Skip to content Skip to footer
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van sale en leaseback vastgoed? Met een sale en leaseback transactie verkoopt u als eigenaar vastgoed dat u vervolgens terug huurt van de nieuwe eigenaar. Deze financiële constructie biedt kansen aan particuliere en zakelijke vastgoedbezitters om bakstenen om te zetten in liquide middelen. Het vrijgekomen kapitaal gebruikt u voor andere dingen, terwijl een koper directe huurinkomsten heeft. Sale en leaseback vastgoed is een interessante financieringsvorm met verschillende voor- en nadelen.
Sale en leaseback vastgoed

Werkwijze sale en leaseback vastgoed

Een sale en leaseback transactie bestaat in feite uit twee overeenkomsten die met elkaar zijn verbonden:

• U stemt er als eigenaar met in om het beschreven pand voor een bepaalde prijs aan een investeerder of koper te verkopen.
• De nieuwe eigenaar stemt ermee in het pand aan u terug te verhuren.

De transactie stelt u in staat liquide middelen vrij te maken, zonder te verhuizen. Het eigendom van het pand gaat over op de koper. De koper heeft als direct voordeel dat er een huurder is, waardoor onmiddellijk cashflow gegenereerd wordt.

Kenmerken succesvolle sale en leaseback transactie

Als vastgoedeigenaar is er soms een reden om de verkoop van onroerend te overwegen. U wilt misschien uw onderneming uitbreiden of u heeft plannen om nieuwe bedrijfsapparatuur aan te schaffen. Wanneer u daarvoor geen beroep wilt doen op uw huisbank, is een alternatieve financiering nodig. Het afsluiten van een doorlopend krediet bij een financieringsmaatschappij is een mogelijkheid, maar niet iedere ondernemer of particuliere vastgoedeigenaar komt daarvoor in aanmerking. Sale en leaseback is een unieke transactie die zowel de koper als verkoper ten goede komt. Voordelen voor u als verkoper en latere huurder zijn:

• Kapitaal vrij maken voor de uitbreiding van uw bedrijf, het verminderen van schulden of het terugbetalen van investeerders;
• Mogelijkheid om het pand te blijven gebruiken;
• Langlopende huurovereenkomst;
• Verbetering van de balanspositie;

Voordelen voor de koper / verhuurder:

• Investering gedekt door een langlopende lease;
• Mogelijkheid om afschrijvingskosten af te trekken;

Mogelijkheden sale en leaseback onroerend goed

De meest voorkomende soort van sale en leaseback bij vastgoed is tussen ondernemers die een bedrijfspand bezitten en vastgoedinvesteerders en/of leasemaatschappijen. Bij deze transactie verkoopt u als ondernemer uw bedrijfspand aan een investeerder. Zonder dat u uw bedrijf en de bedrijfsactiviteiten verhuisd, huurt u uw voormalige eigendom terug van de investeerder. Deze transactie stelt u in staat uw onderneming uit te breiden. De transactie voltrekt zich onzichtbaar voor de buitenwereld. Buitenstaanders hoeven niet te weten dat u uw bezit verkoopt. Om ongerustheid onder uw medewerkers te voorkomen, is het belangrijk om deze van uw plannen op de hoogte te brengen. Vertel uw beweegredenen om het ‘bedrijfsjuweel’ te verkopen en geef aan dat de uitbreiding nodig is om de onderneming ook in de toekomst te blijven ontwikkelen. De koper voegt het pand toe aan de vastgoedportefeuille en sluit met u een langdurige huurovereenkomst.

Residentieel vastgoed

Een andere vorm van sale en leaseback heeft betrekking op woonhuizen. Het gebeurt dat een verkoper de woning sneller dan verwacht verkoopt. In dat geval kan een koper het huis terug verhuren en de verkoper in de gelegenheid stellen zelf een andere woning te kopen. Maar ook als u de overwaarde van uw woning wilt verzilveren is sale en leaseback een mogelijkheid.

Traject verkopen en terughuren vastgoed

Als vastgoedeigenaar doet u niet graag afstand van uw bezit. Soms is verkopen de enige methode om vooruitgang te boeken. Maar voordat u deze stap neemt, doet u onderzoek naar de alternatieve mogelijkheden. U leest ervaringen over anderen die sale en leaseback hebben toegepast en u zoekt een leasemaatschappij of financier die bij u past. Niet elke vastgoedinvesteerder heeft behoefte aan het type vastgoed dat u probeert te verkopen. Wanneer u niet thuis bent op de vastgoedmarkt is de zoektocht naar een potentiële investeerder zwaar en onoverzichtelijk. Onze ervaren vastgoedadviseurs weten wat sale en leaseback inhoudt en adviseren u graag over deze alternatieve vastgoedtransactie.

Contact leggen, onroerend goed voorstellen

Om een geïnteresseerde investeerder antwoord te geven op basisvragen, wordt een verkoopbrochure van het pand samengesteld. Daarbij ligt de nadruk op het pand, maar ook de omgeving krijgt een toelichting. Hoe is de bereikbaar? Wat is de samenstelling van de locatie? Hoe ziet de concurrentie in de omgeving eruit? Het pand heeft taxatie nodig en eventueel een bouwkundige inspectie. Al deze gegevens leiden tot een realistische vraag- en/of verkoopprijs. Het pand wordt voorgesteld aan vastgoedinvesteerders en financiers die tot het zakelijke netwerk van onze adviseurs behoren.

Onderhandelen over verkoopvoorwaarden

Net zoals bij een standaard vastgoedtransactie vinden er gesprekken en onderhandelingen over de verkoopvoorwaarden plaats. Bijkomstigheid is de huurovereenkomst en de bepalingen die daarin zijn opgenomen. Het is belangrijk om al voor de verkoop na te denken over dat wat moet of kan gebeuren aan het einde van de huurovereenkomst. Denk na over de huurprijs. Bent u in staat om al die tijd aan de huurverplichting te voldoen? Wat gebeurt er als dit door omstandigheden niet langer het geval is? In de meeste sale en leaseback overeenkomsten krijgt de verkoper aan het einde van de looptijd als eerste de mogelijkheid om het pand tegen een symbolisch bedrag terug te kopen. Nadenken over de voorwaarden is nodig om teleurstellingen en problemen te vermijden.

Meer informatie sale en leaseback

Banken zijn terughoudend met het verstrekken van bedrijfsleningen. Wanneer u niet bij uw bank wilt aankloppen om uw uitbreidings- en/of bedrijfsplannen te financieren, zoekt u naar alternatieven. Met een bedrijfspand in eigendom is sale en leaseback een van de mogelijke alternatieven. Praat met Investment Builders over deze constructie en hoe deze bij uw bedrijf past. Een oriënterend gesprek laat zien wat de mogelijkheden zijn en wat u van sale en leaseback mag verwachten. Onze adviseurs doorlopen het traject samen met u. Niet alleen brengen we u in contact met geïnteresseerde vastgoedinvesteerders, we begeleiden de onderhandelingen en zorgen voor een passende overeenkomst. Wilt u meer weten of een afspraak maken voor een adviesgesprek? Telefonisch bereikt u ons op 085-5000777. Stuurt u liever een e-mail? Dat kan, stuur uw bericht naar info@investmentbuilders.nl en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Sale en leaseback vastgoed – FAQ

Bij sale en leaseback verkoopt u vastgoed en huurt u het pand van de koper terug. U behoudt het gebruik en beschikt over liquiditeit om te investeren. Het is een financiële constructie die regelmatig door ondernemers wordt gebruikt om een bedrijf uit te breiden zonder daarbij te moeten verhuizen.

De meeste overeenkomsten zijn op basis van netto-lease. De huurder is verantwoordelijk voor belastingen, verzekeringen en het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes. Grote onderhoudswerkzaamheden worden in overleg met de verhuurder gedaan.

De mogelijkheden aan het einde van de looptijd worden al tijdens de onderhandelingen afgesproken en vastgelegd. Meestal heeft de huurder de eerste mogelijkheid om het pand voor een symbolisch bedrag terug te kopen. Eventueel kan de huurperiode verlengd worden.

Door het bedrijfspand aan een investeerder te verkopen en terug te huren, behoudt u het dagelijks gebruik. Uw bedrijfsactiviteiten gaan gewoon door, zonder dat u zich zorgen maakt over hoge rente of complexe aflossingsvoorwaarden. Op langere termijn kan dit de cashflow positief beïnvloeden.

Sale en leaseback is een alternatieve financieringsvorm die een goede optie is, als u geen andere financiering of lening kunt vinden. U verkoopt uw bedrijfspand, maar blijft vanaf hetzelfde adres ondernemen en bereikbaar voor uw klanten. U bent niet langer verantwoordelijk voor het grote onderhoud van het pand en beschikt over financiële ruimte om bedrijfsmiddelen te kopen of uw onderneming op een andere manier uit te breiden.

De koper heeft het risico dat het pand aan het einde van de overeenkomst niet in dezelfde staat verkeert als tijdens het afsluiten. Daarnaast is het altijd mogelijk dat een verkoper / huurder onderweg niet langer aan de huurverplichting kan voldoen.

Als verkoper / huurder heeft u inspraak in de voorwaarden die in de overeenkomst worden opgenomen. De looptijd is flexibel en bij vastgoed kunt u denken aan termijnen van 10 tot 30 jaar. Denk vooraf goed na over de mogelijkheden op het einde van de overeenkomst of tussentijds. Misschien heeft u eerder de gelegenheid om het pand terug te kopen of verandert uw ondernemingsplan om andere redenen. Dit kan van invloed zijn op de lopende sale en leaseback.

Banken verstrekken ondernemers niet graag een lening. Het is moeizaam om bij uw huisbank een krediet of lening af te sluiten. Zowel beginnende als gevestigde ondernemers hebben hier mee te maken. Sale en leaseback van vastgoed geeft u de mogelijkheid om over meer liquiditeit te beschikken en te investeren, terwijl u tegelijkertijd de kredietlijn bij uw bank openhoudt.

Ja, investeerders brengen rente en mogelijk andere kosten in rekening. Dit is meegenomen in de maandelijkse huurbedragen die u betaald.