Skip to content Skip to footer
Wilt u meer weten over onroerend goed verkopen na schenking? Het is leuker om tijdens uw leven te schenken dan na te laten. Door een schenking bij leven ziet u hoe uw (klein)kinderen genieten van de voordelen van de schenking. Het schenken van vermogen gebeurt op verschillende manier. Naast belastingvrij een bedrag overmaken tot het doen van een schenking op papier. Elke vorm van schenken verdient de nodige aandacht, zodat de betrokken partijen fiscale voordelen hebben. Onroerend goed verkopen na schenking kent voordelen, maar vergeet niet naar de eventuele nadelen te kijken.
Onroerend goed verkopen na schenking

Mogelijkheden onroerend goed verkopen na schenking

Een schenking bij leven ontvangen is mooi, maar wel aan belastingregels verbonden. Per belastingjaar, van 1 januari tot en met 31 december, zijn schenkingen van derden vanaf € 2.244 belastingplichtig. Bij schenkingen van ouders betreft het een bedrag van € 5.604. Is een schenking meer waard? Dan betaalt u schenkbelasting. De hoogte van dit bedrag hangt van verschillende factoren af. Wanneer u bijvoorbeeld een woning geschonken krijgt, dan betaalt u daarover schenkbelasting. Verkoopt u het pand? In dat geval betaalt u overdrachtsbelasting. Een belastingconsulent adviseert u over de mogelijkheden en op welke manier u fiscaal voordeel behaalt.

Woning aan kinderen verkopen

Het verkopen van uw huis aan uw kinderen verloopt grotendeels op dezelfde manier als bij verkoop aan vreemden. De vraagprijs wordt vastgesteld en kinderen doen een bod, waarna een koopcontract wordt ondertekend. U betaalt daarbij kosten voor de taxatie, de notaris en de overdrachtsbelasting. Verkoopt u de woning voor een lagere prijs dan de WOZ-waarde? Dan ziet de Belastingdienst dit als een schenking. Ook over een schenking is belasting verschuldigd. In veel gevallen, en bij kinderen jonger dan 40 jaar, is vrijstelling mogelijk. Het geld moet in dat geval naar de aankoop van een woning gaan. Bij grotere bedragen kan het belastingbedrag flink oplopen. Het bepalen van de verkoopprijs is in veel gevallen lastig, vooral bij een verkoop aan uw kind(eren).

Woning aan kinderen verkopen en verhuizen

Gaat uw kind in de woning wonen en verhuist u zelf? Het is belangrijk dat verkoop voor de juiste prijs plaatsvindt. Natuurlijk lijkt het aantrekkelijk om voor een lagere prijs te verkopen, maar daar zitten de nodige nadelen aan. Het is daarnaast de bedoeling dat u met de ontvangen verkoopprijs zelf uitkomt. Schenkbelasting voorkomen is voor uw kind misschien voordelig, maar aan de andere kant kan dit nadelig uitvallen voor uw persoonlijke financiële situatie. Bespreek een voorgenomen verkoop altijd met een belastingadviseur en/of laat u bijstaan door een juridisch adviseur.

Woning aan kinderen verkopen en blijven huren

Een veel toegepaste constructie is dat u de woning onder voorbehoud van huurrecht aan uw kinderen verkoopt. Na de verkoop, blijft u wonen en huurt u de woning. Het is tegelijk een optie om voor een lagere koopprijs te verkopen. Bij het vaststellen van de koopprijs, gaat u uit van de waarde in bewoonde staat. Deze waarde is lager dan wanneer het gaat om verkoop in bewoonde staat. Het is ook mogelijk uw kinderen een geldbedrag te lenen dat via schenkingen weer (gedeeltelijk) wordt kwijtgescholden. De kinderen komen op relatief goedkope manier in het bezit van het pand. Bovendien is er bij overlijden geen erfbelasting verschuldigd. De huurprijs moet daarnaast marktconform zijn.

Schenking blote eigendom verkopen

Het verkopen van het blote eigendom is in de meeste gevallen niet verstandig of voordelig. Wanneer het eigendom van de woning over gaat op de kinderen, maar u het zogenaamde vruchtgebruik behoudt, zijn de kinderen na uw overlijden alsnog verplicht erfbelasting te betalen. De Belastingdienst ziet deze constructie als schenking. Daarnaast heeft u bij vruchtgebruik geen recht op hypotheekrenteaftrek, het pand is niet langer uw bezit. Dit geldt ook voor kinderen die de woning niet bewonen. In dat geval valt de woning onder het vermogen en als zodanig in box 3 belast. De verkoop van het blote eigendom kost in de meeste gevallen meer belasting en levert nauwelijks een besparing op.

De geschonken woning verkopen

Natuurlijk zijn er ook andere situaties. Zo bestaat de mogelijkheid dat u een woning als schenking ontvangt. Omdat u zelf niet in de woning woont is verkoop of verhuur misschien interessant. Het zal u niet verbazen dat ook in deze gevallen belasting betaald wordt. De hoogte van de bedragen, hangt af van de situatie. Weet u niet wat u moet doen als u een woning door schenking in eigendom heeft gekregen? Neem contact op met een adviseur. Het is niet de bedoeling dat een schenking u veel geld kost en daarbij de nodige moeilijkheden of problemen veroorzaakt. Zowel stille verkoop als openbare verkoop zijn denkbaar. Laat u eerst adviseren over de belastingen die bij een verkoop van een schenking van toepassing zijn.

Vastgoedadviseur weet raad

Heeft een onroerend goed schenking u overvallen? Niet altijd bent u op de hoogte van een schenking die u ontvangt. Het kan overweldigend zijn om plotseling vastgoedeigenaar te zijn. Naast belasting is er meer om rekening mee te houden. Als u besluit het pand te behouden en misschien te verhuren is inventarisatie nodig. Voldoet het pand aan de eisen van de moderne tijd en spreekt het bij huurders tot de verbeelding. Hoe is de ligging? Hoe is de isolatiewaarde? Welke faciliteiten en voorzieningen zijn in de buurt beschikbaar? Vragen waar u niet eerder over heeft nagedacht, maar die wel een antwoord verdienen. Een vastgoedadviseur die bekend is in de regio is u daarbij van dienst.

Afspraak adviesgesprek

Wilt u meer weten over het verkopen van onroerend goed na een schenking? Of denkt u zelf na over het schenken van uw woning aan uw kinderen? Deze constructies hebben voor- en nadelen voor zowel uzelf als uw kinderen. Een goede voorlichting is nodig om de juiste beslissing te nemen. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs. Investment Builders geeft u advies over punten als verkoop, maar ook verhuur biedt soms interessante mogelijkheden. Stuur ons een e-mail, info@investmentbuilders.nl, of vul het contactformulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op en plannen samen een afspraak.

Onroerend goed verkopen na schenking – FAQ

Het schenken van onroerende goederen, zoals een woning of appartement, gaat via een notariële akte. De ontvanger van de schenking is hierover schenkbelasting verschuldigd.

Door te schenken wordt een latere erfenis kleiner, waardoor uw erfgenamen minder erfbelasting betalen. Zolang u onder het jaarlijks vrijgestelde bedrag voor schenkingen blijft, is een ontvanger hierover geen schenkbelasting verschuldigd. Erf- en schenkbelasting zijn twee verschillende heffingen.

Het belastingvrije schenkbedrag wordt jaarlijks aangepast. Wel is het zo dat u diverse schenkingen bij elkaar optelt en dat u bij overschrijding van het belastingvrije bedrag belasting verschuldigd bent. Als u geen aangifte doet van de ontvangen schenking kan de belastingdienst een vergrijpboete opleggen.

Als u de enige eigenaar bent kunt u het pand verkopen zonder dat u daar overeenstemming met andere eigenaren over moet bereiken. Er zijn belastingregels aan de verkoop verbonden. Zowel een vastgoedadviseur als een belastingconsulent kunnen u daarin adviseren.

Net zoals bij elke andere vastgoeddeal is het een notaris die de akte van levering en hypotheekakte opmaakt en aanmeldt bij het kadaster. U bent verplicht de transactie aan te geven bij de belastingdienst en eventueel het verschuldigde belastingbedrag af te dragen. Wanneer u hier geen aangifte van doet, kan dit tot een navorderingsaanslag en een boete leiden.

In een schenkingsakte kunnen clausules zijn opgenomen over de mogelijkheden die u als begunstigde van de schenking heeft. Eventueel is er ook bepaling bij verkoop van toepassing.

De verkoopstrategie hangt af van uw voorkeur. Het is mogelijk om de woning publiekelijk op de markt te brengen, maar uw keuze kan ook uitgaan naar een zogenaamde stille verkoop. In dat laatste geval is het niet te zien dat de woning te koop staat en er worden ook geen advertenties voor gemaakt en/of geplaatst.

Ja, het is een veelgebruikte strategie om zonder al te veel ophef vastgoed te verkopen. Het aantal kandidaat-kopers is klein en u hoeft zich geen zorgen te maken over een biedingsoorlog. De onderhandelingen verlopen rustig en de woning wisselt op eenvoudige manier van eigenaar.

Ja. Afhankelijk van de gekozen constructie bent u over de schenking zelf belasting verschuldigd. Daarnaast kan er sprake zijn van belasting die u betaald over de verkoopwaarde van het pand. Laat u voorlichten of adviseren door een belastingadviseur over de manier waarop u een schenking op een zo gunstige mogelijke manier kan verkopen.

Ja, al zult u in dat geval rekening moeten houden met de belastingregels die ter plaatse gelden.