Skip to content Skip to footer
Wilt u een transformatie pand verkopen Tilburg? Het transformeren of herbestemmen van vastgoed behoudt bestaande gebouwen. Leegstaande bedrijfspanden krijgen een herstemming als woning, hotel of gemengd gebruik. Transformatie is financieel goedkoper en duurzamer dan nieuwbouw. Hergebruik heeft verschillende vormen, van het behoud van erfgoed tot het transformeren van leegstaande gebouwen tot kansen om een gemeenschap of wijk nieuw leven in te blazen. Het verlengen van de levensduur van gebouwen is een strategie die financiële en maatschappelijke voordelen heeft. Een transformatie pand verkopen Tilburg heeft meer mogelijkheden dan misschien gedacht.
Transformatie pand verkopen Tilburg

Herbestemming transformatie pand verkopen Tilburg

Transformatie is het herbestemmen van gebouwen die niet langer aan hun oorspronkelijke doel voldoen. Een paar van de doelstellingen hierbij zijn het behoud van architectonisch en cultureel erfgoed, het tegengaan van toenemende verstedelijkingen en het vergroten van het aantal woningen en appartementen in een stad. De levensduur van gebouwen verlengen is een uitdaging in een veranderende maatschappij en de technologische vooruitgang. Transformatie neemt vele vormen aan. Niet alleen veranderen leegstaande gebouwen in scholen, appartementen of combinaties van wonen en werken. Er is ook verandering zichtbaar in bestaande groenvoorzieningen zoals stadsparken en recreatie voorzieningen. Bepaalde transformatie vormen komen regelmatig voor:

Behoud historisch erfgoed

Niet alleen monumentenzorg, maar ook transformatie en herbestemming redden historische gebouwen. De aanpak is anders. Waar hergebruik of transformatie tot doel heeft een pand opnieuw te gebruiken met een andere bestemming, is dit een ideaal compromis tussen sloop en behoud. Historisch behoud of monumentenzorg daarentegen ondersteunt de bestaande vorm, materialen en bestemming van een gebouw. Opvallende wijzigingen horen niet tot monumentenzorg. Met minimaal invasieve technieken blijft het pand en alle bijhorende historische kenmerken bewaard. Een van de voordelen van herbestemming is de flexibiliteit om moderne materialen te gebruiken en tegelijk respect te hebben voor de bestaande structuur. Deze aanpak verbetert de energieprestaties van een gebouw, waardoor de ecologische voetafdruk afneemt.

Vernieuwing en integratie

Renovatie is over het algemeen beperkt tot het repareren en eventueel schilderen van een gebouw, maar met gebruik van het oorspronkelijke doel. Daadwerkelijke transformatie gaat verder. Een investeerder maakt gebruik van de originele structuur die opgaat in de nieuwe aanpassingen en verbeteringen. Het bestaande gebouw integreert volledig in een nieuw, modern uiterlijk.

Gevelrenovatie

Gevelrenovatie is een toegepaste bouwstrategie waarbij de gevel van een gebouw behouden blijft, en de rest van het pand grotendeels door een modernere structuur wordt vervangen. Het kenmerkende en vertrouwde straatbeeld blijft behouden, maar het is niet goedkoop om uitsluitend gevelrenovatie toe te passen. Het is de kunst om de gevel tijdens de bouw te ondersteunen en beschermen. De tactiek kent voor- en tegenstanders. Al is het in veel gevallen een beter alternatief voor het volledig slopen van een gebouw.

Voordelen hergebruik bestaande bouw

De voordelen voor hergebruik gaan verder dan u misschien denkt. Zowel economische, sociale als ecologische voordelen zijn van toepassing op hergebruik en renovatie van bestaande bouw. Duurzaamheid staat met stip op een. Een nieuw energiezuinig gebouw doet er gemiddeld tussen de tien en zeventig jaar over om de eigen milieu-impact te overwinnen. Op brede schaal brengen transformaties en hergebruik van gebouwen het bereiken van CO2-neutrale doelstellingen dichterbij. Transformeren en herbestemmen is duurzamer dan nieuwbouw en preservatie. Moderne bouwmaterialen zijn duurzamer en geven een gebouw een beter energielabel. Andere voordelen zijn:

Financiële en sociale voordelen transformatie vastgoed

Naast kostenbesparing die en investeerder heeft met het hergebruik van de bestaande structuur en het vermijden van sloop- en nieuwbouwkosten, hebben herbestemmingsprojecten lagere arbeidskosten. Vaak is er toegang tot belastingvoordelen en subsidieregelingen. Goed geplande projecten voor herbestemming, stellen investeerders in staat om het sociale leven in een wijk te herstellen. Door leegstaande, vervallen gebouwen weer nieuw leven te geven, wordt een buurt opnieuw aantrekkelijk en leefbaar. Een gezonde mix tussen betaalbare woningen, commerciële kansen en ruimtes voor gemengd gebruik geven, maken een wijk interessant voor verschillende doelgroepen. Flexibiliteit op het gebied van groei en modernisering zijn nodig om de duurzaamheidsdoelen te bereiken. De toegankelijk en bereikbaarheid van een wijk spelen hierin mee.

Beperkingen transformatie vastgoed

Niet elk leegstaand of ongebruikt gebouw is geschikt voor transformatie. Zelfs als een ontwikkelaar of investeerder aantoont dat renovatie en hergebruik nuttig is voor de behoeften van de lokale markt, zijn er obstakels te overwinnen. Bouwrisico’s en juridisch bureaucratie stellen investeerders voor onverwachte uitdagingen. Dit kan gaan over financiële verplichtingen, eventueel bestaande franchiseovereenkomsten en wijzigingen in het originele bestemmingsplan. Extra problemen zoals het voldoen aan moderne veiligheidsnormen, wetten, bouwvoorschriften en duurzame aanpassingen zijn zaken om rekening mee te houden. Oudere gebouwen hebben soms verborgen, maar bekende gevaren zoals de aanwezigheid van asbest en schimmel. Dit zijn oplosbare, maar kostbare problemen.

Onderzoek voor verkoop

Het verkopen van een pand dat u niet langer gebruikt en dat misschien al enige tijd leegstaat, stelt u in staat over kapitaal te beschikken om andere investeringen te doen. Voordat u tot verkoop overgaat, loont het de moeite om onderzoek te doen naar de beschikbare subsidie- en/of financieringsregelingen ten aanzien van transformatie werkzaamheden. Omschrijf het pand, de locatie en de omgeving. Vergeet daarbij geen cijfers toe te voegen. Investeerders zien mogelijkheden, maar doen graag hun eigen due diligence onderzoek. Als u de benodigde gegevens direct beschikbaar heeft, is dat van positieve invloed op de transactie. Informeer bij de gemeente naar de bereidwilligheid bij het aanpassen van een bestaand bestemmingsplan en de kosten die daarmee gemoeid zijn. U heeft dan een complete presentatie die u een geïnteresseerde investeerder kan overhandigen.

Adviesgesprek leegstaand vastgoed verkopen

Vastgoedeigenaren met leegstaand vastgoed zoeken naar oplossingen om de kosten te drukken. Zonder gebruikers of huurders levert een pand niets op, maar heeft u wel te maken met de maandelijkse kosten. Verkoop is een oplossing die u misschien overweegt. Er zijn verschillende strategieën die u daarbij tot uw beschikking heeft. Publiekelijk verkopen waarbij u hoopt op het hoogste bod is een mogelijkheid. Interessanter is het misschien om de herbestemmingsmogelijkheden te onderzoeken. Investeerders hebben steeds vaker interesse in leegstaand vastgoed dat opnieuw, maar met een andere bestemming gebruikt kan worden. Investment Builders laat u de mogelijkheden zien van zo’n vastgoedtransactie. Stel de vragen die u heeft aan onze adviseurs. U kunt ons telefonisch bereiken op +31 6 30 600 868.