Skip to content Skip to footer
Zoekt u informatie over onroerend goed verkopen na erfenis? Een geliefde verliezen laat diepe sporen na, maar wat doet u als u erfgenaam bent van onroerend goed? Aanvaardt u een erfenis zonder twijfel of is het verstandiger om de erfenis beneficiair te ontvangen? Veel mensen hebben vragen als ze te maken krijgen met een erfenis. Handelen op emoties is onverstandig. Neem de tijd en denk altijd goed na over de eventuele gevolgen die het aanvaarden van een erfenis heeft. Heeft u een woning geërfd, maar heeft u uw eigen adres? Kiest u dan voor onroerend verkopen na erfenis of is verhuren een interessant alternatief?
Onroerend goed verkopen na erfenis

Mag ik onroerend goed verkopen na erfenis?

Ja, is het directe antwoord op deze vraag. Vaak is verkoop niet vanzelfsprekend. Als u onroerend goed erft dan is het belangrijk om onder andere rekening te houden met een openstaande hypotheekschuld en andere kosten. Aanvaardt u de erfenis zonder meer? U bent dan verplicht de vaste lasten van een pand door te betalen. Er zijn enkele problemen en/of valkuilen die het erven van vastgoed met zich meebrengt. Het zijn voor de hand liggende punten waar u eigenlijk nooit bij stil staat, maar die bij een erfenis een belangrijke rol spelen:

Erfbelasting

Op het moment dat u een erfenis ontvangt, moet u hierover erfbelasting betalen. Het bedrag dat u aan erfbelasting betaald, is afhankelijk van de hoogte van de erfenis. In geval van onroerend, hangt de erfbelasting samen met de WOZ-waarde van het pand. Overleg met een belastingconsulent welke WOZ-waarde u gebruikt, hiermee bespaart u mogelijk op de erfbelasting. Is de WOZ-waarde naar uw mening te hoog ingeschat, dan is het mogelijk om bezwaar te maken.

Geërfd vastgoed verhuren of verkopen

Bij het erven van vastgoed zijn er verschillende moeilijke beslissingen die genomen moeten worden. Kiest u voor verkoop of verhuur? Verkoopt u? Doe dit dan binnen 8 maanden, anders moet u erfbelasting betalen, terwijl het geld in het pand vastzit. Als vanzelfsprekend lopen de vaste lasten gedurende deze tijd gewoon door. Niet alleen gas-, licht- en waterkosten lopen verder ook verzekeringen en de gemeentebelastingen zijn te betalen. Het is mogelijk om uitstel voor het betalen van de erfbelasting aan te vragen. Dit doet u direct bij de Belastingdienst. Let wel op dat u dan mogelijk invorderingsrente verschuldigd bent. Kiest u voor verhuur en zit er nog een hypotheek op de woning? U moet eerst toestemming vragen aan de hypotheekverstrekker om te mogen verhuren. Geeft de hypotheekverstrekker toestemming? Zorg voor een duidelijk huurcontract en vraag advies aan een advocaat die thuis is in het huurrecht.

Pas op voor leegstand

De kans dat u het onroerend goed direct verkoopt is klein. Rondom een overlijden en een erfenis moet veel geregeld worden. Is de woning in tussentijd niet bewoond? Leegstand heeft risico’s onder andere voor de lopende woonverzekeringen. Bij leegstand vervalt bij sommige verzekeraars de dekking voor ruitschade, inbraak of vandalisme. Het toezicht op de woning ontbreekt. Maak daarom altijd melding van eventuele leegstand, zodat een verzekeraar tijdig op de hoogte is. Laat het pand er bewoont uitzien, dit verkleint de risico’s van inbraak.

Openstaande hypotheekschuld

Wanneer u de erfenis zonder meer aanvaardt, hou er rekening mee dat u direct aansprakelijk bent voor eventuele schulden, inclusief een openstaande hypotheek. Het is beter om eerst te onderzoeken of het pand voldoende opbrengt om de hypotheek af te lossen. Bent u hier niet zeker van? Het beneficiair aanvaarden van de erfenis is in dat geval beter. Op het moment dat u bovendien niet zelf in het huis woont of gaat wonen dan bent u vermogensbelasting verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw totale vermogen. Praten met een belastingconsulent bij het erven van onroerend goed is altijd verstandig en kan u veel extra belastingkosten schelen.

Wat als er meerdere erfgenamen zijn?

De kans dat u alleen erfgenaam bent is relatief klein. Vaak betreft het erfenissen van ouders op de kinderen. Zonder testament bepaalt u dan samen met eventuele broers en zussen wat er gebeurt. Als er een erfgenaam in het pand wil gaan wonen, zullen de andere erfgenamen uitgekocht worden. Dit is niet altijd even eenvoudig. Het kan gebeuren dat degene die in het pand wil wonen een hypotheek moet afsluiten om de andere(n) uit te kopen. Erfenissen zorgen geregeld voor onenigheid tussen erfgenamen. In zeer ongewone situaties is er sprake van een juridisch getouwtrek, waarbij een rechter uitspraak doet.

Moeizaam verkooptraject

Het verkopen van onroerend goed uit een erfenis is mogelijk, maar het traject is niet in elke situatie even makkelijk. Het is belangrijk om alle voor- en nadelen af te wegen en met eventueel andere erfgenamen tot overeenstemming te komen. Hoewel onroerend goed waardevast is en er verwacht mag worden dat verkoop het nodige rendement oplevert, zijn er ook de vast lasten die door lopen. Daar komen de Belastingen bovenop en dan is er nog niet over de hypotheekschuld nagedacht. Juist omdat er rondom en na een overlijden veel geregeld moet worden, is een snelle verkoop niet altijd mogelijk. Niet alleen een belastingconsulent ondersteunt bij het nemen van de nodige beslissingen, u kunt ook een beroep doen op een vastgoedadviseur bij het verkopen of verhuren van vastgoed.

Informatie vastgoed verkopen na erfenis

Heeft u vastgoed geërfd en weet u niet wat het beste is, verhuren of verkopen? Het erven van onroerend goed is overweldigend en u krijgt tegelijkertijd met allerlei zaken te maken, waarbij u niet eerder heeft stilgestaan. De adviseurs van Investment Builders hebben jarenlange ervaring op de vastgoedmarkt en ondersteunen u met persoonlijk advies gericht op uw situatie. Samen stellen we een plan van aanpak op en nemen we de verschillende mogelijkheden door. Wat is het rendement uit een verkoop? Wat kunt u verwachten van verhuur? Hoe vraagt u uitstel aan bij de Belastingdienst voor het betalen van de erfbelasting? Allemaal zaken die we tijdens een persoonlijk gesprek graag toelichten. Stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl, of vul het contactformulier in en een van onze adviseurs neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Onroerend goed verkopen na erfenis – FAQ

Bij het erven van vastgoed kunt u besluiten om zelf het pand te betrekken of te verkopen. Wanneer u de enige erfgenaam bent, is het makkelijker handelen dan bij meerdere erfgenamen. Bij verkoop wordt de opbrengst verdeelt en wanneer een van de erfgenamen het pand wil bewonen kan er gekozen worden om de andere erven uit te kopen.

Als de waarde van het huis minder is dan het resterende hypotheekbedrag kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen. Doet u dit niet dan bent u aansprakelijk voor de openstaande schuld. Wanneer u vastgoed als legaat krijgt nagelaten, controleer dan eerst of dit een legaat met of zonder openstaand hypotheekbedrag is. Het staat u vrij een legaat te weigeren. Ook zal er erfbelasting en onroerende zaakbelasting betaald moeten worden.

Het verkopen van vastgoed uit een erfenis is mogelijk als alle erfgenamen het hiermee eens zijn en meewerken. Eventueel kan een erfgenaam die weigert mee te werken, gedwongen worden door de kantoorrechter.

Bij het vaststellen van de erfbelasting over onroerend goed, wordt gekeken naar WOZ-waarde minus de openstaande hypotheekschuld. Een belastingconsulent kan helpen bij het kiezen van de precieze WOZ-waarde.

Een testament executeur heeft niet alleen de bevoegdheid om een erfenis c.q. nalatenschap te beheren, maar mag de erfenis tussen de verschillende erfgenamen verdelen. Het verkopen en opleveren van vastgoed valt ook onder deze bevoegdheid.

Als er sprake is van meerdere erfgenamen dan zal ieder een gelijkwaardig deel ontvangen, tenzij dit in het testament anders is bepaald.

Het afwikkelen van een testament kan soms enige tijd duren. Ondertussen kan een pand te koop gezet worden, of in stille verkoop gaan. Pas als er een akte van levering is ondertekend en eventueel een hypotheekakte is de verkoop definitief. Beide akten worden door een notaris samengesteld.

Een onverdeelde erfenis is nog niet onder de erfgenamen verdeeld. Dit wordt ook wel als onverdeelde boedel omschreven. Zolang de nalatenschap niet is verdeeld, zijn alle erfgenamen gezamenlijk eigenaar.

Als u de enige erfgenaam bent, hoeft u met niemand te overleggen over een eventuele verkoop. Let op dat u ook hier te maken heeft met erfbelasting en onroerende zaak belasting. Overleg met een belastingconsulent geeft u inzicht in de gevolgen en bedragen waar u bij verkoop mee te maken krijgt.

Het krijgen van een erfenis valt onder uw vermogen, zelfs als deze nog niet door en/of onder de erfgenamen is verdeeld. Bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting geeft u uw aandeel in een erfenis op bij uw bezittingen.