Skip to content Skip to footer
Wilt u een transformatie pand verkopen Den Haag? Commercieel vastgoed is historisch gezien een aantrekkelijke beleggingscategorie vanwege het rendement, de stabiliteit op lange termijn en de verwachte inkomensgroei. De brede introductie van thuiswerken en de opkomst van online shoppen heeft geleid tot een overaanbod aan kantoor- en winkelruimte in zowel stadscentra als in de wijken en gebieden daarbuiten. Heeft u jarenlang huurinkomsten gehad uit uw kantoor- of bedrijfsgebouw dat nu leegstaat? De tijd voor een transformatie pand verkopen Den Haag is interessant. Investeerders zien kansen in herbestemming van bestaande gebouwen en een verkoop kan vlot afgerond worden.
Transformatie pand verkopen Den Haag

Kansen transformatie pand verkopen Den Haag

De verwachting is dat het overaanbod op korte en middellange termijn aanhoud, wat waarde correcties tot gevolg kan hebben. Voor u, als eigenaar van zo’n pand is het misschien tijd om uw belegging te liquideren en naar andere investeringsmogelijkheden te kijken. Investeerders en ontwikkelaars zien kansen om deze panden her te bestemmen en hergebruiken voor alternatieve of gemengde doeleinden. Er is geen standaard benadering voor het transformeren van vastgoed. De vraag, de locatie en de aanwezige infrastructuur zijn van invloed op de aantrekkelijkheid van het pand. Nieuwe toepassingen variëren van horeca en vrije tijd tot woningen. De economische omstandigheden leiden er nog dagelijks toe dat vooral veel winkelcentra in waarde dalen. Vastgoedeigenaren die hun huurinkomsten zien opdrogen, zien vaker de kansen van verkoop. Uw pand biedt kansen voor investeerders die zoeken naar transformatie vastgoed.

Herbestemming bestaand vastgoed

Herbestemming van onroerend goed, met name kantoor- en bedrijfspanden blijft naar verwachting ook de komende maanden en jaren een trend. Toch zijn er voor investeerders ook zaken om vooraf over na te denken bij het herbestemmen van gebouwen. De belangrijkste punten zijn dat er verminderde concurrentie is van andere investeerders en dat bepaalde steden en regio’s aantrekkelijker zijn dan anderen. In Den Haag en omgeving wordt ‘vergeten’ vastgoed opnieuw gebruikt en aangepast aan de huidige vraag van gebruikers en huurders. Andere punten zijn onder andere:

Onzekerheid over het gebruik op middellange tot lange termijn

De impact van Covid-19 zal nog meerdere jaren aanhouden. De verschuivingen die hebben plaatsgevonden, zullen niet snel veranderen. Mensen hebben aan de ene kant de voordelen van thuiswerken gezien. Aan de andere kant hebben winkeliers gezien hoe snel online shoppen het heeft overgenomen van het winkelen in bestaande, fysieke winkelruimtes. Dit maakt het voor vastgoedeigenaren lastig om een pand aan te houden. Dit geldt vooral voor panden die al wat ouder zijn en inmiddels alweer enige tijd leeg staan. Investeerders onderzoeken een pand, de omgeving en de plannen van de gemeente grondig. Strippen van voormalige kantoortorens gestript en verbouwing tot comfortabele appartementen, voorzien van een hoog energielabel, spreekt een gemeente aan. Op basis van een kosten baten analyse en een diepgaand due diligence onderzoek, probeert een investeerder inzicht te krijgen in de voordelen en rendementen op langere termijn.

Veroudering kantoor- en bedrijfspanden

De snelle verschuiving naar e-commerce die door, onder andere opeenvolgende lockdowns in bijna alle vormen van dienstverlening en detailhandel heeft plaatsgevonden, is voor vastgoedeigenaren moeilijk. Huurders die niet failliet zijn gegaan, hebben misschien de huur eerder dan verwacht opgezegd. Leegstand doet een gebouw geen goed. Het is moeilijk om te geloven dat een pand weer zoveel maandelijkse huur opbrengt als voor corona. Dit is voor eigenaren reden om te verkopen. Investeerders doen daar op verschillende manieren hun voordeel mee. De verkoopprijs is misschien lager dan de prijs die u in gedachten heeft, maar verkopen ontheft u van een onderhoudsplicht en doorlopende kosten. Verpaupering en vandalisme zijn zaken waar u niet op zit te wachten.

Het groeiende belang van duurzaamheid

Duurzaamheid en klimaatneutraalheid zijn nobele doelstellingen, maar voor vastgoedeigenaren ook een hoge kostenpost. Zolang u een pand in verhuurde staat heeft, is niet altijd praktisch om verbouwingen uit te voeren. Op het moment dat een pand leegstaat, is het goed om te kijken naar verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Gebruikers en huurders van vastgoed houden hier steeds vaker rekening mee. Maandelijks besparen op de energiekosten is een uitdaging. Heeft u verkoopplannen? Onderzoek de mogelijkheden om het pand te verduurzamen. Investeerders doen dit ook. Het is de kunst om een pand zo te transformeren dat de kosten binnen de perken blijven en de latere inkomsten te koppelen aan een gezonde, klimaat neutrale woon-werkomgeving. Check bij de gemeente Den Haag wat de regels zijn op het gebied van herbestemmen en subsidiemogelijkheden voor verduurzaming. Voeg deze informatie bij in de verkoopbrochure.

Opvallende sectoren

De transformatie van bestaande kantoor- en bedrijfspanden is al een tijdje gaande. Traditionele commerciële sectoren en fysieke winkelruimtes moeten innovatief zijn om rendabel te blijven. Veel ondernemers zijn de afgelopen jaren door economische tegenslagen failliet gegaan. Anderen hebben hun winkelruimte opgegeven en zijn gestopt met ondernemen. Leegstand doet het aanzicht van een gebied geen goed. Bovendien liggen zaken als vandalisme en verval op de loer. Investeerders zien hierin mogelijkheden voor andere sectoren, zoals de industriële sector. De vraag naar zowel datacenter als logistieke ruimtes is groter dan ooit tevoren. Om succesvol uw transformatie pand in Den Haag te verkopen is medewerking van de lokale overheid nodig. Staat een gemeente herbestemming toe? Hoe wordt het bestaande plan gewijzigd en hoelang duurt het voordat de renovatie van start kan gaan? Verzamel informatie, zodat u de vragen van een kandidaat-koper vlot beantwoord.

Adviesgesprek transformatie pand Den Haag

Heeft u vastgoed in Den Haag en twijfelt u tussen wel of niet verkopen? Bestaande gebouwen zijn aantrekkelijk voor investeerders. Er is in de randstad een chronisch gebrek aan bouwlocaties. Door bestaande gebouwen te renoveren en een nieuwe bestemming te geven, krijgt een gebied meer kleur en wordt de leegstand opgeheven. Omdat het ontwikkelen en bouwrijp maken van grond een langdurige kwestie is en klimaatwetgeving nieuwe projecten regelmatig in de weg staat, juicht de gemeente Den Haag hergebruik toe. Maak eens een afspraak met onze adviseurs. We laten u zien hoe u uw transformatie pand op een vlotte manier kunt verkopen. In onze portefeuille zijn verschillende transformatie projecten opgenomen die we u graag laten zien. Een afspraak maakt u door telefonisch contact op te nemen met +31 6 30 600 868.