Skip to content Skip to footer
Wat zijn de kansen van een transformatie pand verkopen Arnhem? In de afgelopen decennia, toen ontwikkelaars plannen hadden voor nieuwbouw, werd een perceel aangekocht, de bestaande structuur gesloopt en nieuwbouw opgetrokken. Bezorgdheid en het mondiale klimaatdebat zorgen ervoor dat hergebruik steeds vaker voorkomt. Daarnaast is er een tekort aan bouwgrond, waardoor renovatie en hergebruik voor investeerders een oplossing biedt bij het kopen van vastgoed. Een transformatie pand verkopen Arnhem is aantrekkelijk en, afhankelijk van de locatie af te stemmen op toekomstig gebruik.
Transformatie pand te koop

Hergebruik van transformatie pand verkopen Arnhem

Vooral in de commerciële vastgoedsector zijn renovatie en hergebruik interessante toepassingen om leegstand tegen te gaan en op te lossen. Een bestaand gebouw herbestemmen voor nieuw gebruik. Dit gebeurt door de bestaande structuur aan te passen en te renoveren in plaats van te kiezen voor sloop en nieuwbouw. Hoewel hergebruik op verschillende locaties plaatsvindt, wordt het meestal gezien in stedelijke gebieden. Ook in en rond Arnhem is de ruimte schaars en zijn er leegstaande gebouwen met unieke architectonische kenmerken die eigenlijk niet verloren mogen gaan. Niet elk gebouw komt in aanmerking voor transformatie en hergebruik. Voordat u een transformatiepand verkoopt, zal een investeerder er zeker van willen zijn dat de ruimte na een renovatie rendabel is.

Voordelen transformatie vastgoed

Investeerders die zich richten op renovatie van bestaande gebouwen, zien de meerwaarde en voordelen van transformatie vastgoed. In vergelijking met nieuwbouw heeft hergebruik bepaalde factoren die investeren interessant maken:

Kostenbesparingen

Een van de belangrijkste voordelen van het renoveren van een bestaande structuur is dat het kostenbesparend is. In vergelijking met sloop en nieuwbouw bespaart een transformatie project gemiddeld 15% op de bouwkosten. Daarnaast is ook de bouwtijd korter, waardoor de arbeidskosten lager uitvallen.

Belastingvoordelen

Afhankelijk van de manier waarop een transformatie project plaatsvindt, beoordeelt de Belastingdienst hoe de belastingen en heffingen berekend worden. Omdat dit ingewikkeld is, is het aan te raden om een belastingconsulent of belastinginspecteur om advies te vragen. Er zijn verschillende heffingen en percentages die bij het kopen, maar ook (ver)bouwen van vastgoed toepasbaar zijn.

Duurzaamheid en ecologische voetafdruk

Een ander voordeel van renovatie en hergebruik is dat het duurzamer is dan het afbreken van een bestaand pand en het herontwikkelen van nieuwbouw. Bij hergebruik worden doorgaans minder bouwmaterialen gebruikt dan bij een nieuwbouwproject. Naast het besparen op de materialen is er minder CO2-uitstoot bij het transport van de bouwmaterialen. Aangezien er nauwelijks sloopwerkzaamheden zijn, is het gebruik van zware machines beperkt en verbruikt een project minder energie.

Nadelen transformatie vastgoed

Buiten de voordelen, heeft het transformeren van een gebouw ook uitdagingen om rekening mee te houden. Investeerders kijken al voor de definitieve koop naar bepaalde zaken die een belemmering vormen op het succes en rendement van het project:

Fysieke of uiterlijke beperkingen

Niet elke ruimte is geschikt voor een nieuwe indeling. Fysieke beperkingen remmen de creativiteit en mogelijkheden van wat mogelijk is met de ruimte. In bepaalde gevallen leidt dit tot een ongebruikelijke indeling van de ruimte. Dat hoeft niet per se negatief te zijn. Het vraagt inzicht om door de op het eerste gezicht beperkingen heen te kijken.

Sanering en renovatie

Achterstallig onderhoud bij oudere constructies en dan vooral gebouwen die al enige tijd leegstaan is geen uitzondering. De aanwezigheid van gevaarlijke (bouw)materialen of zichtbare tekenen van verval zijn zowel aan de binnen- als buitenkant zichtbaar. Als dit het geval is of later duidelijk wordt, vallen sanering en renovatie duurder uit dan begroot. Uiteraard heeft dit ook een vertragend effect op de bouwtijdlijn en het moment waarop een pand huurders of gebruikers heeft, die voor passieve inkomsten zorgen.

Bouwvoorschriften en bestemmingsvereisten

Investeerders die een transformatie pand in Arnhem kopen, zullen moeten samenwerken met de lokale overheid. Bijgewerkte bouwvoorschriften en bestemmingsplan vereisten gaan gepaard met het renoveren en hergebruiken van een gebouw. Het laten aanpassen van een bestaand bestemmingsplan verloopt niet altijd vlot, neemt tijd in beslag en is kostbaar.

Keuze transformatie vastgoed

Hoewel investeerders geen beproefde methode hebben om te beoordelen of een pand geschikt is voor transformatie, doorlopen ze verschillende stappen die meewegen bij de uiteindelijke keuze:

• Beoordeling bouwkundige staat van het gebouw. Gebouwen die langdurig leegstaan of ernstig in verval zijn, hebben hogere kosten voor renovatie. De staat van onderhoud is van invloed op de keuze van een investeerder.
• Kosten-batenanalyse. De financiële gevolgen van de transactie worden beoordeeld. Dat houdt in dat een uitgebreid due diligence onderzoek plaatsvindt. Als een project meer kost dan dat het naar verwachting oplevert, is een investering niet zinvol.
• Haalbaarheid van het renovatie project. Een investeerder kijkt samen met een architect en bouwondernemer naar de haalbaarheid van renovatie. Als de ruimte hier niet of onvoldoende geschikt voor is, speelt dat mee bij de keuze voor een gebouw.

Succes van transformatie en hergebruik

Hergebruik is een formule die steeds vaker voorkomt. Vooral in en rond grote steden, zien investeerders de kansen die leegstaand vastgoed heeft. Kantoor- en bedrijfsgebouwen veranderen in appartementen is lucratief. Niet alleen voor het rendement, maar ook voor de gemeente die te maken heeft met een oplopend tekort aan woonruimte. Wilt u een transformatie pand verkopen in Arnhem? Doe voorbereidend onderzoek. Vraag bij de lokale overheid naar de mogelijkheden om een bestaande bestemming te wijzigen en/of dit past bij het pand dat u wilt verkopen. Hiermee laat u een geïnteresseerde investeerder zien dat het gebouw voor hergebruik in aanmerking komt.

Advies transformatie vastgoed Arnhem

Als u te maken heeft met leegstaand vastgoed waar geen passieve inkomsten inzitten, maar waar u wel maandelijkse kosten heeft, kan verkoop een oplossing zijn. Omdat investeerders onderzoek doen naar de mogelijkheden van een pand, is het niet verkeerd om vooraf zelf al wat zaken uit te zoeken. Renovaties en hergebruik van bestaande gebouwen in een aantrekkelijke omgeving zullen ook de komende jaren steeds vaker voorkomen. Onze adviseurs nemen de kenmerken, sterke en zwakke punten van het pand met u door. We nemen de verschillende verkoopstrategieën met u door en stellen een verkoopbrochure samen. Binnen ons zakelijke netwerk zijn diverse investeerders die zich richten op het transformeren van vastgoed. Neem gerust contact met ons op.