Skip to content Skip to footer
Wilt u meer weten over een transformatie pand verkopen Haarlem? Beschikbare bouwgrond is beperkt. Samen met de veranderende economie en demografische trends zien investeerders toekomst in het transformeren en herbestemmen van bestaand vastgoed. Functioneel gebruik is aantrekkelijk en in veel gevallen voordeliger dan nieuwbouw. Investeerders en ontwikkelaars zien de waarde van het renoveren en opnieuw indelen van verouderde eigendommen voor heel ander gebruik dan het originele ontwerp. Een transformatie pand verkopen Haarlem is voor investeerders een uitgelezen kans op een aantrekkelijk rendement en meerwaarde na renovatie.
Woningportefeuille verkopen Haarlem

Haalbaarheid transformatie pand verkopen Haarlem

Transformatie is meer dan het renoveren van een leegstaand kantoor- of bedrijfspand. Het is een volledige herindeling van een gebouw zonder complete nieuwbouw. De transformatie vereist een open en creatieve blik. De voordelen voor investeerders en ontwikkelaars zijn interessant. Zo is er minder prijsdruk, omdat verbouwen vaak voordeliger is dan nieuwbouw. De tijdlijn voor hergebruik is korter dan bij volledige nieuwbouw. In sommige gevallen biedt renovatie de mogelijkheid om details van een historisch pand te behouden en te benadrukken. Dit biedt later meerwaarde aan het pand. Bovendien is het voor de lokale overheid, bewoners en gebruikers van een pand belangrijk dat kenmerken bewaard blijven. Net zoals bij iedere andere investering in vastgoed, hebben investeerders kritische factoren die mee worden genomen, bij het bepalen of een pand geschikt is voor transformatie en hergebruik.

Marktonderzoek

Om een bestaand pand succesvol te renoveren en klaarmaken voor hergebruik is het nodig om de markttrends te begrijpen. Samenstelling van het gebied waar het pand staat en de beschikbare voorzieningen en faciliteiten die aanwezig zijn, hebben invloed op het succes van een transformatie. Verschuivende trends zijn van invloed op de levensvatbaarheid van een project. Vooral in stedelijke gebieden, vallen verschuivingen en veranderingen eerder op. Dit uit zich in leegstaande kantoor- en bedrijfsgebouwen, maar ook winkelruimtes en industrieel vastgoed hebben hier mee te maken. Online shoppen heeft de behoefte aan traditionele winkelcentra en warenhuizen verminderd, terwijl de vraag naar toegankelijke distributiecentra is toegenomen. In stedelijke gebieden, zoals Haarlem kunnen onbenutte bedrijfsgebouwen geschikt zijn voor wonen/werken en gemengd gebruik.

Herpositioneren en trends volgen

Veranderingen in woon, werk en leefgewoonten hebben geleid tot de bestaande en voortdurende noodzaak om te herpositioneren. Huurders en gebruikers van vastgoed hebben verwachtingen op verschillend gebied. Entertainment, horeca en ontmoetingsruimtes combineren met winkelmogelijkheden. Maar ook wonen in een aantrekkelijke omgeving waarbij de nodige voorzieningen en faciliteiten binnen handbereik zijn. Deze trend creëert kansen voor investeerders die bestaande gebouwen een andere bestemming geven. Het ombouwen van verouderd vastgoed naar moderne ruimtes die multifunctioneel zijn spreekt mensen aan, en geeft prima mogelijkheden op passieve inkomsten. De lokale overheid staat positief tegenover duurzaam hergebruik en moedigt transformatie van bestaande panden toe. Het biedt mogelijkheden om in te spelen op het tekort aan woonruimte, terwijl het ook voor ondernemers kansen heeft om in een aangepaste ruimte aan het werk te gaan.

Haalbaarheid onderzoeken

Voordat een investeerder een pand koopt, is een haalbaarheidsonderzoek nodig. Dit onderzoek is van cruciaal belang bij het bepalen van de levensvatbaarheid van het project. Met het oog op de unieke uitdagingen van een bestaand pand, zal het onderzoek grondig gebeuren. Investeerders kijken naar factoren zoals locatie, samenstelling van de bevolking, gemeenschapsbehoeften en bereikbaarheid. Aandacht gaat daarnaast uit naar het beoordelen of de toekomstige plannen passen bij een goed gebruik van het onroerend goed. Investeerders kijken naar de bestaande structuur, de staat van onderhoud, de fundering, mechanische, elektrische en sanitaire voorzieningen. De toepasbaarheid is niet iets om te onderschatten. Een passende beoordeling verkleint in veel gevallen de mogelijkheden voor hergebruik. Een haalbaarheidsonderzoek helpt investeerders ook om gebruik uit te sluiten dat in strijd is met de wet- en regelgeving, te duur is en/of te veel herstelwerkzaamheden vereist.

Ondersteuning buurtbewoners

Steun van de lokale gemeenschap en eventuele buurtbewoners is onmisbaar voor succes. Deze steun levert uiteindelijk grotere en andere voordelen op voor zowel een investeerder als de gemeenschap zelf. Dit is vooral het geval als de wijzigingen in het bestaande bestemmingsplan de buurt ten goede komen. Hoewel er vaak een beeld heerst van ‘niet in mijn achtertuin’ staan buurtbewoners meestal positief tegenover plannen die een wijk goed doen. Het verbeteren van de toegankelijkheid, maar ook het verbouwen en hergebruiken van leegstaand vastgoed zijn positief voor ander vastgoed in dezelfde omgeving. Leegstaand vastgoed nodigt uit tot vandalisme, diefstal en kraken. Door een pand aan te passen voor hergebruik wordt een wijk leefbaarder, wat ook ander vastgoed meerwaarde geeft.

Transformatie pand bezichtigen

Naast het doen van een uitgebreid vooronderzoek is het voor een investeerder belangrijk om het gebouw te zien en bekijken. Daarbij telt ook de achtergrond en geschiedenis van een pand in mee. Welke bestemmingen heeft een pand door de jaren heen gehad? Welke bedrijven of diensten zijn vanuit een pand aangeboden en uitgevoerd? Is het nodig om een pand en de grond daaromheen te saneren? Zijn er misschien verouderde bouwmaterialen, die schadelijk zijn voor gezondheid gebruikt? Saneren is kostbaar en brengt meerkosten bij het transformeren met zich mee. Denk ook aan erfdienstbaarheden, grenzen en rechten van overpad die van invloed zijn op het gebruik van een pand. Ervaren investeerders hebben een gevoel voor trends waar de vastgoedmarkt mee te maken heeft. Door hier op in te spelen profiteert men van rendement en de meerwaarde na de transformatie.

Vlot een transformatie pand verkopen

De woningmarkt schreeuwt om duurzame woonruimte. Deze trend is landelijk en Haarlem vormt daarop geen uitzondering. Veel mensen hebben behoefte aan een woning of appartement die past bij de levensfase waarin ze verkeren. Een te grote vraag maakt het vinden van woonruimte erg moeilijk en in veel gevallen duurt het jaren voordat iemand een woning vindt. Het ombouwen van leegstaande bedrijfs en commerciële ruimtes naar woonruimte, speelt in op deze vraag. Voor investeerders is transformatie interessant. Een bestaand gebouw is sneller aan te passen dan het realiseren van nieuwbouw. Dat betekent dat er ook eerder rendement en inkomsten te behalen zijn. Wilt u weten hoe u uw pand vlot verkoopt? Neem vrijblijvend contact op met de Investment Builders. Onze adviseurs helpen u graag verder.