Skip to content Skip to footer
Wilt u meer weten over projectontwikkeling Amsterdam? Amsterdam is een stad met internationale allure. Sinds jaar en dag heeft de stad een enorme aantrekkingskracht op mensen die in Amsterdam willen wonen en werken. Het is niet verrassend dat de vraag naar vastgoed vele malen groter is dan het aanbod. Projectontwikkelaars stuitten de afgelopen jaren regelmatig op een ‘nee’ van de gemeente. Een tekort aan bouwlocaties en stikstofproblemen hebben projectontwikkeling Amsterdam niet volledig stilgelegd, maar het is er niet makkelijker op geworden.
Projectontwikkeling Amsterdam

Duurzame projectontwikkeling Amsterdam

Vastgoedontwikkeling is een proces waar diverse partijen bij zijn betrokken. Het traject begint met het identificeren van een behoefte aan onroerend goed. Dit kan een bestaand pand zijn, maar ook volledige nieuwbouw valt hieronder. Lijkt er een concept uit te komen? Nader onderzoek volgt om de haalbaarheid van het project vast te stellen. Als deze eerste hindernis is genomen worden meer middelen ingezet voor het ontwerp, het verkrijgen van goedkeuringen en de constructie. In Amsterdam en omgeving is het krijgen van de vereiste bouw- en omgevingsvergunning een hekel onderwerp. In bepaalde wijken is een bouwstop van toepassing en de gemeente staat niet altijd even open voor herbestemming van bestaande, maar leegstaande panden. Een veelheid aan disciplines komt samen om het project te realiseren. Hierbij denkt u onder meer aan architecten, ingenieurs, bouwaannemers, planners, financiële instellingen en investeringsprofessionals.

Projectontwikkeling nieuwbouw vs herbestemming bestaand vastgoed

Project- of vastgoedontwikkeling is het proces van nieuwbouw of de verbetering van bestaande bouw. Herontwikkeling verwijst specifiek naar het proces van vastgoedontwikkeling zoals toegepast op een bestaand pand, dat in de meeste gevallen al enige tijd leeg staat en waarbij verder gebruik niet in de lijn der verwachting ligt. In de praktijk is het mogelijk een pand volledig te slopen en terug op te bouwen. Bepaalde eigenschappen en kenmerken van een pand verouderen met de jaren. Slecht onderhoud, een gebrekkig ontwerp of langdurige leegstand hebben allemaal invloed op de bouwkundige staat van vastgoed. Vervallen gebouwen hebben invloed op de gemeenschap en de wijk waar het pand staat.

De noodzaak van duurzame aanpassingen

Vastgoed moet zich aanpassen aan de veranderende behoeften van de markt. De samenstelling van een wijk verandert en herbestemming biedt vastgoedeigenaren, investeerders en ontwikkelaars de mogelijkheid om meerwaarde uit bestaande bouw te halen door herbestemming. Renovatie en herbestemming betekent dat aan de toenemende vraag wordt voldaan en dat een beter rendement mogelijk is. Voorbeelden van herontwikkeling zijn het ombouwen van een leegstaand kantoorpand tot een complex met meerdere woningen, of een industrieel gebouw dat werd omgebouwd tot luxe appartementen.

Projectontwikkeling noodzakelijk voor Amsterdam

Veranderingen in de demografische samenstelling van een bepaald gebied zijn niet alleen van invloed op een eigendom, maar op de gemeenschap als geheel. Net zoals Amsterdam hebben andere grote wereldsteden met veranderingen en uitdagingen op de vastgoedmarkt te maken. Om een stad leefbaar te houden, moet er een gezonde balans zijn tussen wonen, werken en recreëren. Sociale en economische omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het moeilijk is om betaalbare woonruimte in Amsterdam te vinden. Stedelijke herontwikkeling is een mogelijkheid om dit probleem aan te pakken. Door het wijzigen van bestemmingsplannen, het verstrekken van subsidies en het geven van fiscale voordelen kan een gemeente herontwikkeling van verouderde of verwaarloosde eigendommen aantrekkelijker maken voor projectontwikkelaars.

Kansen voor investeerders

Vastgoed ontwikkelen in Amsterdam en omgeving is om meerdere redenen interessant. De interesse voor de stad blijft trekken, terwijl er aan de andere kant ook op commercieel en recreatief gebied vraag is naar passend vastgoed. Een goede samenwerking met de plaatselijke overheid is nodig om succesvol te zijn. Nieuwbouw is mogelijk, maar met een beperkt aantal geschikte bouwlocaties is het krijgen van bouwvergunningen niet eenvoudig. Net zoals andere gemeenten richt Amsterdam zich meer en meer op de lokale bevolking en de woningmarkt. Vastgoedinvesteerders en beleggers die hun vastgoedportefeuille met eigendommen in Amsterdam willen uitbreiden, wordt het moeilijker gemaakt. Samenwerken met een vastgoed adviseur of projectontwikkelaar die de markt kent, stelt u in staat gebruik te maken van een zakelijk netwerk. Dit biedt kansen die anders onbekend zouden blijven.

Ontwerpplan projectontwikkeling in Amsterdam

Om uw ideeën in realiteit te bouwen is een ontwerpplan nodig. Uw plan moet op papier gezet en weergegeven worden. Niet alleen de bouwkundige tekeningen en ontwerpen, maar ook een doorberekening van de kosten zijn nodig om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken. Een projectontwikkelaar graaft daarbij dieper. Zo wordt de demografische samenstelling van de wijk onderzocht en brengt het onderzoek de behoeften van toekomstige gebruikers, huurders en kopers van vastgoed in beeld. Het is het totaalplaatje dat u laat zien hoe en/of u rendement behaald met de ontwikkeling van vastgoed in Amsterdam.

Wet- en regelgeving vastgoed

De krapte op de woningmarkt, het speculeren van binnen- en buitenlandse vastgoedinvesteerders heeft Amsterdam gewezen op problemen die niet zomaar zijn op te lossen. Een van de stappen die zijn genomen, is dat vastgoedinvesteerders niet meer zo makkelijk als voorheen vastgoed kunnen opkopen en voor hoge prijzen verhuren. Om succesvol onroerend goed te ontwikkelen moet u rekening houden met de wet- en regelgeving. Door samen te werken met een projectontwikkelaar zijn er zaken die u aan de ontwikkelaar overlaat. Informatie opvragen bij de gemeente, het nakijken van bestaande bestemmingsplannen en het opvragen van de regels voor (nieuw)bouwprojecten. Vooraf onderzoek verrichten, voorkomt problemen en miscommunicatie met de gemeente.

Advies projectontwikkeling in Amsterdam

Vastgoedontwikkeling is dikwijls rendabel. Het is aan de andere kant een onderwerp waar u niet te makkelijk over na mag denken. Voordat een project opgeleverd wordt en klaar is voor verhuur of verkoop heeft u heel wat stappen moeten nemen. Samenwerken met ervaren professionals maakt dat u behoorlijk wat werk en onderzoekstijd uithanden geeft. Onze medewerkers staan u vanaf de eerste berekeningen tot aan het overhandigen van de sleutels bij met kennis en advies. In een latere fase is ook vastgoedbeheer iets wat u met vertrouwen door ons laat doen. Bent u benieuwd of er mogelijkheden zijn om bestaand vastgoed in Amsterdam te herbestemmen? Neem contact met ons op. Telefonisch is Investment Builders bereikbaar op 085-5000777, maar u kunt ook een e-mail sturen naar info@investmentbuilders.nl.

Projectontwikkeling Amsterdam – FAQ

Prijzen van Amsterdams vastgoed zijn al jaren hoog. Buitenlandse investeerders hebben de prijzen de hoogte in geduwd en het is voor particuliere beleggers of woningzoekers bijna onmogelijk een pand te kopen. Projectontwikkeling is een mogelijkheid om op nog betaalbare manier een woning of appartement te kopen.

Een volledig bouwproject neemt twee tot drie jaar in beslag. Dat betekent vanaf de eerste ontwerpen en vergunningsaanvragen tot de uiteindelijke oplevering van de woning of appartement.

De woningmarkt in Amsterdam is krap. De vraag naar woonruimte is al jaren vele malen groter dan het aanbod. Experts verwachten dat dit beeld de komende jaren niet of nauwelijks verandert. Dat betekent dat de prijzen verder stijgen. De gemiddelde prijs voor een koopwoning ligt rond € 400.000.

Het is niet ongebruikelijk om een voorlopig koopcontract te ondertekenen en een aanbetaling te doen van 10% van de aankoopprijs van het pand. Eventueel kan dit met een bankgarantie.

Gemiddeld wordt in Amsterdam ruim boven de vraagprijs betaald. Panden worden duurder verkocht en het gebeurt regelmatig dat kopers in een biedingsoorlog verzeild raken. Voor een verkoper is dat niet erg, maar voor kopers met een vastgesteld budget wordt het steeds moeilijker een woning te kopen.

De renovatiekosten hangen af van de woonwensen die u heeft. Overheidssubsidies stimuleren duurzame renovatie. Gemiddeld liggen de kosten op € 1000 / m2. Dit is exclusief de kosten die u uitgeeft aan het inhuren van een architect, een bouwbegeleider en eventuele projectontwikkelaar. De duur van de renovatiewerkzaamheden variëren afhankelijk van de omvang van het project. Als er vergunningen nodig zijn, kan deze duur langer zijn.

Krapte is er niet alleen in Amsterdam. De bevolking neemt al jaren gestaag toe, terwijl de bouw van nieuwe woningen achterblijft. De vraag naar woonruimte is groter dan de vraag. De trek naar de stad is daar debet aan, maar ook de natuurlijke bevolkingsgroei en immigratie zijn hiervoor verantwoordelijk.

De komende jaren worden bouwprojecten verwacht. Zowel nieuwbouw als de transformatie van bestaand vastgoed zijn bedoeld om woonruimtes te creëren. Projectontwikkelaars, vastgoedadviseurs en makelaars zijn op de hoogte van de plannen.

Nieuwbouwprojecten hebben regelmatige ruimte voor zelfbouw. De verkoop van deze bouwkavels gaat snel en vaak is er ook hier een wachtrij. Potentiële kopers hebben niet altijd geluk en zien de kans op het bouwen van hun droomwoning voorbijgaan. Aankondigingen voor deze projecten gebeuren onder andere online. Let wel dat ook zelfbouw beperkingen en bouwvoorwaarden heeft.

De prijzen voor bouwgrond zijn variabel. Zowel de locatie als de bereikbaarheid tellen mee. Over het algemeen geldt hoe groter de kavel hoe lager de vierkante meter prijs.