Skip to content Skip to footer
Heeft u interesse in projectontwikkeling Den Haag? Met stijgende huizenprijzen, wordt het voor woningzoekers steeds moeilijker om een woning of appartement in Den Haag te huren of te kopen. De landelijke woningnood neemt dagelijks toe. De aanhoudende interesse van internationale investeerders en projectontwikkelaars maakt de situatie er niet beter op. Projectontwikkeling Den Haag is een uitdaging. De gemeente Den Haag is van plan een verbod op te leggen aan vastgoedontwikkelaars voor goedkope tot middeldure woningen. Dit verbod zal gelden in bepaalde wijken en is bedoeld om wonen in de stad betaalbaar te houden.
Projectontwikkeling Den Haag

Moeizame projectontwikkeling Den Haag

Het gebeurt steeds vaker dat mensen met een gemiddeld inkomen er steeds moeilijker in slagen een woning of appartement te kopen. Zowel mensen die geboren en getogen zijn in Den Haag als mensen die wegens een relatie of werkzaamheden naar de stad willen verhuizen zijn soms jarenlang bezig met het vinden van betaalbare woonruimte. De afgelopen jaren hebben grootschalige (inter)nationale projectontwikkelaars veel woningen en appartementen opgekocht, waardoor de huizenprijzen naar ongekende hoogte zijn gestegen. Omdat de situatie niet veranderd, hebben gemeenten besloten om actie te ondernemen. Met ingang vanaf 1 januari 2022 heeft een gemeente de bevoegdheid om in bepaalde wijken verkoop van residentieel vastgoed aan investeerders te verbieden. Ook de gemeente Den Haag heeft deze mogelijkheid. De verwachting is dat deze maatregel de gemiddelde aspirant-koper betere koopkansen heeft.

Bescherming betaalbaar vastgoed Den Haag

Veel steden zijn te spreken over de voorgenomen wetswijziging. Sommige zijn bezig met het voorbereiden op de maatregelen, zodat deze direct in werking kan treden. Den Haag heeft onder andere het Laakkwartier en Rustenburg Oostbroek aangewezen als wijken waar vastgoedinvesteerders wel mogen kopen, maar zelf moeten wonen in de panden die ze kopen. De achterliggende gedachte is dat op deze manier mensen uit de wijk of omliggende wijken zo makkelijker en sneller een woning vinden die bij ze past en waar een bod op uit gebracht kan worden. Bieden heeft zin, want door het ontbreken van investeerders is het risico op overbieden een stuk kleiner.

Renovatieprojecten Den Haag

In dat opzicht is het voor investeerders en projectontwikkelaars niet onmogelijk geworden om in vastgoed te investeren. Het duurdere segment kan gekocht, ontwikkeld, verhuurd en/of verkocht worden. In het goedkope en middensegment bent u aan zelfbewoning gebonden. Een uitzondering is mogelijk door het vastgoed te verhuren aan directe familieleden. Andere investeringsmogelijkheden vindt u in herbestemming en renovatie van bestaande bouw. Dit kunnen verouderde appartementsgebouwen zijn, maar ook leegstaande commerciële ruimtes en kantoorpanden zijn interessant voor projectontwikkelaars.

Den Haag staat nooit stil

Op het gebied van vastgoedontwikkeling is Den Haag een stad die nooit stil staat. Nieuwbouwprojecten, transformatie van bestaande bestemmingsplannen en ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid en bereikbaarheid. Het is de combinatie van onderwerpen die Den Haag interessant maakt voor (inter)nationale vastgoedinvesteerders en particuliere beleggers. Een eigen project ontwikkelen binnen de stad is moeilijk, maar niet onmogelijk. Voormalige bedrijfsterreinen komen voor sanering in aanmerking, waarna de grond opnieuw ontwikkeld kan worden. Het gebeurt steeds vaker dat kantoorpanden leeg komen te staan. De introductie en uitbreiding van thuiswerken heeft daaraan bijgedragen. Vastgoedspecialisten zien hier de komende jaren geen snelle omkeer in. Het thuiswerken is onderdeel van het ‘nieuwe’ normaal en het aantal forenzen dat dagelijks van en naar Den Haag reist neemt eveneens fors af. Dat betekent wel dat de vraag naar geschikte woonruimte toeneemt. Mensen hebben behoefte aan een aparte werkruimte, zodat thuis en werk enigszins gescheiden blijven.

Aangepaste projectontwikkeling

In samenwerking met een projectontwikkelaar is het wijzigen van een bestemmingsplan niet onmogelijk. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig om een realistisch plan te presenteren. Breng niet alleen het transformeren van het betreffende pand in beeld, maar praat over de voordelen voor de omgeving. In welk opzicht draagt herbestemming bij aan de ontwikkeling van een wijk? Wat zijn de bijkomende voorzieningen en faciliteiten voor de bewoners en gebruikers? Maak duidelijke kostenberekeningen en doe grondig onderzoek naar de haalbaarheid van het project. Verzamel alle onderzoeksgegevens en breng ze samen in een projectbrochure. Deze presenteert u aan de gemeente en wijkraad.

Succesvolle projectontwikkeling in Den Haag

Projectontwikkeling in Den Haag is zeker niet kansloos. U moet vooraf wel uw doelstellingen bepalen en met een open oog kijken naar de mogelijkheden die binnen uw budget passen. Door met een ervaren adviseur van Investment Builders te praten en sparren, krijgen uw plannen beeld. Nieuwbouw is een mogelijkheid, grond is schaars en u moet rekening houden met stikstofproblematiek. Dat laatste geldt ook bij het renoveren, strippen en opbouwen van bestaande panden. Overleg met architecten, bouwinspecteurs, aannemers en servicebedrijven is nodig om realistische berekeningen en begrotingen te maken. Bij projectontwikkeling is het de bedoeling dat u een rendement behaalt uit de verhuur of verkoop van vastgoed, niet dat u tijdens het ontwikkelingstraject al extra toe moet leggen.

Verhuurvastgoed Den Haag

Investeren in verhuurvastgoed klinkt lucratief. Met de nieuwe wet die op 1 januari 2022 a.s. ingaat, worden de mogelijkheden beperkt. Dat is met name voor particuliere vastgoedverhuurders een minder mooie ontwikkeling. Het is alleen nog mogelijk om woningen in het dure segment te kopen en te verhuren. Deze wet laat u aandachtig kijken naar uw bestaande vastgoedportefeuille. Overleg met een vastgoedadviseur hoe u uw portefeuille uit kunt breiden, zonder vast te lopen in de wetgeving. Dit kan door te investeren in bedrijfsmatig vastgoed. Specifieke branches maken een sterke groei door. Het kan geen kwaad om hier aandacht aan te besteden.

Advies projectontwikkeling in Den Haag en omgeving

Investment Builders bestaat uit ervaren vastgoedprofessionals. Advies op het gebied van projectontwikkeling in Den Haag geven onze adviseurs u graag. Binnen ons bestaande netwerk van architecten, bouwkundigen, aannemers, servicebedrijven, investeerders, makelaars en overheidsdiensten is er ruimte voor gerichte projectontwikkeling. Maak een afspraak voor een adviesgesprek. Samen nemen we uw ideeën en plannen door. We nemen ter plaatse een kijkje en geven advies over de projectbrochure die nodig is voor het presenteren van uw plannen. Meer weten? U kunt ons telefonisch bereiken op 085-5000777, of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl

Projectontwikkeling Den Haag – FAQ

De gemeente Den Haag heeft plannen met en voor de toekomst van de stad en dan met name in Zuidwest. Wijken zoals Bouwlust, Moerwijk, Morgenstond en Vrederust staan op de planning voor projectontwikkeling en woningbouw.

Hoewel steden als Amsterdam de voorkeur hebben bij woningzoekers doet Den Haag het goed. De typische woningbouw is geliefd en in combinatie met het uitgebreide cultuuraanbod, de nabijheid van het Noordzee strand en een goede bereikbaarheid zoeken potentiële kopers naar geschikte woonruimte in de Hofstad.

Voorinschrijving is de beste manier, maar soms biedt een projectontwikkelaar of vastgoedadviseur mogelijkheden om mee te loten. Het gebeurt dat bij een project een toekomstig bewonersprofiel wordt samengesteld. Potentiële kopers die aan het profiel voldoen, maken een grotere kans om ingeloot te worden. Als u op de reservelijst staat, is het niet helemaal ondenkbaar dat u alsnog voor een woning in aanmerking komt.

Omdat de vraag naar woonruimte groot is, hebben nieuwbouwprojecten soms een verplichte inschrijving met loting. Aan de inschrijving zijn voorwaarden verbonden. Zo kan het nodig zijn om een verklaring toe te voegen dat u het pand kunt betalen. Het is praktisch om vooraf naar de voorwaarden van de lotingsprocedure te informeren. U weet dan zeker dat u aan de gestelde criteria voldoet en in aanmerking komt voor het project.

Moderne nieuwbouwprojecten voldoen aan de voorschriften van duurzaamheid en veiligheid. Nieuwbouw vastgoed is goed geïsoleerd en zo klimaatneutraal als mogelijk. Eventueel heeft u inspraak in de voorzieningen die in de woning aangebracht of aangelegd worden. Het is praktisch om een woning zo duurzaam mogelijk in te delen. Dit scheelt in de maandelijkse lasten voor nutsvoorzieningen. Bovendien maakt u eventueel aanspraak op overheidssubsidies.

De duur van nieuwbouw duurt gemiddeld een tot drie jaar. De ontwikkeling heeft verschillende fasen en begint met de ruwbouw, na de afbouwfase volgt de oplevering. Goed voorbereide projecten worden vlot afgewerkt.

Het bouwrijp maken van de kavel duurt gemiddeld 2 tot 4 weken. Dit hangt af van de afspraken die een gemeente heeft en hoe de aannemer hierin past.

Als u een nieuwbouwwoning koopt heeft u te maken met bijkomende kosten. Deze bedragen gemiddeld 9% van de koopprijs van de woning. De exacte kosten hangen af van de manier waarop u een pand koopt, vrij op naam of kosten koper. Dit is bij de omschrijving van het project toegelicht.

Regelmatig heeft de gemeente Den Haag projecten waarbij zelfbouw centraal staat. U koopt een kavel en bouwt daarop uw droomwoning. De bouwvoorschriften zijn flexibel al zal uw plan wel eerst bekeken worden. Als de vergunning wordt verstrekt, kan de bouw beginnen.