Skip to content Skip to footer
Overweegt u een transformatie pand verkopen Almere? Herbestemming en hergebruik zijn geen nieuwe concepten in commercieel vastgoed. Het is een mogelijkheid om gebruik te maken van een bestaand pand, maar dan met een andere bestemming. Dit betekent een bestaand, vaak leegstaand pand renoveren in plaats van afbreken en nieuw bouwen. Deze benadering leidt tot interessante verschuivingen in bestaande wijken. Een transformatie pand verkopen Almere is mogelijk en interessant voor zowel investeerders als projectontwikkelaars.
Transformatie pand verkopen Almere

Regels transformatie pand verkopen Almere

Wanneer u als vastgoedeigenaar een leegstaand pand wilt verkopen in Almere dan is dat geen probleem. U brengt het pand openbaar of stil op de markt en wacht tot een kandidaat-koper zich aandient. Het verkopen van een kantoor- of bedrijfspand is niet makkelijk. De afgelopen jaren is veel commercieel vastgoed gevoelig voor aflopende huren en leegstand. Om het pand te verkopen, is transformatie een verkooppunt. Een transformatie pand maakt gebruik van de bestaande structuur die aangepast wordt aan de nieuwe bestemming. Voorbeelden hiervan zijn molens, fabrieksgebouwen, winkelcentra en bedrijfsgebouwen die hun nut hebben overleefd. Oude industriële lofts krijgen een nieuwe bestemming als comfortabel appartement en andere toepassingen die niets met de oude bestemming te maken hebben. Om verspreiding tegen te gaan en te voorkomen dat er op bedrijventerreinen, appartementen ontstaan heeft de gemeente Almere transformatie mogelijkheden aan banden gelegd.

Stad bedoelt als overloopgebied

Almere is ooit bedoeld als woongebied voor mensen uit onder andere Amsterdam. Veel eengezinswoningen zijn door de jaren heen in tegenwoordig een van de grootste Nederlandse steden gebouwd. Naast wonen steeg de vraag naar werkruimtes, waardoor bedrijventerreinen en kantoor strips aan de woonkernen werden toegevoegd. Een groeiend bevolkingsaantal heeft de vraag naar afwisselend woonvastgoed doen toenemen. Starters, jonge gezinnen met kinderen, doorstromers en ouderen vinden maar moeizaam geschikte woonruimte. De trend van thuiswerken heeft de vraag naar passend vastgoed alleen maar doen toenemen. Omdat ook in Almere nieuwe bouwgrond ingewikkeld is, heeft hergebruik de toekomst.

Blik op de toekomst

Voor vastgoedeigenaren en investeerders die de mogelijkheden zien in een transformatie pand, is een transactie succesvol. Om vlot te verkopen is het goed om vooraf onderzoek te doen en steun te vinden bij de lokale overheid. Het is de overheid die de voordelen moet zien van een evoluerende stad, versus de toenemende langdurige leegstand van bedrijfsgebouwen. Er zijn mogelijkheden voor herbestemming, nieuwe ideeën en oplossingen. Stedelijke ontwikkelingen staan niet stil. Met nieuwe technologieën en een veranderende behoefte aan betaalbare, maar duurzame woningen is transformatie een ideale oplossing. Beperk het vooronderzoek niet tot de staat van onderhoud van het pand, maar geef informatie over de omgeving. Hoe ziet de wijk eruit? Zijn er bestaande woningen en hoe is de samenstelling van bewoners? Welke voorzieningen zijn aanwezig en hoe is de wijk bereikbaar? Is er sprake van een bestaande verkeersinfrastructuur? Is deze indien mogelijk eenvoudig aan te passen?

Due diligence onderzoek

Door antwoord te geven op vragen die investeerders hebben, vergroot u de kans op een snelle verkoop. Maak duidelijk hoe een pand in het verleden heeft gepresteerd. Onderbouw de structuur en laat zien hoe het onderhoud is gebeurd. Maak duidelijke foto’s en laat zien op welke manier een pand te transformeren is. Strippen tot op de basisconstructie is mogelijk, maar hoe kan een pand vervolgens ingedeeld worden en hoe staat de gemeente tegenover de wijziging van de eerdere bestemming? Welke bestemming past in de omgeving waar het gebouw staat? Op welke manier zijn duurzame aanpassingen mogelijk? Vernieuwing en duurzaamheid zijn belangrijk. Niet alleen voor de investeerder, maar vooral ook voor de gebruikers of huurders van een gebouw. Hoe lager de maandelijkse energielasten zijn, hoe beter. Het geld wat overblijft kan immers gebruikt worden voor andere dingen.

Presentatie transformatie vastgoed

Het verkopen van een leegstand pand ontheft u van de verantwoordelijkheid. U bent niet langer verantwoordelijk voor het onderhoud en ook de maandelijkse lasten vallen weg. Maak het voor een kandidaat-koper overzichtelijk. Presenteer het pand op overzichtelijke wijze. Zijn er transformatie mogelijkheden? Omschrijf deze. Onze adviseurs hebben ervaring met de verkoop van transformatie vastgoed. We begeleiden u bij het presenteren van het pand en bepalen met u de verkoopstrategie. Zoals bij elke vastgoeddeal heeft u de keuze tussen openbare verkoop en off market verkopen. Maak gebruik van het zakelijke netwerk van onze adviseurs. Door het pand aan investeerders te tonen, is een koper vaak snel gevonden.

Herbestemmen vastgoed

Transformatie vastgoed heeft van oorsprong een bestemming. Bedrijfsvastgoed, commerciële ruimtes, kantoor- en bedrijfsverzamelgebouwen zijn hier voorbeelden van. Leegstand is iets waar u als vastgoedeigenaar niet op zit te wachten. Door de veranderende marktomstandigheden is leegstand tegenwoordig overal zichtbaar. Los van het feit dat u niet langer passieve inkomsten uit de huurgelden heeft, is toezicht op het pand nodig. Een gebouw heeft regelmatig onderhoud nodig om niet in verval te raken. Leegstaande panden zijn bovendien een uitdagende prooi voor vandalen, inbrekers en andere ongenode gasten. Het kan geen kwaad om bij de gemeente te informeren naar herbestemmen van het pand. Zeker als in dezelfde omgeving verschillende panden zijn die dit eerder hebben gedaan en/of overwegen dit te doen, kan de gemeente welwillend tegenover een verzoek staan. Let wel dat er aan herbestemmen kosten zijn verbonden. De gemeentelijke kosten worden jaarlijks herzien.

Meer weten over transformatie pand verkopen

Als er in uw vastgoed- of beleggingsportefeuille een pand zit dat niet langer rendement oplevert, is verkoop een oplossing. Het kapitaal gebruikt u voor nieuwe investeringen of andere doeleinden. Hoe pakt u de verkoop van een probleempand aan? Wat voor u een investering is die meer kost dan dat het oplevert, zien investeerders nieuwe mogelijkheden. Overleg met onze ervaren adviseurs over de verkoop van het pand. U kunt rekenen op discretie bij het aanbieden van het pand aan een selecte groep investeerders. We zoeken gericht naar kopers die ervaring hebben met vergelijkbaar vastgoed en die in het verleden al eerder een pand getransformeerd hebben. Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak. Laat zien welk pand u overweegt te verkopen en we laten u zien op welke manier we u van dienst zijn.