Skip to content Skip to footer
Zoekt u informatie over projectontwikkelaar Amsterdam? Bij vastgoedprojectontwikkeling gaat het erom ideeën op papier te zetten en deze om te zetten in tastbaar vastgoed. Het is een proces waarbij het doel uiteindelijk is een vorm van onroerend goed te leveren en te voldoen aan de vraag van een consument. Het ontwikkelingsproces is ingewikkeld. Een projectontwikkelaar in Amsterdam heeft te maken met een scala aan professionals, waaronder: architecten, advocaten, landschapsarchitecten, civiel ingenieurs, milieuadviseurs, landmeters, geldschieters, planners, hoofdaannemers en onderaannemers.
Projectontwikkelaar Amsterdam

Plan van aanpak projectontwikkelaar Amsterdam

De beginfase van de ontwikkeling van vastgoed omvat het onderzoeken en analyseren om te analyseren of een voorgesteld plan levensvatbaar is. Een succesvolle bouwlocatie moet niet alleen voldoen aan de marktvraag, maar ook inspelen op de wensen van kopers en/of huurders. Bovendien moet er rekening worden gehouden met wettelijke eisen op het gebied van onder andere milieu en veiligheid. Factoren waar een ontwikkelaar als eerste naar kijkt, zijn:

• Grootte van het te ontwikkelen pand;
• De zichtbaarheid en toegankelijkheid;
• Aanwezigheid van infrastructuur;
• Samenstelling van de bevolking;
• Zone beperkingen;
• Omliggende infrastructuur;
• Actuele bouwprojecten in de omgeving;

Er zijn een reeks aanvullende factoren die een rol spelen bij het vinden van de juiste locatie die voldoet aan de behoefte van het project. Een van deze factoren is de kostenbasis. Welk project biedt de ontwikkelaar en/of de opdrachtgever de juiste verhouding tussen kosten en opbrengsten?

Due diligence onderzoek vastgoedontwikkeling Amsterdam

Het is belangrijk dat een project voldoet aan de wettelijke vereisten en daarbij de risico’s en voordelen in kaart te brengen. Een projectontwikkelaar vraagt zichzelf af of de aannames over de voorgestelde projectontwikkeling zowel op juridisch, fysiek als economisch vlak geverifieerd en geldig zijn. Een project begint niet zonder dat duidelijk is welke vereisten er zijn om het vastgoed te ontwikkelen. Volstaat het bestemmingsplan in het bedoelde gebied? Zijn er mogelijkheden voor een aanpassing? Om antwoord op deze en andere vragen te krijgen is contact met de plaatselijke gemeente nodig. Het is belangrijk om te weten dat geen twee gemeenten hetzelfde zijn. Zodra de gemeente inzage heeft gegeven in de juiste informatie informeert een ontwikkelaar de gemeente over de plannen die er liggen om een vastgoedproject te ontwikkelen. Samen met de gemeente kijkt u naar de locatie en kan een siteplan gemaakt worden.

Rapportages voor plaatselijke gemeentes en geldschieters

Het onderzoek van de bedoelde bouwlocatie omvat ook officiële rapporten waarin fysieke, milieuaspecten en risico’s in zijn opgenomen. Zowel een gemeente als geldschieters voor het project willen zien dat het verantwoord is om het project te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van de rapportages is ervoor te zorgen dat er geen bodem- of grondwaterverontreiniging is. Elke vorm van verontreiniging beïnvloed de waarde van het vastgoed en/of het gebruik ervan. Bodemonderzoek richt zich op enkele aspecten:

• Terrein waar het vastgoed komt te staan;
• Hellingen in het landschap;
• Land in de buurt van water zoals een meer, stroom of rivier;
• Geografische locatie;

Na het overhandigen van deze rapportages en het krijgen van de benodigde toestemming, is het tijd om de bedoelde grond aan te kopen.

Ontwikkeling en rechten

Na het ontwikkelen van siteplannen, het due diligence onderzoek en het tekenen van het koopcontract, is het tijd voor de volgende fase. Deze fase richt zich op het aanvragen en verkrijgen van de nodige (bouw)vergunningen. Hiervoor schakelt een vastgoedontwikkelaar de hulp in van architecten en ingenieurs.

• (Landschaps)architecten. Een architect maakt tekeningen van het project en houdt daarbij rekening met onder andere de belastbaarheid van een pand. Ook de door een gemeente vereiste landschapsplannen worden vorm gegeven.
• Bouwkundig ingenieur. Deze werkt nauw samen met een architect, waarbij de aandacht is gericht op het gewicht en de belasting van de grond. Het is niet de bedoeling dat het pand in de grond wegzakt, omdat er geen rekening is gehouden met heiwerkzaamheden.
• Loodgieters, mechanici en elektriciens. De leidingen en bedrading moeten voldoen aan de bouwvoorschriften.

Betrokkenheid plaatselijke bewoners

De ontwikkeling van een vastgoedproject in een gebied waar bestaand vastgoed is, vergt overleg met de plaatselijke bewoners. Voordat een project begint, zijn er presentatie- en inspraakavonden waar ‘de buurt’ de nieuwbouwplannen gepresenteerd krijgt. Dit valt niet altijd in goede aarde. Een vakbekwame projectontwikkelaar wijst op de voordelen van het project en laat zien hoe een buurt profiteert van de uitbreiding van voorzieningen en faciliteiten.

Begroting en budget afronden

Terwijl het project zich door het rechten- en goedkeuringsproces beweegt, is een vastgoedontwikkelaar in Amsterdam bezig met het tijdsaspect en de kosten voor een succesvolle oplevering. Succesvol budgetteren is nodig om te voorkomen dat overschrijdende kosten het project veel duurder maken dan berekend. Ervaren ontwikkelaars zijn bekend met de bouwvoorschriften die ter plaatse gelden, ze begrijpen welke punten extra aandacht nodig hebben en ze houden rekening met een percentage van 10% tot 20% verborgen of overschrijdende kosten. Bij het maken van de definitieve begroting houdt een ontwikkelaar rekening met factoren zoals:

• Vergunningen;
• Locatievoorbereiding;
• Verzekeringen waaronder aansprakelijkheid;
• Bouwkosten;
• Onvoorzien;

In deze fase van het project is er nog geen spade de grond ingegaan. De voorbereiding neemt veel tijd in beslag. De duur van vergunningsaanvragen is lang. Het gebeurt dat verantwoordelijk ambtenaren vragen om verduidelijking van een bepaald aspect van het plan of dat een vergunning niet wordt afgegeven.

Samenwerken met een projectontwikkelaar in Amsterdam

Vastgoedontwikkelaars ontwerpen en begeleiden niet alleen grote vastgoedprojecten. Ze zijn ook actief bij het ontwikkelen van op maat gemaakte bouwplannen voor bijvoorbeeld een kantoorpand of een eengezinswoning. Als particulier is het mogelijk om zelf een woning te laten ontwerpen en bouwen. Zogenoemde zelfbouwkavels zijn populair. Door samen te werken met een projectontwikkelaar bespaart u tijd en geld. Vastgoedontwikkeling is aan regels en wetten gebonden. Als particulier is het soms lastig om de goede informatie te krijgen en bij de juiste gemeente loketten aan te kloppen voor een gesprek en/of het aanvragen van de benodigde (bouw)vergunningen. Zoekt u naar een ervaren vastgoedontwikkelaar in Amsterdam om uw bouwplannen vorm te geven? Maak een afspraak met Investment Builders. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van vastgoedprojecten. We laten u graag zien wat we voor uw plannen kunnen betekenen. Telefonisch bereikt u ons op 085-5000777.

Projectontwikkelaar Amsterdam – FAQ

Als u geen ervaring heeft met het van A tot en met Z begeleiden van een bouwproject, is samenwerken met een projectontwikkelaar praktisch. Naast begrip van vastgoedontwikkeling heeft een projectontwikkelaar ervaring en contacten. De ontwikkelaar kan een project sneller en goedkoper uitvoeren dan wanneer u dat alleen doet. U profiteert van efficiëntie en een uitgebreid zakelijk netwerk.

Projectontwikkelaars kunnen onder meer groothandelstarieven bedingen voor al uw bouwbenodigdheden. Daarnaast krijgt een projectontwikkelaar dikwijls aantrekkelijke prijzen voor alle bewegende delen van het project: van het ontwerp tot de bouw zelf.

Om een project succes te voltooien is het belangrijk om een ontwikkelaar te zoeken die bekend is in de gemeente of regio waar u vastgoed wilt ontwikkelen. Projectontwikkelaars die in Amsterdam gevestigd zijn, hebben toegang en relaties bij de plaatselijke overheid, waardoor het eenvoudiger handelen is.

Vraag naar voorbeelden van eerdere begeleide projecten. Een goede projectontwikkelaar laat bijvoorbeeld op de bedrijfswebsite zien bij welke projecten ze betrokken zijn en welke projecten in het verleden zijn opgeleverd. Controleer de fotogalerij, u ziet zo of eerdere projecten in verhouding staan tot het type project dat u wilt ondernemen.

Het gebeurt helaas vaker dan u denkt, aannemers die tijdens de bouw failliet gaan. U zoekt een ontwikkelaar met een solide netwerk van betrouwbare aannemers, leveranciers en servicebedrijven. Een goede projectontwikkelaar heeft een noodplan dat in werking treedt op het moment dat de aannemer failliet gaat.

Niemand werkt gratis en ook projectontwikkelaars hebben inkomsten nodig om te kunnen bestaan. Het is wel nodig dat ze een helder overzicht en een duidelijke uitleg kunnen geven voor de kosten die ze in rekening brengen. De kostprijs om een project te begeleiden bestaan onder andere uit expertise, kennis, ervaring en netwerken. Vraag bij verschillende projectontwikkelaars een offerte aan en vraag naar eventueel bijkomende kosten.

Dingen gaan soms mis en plannen verlopen niet altijd zo als verwacht. Het mislukken of niet afronden van een project is niet automatisch toe te wijzen aan de projectontwikkelaar. Opdrachtgevers kunnen zonder kapitaal komen te zitten, waardoor de bouw stil komt te liggen.

U zoekt een projectontwikkelaar die uw project nauwgezet in de gaten houdt. Grote projectonwikkelingskantoren hebben regelmatig meerdere projecten die tegelijk ontwikkeld worden. U kunt vooraf onderzoeken hoe een ontwikkelaar werkt en hoe de controle van het project wordt gedaan. Werkt u samen met een zelfstandige projectontwikkelaar dan gaat het vaker om ontwikkelaars die van project naar project gaan.

Afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt en de voorwaarden die in een overeenkomst zijn opgenomen, is het mogelijk om de samenwerking te stoppen. Het is niet ondenkbaar dat daar kosten voor in rekening gebracht worden.