Skip to content Skip to footer
Wat is de beste tijd voor een transformatie pand verkopen Groningen? Omdat de toekomst van zowel residentieel als commercieel vastgoed in Groningen blijft bloeien, is het belangrijk om de architectonisch belangrijke geschiedenis intact te houden. Hoewel nieuwbouw en ontwikkeling nodig zijn om de economische verwachting vorm te geven, is er groeiende interesse om het unieke lokale karakter te behouden. Zowel eigenaren als investeerders hebben baat bij een transformatie pand verkopen Groningen.
Woningportefeuille verkopen Groningen

Transformatie pand verkopen Groningen voor hergebruik

Vastgoed transformeren voor hergebruik. Het is een term die regelmatig voorkomt en die het proces omschrijft, waarbij een bestaand gebouw of terrein wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is ontworpen. Bijvoorbeeld een oud kantoorpand ombouwen tot appartementen of een voormalig bedrijfspand ombouwen tot gemengd gebruik voor recreatie en ontspanning.

Transformatie is meer dan alleen hergebruik

Transformatie en hergebruik is niet uitsluitend gericht op gebouwen die historische monumenten zijn. Het gaat om het behoud van het karakter en architectonische details in gevels en constructies die kenbaar zijn voor Groningen. Investeerders die transformatie vastgoed kopen doen dit met interesse voor hergebruik van bestaande ruimtes en interactie met de gemeenschap en gebruikers van een pand. Met hergebruik blijft een stuk van de geschiedenis behouden en is een investeerder in staat op duurzame en bewuste manier nieuw leven te blazen in leegstaand vastgoed.

Kosten transformeren minder dan nieuwbouw

Op de commerciële vastgoedmarkt ziet u dat er zowel tegelijk gesloopt als gebouwd wordt. Met de wens om duurzaam te zijn en de markt voor te blijven, zijn investeerders en projectontwikkelaars op zoek naar unieke ontwerpen of interessante concepten. Met het oog op de kosten is transformatie vastgoed dikwijls goedkoper dan afbreken, saneren en nieuw bouwen. Een nieuw gebouw is aantrekkelijk, maar de typische kenmerken van historische gebouwen zijn moeilijk opnieuw te creëren. Bij hergebruik, blijven de kenmerken behouden, terwijl een duurzame wind door een pand waait. Hergebruik is een geweldige manier om tijd en geld te besparen tijdens het sloop- of bouwproces. Het renoveren van een gebouw heeft lagere bouwkosten en minder bouwtijd. Transformeren is perfect om geld te besparen, een bestaand gebouw een nieuwe bestemming te geven en de lokale gemeenschap te bedienen.

Duurzaam vastgoed transformeren

Hergebruik is niet alleen goed voor investeerders, maar ook voor het milieu. Afgezien van het feit dat nieuwbouw het milieu meer belast, is transformatie om andere redenen interessant. Voor duurzame verbouwingen en/of aanpassingen van bestaand vastgoed zijn bij de landelijke, maar ook plaatselijke overheid regelmatig subsidies beschikbaar. Investeerders kijken naar de bestaande constructie en manieren waarop duurzame aanpassingen mogelijk zijn. Duurzaamheid stelt toekomstige gebruikers en huurders in staat om van lagere maandlasten gebruik te maken. Bovendien is een lager energiegebruik toekomst gericht en blijft een pand langere tijd behouden.

Nieuwbouwgrond beperkt

Net zoals in veel andere steden heeft Groningen gebrek aan nieuwbouwgrond. Hergebruik is een sleutelfactor bij het behoud van vrije ruimte en het tegengaan of verminderen van stadsuitbreiding. De ongecontroleerde uitbreiding van stedelijk gebied spreekt bij iedereen tot de verbeelding. Het verkopen van bestaand vastgoed en dit een nieuwe of andere bestemming geven is een aantrekkelijke gedachte. Vooral commercieel vastgoed heeft door de afgelopen jaren een veranderde vraag gekregen. Kantoor- en bedrijfspanden staan regelmatig langere tijd leeg en als eigenaar heeft u te maken met uitblijvende inkomsten en maandelijkse lasten die doorlopen. Verkoop stelt u in de staat andere investeringen te doen en u bent niet langer verantwoordelijk voor de terugkerende kosten. Afhankelijk van het soort gebouw, de locatie en de omgeving staan gemeenten niet onwelwillend tegen het aanpassen van een bestemmingsplan.

Medewerking overheid

Het transformeren van bestaande gebouwen kan ontwikkelaars en investeerders in onroerend goed fiscale voordelen verlenen, via speciale programma’s. De overheid heeft een actueel overzicht van beschikbare programma’s en toekomstige regelingen. De stimuleringsprogramma’s zijn erop gericht steden en stedelijke gebieden leefbaar te maken en te houden, zonder dat hier ingrijpende nieuwbouwplannen aan te pas komen. Bij het verkopen en transformeren van een gebouw met historische waarde of zogenaamd monumentaal vastgoed zijn er regels van toepassing. Deze regels gaan over verbouwings- en/of aanpassingswerkzaamheden en de manier waarop dat moet gebeuren. Als verkoper komt u een investeerder tegemoet door vooraf onderzoek te doen naar de beschikbare regelingen en programma’s waar de transformatie aanspraak op maakt.

Doelgericht

Investeerders zoeken gericht naar kansen voor nieuwe, interessante projecten. Als deze uitdaging zich bevindt in een bestaand pand dat u te koop heeft, is onderhandelen over de voorwaarden interessant. Stel een overzichtelijke brochure samen, waarin u ingaat op de mogelijkheden die het pand te bieden heeft. Een investeerder zal een due diligence onderzoek verrichten en kijkt daarbij specifiek naar de locatie en omgeving van het pand. Of het nu gaat om een klein pand of een groter bedrijfsverzamelgebouw, investeerders willen het gebouw weer betrekken in de omgeving. De sleutel tot een succesvol renovatieproject is rekening houden met de behoeften van gebruikers, huurders en omwonenden. Laat zien hoe de omgeving eruit ziet, welke voorzieningen en faciliteiten beschikbaar zijn en waar de omgeving behoefte aan heeft. Praat met de gemeente en informeer naar de kansen om een bestemming aan te passen. Dit zijn allemaal zaken waar een investeerder belang bij heeft.

Advies transformatie pand verkopen

Bent u eigenaar van een leegstaand pand in Groningen en denkt u na over verkoop? Investment Builders helpt u bij het samenstellen van de verkoopbrochure en het weergeven van belangrijke gegevens. Onze adviseurs hebben ervaring met het begeleiden van vastgoedtransacties. Binnen ons netwerk zijn investeerders actief die regelmatig zoeken naar panden die voor transformatie in aanmerking komen. Maak gerust een afspraak voor een adviesgesprek. We laten u de mogelijkheden zien en luisteren naar de ideeën of verwachtingen die u heeft. Samen bekijken we het pand en doen we onderzoek naar gelijkwaardige panden die in dezelfde omgeving staan. Is transformatie mogelijk? Hoe staat de gemeente Groningen tegenover het wijzigen van een bestemming? Vragen die allemaal een antwoord verdienen, voordat u een pand op de markt brengt. U bereikt ons telefonisch of via WhatsApp op +31 6 30 600 868.