Skip to content Skip to footer
Zoekt u informatie over vastgoed verkopen uit vennootschap? Het verkopen van vastgoed uit een onderneming of vennootschap is een belangrijke stap. Wanneer u de verkoop van vastgoed uit een vennootschap overweegt dan komt er veel op u af. Niet alleen de fiscale en juridische vraagstukken spelen een rol, ook de manier waarop u potentiële kopers bereikt is van belang om tot een rendabele overeenkomst te komen. Succesvol vastgoed verkopen uit vennootschap doet u met kennis van de markt en een netwerk van investeerders of beleggers. Hierbij is Investment Builders u graag van dienst.
Vastgoed verkopen uit vennootschap

Zakelijk vastgoed verkopen uit vennootschap

Zoekt u een koper voor vastgoed dat in uw vennootschap is opgenomen? Betreft het een commerciële ruimte? Of heeft u een horecapand dat u wilt verkopen? Het verkopen van bedrijfsmatig vastgoed is niet in elke branche even vanzelfsprekend. De pandemie heeft het afgelopen 1,5 jaar veel veranderingen gebracht. Met de opkomst van thuiswerken is de leegstand van bedrijfsmatig vastgoed toegenomen. Aan deze situatie lijkt voorlopig geen einde te komen. De Nederlandse overheid moedigt het thuiswerken op verschillende manieren toe. Om uw bedrijfspand vlot te verkopen kan begeleiding wenselijk zijn. Een vastgoedadviseur geeft passend advies en neemt u bepaalde onderdelen van het verkooptraject uit handen. Zaken die u met een vastgoedadviseur bespreekt zijn onder andere:

Vraagprijs vastgoed uit vennootschap

De vastgoedmarkt is voortdurend in beweging. Het aanbod en de vraag verschillen op dagelijkse basis en er zijn regels, maar ook wetten die op de verkoop van vastgoed van toepassing zijn. Hoe mooi de locatie van het pand dat u verkoopt ook is, het succes staat of valt bij een goed doordachte verkoopstrategie. Misschien heeft u een vraagprijs in gedachten of misschien heeft u daar nog niet over nagedacht. Taxatie is nodig voor het vaststellen van een vraagprijs die marktconform is. Wees terughoudend met een te hoge vraagprijs, waardoor het pand langer dan gewenst leegstaat en een snelle verkoop uitblijft. Bij het vaststellen van de vraagprijs wordt rekening gehouden met de staat van onderhoud, indeling van het pand, bestaande bestemmingsplannen en eventuele servicekosten. Zijn er gelijkwaardige panden in dezelfde omgeving die te koop staan en/of onlangs verkocht zijn? Onderzoek de vraag- en/of verkoopprijs die van toepassing is.

Samenstellen brochure en bezichtigingen

Het kan nodig zijn om een verkoopbrochure samen te stellen. Hierin staan de belangrijkste gegevens van het pand opgenomen. Voor het samenstellen van de brochure werkt u samen met de vastgoedadviseur. In de brochure is ruimte voor foto’s van het pand. Geïnteresseerde kopers ontvangen een brochure en kunnen een afspraak voor een bezichtiging maken. Afhankelijk van de verkoopstrategie bestaat de mogelijkheid voor een ‘open dag’. De adviseur houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en reacties van potentiële kopers.

Onderhandelen na het ontvangen van een bod

Spreekt een bod van een geïnteresseerde koper u aan? Dan is het mogelijk om te onderhandelen over de verkoopvoorwaarden. Dit doet u zelfstandig, maar als u hier geen ervaring in heeft, is het mogelijk om de adviseur namens u te laten onderhandelen. Op basis van de onderhandeling wordt duidelijk of de koper inderdaad over voldoende draagkracht en financiële middelen beschikt om de koop door te laten gaan. Afhankelijk van de situatie en het pand dat u vanuit een vennootschap verkoopt, heeft u met de Belastingdienst te maken. Laat u vooraf adviseren over de eventuele gevolgen en kosten van een zakelijke vastgoedtransactie.

Naar de notaris

Als er overeenstemming is bereikt met de koper, neemt de adviseur de koopovereenkomst met u door. Samen met de koper gaat u naar de notaris voor de ondertekening. Pas nadat beide partijen hebben getekend is de vastgoedtransactie juridisch bindend.

Manieren om vastgoed uit een vennootschap te verkopen

Vastgoed dat in uw vennootschap zit kan op de vrije markt te koop aangeboden worden, maar u kunt er ook voor kiezen om off market te verkopen. Het grootste verschil tussen beide strategieën is dat bij een off market verkoop er niet wordt geadverteerd voor het pand. Plaatsing op reguliere vastgoedwebsites blijft uit en er is minder tot geen concurrentie tussen geïnteresseerde kopers. Off market vastgoed heeft de naam exclusief te zijn. Dit komt doordat het alleen maar bij enkele mensen bekend is dat een pand te koop staat.

Vrije verkoop vastgoed

Fundainbusiness.nl is de bekendste vastgoedwebsite voor bedrijfspanden in de verkoop. Een enkele keer ziet u een pand of project dat ‘binnenkort in de verkoop’ komt. Deze weg kunt u ook volgen. In dat geval polst u zo eerst de belangstelling in het pand. Het is niet ondenkbaar dat u al een vroeg bod ontvangt of dat een geïnteresseerde koper zich meld. Vastgoed dat zichtbaar te koop is, wekt daarnaast de nieuwsgierigheid van buren en medeondernemers. Wanneer u dit liever niet heeft, is off market verkopen een uitstekend alternatief.

Vastgoed uit vennootschap stil verkopen

Stil verkopen beperkt de stroom bezoekers. Een percentage van de mensen die zich melden voor een bezichtiging in de vrije verkoop, doen dit om te zien hoe een pand er aan de binnenzijde uitziet. Ondanks deze nieuwsgierigheid hebben ze geen echte belangstelling om te kopen. Dit wordt met een stille verkoop vermeden. De vastgoedadviseur brengt het pand onder de aandacht van een beperkt aantal geïnteresseerden. Aan de ene kant leidt dit tot minder concurrentie en aan de andere kant is het mogelijk om flexibel en meer open te onderhandelen.

Informatie vastgoed uit vennootschap verkopen

Overweegt u om vastgoed uit uw vennootschap te verkopen? U heeft bij zo’n transactie onder meer te maken met belasting wetten en regels. Om naheffingsaanslagen en boetes te voorkomen is het belangrijk om u te laten adviseren over de mogelijkheden. Onze adviseurs hebben ruim 50 jaar ervaring op, in en met de vastgoedmarkt. We adviseren u graag over het verkopen van vastgoed dat in een vennootschap is opgenomen. Niet alleen kijken we daarbij naar de kosten en zaken die voor de belasting geregeld moeten worden, maar we geven u ook advies over de beste verkoopstrategie. Vul het contactformulier in of neem via info@investmentbuilders.nl, contact met ons op. We maken graag kennis met u.

Vastgoed verkopen uit vennootschap – FAQ

Als u bij de aankoop of nieuwbouw van het betreffende pand btw heeft teruggevorderd, gaat een herzieningsperiode in. Dit houdt in dat voor het jaar waarin u het pand in gebruik heeft genomen, en de negen jaren die daarop volgen, moet beoordelen of de btw teruggevorderd kan worden. Bij een belaste verkoop gaat voor de koper een nieuwe herzieningsperiode in. Verkoopt u zonder btw, terwijl u deze wel volledig heeft teruggevorderd dan bestaat de kans dat u hiervan een gedeelte terug moet afdragen.

Het energielabel is sinds 2015 wettelijk verplicht bij de oplevering, verhuur en verkoop van zogenaamde utiliteitsgebouwen. Hiertoe behoren scholen, horecapanden, kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen, winkelruimten, sporthallen en ziekenhuizen. Als het energielabel niet in orde is, riskeert u als eigenaar een boete.

Het off market aanbieden van vastgoed is een manier om zonder veel aandacht vastgoed te (ver)kopen. De verkoop wordt niet openbaar bekend gemaakt. Alleen maar een beperkt aantal geïnteresseerde kopers of investeerders is op de hoogte van de verkoop. Het is niet ongebruikelijk dat vastgoed uit een vennootschap op deze manier van eigenaar wisselt.

Een vastgoedadviseur heeft een groot zakelijk netwerk. Adviseurs werken samen met accountants, banken, investeerders, leasemaatschappijen, fiscalisten en overheden. Er is een breed en gevarieerd bestand van kandidaat-kopers, beleggers en investeerders die in staat zijn snel te handelen als er een mooie kans voorbij komt.

Nee, de verkoopprijs bij een off market vastgoeddeal hoeft niet lager te zijn dan de vraagprijs die u in gedachten heeft. Verkopers die verkopen om te verkopen hebben minder interesse in de uiteindelijke prijs. Ook bij verkoop buiten de markt onderhandelen verkoper en koper met elkaar. Het staat u vrij om in te gaan op een bod dat wordt uitgebracht.

Wanneer u kiest voor buiten de markt om verkopen, is het bij het grote publiek onbekend dat het pand te koop staat. Alleen kandidaat-kopers die interesse hebben in het soort vastgoed dat u te koop aanbiedt, worden op de verkoop attent gemaakt. Dit houdt het aantal bezichtigingen beperkt en voorkomt bovendien dat er mensen door uw bedrijfspand lopen die alleen maar komen kijken, maar die geen bedoeling hebben om een bod uit te brengen.

Ja, vastgoedadviseurs hebben op dagelijkse basis te maken met vastgoedtransacties en verkoopvoorwaarden. Uiteraard vindt er overleg plaats voordat een antwoord en/of een akkoord wordt gegeven. Ook wanneer u zelf bij de onderhandelingen aanwezig wilt zijn, is dat een mogelijkheid. Het is voor veel verkopers prettig om samen te werken met een adviseur die op de hoogte is van actuele wet- en regelgeving bij het verkopen van vastgoed uit een onderneming.