Skip to content Skip to footer
Wilt u meer weten over een transformatie pand kopen? De afgelopen jaren kochten ontwikkelaars en investeerders, die nieuw vastgoed wilden bouwen, vaak een stuk grond. Bestaande structuren werden verwijderd en vervangen door nieuwbouw. Naarmate de noodzaak voor duurzaamheid toeneemt, is hergebruik steeds gebruikelijker. Een transformatie pand kopen is in veel gebieden mogelijk en een toenemend aantal plaatselijke overheden juicht herbestemming van bestaand vastgoed toe.
Transformatie pand kopen

Wat houdt een transformatie pand kopen in?

Het transformeren en hergebruiken van bestaand vastgoed kan op verschillende manieren. U kiest ervoor de bestaande structuur te renoveren en een nieuwe bestemming te geven, in plaats van te gaan voor sloop en herontwikkeling. Hoewel herbestemming in verschillende contexten gebeurt, wordt het meestal gezien in stedelijke gebieden waar de ruimte schaars is en bestaande gebouwen vaker unieke architectonische details hebben, die bewaard zouden moeten blijven. Langdurige leegstand van vooral commerciële en industriële gebouwen wekken verpaupering van een gebied in de hand. Door samen te werken met de gemeente en te kiezen voor herbestemming is het kopen van een transformatie pand een interessante investering. Niet elk bestaand gebouw komt voor herbestemming in aanmerking. U moet er zeker van zijn dat de ruimte zo ontwikkeld kan worden dat deze modern aanvoelt en tegelijkertijd duurzaam is.

Verschil transformatie en monumentenzorg

Hoewel historisch behoud en hergebruik hetzelfde klinken, zijn er verschillende doelstelling. Beide termen omvatten de renovatie van een bestaand pand, maar de einddoelen zijn tegengesteld. Aan de ene kant heeft monumentenzorg tot doel een oud gebouw in de oorspronkelijke staat te herstellen. Transformatie heeft tot doel de structuur van het pand te behouden en aan nieuwe, moderne behoeften te voldoen. Deze constructiemethoden worden op verschillende manieren gebruikt. Monumentenzorg vindt vaak plaats als een gebouw een bepaalde historische betekenis en/of waarde heeft. Ondertussen ziet u dat bij de transformatie van bestaand vastgoed er geen enkele historische betekenis aan een pand zit, maar dat de ruimte op duurzame manier wordt aangepast aan het leven van alledag.

Voordelen transformatie pand

Vanuit het perspectief van een investeerder zijn er interessante voordelen aan de keuze voor transformatie. Het is raadzaam om rekening te houden met bepaalde factoren, voordat u een transformatie pand koopt en met een project begint.

Kostenbesparing

Een van de belangrijkste voordelen van het transformeren van bestaande gebouwen, is dat het een positief effect kan hebben op de resultaten. In vergelijking met nieuwbouw is de totale bouwtijd van transformatie vastgoed korter, wat de arbeidskosten verlaagd.

Belastingvoordelen

Naast besparingen tijdens de bouwfase, is het mogelijk om aanspraak te maken op belastingvoordelen. Dit verschilt per project en per structuur.

Duurzaamheid

Een ander voordeel van hergebruik is dat transformeren duurzamer is dan het afbreken en volledig ontwikkelen van nieuwbouw. Bij hergebruik worden minder bouwmaterialen gebruikt dan bij een nieuwbouwproject. Behalve het besparen op bouwmaterialen is de ecologische voetafdruk kleiner. Bovendien zijn er, omdat er geen sloop plaatsvindt, minder zware machines nodig en blijft het energiegebruik binnen de perken.

Uitdagingen vastgoed transformatie

Afgezien van de voordelen, zijn er ook uitdagingen om rekening mee te houden. Het transformeren van een bestaand pand lijkt eenvoudig, maar kent unieke vraagstukken en drempels die hun stempel op het succes drukken.

Fysieke beperkingen

De kans is groot dat u bij het transformeren van een bestaand pand te maken krijgt met fysieke beperkingen in termen van wat u met de ruimte kunt doen. Dit leidt soms tot een creatievere en meer functionele indeling van de ruimte dan dat u misschien oorspronkelijk had bedoelt of voor ogen had.

Sanering en renovatie

Bestaande panden en dan vooral de gebouwen die langere tijd leegstaan, hebben te maken met verpaupering. Dit uit zich in tekenen van fysieke achteruitgang en achterstallig onderhoud. Als dit gebeurt, brengt sanering extra kosten met zich mee. Deze werkzaamheden zijn van invloed op de tijdspanne en veroorzaken vertraging.

Aanpassing bouwvoorschriften en bestemmingsplan

Bij het kopen van een transformatie pand is het belangrijk om voor de koop met de gemeente in overleg te gaan over het bestemmingsplan. Wat is de huidige bestemming en verleent een gemeente medewerking om dit aan te passen? Het is bijvoorbeeld niet zomaar toegestaan om een voormalig kantoorgebouw om te bouwen tot appartementen. Het aanpassen van een bestemmingsplan neemt soms meer tijd in beslag dan gedacht.

De keuze maken voor een transformatie pand

Hoewel er geen beproefde tactiek is om te bepalen of een bestaand en leegstand pand in aanmerking komt voor herbestemming, kunt u een aantal stappen volgen:

• Beoordeling onderhoudsstaat van een bestaand pand. De mogelijkheid voor hergebruik hangt af van de huidige staat van een pand. Leegstaande gebouwen die ernstig in verval zijn, kosten misschien meer om te renoveren dan af te breken.
• Kosten-batenanalyse. Beoordeel de financiële gevolgen van het renoveren in plaats van slopen en nieuw bouwen.
• Beoordeling haalbaarheid herontwerp. In veel gevallen werkt u samen met een architect en aannemer om de haalbaarheid van een ontwerp te bepalen.

Vallen de antwoorden op de genoemde stappen positief uit, dan heeft u een goede basis als uitgangspunt. Kijk naar de directe omgeving van het transformatie pand dat u op het oog heeft. Hoe is de samenstelling van de wijk? Welke voorzieningen en faciliteiten zijn aanwezig die het voor toekomstige gebruikers aantrekkelijk maken?

Vooronderzoek is nodig

Transformatie van bestaand vastgoed is tegenwoordig gebruikelijk in veel grote steden. De vastgoedmarkt is overspannen en dat leidt vooral tot een chronisch en oplopend tekort aan woonruimte. Het is interessant om na te denken over het transformeren van commerciële panden in appartementen. Onderzoek naar de mogelijkheden is de sleutel tot succes. Medewerking van de gemeente en lokale overheid is een vereiste. Zonder dat is het vrijwel onmogelijk om een bestemmingsplan gewijzigd te krijgen.

Meer weten over transformatie vastgoed

Heeft u interesse om een bestaand, leegstaand gebouw te kopen en te transformeren? Investment Builders adviseert u over de mogelijkheden in verschillende landelijke en stedelijke gebieden. Onze adviseurs hebben een ruime portefeuille met succesvol getransformeerde panden en zoeken samen met u naar het ideale pand. Maak gerust een afspraak voor een adviesgesprek. Telefonisch zijn we bereikbaar op +31 6 30 600 868.