ziekenhuis bestuur investeren in modernisering op bijvoorbeeld gebied van ICT. Patiënten en familieleden blijven door moderne voorzieningen beter met elkaar in contact en zijn niet afhankelijk van de dagelijkse bezoekuurtjes. Verkoop van deze panden gebeurt, op een enkele uitzondering na, off market.
De markt is constant in beweging en dagelijks gaat en komt er nieuw aanbod. Als u interesse heeft in zorgvastgoed kan een adviseur of makelaar een pand voorstellen dat aansluit bij uw vraag. In het belang van zorgverleners en patiënten is het aanbod niet altijd openbaar in te zien.
Vooraf betalen is niet nodig. Een makelaar of vastgoed adviseur kan u vragen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.