Skip to content Skip to footer

Wilt u meer weten over projectontwikkeling vastgoed? Buiten de vastgoedwereld bestaat het beeld van rijke projectontwikkelaars die de ene grote deal na de andere sluiten. De realiteit kan niet veel verder van de waarheid afstaan. Projectontwikkeling is hard werken en opletten voor potentiële valkuilen en veel risico’s. Projectontwikkelaars kennen de tijd en het harde werk dat in ieder vastgoedproject zit. Projectontwikkeling vastgoed is nodig voor het ontwerpen, bouwen en opleveren van zowel nieuwbouw als de transformatie van bestaand vastgoed.

projectontwikkeling vastgoed

Mythen en realiteit projectontwikkeling vastgoed

Project- of vastgoedontwikkeling is een veelomvattend begrip. Projectontwikkelaars zijn ervaren vastgoedspecialisten die zich dagelijks inzetten om bouwprojecten te ontwerpen en vorm te geven. Rondom dit traject zijn enkele mythen en waarheden waar mensen regelmatig aan denken als het over projectontwikkeling gaat:

Onroerend goed ontwikkelen is eenvoudig

Maar al te vaak gaat de gedachte dat vastgoedontwikkeling een kwestie van geld is. De realiteit is dat projectontwikkelaars hard werken en nauw betrokken zijn bij elk facet van het project. De capaciteit voor het vinden van kansen en het voorspellen van de aantrekkingskracht van het pand op potentiële kopers of huurders is stressvol werk.

De projectontwikkelaar werkt alleen

Vastgoedontwikkeling is een van meest complexe of uitgebreide samenwerkingsverbanden die bestaan. De projectontwikkelaar neemt contact op met investeerders, overheidsinstanties, aannemers, installatiebedrijven en toeleveranciers. Daarnaast zoekt een projectontwikkelaar naar financiering bij investeerders en banken. Een vastgoedontwikkelaar heeft voortdurend contact met architecten, leveranciers en andere betrokken partijen. Ook zijn er inspecteurs en overheidsfunctionarissen bij een project betrokken. Deze laatste hebben directe invloed op het succes of het falen van een project. Vooral wanneer de benodigde bouw- en/of omgevingsvergunningen niet worden afgegeven ontstaat een situatie waarin de ontwikkeling van het project stil komt te liggen.

Projectontwikkeling is makkelijk

U kiest een locatie, bouwt een gebouw en plukt daarvan de vruchten. Wat is er makkelijker? De realiteit is anders. Vastgoedontwikkeling is geen rechtlijnig proces en er zijn geen garanties op succes. Of het nu gaat om nieuwbouw of transformatie iedereen kent Murphy’s wet van “Wat er ook fout kan gaan, gaat fout”. Dit is van toepassing op projectontwikkeling. Materialen kunnen vertraging oplopen of gewoon verkeerd zijn. Aannemers kunnen steken laten vallen en slecht werk afleveren. Onverwachte obstakels zijn een feit bij ieder bouwproject. Een projectontwikkelaar is creatief in het oplossen van problemen en het behouden van geduld als dingen niet volgens afspraak verlopen.

Projectontwikkeling onroerend goed is winstgevend

Hoewel de meeste vormen van vastgoed het potentieel hebben op mooie rendementen, maken veel projectontwikkelaars minimaal een keer verlies mee. De afgelopen 2 decennia zijn er enorme marktverschuivingen geweest die niemand vooraf heeft kunnen voorspellen. Vastgoedontwikkeling is in dat opzicht een netelige onderneming die in plaats van winst ook tot verlies leidt.

Factoren die projectontwikkeling beïnvloeden

Succesvol vastgoed ontwikkelen is een uitdaging. Het vooraf berekenen en begroten van de kosten en het budget zijn een belangrijke factor voor het succes. Naast bekende kostenposten zijn er ook uitgaven waar u niet direct aan denkt als u een vastgoed idee heeft.

Zakelijke uitgaven

Nadat de belastingen in rekening zijn gebracht, zijn er zakelijke kosten die aan het project zijn verbonden. Dit zijn onder andere de kosten voor het aanvragen van de vereiste vergunningen en het laten controleren van de locatie en/of de bestaande bouw door experts en veiligheidsdeskundigen. Bijkomende kosten zijn niet altijd duur, maar als de verschillende kosten bij elkaar opgeteld worden, is het een behoorlijk bedrag dat anders buiten beschouwing zou zijn gelaten en dat van invloed is op het financiële risico van het project.

Marketing

Succesvol verkopen of verhuren van het gerealiseerde pand is de uiteindelijke doelstelling van projectontwikkeling. De gedachte dat iedereen het pand ‘toch’ ziet is verkeerd. Natuurlijk ziet iedereen het fysieke pand, maar mensen willen meer weten. Het ontwerp van een marketingplan, inclusief een projectbrochure is nodig. In combinatie met advertenties op sociale media, gedrukte en digitale advertenties en open dagen. Door vooraf na te denken over een marketing budget en daar in de ontwikkeling van het project rekening mee te houden, verloopt de promotie op vlotte rolletjes.

Uitbesteden projectontwikkeling van vastgoed

Het hebben van een idee voor vastgoedontwikkeling is mooi, de realiteit is dat u bij het verwezenlijken van de plannen veel profijt heeft van de kennis en ervaring van een projectontwikkelaar. Zoek en kies een projectontwikkelaar die aantoonbare ervaring heeft met het soort vastgoed dat u wilt (laten) ontwikkelen. Als iemand gespecialiseerd is in het ontwerpen en begeleiden van industriële vastgoedprojecten en uw project omvat recreatief vastgoed dan is dat waarschijnlijk niet de goede match. Vraag of u mag zien welke projecten iemand heeft begeleidt en tot welke resultaten de samenwerking heeft geleidt. Dan is er het feit van wat u precies uitbesteedt. Misschien alleen de vergunningsaanvragen en het overleggen met overheidsinstanties of toch liever het project van A tot en met Z?

Kosten vastgoedontwikkeling

Alles heeft een prijskaartje. Dat geldt ook voor de werkzaamheden van een projectontwikkelaar die u inhuurt. Hoe hoog deze kosten zijn hangt af van de complexiteit en omvang van het project. Afspraken hierover maakt u als duidelijk wordt dat beide partijen interesse hebben in een samenwerkingsverband en het project samen tot een succes willen maken. Projectontwikkeling heeft risico’s en bij het mislukken van een project zijn de gevolgen op onder ander financieel vlak van grote impact. Vooraf weten waar u aan toe bent, kan een geruststellende gedachte zijn. Alle afspraken die gemaakt worden, worden schriftelijk vastgelegd en door de betrokken partijen ondertekend.

Meer weten over projectontwikkeling

Heeft u vragen over projectontwikkeling of zoekt u naar een ervaren projectontwikkelaar? Maak een afspraak met onze ervaren vastgoedspecialisten. Onze professionals hebben ruim 50 jaar ervaring in de vastgoedsector. Binnen ons bedrijf zijn verschillende specialismes vertegenwoordigd, zodat uw project van A tot en Z begeleidt en opgevolgd kan worden. Een afspraak maken doet u door telefonisch contact op te nemen met 085-5000777. Tijdens een kennismakingsgesprek nemen we uw plannen door en laten we u zien welke ervaring er is met projectontwikkeling. Meer weten? Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl, u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Projectontwikkeling vastgoed – FAQ

Projectontwikkeling of vastgoedontwikkeling is een proces dat meerdere activiteiten bevat. Van de renovatie en her-verhuur van bestaande gebouwen tot de aankoop van onbewerkte (bouw)grond en de verkoop van bebouwde grond of percelen aan anderen.

Bij het zoeken van een projectontwikkelaar wilt u weten welke projecten een ontwikkelaar eerder heeft begeleidt en/of daar beeldmateriaal van is. Ook vraagt u hoeveel tijd het kost om een project te voltooien en wie het huis of onroerend goed ontwerpt. Vraag zeker wat de kosten van het hele traject zijn en wat er gebeurt als deze berekende kosten hoger blijken uit te vallen?

Het ontwikkelen van vastgoed heeft veelvoorkomende stappen die beginnen met een grondige marktanalyse en haalbaarheidsstudie. Milieubeoordelingen en bodemonderzoek. De ontwikkel- en bouwplannen volgen daarna. Het aanvragen van de benodigde vergunningen en het bouwrijp maken van een kavel is een volgende stap. Als dat allemaal is gebeurd kan met de bouw en de financiering daarvan begonnen worden.

Investeren in vastgoedontwikkeling heeft verschillende risico’s. Doe daarom altijd onderzoek naar de projectontwikkelaar die het project begeleidt. Kijk naar de situatie op de vastgoedmarkt en hoe gelijkaardig onroerend verkocht of verhuurt wordt. Er is altijd een risico dat een project door omstandigheden niet opgeleverd wordt, waardoor uw investering geen rendement oplevert.

Vastgoed is niet verplaatsbaar, spreiding en diversiteit zijn de beste manieren om risico’s te beperken. Als u investeert in verschillende soorten vastgoed of in verschillende regio’s investeert neemt de risicofactor af.

Verschillende gemeentes hebben bouwprojecten waar u zelf een bouwkavel koopt en uw eigen droomhuis bouwt. De begeleiding van het project doet u zelf in samenwerking met een architect, aannemer en leveranciers. Ook bij deze programma’s bent u gebonden aan vergunningsplicht. De mogelijkheden staan vermeld in de projectomschrijving van de betreffende gemeente.

Nee, dat is afhankelijk van het bestemmingsplan. Het is niet mogelijk om zonder vergunning vastgoed te ontwikkelen. Vraag altijd eerst bij een gemeente het bestemmingsplan op, voordat u begint met het ontwerpen en vormgeven van een project.

Afhankelijk van het project is het mogelijk om in de fase voor en tijdens de bouw te verkopen of verhuren. Het is voor projectontwikkelaars gebruikelijk om op deze manier een bouwproject te ontwikkelen en op te leveren.

Bestaand vastgoed transformeren kunt u zowel zelfstandig als samen met een projectontwikkelaar doen. Een ontwikkelaar neemt u werk uit handen en zal bij de plaatselijke overheid de bestaande bestemmingsplannen opvragen en vergunningsaanvragen indienen. Een ontwikkelaar heeft meestal goede contacten met aannemers, toeleveranciers en servicebedrijven, zodat u tegen gereduceerde prijzen bouwmaterialen in kunt kopen. De ontwikkelaar maakt het project kenbaar en zorgt voor de begeleiding van de transformatie.