Skip to content Skip to footer

Zoekt u informatie over projectontwikkelaar vastgoed? Of u nu op zoek bent naar uitgebreide juridische en fiscale dienstverlening of een specifieke kwestie met betrekking tot de ontwikkeling van vastgoed heeft, een projectontwikkelaar vastgoed biedt expertise en ervaring. Ons ervaren team is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij tal van interessante en belangrijke projecten. Onze klanten en opdrachtgevers profiteren van ontwerp en constructie tot leasing en vastgoedbeheer tot grensoverschrijdende investeringstransacties. We begeleiden u vanaf de ontwikkelingsfase tot de uiteindelijke oplevering of verkoop van het vastgoedproject. Inclusief alle vraagstukken en eventuele problemen die we onderweg tegenkomen. Als projectontwikkelaar vastgoed spreken onze adviseurs uw taal.

Aan de slag met een projectontwikkelaar vastgoed

Als u geïnteresseerd bent in samenwerken met Investment Building als projectontwikkelaar zijn er verschillende mogelijkheden om deze samenwerking vorm te geven. Meestal begint een project met een concept en eindigt het met een volledig ontwikkeld pand dat klaar is voor verkoop of verhuur. Onze experts hebben de vaardigheden, ervaring en het netwerk om kansen en verbindingen te herkennen die nodig zijn om een project succesvol te volbrengen. Voordat een project van start gaat, doen we een grondig onderzoek en creëren een budget om ervoor te zorgen dat het project financieel haalbaar is.

Stappenplan aanvangsfase vastgoedproject

• Overleg met lokale overheid. Als blijkt dat het project en budget haalbaar zijn, bespreken we de plannen met de lokale overheidsfunctionarissen. We lichten het project toe en laten de voordelen ervan zien voor de directe omgeving.
• Maken van voorontwerpen en indienen (vergunnings)aanvragen. In bepaalde gevallen vindt een openbare hoorzitting plaats, waarbij de gemeenschap en buren hun vragen stellen.
• Bij goedkeuring van het project, is de volgende stap het afronden van de financiering en het sluiten van contracten met onder andere aannemers en toeleveranciers. Zodra deze stappen zijn voltooid, begint de realisatie van het project.

Wanneer het bouwproject is afgerond, krijgt de projectontwikkelaar de nodige bouw- en gebruiksvergunningen, zodat het pand klaar is voor verkoop of verhuur. Onze adviseurs bespreken de verschillende mogelijkheden met u, tegen de tijd dat het project in de afrondende fase zit.

Tijd besparen

Een van de grootste voordelen van samenwerken met Investment Builders is dat ons kantoor beschikt over de nodige knowhow, zodat u niet steeds moet herhalen wat uw plannen zijn. Vooral dankzij ons internationale netwerk van ontwikkelaars en investeerders weten we als geen ander hoe we u op efficiënte manier kunnen helpen uw plannen te realiseren. Door een project gericht en stapsgewijs op te volgen, besparen we op tijd en volgt u de vooruitgang van dichtbij.

Project met toegevoegde waarde

Vastgoedontwikkeling kan commercieel, industrieel of residentieel zijn. Niet alleen de architectuur is belangrijk, maar ook het concept en de aandacht voor huurders, klanten en gebruikers van het pand zijn van invloed. Dit geldt ook voor het professionele vastgoedbeheer en de andere subtiele details die nieuw vastgoed doen opvallen. Wij bieden u ervaring met het adviseren van investeerders, ontwerp- en bouwbedrijven, vastgoedfondsen en vermogende particulieren die willen investeren in commercieel en residentieel vastgoed.

Maatwerk oplossingen

Project- en/of vastgoedontwikkeling is complex en is zoveel meer dan het laten ontwerpen van een bouwtekening door een architect. Heeft u al nagedacht over het financieren van het ontwikkelingsproject? Hoe structureert u de belasting voor het project? Is het project bereikbaar? Is de grond bouwrijp? Hoe zit het met nutsvoorzieningen? Een vastgoedproject vanuit de grond opbouwen is rekening houden met zaken waar u misschien nog niet aan heeft gedacht. Misschien heeft u een idee dat niet past met het bestemmingsplan dat de gemeente voor ogen heeft. Om dit soort zaken duidelijk te krijgen, bieden onze adviseurs samenwerking op maat. Werkt u samen met een architect die u kent of heeft u andere delen van het project uitbesteed? Gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen stuwt het project in de goede richting. Iedereen kent de taak die verricht ‘moet’ worden en doet dit naar zijn of haar beste kunnen.

Plan van aanpak

Het lijkt logisch dat elk project uniek is en eigen behoeften heeft. Dat is het ook, maar vastgoedprojecten hebben daarnaast overeenkomsten die bij elk project terug te vinden zijn. Zo hebben projecten verschillende vergunningen en toestemmingen nodig om gerealiseerd te mogen worden. Zowel grote als kleine projecten hebben een budget nodig en er zal een aannemer ingeschakeld worden om de plannen mede te realiseren. Voordat we aan de slag gaan met het vaststellen van een tijdlijn, kijkt u samen met de adviseur naar enkele specifieke punten die op uw vastgoedproject van toepassing zijn. Vertel waarom u juist voor deze locatie heeft gekozen en maak duidelijk hoe het project past in de bestaande omgeving. Creëert u een aanvulling op bestaande voorzieningen en faciliteiten? Zijn er in dezelfde omgeving gelijkwaardige bouwprojecten en hoe wordt of is hier vorm aan gegeven?

Projectbrochure

Relatief vroeg in het bouwproces is het zaak een projectbrochure samen te stellen. Hiermee stelt u het project en de toekomstige woon- of werkruimtes voor. In veel gevallen is een groot deel van de units al verkocht voordat het project wordt opgeleverd. Dit kan bij verhuur anders zijn. In de projectbrochure laat u uitgebreid zien wat het project toevoegt aan de bestaande infrastructuur in een gemeente of wijk.

Meer weten over begeleiding bij projectontwikkeling vastgoed

Heeft u ideeën om vastgoed te ontwikkelen en kunt u daarbij wel wat hulp gebruiken? Investment Builders bestaat uit een team van ervaren vastgoedspecialisten. Binnen de vastgoedsector is er brede kennis van de ontwikkeling tot en met de oplevering van een bouwproject. Onze adviseurs hebben toegang tot een zakelijk netwerk van aangesloten (inter)nationale investeerders, vastgoedfondsen, leasemaatschappijen, aannemers en toeleveranciers. We laten u graag voorbeelden zien van projecten die met succes zijn begeleid en opgeleverd. Kom vrijblijvend kennis met ons maken. Leg uw ideeën tijdens een kennismakingsgesprek aan ons voor. Stelt de vragen die u heeft en samen beoordelen we hoe we elkaar van dienst kunnen zijn. Een afspraak maakt u door telefonisch contact op te nemen met 085-5000777. Stuurt u liever een e-mail met daarin alvast enkele vragen? Stuur uw bericht naar info@investmentbuilders.nl en we sturen u zo snel mogelijk een reactie.

Projectontwikkelaar vastgoed – FAQ

Projectontwikkeling is het proces van het in beeld brengen, begeleiden, uitvoeren en opleveren van een project met een reeks middelen en beperkingen. De verschillende projectfasen kunnen gelijktijdig of opeenvolgend worden uitgevoerd.

Een succesvolle implementatie van projectontwikkeling bestaat uit 5 fasen: initiatie, planning, uitvoering, controle en oplevering.

Een checklist wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat alle items die in de projectplanning zijn opgenomen worden uitgevoerd. Het dient als herinnering aan wat er moet gebeuren en als een vorm van verzekering van wat er is gedaan zodra een item van de lijst wordt afgevinkt.

Met het beheren van een eigen project bespaart u geld op misschien een krap budget. U heeft zelf de volledige controle over alles wat met de bouw of renovatie van het project te maken heeft. Als u voldoende tijd heeft en in staat bent om voortdurend te plannen en lopende plannen te controleren en op te volgen is het een zware, maar zeker geen onmogelijke taak.

Een projectontwikkelaar houdt elk aspect van de bouw bij. Het aanstellen van een aannemer, het aankopen van materialen, het onderhandelen met servicebedrijven en toeleveranciers. U krijgt hulp bij alle beslissingen die nodig zijn om uw droomhuis te realiseren.

Doe rondvraag in de buurt, gemeente of regio waar u een bedrijfspand of woning wilt (laten) bouwen. Maak kennis met plaatselijke projectontwikkelaars en vraag naar referenties. Een ontwikkelaar die ter plaatse bekend is, weet de weg en beschikt over een zakelijk netwerk, waardoor een samenwerking sneller en vlotter verloopt.

Nee, het is mogelijk om zelfstandig uw project te ontwikkelen en te realiseren. Wanneer u over de nodige kennis van zaken beschikt, is het een leuke uitdaging om uw eigen huis te bouwen. Dikwijls komt er meer bij kijken dan aanvankelijk gedacht. Het is altijd mogelijk gaandeweg advies in te winnen bij een projectontwikkelaar.

De planning is het allerbelangrijkste. Gedetailleerde en strategische planning hebben direct invloed op het succes van het bouwproject. Hoe groter en complexer het project, hoe meer planning nodig is.

De sleutel tot effectiviteit is het op tijd en regelmatig controleren van de echte voorgang en deze te vergelijken met de geplande voortgang. Door onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen te treffen blijft een project op schema.

Het op tijd voltooien van een bouwproject is niet altijd eenvoudig. U heeft met verschillende factoren te maken. Om op schema te blijven zijn duidelijk ontwerpspecificaties nodig en laat u onderzoeken of het budget toereikend is. Eventueel stelt u een projectmanager aan, zodat u zelf tijd heeft om alles te documenteren. Blijf communiceren met alle betrokken partijen. Zolang u binnen het budget blijft en de planning opvolgt, rond u een bouwproject op tijd af.