Skip to content Skip to footer
Is dit het juiste moment voor een transformatie pand verkopen Rotterdam? Als eigenaar van een langdurig leegstand pand komt u op een bepaald moment voor de keuze van verkopen of verbouwen te staan. Niet iedere vastgoedbezitter wil geld steken in afbraak- of verbouwingswerkzaamheden en kiest voor verkoop. Misschien heeft u een pand in bezit dat in het verleden voldoende huurinkomsten heeft opgebracht en wilt u verkopen. Een transformatie pand verkopen Rotterdam kan snel gaan. Een toenemend aantal investeerders ziet mogelijkheden in het herbestemmen van bestaande gebouwen.
Transformatie pand verkopen Rotterdam

Voor de juiste prijs een transformatie pand verkopen

De pandemie heeft wereldwijd het leven verandert en in een stroomversnelling gebracht. Dit heeft ook impact op de vastgoedsector. Het meest ingrijpend is daarbij geweest en in sommige gevallen nog steeds van toepassing, de vergaande introductie van thuiswerken en de verschuiving van het winkelen in een fysieke winkelruimte naar online shoppen. Deze en andere factoren hebben bijgedragen aan het beperken van de economische levensduur van kantoor- en bedrijfspanden en andere commerciële (bedrijfs)ruimtes. Als eigenaar van zo’n pand staat u voor de uitdaging om het pand te onderhouden en te behoeden voor verval en vandalisme. Het loont om na te denken over verkoop. Er zijn investeerders die zich richten op deze panden en ze na een transformatie opnieuw volledig in gebruik nemen. Verkopen van zo’n pand is om verschillende redenen interessant. Zo bent u niet langer verantwoordelijk voor het onderhoud en heeft u kapitaal voor andere investeringen.

Herbestemmingsstrategie

Het hebben van een herbestemmingsstrategie is nodig om de alternatieve gebruikswaarde van een pand te begrijpen. Zonder zo’n strategie heeft het pand te lijden onder langdurige leegstand en slijtage. Het op effectieve manier transformeren of herbestemmen van een pand is belangrijk en werkt op termijn kostenbesparend. Ervaren investeerders weten hoe ze op succesvolle manier een bestaand pand kunnen hergebruiken. Voor aankoop doen ze al een beoordeling van het pand en de directe omgeving. Het vastleggen van de waarde en het verleggen van focus naar alternatief gebruik is niet iets waar iedereen ervaring mee heeft en/of succesvol in is. Geïnteresseerde investeerders zullen zich verdiepen in het pand, de directe omgeving en de manier waarop de gemeente Rotterdam welwillend staat tegenover herbestemming.

Transformeren voor gemengd gebruik

Investeerders en vastgoedontwikkelaars zien innovatieve mogelijkheden in bestaande kantoor- en/of bedrijfspanden. Het creëren van een gebouw dat niet alleen het risicoprofiel van de vastgoedeigenaar verkleint, maar dat tegelijk duurzaam is maakt het ontstaan van gebouwen voor gemengd gebruik mogelijk. Herbestemmen voor gemengd gebruik leidt tot multifunctionele gebouwen die zowel de flexibiliteit vergroten als maximale aantrekkingskracht op gebruikers en bewoners. Het is niet verkeerd om als eigenaar vooraf bij de gemeente te informeren naar de mogelijkheden voor herbestemming. U kunt een kandidaat-koper dan inzicht geven in de kansen die het pand biedt bij transformatie. Eventueel maakt u alleen of samen met een vastgoedadviseur een analyse over de omgeving, de woningmarkt en de ontwikkelingen die een gemeente op de planning heeft staan.

Duurzaamheid staat centraal

Bij een aankoop van een pand met als bedoeling het te transformeren, speelt duurzaamheid een grote rol. Investeerders doen grondig onderzoek naar de milieugevolgen voor renovatiewerkzaamheden en voegen dit toe aan de levensvatbaarheid analyse. Vaak vraagt een gemeente, voordat goedkeuring aan (ver)bouwwerkzaamheden wordt gegeven naar een beoordeling van de totale uitstoot die samengaat met de verbouwing. De ecologische voetafdruk speelt in toenemende mate een rol in (ver)bouw mogelijkheden. Duurzame verbouwingen en aanpassingen zijn niet alleen belangrijk bij het krijgen van de nodige bouwvergunningen en toestemmingen van de gemeente. Ook toekomstige gebruikers, huurders en bewoners van het pand denken in duurzaamheid. Duurzame gebouwen hebben lagere energielasten en dat is iets waar iedereen baat bij heeft.

Hoe vooronderzoek helpt bij de verkoop van een transformatie pand

Het verkopen van een transformatie pand is niet altijd vanzelfsprekend. Investeerders zien soms niet de mogelijkheden en/of potentie van het pand dat u wilt verkopen. Vooral het waarborgen van de financiële levensvatbaarheid is een punt van aandacht. Hoe dragen nieuwe duurzame materialen bij aan het gebruik van een pand en de aantrekkelijkheid daarvan? In veel gevallen is het bewezen dat hergebruiken goedkoper is dan afbreken en opnieuw bouwen. Het is sneller om een gebouw te strippen en van daaruit een nieuwe of aangepaste indeling te maken. Een investeerder zal een uitgebreid due diligence onderzoek willen doen om de kansen en bedreigingen van een project in beeld te krijgen. Als eigenaar kunt u een investeerder hierin deels tegemoet komen door eerst zelf alle ins en outs van een pand te omschrijven. Laat zien hoe de cijfers zijn geweest, hoe de wijk eruit ziet, wat gelijkwaardige panden opbrengen en hoe Rotterdam herbestemming aanmoedigt.

Transformatie pand in beeld brengen

Het spreekt eigenlijk voor zich dat voordat u besluit een pand te verkopen, u een omschrijving maakt van het pand en het voormalige gebruik. Hoe is een pand samengesteld, wat is het bouwjaar, welke aanpassingen en/of werkzaamheden heeft u zelf de afgelopen jaren gedaan? Vragen waarop een investeerder graag een antwoord ziet. De informatie die u geeft, is belangrijk om de potentie te zien. Weet u niet hoe u hiermee om moet gaan? Investment Builders heeft meer dan 50 jaar ervaring in de vastgoedmarkt. Onze adviseurs nemen de mogelijkheden met u door en laten zien hoe u op eenvoudige manier de belangrijkste details van het pand bij elkaar krijgt. De presentatie is belangrijk voor een vlotte verkoop.

Adviesgesprek transformatie pand Rotterdam

Afscheid nemen van een eigendom is niet makkelijk. Het is meestal wel de juiste keuze. Zeker als u herinvesteringen overweegt, kan een pand dat leegstaat en niets oplevert een blok aan uw been zijn. Verkoop helpt bij het krijgen van kapitaal voor andere investeringen of als aanvulling op uw pensioen. Onze adviseurs maken de verkoop inzichtelijk en nemen de verschillende verkoopstrategieën met u door. We laten zien hoe u het meest haalt uit de verkoop en op welke manier u een kandidaat-koper tegemoet komt door vooronderzoek te doen. Samen stellen we een verkoopbrochure samen. Afhankelijk van uw ideeën plannen we bezichtigingen en voeren we onderhandelingen. Maak gerust een afspraak voor een informatief adviesgesprek.