Skip to content Skip to footer
Zoekt u een transformatie pand te koop? Het opknappen en hergebruiken van leegstaande gebouwen is vaak ingewikkeld. Het opsommen van de belemmering voor transformatie hangt af van wie u de vraag stelt. Als investeerder of belegger is het interessant om een leegstaand gebouw aan te kopen en deze bijvoorbeeld tot woonruimte te transformeren. Het idee is goed, de realisatie van de plannen laat op zich wachten. Een transformatie pand te koop is een interessante investering, maar vooraf doet u onderzoek en navraag over de mogelijkheden.
Transformatie pand te koop

Vraagstelling transformatie pand te koop

Er zijn verschillende vragen die inzicht geven in de moeilijkheid om een leegstaand gebouw te transformeren:

• Waar staat het gebouw, wat is de locatie?
• Hoe is de staat van onderhoud en wat zijn de kenmerken van het gebouw?
• Hoe is de vastgoedmarkt in de wijk en directe omgeving van het gebouw?

Het is moeilijk om leegstaande gebouwen op te knappen, een andere bestemming te geven en opnieuw te gebruiken. Als een gebouw te lang leeg staat, gaat de fysieke toestand achteruit. Bedrading en sanitair kunnen worden verkocht voor ‘schroot’. Als het dak begint te lekken, kan dat de structuur van het gebouw aantasten en het interieur beschadigen. Een leegstaand gebouw dat in slechte staat van onderhoud verkeerd, is duurder en moeilijker te transformeren en hergebruiken dan een pand in relatief goede staat.

Ligging leegstand vastgoed

De ligging van het pand is van doorslaggevend belang. Het kan verwarrend zijn om te zien hoe ontwikkelaars moeilijkheden in een bepaalde buurt overwinnen, maar in een andere buurt stranden. In de ene buurt kopen investeerders leegstaande panden eerder en sneller op. Vervolgens transformeren ze het pand en verkopen ze tegen een hogere prijs. Het gebeurt dat in een nabijgelegen wijk een identiek pand staat, dat tot verval komt omdat er geen interesse is. Wat is het verschil? De vastgoedmarkt varieert per wijk, gemeente en regio. De vastgoedmarkt ontwikkelt zich als gevolg van beslissingen van vastgoedinvesteerders, huiseigenaren, ontwikkelaars, huurders en economische omstandigheden. Samen met het beleid van de lokale overheid en het bestemmingsplan worden de mogelijkheden voor de transformatie van een pand zichtbaar.

Omschrijving lokale vastgoedmarkt

De toestand van de lokale vastgoedmarkt varieert. Het doel van de lokale overheid is het ontwikkelen van een bestemmingsplan voor een bepaald gebied en daaraan vasthouden. Publieke investeringen worden afgestemd op de omstandigheden in de buurt. Het kan zijn dat gemeenteambtenaren willen voorkomen dat overheidsgeld wordt uitgegeven aan de sloop van panden, waar een ontwikkelaar of investeerder het potentieel heeft om een gebouw te transformeren en te hergebruiken. Zoekt u in uw omgeving transformatie panden die te koop staan? Kijk naar aankondigingen die gemeenten regelmatig uitgeven:

• Aankondigingen leegstand.
• Wooneenheden per vierkante kilometer.
• Verkoopprijs variatie, commercieel, residentieel en industrieel gebruik.
• Vrije kavels

Vraag overtreft het actuele aanbod

Feit is dat in veel Nederlandse gemeenten een tekort of gebrek is aan woonruimte. Niet alleen starters, maar ook doorstromers, gezinnen en ouderen hebben moeite een woning te vinden die past bij de behoefte die ze hebben. Het aantal voormalige kantoorpanden en commerciële ruimtes dat leegstaat is groot. Veranderingen op de vastgoedmarkt hebben ertoe geleid dat onder andere thuiswerk een grote invloed heeft. Bedrijven schalen de ruimtes die ze hebben af en gehuurde (kantoor)panden komen volledig of gedeeltelijk leeg te staan. Langdurige leegstand is bij dit soort panden gebruikelijk. Om verpaupering van een wijk of gebied te voorkomen, is een gemeente geïnteresseerd in transformatie van deze panden tot woonvastgoed. Verschillende gemeentes zijn gewillig bij het veranderen van het bestemmingsplan en verlenen hun medewerking aan de investeerder die zo’n transformatiepand koopt en klaar maakt voor hergebruik.

Nieuwbouw of herbouw?

Afhankelijk van het budget dat u heeft, maakt u een afweging tussen nieuwbouw en herbouw. In veel gevallen, is het goedkoper om vastgoed opnieuw te gebruiken dan helemaal opnieuw te bouwen. Transformeren is interessant voor panden die al een tijd leegstaan, maar die ondanks dat potentie hebben. Afhankelijk van het gebouw dat u op het oog heeft is transformatie in meerdere opzichten interessant. Kantoorruimtes, maar ook kerken en bankgebouwen staan dikwijls leeg. Het beste gebruik is hergebruik. Nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen van een bestaand gebouw, wekken de interesse voor een transformatiepand. Het is uiteindelijk het financiële resultaat dat de drijvende factor is voor investeerders en ontwikkelaars.

Lege plekken invullen

Omdat onbebouwd land schaars is in stedelijke gebieden met een hoge dichtheid, is het herbestemmen van bestaande structuren dikwijls de beste aanpak. Zowel eengezinswoningen, appartementen, gecombineerde woonstructuren en zorgvastgoed vinden zo een nieuwe plaats op bestaande locaties. Transformatie stelt ontwikkelaars in staat om functies en voorzieningen aan onroerend goed toe te voegen, zoals slimme technologie en energiezuinige upgrades die een meerwaarde opleveren. Tegelijkertijd bieden voormalige leegstaande gebouwen een geweldige oplossing voor een stad waar de vraag naar woonruimte vele malen groter is dan het aanbod.

Medewerking lokale overheid

Gemeentes hebben behoefte aan investeerders met een visie die aan lege plaatsen een nieuwe doelstelling geven. Lokale overheden zoeken manieren om groei te accommoderen met behoud van belangrijke aspecten van de huidige omgeving. Om transformatie mogelijk te maken, versoepelen sommige gemeentes de bouwvoorschriften en bestemmingsplannen. Dit maakt het voor kopers van transformatie vastgoed een ideale kans om voordeel te doen. Medewerking van lokale overheid is van belang voor het succes van het project. Als de gemeente achter u staat, is het na de transformatie eenvoudiger om het pand op te leveren en voor een aardige meerwaarde te verkopen.

Advies transformatie vastgoed kopen

Heeft u een leegstand pand op het oog en bent u benieuwd wat de mogelijkheden voor transformatie zijn? Onze adviseurs hebben contacten binnen de gemeente en beschikken over zakelijk netwerk van relaties die inzicht verstrekken in de gegevens van een pand. Wissel met ons van gedachten en samen onderzoeken we of een beoogd pand voor transformatie geschikt is. Met een goed uitgewerkt, gedetailleerd plan en de juiste omgeving staat een gemeente welwillend tegenover het idee. Het kan enige tijd duren voordat een bestemmingsplan is gewijzigd. Wat u in de tussenliggende tijd doet, bespreekt u met een van onze adviseur. Neem gerust contact met ons op.