Skip to content Skip to footer
Wilt u een transformatie pand verkopen Eindhoven? Wat hebben een voormalige pastorie in Boxtel, een bedrijfspand in Eindhoven en een school in Woensel met elkaar gemeen? Het zijn voorbeelden van leegstaande en/of ongebruikte panden die gesloopt dreigden te worden. Vooruitkijkende investeerders en een meewerkende lokale overheid zorgen ervoor dat deze, en andere gebouwen een nieuw leven krijgen dankzij transformatie en hergebruik. Een modern of historisch transformatie pand verkopen Eindhoven is in meerdere opzichten interessant.
Transformatie pand verkopen Eindhoven

Monumentaal transformatie pand verkopen Eindhoven

Het herbestemmen en hergebruiken van bestaande structuren is een strategie die in opkomst is. Een pand verbouwen, een andere bestemming en een andere functie geven, spreekt beleggers en investeerders aan. De praktijk is vooral bekend als manier om historische gebouwen en hun originele architectuur te behouden. Het gebruik van vervallen oude gebouwen tot bruisende, aantrekkelijke panden is voor vastgoedinvesteerders en projectontwikkelaars vaak eenvoudiger dan het realiseren van nieuwbouw.

Transformatie en hergebruik niet alleen voor historische gebouwen

Transformatie projecten strekken zich uit over een verscheidenheid aan bestaande gebouwen, waarvan het oorspronkelijke gebruik niet langer wenselijk en/of duurzaam is. Winkelcentra, bedrijfsgebouwen en horecapanden zijn goede voorbeelden. Er zijn veel verschuivingen als gevolg van Covid-19. De pandemie versnelde deze transformatie, die onder andere een gevolg is van de opkomst van online shoppen. Winkelruimtes zijn medische voorzieningen geworden, leegstaande hotels zijn omgebouwd tot betaalbare appartementen. Leegstand en de huidige omstandigheden hebben ertoe geleid dat het voor ontwikkelaars voordeliger is een pand te verbouwen dan voor nieuwbouw te gaan. Steden zijn niet gebaat bij blijvende leegstand. Panden vervallen in snel tempo, onderhoud en gebruik blijven uit. Ook voor vastgoedeigenaren is verkoop voor transformatie in veel gevallen een gunstige oplossing.

Hergebruik vastgoed is belangrijk

In plaats van sloop, zorgt hergebruik van historische gebouwen voor ontwikkeling in een gebied. Investeerders zetten leegstaand vastgoed om in iets nuttigs voor de omgeving, zoals betaalbare woningen, studentenhuisvesting, buurthuizen en creatieve locaties bedoeld voor gemengd gebruikt. Dat geldt niet alleen voor panden die al langere tijd leegstaan, maar zeker ook voor panden die eerder succesvol waren en die het economische potentieel helaas niet waarmaken. Transformeren maakt een hoger investeringsrendement en meerwaarde mogelijk. Een goed transformatieplan is bovendien een marketing pluspunt voor de omgeving.

Voordelen transformatie en hergebruik vastgoed Eindhoven

Naast historisch behoud, kan hergebruik de ecologische duurzaamheid bevorderen. Daarnaast telt ook het behoud van eerdere architectonische stijlen mee. Typerende architectonische details, zoals gietijzeren toegangspoorten, stenen bogen en andere historische kenmerken blijven op deze manier toch behouden voor latere generaties. De afgelopen jaren zijn er tal van industriële ruimtes omgebouwd naar combinaties van wonen, werken en leven. Hergebruik betekent het behouden van de elementen die nuttig zijn en waar een investeerder geen kosten voor maakt, zoals bij nieuwbouw het geval is. Andere voordelen zijn:

Ecologische voetafdruk verkleinen door duurzaamheid

Klimaat neutraal wonen, leven en werken is iets waar iedereen dagelijks op mee te maken heeft. Een ruim percentage van de broeikasgassen die dagelijks vrijkomen zijn afkomstig uit stedelijke gebieden. Dat is veel energie die bespaard blijft, als bestaande gebouwen een duurzame herbestemming krijgen. Kiezen voor hergebruik in plaats van sloop gevolgd door nieuwbouw, betekent minder extra gebouwen die de bestaande uitstoot verder verhogen, terwijl gebruikers ook op energie en water besparen.

Lagere verbouwkosten

Verbouw voor gebruik heeft meer arbeid dan bouwmaterialen nodig. Alhoewel de materiaalkosten de afgelopen jaren zijn gestegen, zijn de arbeidskosten beperkt meegestegen. Een ander iets wat de pandemie heeft laten zien, is dat ontwikkelaars niet bereid zijn een groter risico op een (nieuwbouw)eigendom te nemen. Als een transformatie goed loopt, kosten deze projecten 65% tot 75% van de kosten van een volledig nieuwbouwproject. De bouwkosten zijn afhankelijk van de staat van onderhoud van de bestaande constructie. Een investeerder voert een grondig due diligence onderzoek uit, waaruit moet blijken dat transformatie realistisch is.

Factoren voor investeerders in transformatie vastgoed

Architectonische details van een historisch gebouw spreken tot de verbeelding. Of dit meetelt in de mogelijkheid om winst te maken bij herstemming, is maar de vraag. Investeerders doen, voordat ze een pand kopen, eerst onderzoek naar de kansen en bedreigingen van zowel een pand als de locatie. Daarbij besteden ze uiteraard aandacht aan het beschikbare budget en de herontwikkelingskosten. Een budgetanalyse laat zien hoe de renovatiekosten zich tegenover het rendement en meerwaarde verhouden. Andere aandachtspunten zijn:

Fysieke geschiktheid van het pand

Herbouwplannen zijn mooi, maar als de bestaande constructie deze plannen niet aan kan, is investeren nutteloos. Zijn bestaande structuren zo aan te passen dat in een voormalige fabriek meerdere functionele appartementen te realiseren zijn? Investeerders onderzoeken en bekijken de ruimte om te ontdekken en bepalen welke plannen realistisch zijn. Voorbereidend werk, voorkomt latere problemen.

Bezwaren uit de directe omgeving?

Het aanpassen of wijzigen van de functie van een gebouw en eventueel het plaatselijke bestemmingsplan, valt misschien bij omwonenden niet direct in goede aarde. Voor het succes van de herbouw is ondersteuning van buurtbewoners nodig.

Omgevingsfactoren

De staat van onderhoud van het gebouw zelf is belangrijk, maar onderzoek beperkt zich niet alleen tot het gebouw. Ook de grond en het eventuele terrein eromheen worden grondig bekeken. Is er sprake van noodzakelijke bodemsanering? Vooral bij voormalige industriële gebouwen, is het belang om verder te kijken dan alleen de constructie groot. Vervuilde grond is een onaangename verrassing die bovendien een hoge kostenpost met zich meebrengt.

Overleg met andere eigenaren

Het is niet ondenkbaar dat er op een perceel verschillende eigenaren zijn. Zo is de eigenaar van de onderliggende parkeergarage misschien een ander dan degene die de woon- of commerciële ruimtes daarboven in bezit heeft. Deze complicatie hoeft niet van nadelige invloed te zijn op de plannen van een investeerder. Het is alleen belangrijk om alle betrokken partijen te kennen en ervoor te zorgen dat bestaande afspraken niet worden geschonden.

Meer weten over het verkopen van transformatie vastgoed

Wilt u een leegstaand pand in Eindhoven verkopen? Is uw pand geschikt voor herbestemming en hergebruik? Neem vrijblijvend contact op met Investment Builders. Onze adviseurs kijken naar het pand en de eventuele mogelijkheden die de constructie investeerders te bieden heeft. We zoeken naar een investeerder die zich richt op transformatie, zodat u uw pand snel en voor een marktconforme prijs verkoopt.