Skip to content Skip to footer
Is projectontwikkeling Utrecht voorbestemd aan bepaalde investeerders? Of is het mogelijk om als particulier aan projectontwikkeling te doen? De toekomstvisie van de gemeente Utrecht is duidelijk. De komende jaren moeten duizenden woningen en appartementen in en om de stad gebouwd worden. De woningnood is ongekend groot en door bouwprojecten te ontwikkelen zet men een stap in de juiste richting. Wonen moet samen gaan met woonplezier, de mogelijkheid om te ontspannen en recreëren. Projectontwikkeling Utrecht richt zich op het totaalplaatje, waarbij wonen en werken samengaan en zowel starters, doorstromers als jonge gezinnen met kinderen de ideale woonruimte vinden.
Projectontwikkeling Utrecht

Samenwerken projectontwikkeling Utrecht

Natuurlijk juicht de gemeente nieuwe ideeën en bouwplannen toe. Inspraak in de bouwplannen en de manier waarop een project vorm krijgt, zorgt voor samenwerking en toezicht. Er zijn bepaalde punten die de gemeente doet en andere punten die toegejuicht worden:

• Afhankelijk van het soort vastgoed dat u ontwikkeld, is de toegankelijkheid iets om rekening mee te houden.
• Duurzaam bouwen is in Utrecht een belangrijk onderwerp. Zowel energiezuinig als klimaatneutraal bouwen verdient de aanbeveling. De gemeente verricht regelmatig onderzoek naar manieren om energieneutraal wonen mogelijk te maken.
• Kijk naar het hergebruik van grondstoffen en bouw diervriendelijk.
• Bij ingewikkelde projecten neemt de gemeente het Utrecht planproces (UPP) ter hand.

In samenwerking met de gemeente is het ontwikkelen van vastgoedprojecten haalbaar en met de ondersteuning is het aanvragen van de vereiste bouw- en omgevingsvergunningen eenvoudiger.

Woonproject Utrecht

Net zoals in andere grote Nederlandse steden is de woningmarkt in Utrecht overspannen. Aspirant-kopers hebben dikwijls onvoldoende mogelijkheden een betaalbare woning te kopen. Woningen in het goedkope en middensegment gaan te vaak naar investeerders om vervolgens voor hoge prijzen doorverhuurd te worden. Om aan deze praktijken een einde te maken geldt vanaf 1 januari 2022 de regel dat in bepaalde steden en wijken de koper van een goedkope tot middeldure woning ook zelf in het pand moet gaan wonen. Hiermee probeert de overheid aspirant-kopers tegemoet te komen en een einde te maken aan de ‘biedingsoorlogen’ die tegenwoordig normaal zijn.

Herbestemming projectontwikkeling Utrecht

De nieuwe wet maakt het voor projectontwikkelaars en investeerders niet onmogelijk om een rendement te behalen uit vastgoedprojecten. Ook Utrecht heeft leegstaand vastgoed dat al langere tijd niet of nauwelijks onderhoud heeft gehad. De gemeente staat open om het bestaande bestemmingsplan van deze panden te veranderen, als het voorgestelde project past in de omgeving. Dat betekent dat een voormalig bedrijfspand een transformatie naar een appartementencomplex kan maken of dat een leegstaande garage in het vervolg dienst doet als recreatie voorziening. De mogelijkheden zijn breed en afhankelijk van de manier waarop u uw ideeën in beeld brengt. Laat in een projectbrochure zien hoe u de toekomst van een bestaand pand voor u ziet en op welke manier het pand de gemeenschap dient.

Due diligence onderzoek

Voordat u een plan samenstelt, is het doen van onderzoek nodig. Dit is een traject dat samenwerking met diverse partijen vereist. Het inschakelen van een projectontwikkelaar bespaart u tijd. Een van de belangrijkste onderzoeken is de bouwkundige staat van het pand dat u op het oog heeft. Langdurige leegstand en minimaal onderhoud komen een gebouw niet ten goede. Dat geldt zowel voor de buiten- als de binnenzijde. Laat u een pand strippen? Wat zijn dan de eventuele aandachtspunten bij het opbouwen en hoe mag de belasting van bijvoorbeeld de vloeren zijn? Een bouwkundig ingenieur geeft op deze vragen antwoord. Naast een bouwkundig expert is het praktisch om met een architect te praten. Laat het bestemmingsplan opvragen en overleg met een projectontwikkelaar hoe al deze zaken in de projectbrochure omschreven worden. In feite is het een haalbaarheidsonderzoek en een manier om te ontdekken of uw project levensvatbaar is.

Berekeningen en begrotingen

Onderzoek naar de staat van de constructie is van invloed op het project, maar dat zijn ook de kostenberekeningen en begrotingen van de bedoelde transformatie. Als al tijdens het onderzoek blijkt dat het project geen kans van slagen heeft, is het niet zinvol om verder te gaan met het samenstellen van een projectbrochure. De transformatie van bestaand vastgoed in Utrecht kan wel degelijk een aantrekkelijk rendement opleveren. Zeker als u de gemeente uw plannen ziet zitten en bereidt is om medewerking te verlenen.

Residentieel en commercieel vastgoed

Projectontwikkeling heeft niet altijd betrekking op appartementencomplexen en eengezinswoningen. Investeerders zien het ontwikkelen van commercieel vastgoed ook zitten. Waar het in de ene branche gaat over het sluiten van vestigingen, ziet een andere branche de kansen op uitbreiding en expansie zitten. Inspelen op de marktbehoefte is een advies dat naast rendement ook directe huurinkomsten oplevert. Speelt u met het idee om vastgoed te ontwikkelen? Praat met een van onze adviseurs. Tijdens een vrijblijvend gesprek krijgen plannen meer vorm en door te sparren krijgt uw idee een betere beeldvorming. Bedrijfsruimtes speciaal voor starters, individuele kantoorruimtes voor flexibele ondernemers of recreatie- en sportfaciliteiten. Vastgoedontwikkeling is zo divers als de plannen die u voor u ziet.

Aanvulling bestaande voorzieningen

De gemeente Utrecht juicht projectontwikkeling toe. Vooral projecten die een aanvulling zijn op bestaande faciliteiten in een wijk worden met interesse bekeken. Kijk rond in de wijk waar uw voorkeur naar toe gaat en ontdek op welke manier uw project een aanvulling is voor de bewoners, gebruikers en bezoekers van de bestaande infrastructuur. De leefbaarheid van de stad en het tegemoetkomen aan vragen en wensen van inwoners is belangrijk voor aangenaam wonen en werken in Utrecht.

Meer informatie projectontwikkeling in Utrecht

Spreekt Utrecht u aan en heeft u plannen om vastgoed te ontwikkelen? Maak een afspraak om te praten met een vastgoedprofessional. Investment Builders begeleidt al jaren particuliere en zakelijke bouwprojecten en werkt nauw samen met investeerders, beleggers en financiële instellingen. Binnen onze onderneming is brede kennis op het gebied van vastgoed aanwezig. Onze adviseurs nemen de mogelijkheden van projectontwikkeling met u door en beantwoorden uw vragen over vastgoedontwikkeling in Utrecht en omgeving. Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek, we laten u graag voorbeelden zien van eerder begeleidde en opgeleverde projecten. Investment Builders is telefonisch bereikbaar op 085-5000777. Vult u liever het contactformulier in? U ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Projectontwikkeling Utrecht – FAQ

Een projectontwikkelaar en aannemer doen hun best uw wensen te realiseren. Afhankelijk van de fase waarin de bouw zich bevindt is niet altijd alles mogelijk. Bij een nieuwbouwproject is er de mogelijkheid uw huis op maat te laten bouwen, al heeft u daarbij vaak wel te maken met het bouwbesluit en eventuele vergunningen. Een aannemer zal altijd controleren of uw plannen of wijzigingen technisch haalbaar zijn.

Wanneer u zelf uw woning wilt ontwerpen en bouwen is een zelfbouwkavel een prima mogelijkheid. Nieuwbouw is beter als u zelf niet wilt ontwerpen, maar kiest voor kant-en-klaar bouw. Bij zelfbouw heeft u zelf inspraak in de bouwmaterialen, de indeling, isolatie en duurzaamheid van het project. In geval van nieuwbouw is beperkte inspraak mogelijk.

Kavels die door de gemeente worden uitgegeven bevatten dikwijls ook kosten voor het bouwrijp maken van de grond. Kosten voor onder andere wegen, nutsvoorzieningen zijn meestal inbegrepen. De uiteindelijke kavelprijs hangt af van vraag en aanbod. Dat houdt in dat de actuele kavelprijzen relatief hoog zijn en dat toewijzing geregeld op basis van inschrijving en loting gebeurt.

Bij de aankoop en het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst heeft u afspraken gemaakt over de manier waarop de woning wordt afgeleverd. Sleutel klaar is gebruikelijk. In dat geval is het een kwestie van de muren een kleurtje geven of te behangen, de vloeren te stofferen en verhuizen. Een cascowoning is wind- en waterdicht. U plaatst zelf leidingen, wanden, kabels, sanitaire installaties en eventueel tegel- en timmerwerk. Let bij het ondertekenen van de overeenkomst op, daarmee voorkomt u teleurstellingen.

Aanpassingen na de oplevering zijn niet altijd zonder gevolgen. Vraag de voorwaarden en mogelijkheden na bij de gemeente. In geval van aanpassingen kan het energielabel van de woning veranderen. Daarnaast hebben aanpassingen ook gevolgen voor de garantie. Laat u zelf voorlichten over wie er aansprakelijk is als zich problemen voordoen.

Utrecht is geliefd. Niet alleen bij studenten, maar ook gezinnen met kinderen, starters, doorstromers en senioren wonen graag in de stad en de directe omgeving. Betaalbare woonruimte is schaars en nieuwbouwprojecten lossen het woningtekort niet meteen op. Het is niet makkelijk om een woning te vinden, koopwoningen gaan vaak voor een hogere prijs dan de verkoopprijs over op een andere eigenaar.

U kunt hiervoor terecht bij het gemeenteloket, maar ook via een vastgoedadviseur krijgt u inzicht in het actuele aanbod.

Nieuwbouwwoningen en bouwprojecten worden op meer duurzame wijze gebouwd en met minder CO2 uitstoot. Dit komt onder meer door het gebruik van duurzame warmte en energievoorzieningen. Een toenemend aantal aannemers werkt met duurzame bouwmaterialen. Duurzaam bouwen, geeft uw woning een hoger energielabel en een lagere maandelijkse energierekening.