Skip to content Skip to footer
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van een projectontwikkelaar Utrecht? Vastgoedontwikkeling en -investeringen omvat een reeks specialisaties, waarmee de kloof tussen het bouwvermogen en de behoefte van de investeerder wordt overbrugt. Een projectontwikkelaar speelt in op de waarde van een project in termen van ontwerp, functionaliteit, kosten en locatie. Afgezien hiervan volgt een projectontwikkelaar Utrecht de internationale trends door hoogwaardige vastgoedprojecten af te leveren die voldoen aan de verwachtingen van de klant. De ontwikkelaar vormt een belangrijk aspect van de vastgoedsector, omdat wordt voorzien in de kritieke behoefte aan infrastructuur op vlakken zoals commercieel, industrieel en residentieel vastgoed.
Projectontwikkelaar Utrecht

Dienstverlening projectontwikkelaar Utrecht

Een projectontwikkelaar houdt toezicht op de ontwikkeling en herontwikkeling van vastgoed. Projecten plannen, begeleiden en controleren is een van de taken. Maar projectontwikkelaars doen meer. Veel vastgoedontwikkelaars werken aan commerciële, residentiële en recreatieve projecten, waarbij de dienstverlening onder meer bestaat uit:

• Eigendommen en percelen bezoeken en analyseren;
• Ontmoeting met aannemers en investeerders;
• Kostenberekeningen;
• Maken van een tijdschema en organiseren van de planning;
• Projectonderzoek op haalbaarheid;
• Communiceren met lokale organisaties;

Ervaren specialisten geven advies met betrekking tot alle soorten zakelijke en particuliere vastgoedportefeuilles. Door een actieve benadering en begeleiding, kunt u zich concentreren op andere onderdelen van het project of de transactie.

Advies bij vastgoedontwikkeling

Als investeerder verwacht u dat een projectontwikkelaar u bijstaat met advies met betrekking tot het vastgoedplan dat u in gedachten heeft. Al bij de eerste kennismaking ziet u of een vastgoedontwikkelaar over de vaardigheden beschikt om op weloverwogen manier investeringsbeslissingen te nemen. Van het allereerste begin tot het einde van het project is de projectontwikkelaar het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Omdat er altijd risico’s zijn op eventuele verliezen is de ervaring van een ontwikkelaar van invloed op uw investering. Ook projectontwikkelaars zijn zich hiervan bewust en laten u daarom al tijdens een eerste ontmoeting zien welke projecten in het verleden zijn begeleid en opgeleverd. Het is voor u eenvoudig om dit na te gaan en/of te laten bevestigen.

Veranderen bestaande gebouwen of wijken in Utrecht

Projectontwikkelaars gaan samen met u de uitdaging aan om een geweldig resultaat te behalen. Levendige, toekomstgerichte wijken en buurten voor gemengd gebruik met kantoren, hotels, woningen met daarbij voorzieningen en faciliteiten die de gemeenschap tot leven brengen. Alles binnen de context van een passend ontwerp. Moderne projecten, met een streven naar duurzaamheid en tijdloosheid. De herontwikkelde of nieuwe gebouwen vallen binnen de ontwerpprincipes die passen binnen het bestemmingsplan en de ideeën van de plaatselijke en regionale overheid.

Projectontwikkeling is maatwerk

Geen vastgoedproject in Utrecht en omgeving is hetzelfde. Ontwikkelaars kijken samen met investeerders naar uitdagende projecten die uiteindelijk buurten, gemeenschappen en steden transformeren. Bij de ontwikkeling van een project is er een visie, waarbij de aandacht uitgaat naar het optimale gebruik van een pand en de creatie van nieuwe mogelijkheden die er eerder niet waren. Een projectontwikkelaar is betrokken vanaf de grond tot en met de nok. Vastgoed creëren waar mensen willen wonen, werken, spelen en elkaar bezoeken is de ultieme doelstelling. Uniek maatwerk is waar een project tot zijn recht komt. Dat geldt zowel voor volledige nieuwbouw als voor de transformatie van bestaande gebouwen en/of een volledige wijk. Niet ieder gebouw heeft dezelfde functie en niet elk appartement heeft dezelfde faciliteiten en voorzieningen. Neem uw plannen onder uw arm mee naar het gesprek met Investment Builders en ga samen aan de slag met het vormgeven van het project.

Ervaring en netwerk zijn de sleutel voor succes

Ons ervaren team van vastgoedprofessionals streeft actief naar complexe, uitdagende en veelzijdige projecten. Samen met u zien we kansen waar anderen dat niet zien. Door de zorgvuldige selectie van partners, consultants en medewerkers stellen we een getalenteerd team samen die specifiek zijn voor elk project. Geïnspireerd door ervaring stellen we een visie op voor het project en begeleiden we de ontwikkeling van begin tot einde. Daarbij verliezen we het vastgestelde budget en de financiële doelen niet uit het oog. Binnen het netwerk zijn financiële instellingen, kredietmaatschappijen en vastgoed professionals aangesloten die daar waar nodig ondersteuning en advies geven. Het nauwlettend opvolgen van de verschillende stappen binnen het te ontwikkelen project, zorgt voor goede controle en het realiseren van een succesvol vastgoedproject.

Resultaten projectontwikkeling in Utrecht en omstreken

Het meest lonende aspect van projectontwikkeling zit in het resultaat. Projectontwikkeling neemt tijd in beslag. Tussen het eerste adviesgesprek en de oplevering van een pand zit een lange tijd. Afhankelijk van de manier waarop het ‘papieren gedeelte’ verloopt en de eventuele tegenslagen die u bij de bouw tegenkomt moet u rekenen op meerdere maanden tot zelfs jaren. Het verkrijgen van de nodige vergunningen en toestemmingen duurt lang en dan zijn er ook nog de inspraakmomenten waarop omwonenden hun zegje doen en vragen stellen over het project. Juist door samen te werken met een projectontwikkelaar die bekend is in de buurt of regio waar u uw oog op heeft laten vallen, komt een proces soms in een stroomversnelling. Met de juiste projectbrochure en een geslaagde projectpresentatie is het makkelijker om de betrokken partijen ‘warm te maken’ voor het project.

Onderhandelen met overheidsinstanties

Het onderhandelen en overleggen met overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor bouwen, wonen en werken in een gebied is van cruciaal belang voor het project. Zonder bouw- en omgevingsvergunning kan de bouw niet van start gaan. Het betrekken van de gemeente bij de plannen is nodig. De ene gemeente is vlotter met het toewijzen van vergunningen dan anderen. Soms is het een kwestie van veel geduld. U moet er rekening mee houden dat een vergunning geweigerd kan en mag worden. In dat geval komt het project op losse schroeven te staan. Dit is een van de risico’s van projectontwikkeling.

Meer weten over projectontwikkeling in Utrecht

Heeft u vastgoed op het oog en heeft u plannen voor nieuwbouw of transformatie? Investment Builders helpt u met het vormgegeven van uw plannen en begeleidt het project van A tot en met Z. Onze vastgoedprofessionals hebben ruim 50 jaar ervaring met projectontwikkeling. Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Neem telefonisch contact op met 085-5000777, of vul het contactformulier in.

Projectontwikkelaar Utrecht – FAQ

Net zoals in andere grote steden is er in Utrecht een grote nood aan woningen en appartementen. Projectontwikkelaars, maar ook particulieren en beleggers zien mogelijkheden in het realiseren van nieuwbouw en het transformeren van bestaand vastgoed naar woonruimtes.

Bij het bouwen van vastgoed is een projectontwikkelaar degene die alles van A tot en met Z opvolgt, begeleidt en controleert. Van het aanvragen tot de nodige vergunningen en het inhuren van aannemers tot de oplevering van het pand.

In een gesprek met een ontwikkelaar geeft u aan wat u voor ogen heeft. Aan de hand van voorbeelden, maakt u duidelijk hoe uw woning of bedrijfspand er zowel aan de binnen- als buitenzijde uit zou moeten zien. Duurzaamheid en klimaatneutraalheid zijn tegenwoordig bij nieuwbouw belangrijk. Een projectontwikkelaar geeft een toelichting over de mogelijkheden die passen bij uw plannen.

Van begin tot eind duurt een bouwproject 1 tot 2 jaar. Bouwrijpe terreinen zijn eerder klaar om bebouwd te worden, dan bouwkavels die dat niet zijn. Daarnaast zijn ook de grootte en de afwerking van een project van invloed op de uitvoeringstermijn.

Bij het zoeken naar een geschikte projectontwikkelaar kunt online, maar ook bij het gemeenteloket zoeken naar eerdere projecten. Er zijn projectontwikkelaars die zich volledig specialiseren in bedrijfsmatig vastgoed, terwijl anderen bekend zijn om de betrokkenheid bij woningbouw.

Als u zelfstandig een bouwproject onderneemt, kunt u gaandeweg tegen bepaalde zaken aanlopen. Het is altijd mogelijk om advies in te winnen bij een projectmanager.

Ja, bij vastgoedontwikkeling gaat het om grote bedragen. U heeft vertrouwen dat een ontwikkelaar het project tot een goed einde brengt en binnen de vastgelegde termijn oplevert. In een overeenkomst zijn onder meer ontbindende voorwaarden opgenomen.  De overeenkomst is zowel voor u als voor de projectontwikkelaar belangrijk.

Projectontwikkelaars hebben een netwerk van aannemers, toeleveranciers en servicebedrijven die goedkopere prijzen rekenen dan wanneer ze voor een particulier bouwen. U bent aan de ene kant geld kwijt voor het inschakelen van de projectontwikkelaar, maar aan de andere kant bespaart u geld op bouwmaterialen en andere benodigdheden.

Samen met de projectontwikkelaar maakt u afspraken over wie wat doet. Niet iedereen heeft zin om zelf onderdelen van het bouwproject te doen. In dat geval heeft de projectontwikkelaar het volledige toezicht op de bouw. Regelmatig wordt u bijgepraat en op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Als het bestemmingsplan afwijkt van de ideeën die u heeft, kunt u met een omgevingsvergunning afwijken van het bestaande plan. Deze vergunning vraagt u of uw projectontwikkelaar aan bij de gemeente.