Skip to content Skip to footer
Wilt u vastgoed verkopen via vennootschap? Het verkopen van een bedrijfspand is onder andere aan bepaalde btw-regels gebonden. In principe is de verkoop van een bedrijfspand via een vennootschap vrijgesteld van btw, maar het is in sommige situaties toch voordeliger om btw te rekenen. Om hoge kosten te voorkomen is het belangrijk om een zakelijke vastgoedtransactie goed voor te bereiden en advies te vragen aan een belastingadviseur, een accountant en/of een vastgoedadviseur.
Vastgoed verkopen via vennootschap

Belastingregels vastgoed verkopen via vennootschap

Btw over vastgoed is door een koper alleen te betalen als het pand en/of onroerend goed nieuw is. Ook voor vastgoed dat minder dan 2 jaar geleden in gebruik is genomen wordt btw betaald. Dit houdt in dat ouder vastgoed in principe zonder btw verkocht wordt. Belast u, als verkoper, een pand toch met btw, dan heet dat optie voor belaste levering. Het is gebruikelijk om dit samen met een koper overeen te komen en vast te leggen in een notariële akte die door beide partijen is ondertekend. Een andere mogelijkheid is het indienen van een verzoek bij het kantoor, waaronder u als verkoper valt, van de Belastingdienst.

Wel of niet kiezen voor een belaste levering?

Wanneer u als verkoper btw heeft betaald bij het kopen van het pand, is het beter om bij verkoop te kiezen voor een belaste levering. Als u het pand, in de periode dat u het in bezit heeft gehad, voor 90% of meer heeft gebruikt voor btw belaste doeleinden, dan is het mogelijk om de btw als zogenaamde voorbelasting af te trekken. Bedrijfspanden hebben een lange levensduur, waardoor de voorbelasting over een periode van 10 jaar wordt verdeeld. Deze 10 jaar is bekend als de herzieningstermijn. Verkoopt u het pand binnen de herzieningstermijn verder en brengt u daarbij geen btw in rekening, dan moet u de voorbelasting terugbetalen. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van het aantal jaren dat u een pand in eigendom heeft gehad.

Gebruikt u een bedrijfspand deels privé?

U heeft ook met belastingen te maken als u een bijvoorbeeld een kantoor aan huis heeft. In dat geval moet het bedrijfsgedeelte voldoende van de privéruimte afgesplitst zijn om btw bij het kopen af te kunnen trekken. Het bedrijfsgedeelte van het pand mag tot het ondernemersvermogen gerekend worden. Dit gedeelte is dan aftrekbaar van de voorbelasting. Bij het verkopen van het pand, betaalt u alleen over het bedrijfsgedeelte btw. Is een ruimte niet te splitsen dan kunt in overleg met een accountant bepalen op welke manier u het pand berekent. Volledig of gedeeltelijk tot uw privévermogen of tot het ondernemingsvermogen. In geval van het laatste, betaalt u bij de verkoop van het pand omzetbelasting over de eventuele verkoopwinst.

Omzetbelasting verkoop bedrijfspand

Vastgoed verkopen via een onderneming heeft gevolgen voor de omzetbelasting. Win daarom vooraf altijd advies in. U weet dan op tijd waar u aan toe bent en waar u op belasting gebied rekening mee moet houden. Investment Builders heeft jarenlang ervaring op het gebied van de aan- en verkoop van zakelijk vastgoed. Onze adviseurs denken met u mee bij het verkopen van een bedrijfsruimte en winnen uitgebreid advies in bij de Belastingdienst.

Buitenlands vastgoed verkopen via onderneming

Verkoopt u via een onderneming vastgoed in het buitenland? Ook dan heeft u te maken met belastingregels, wetten en regelgeving die ter plaatse gelden. Het is niet verkeerd om uzelf voor te laten lichten over de regels zoals die in het betreffende land van toepassing zijn. Vastgoedtransacties liggen soms onder een vergrootglas en het geeft een meer zeker gevoel om vooraf op de hoogte te zijn van de voorwaarden waar een transactie aan moet voldoen. Zijn er regels met betrekking tot periode waarin een pand gekocht en doorverkocht mag worden? Hoe is de btw geregeld? Waar moet u rekening mee houden in geval van overdrachtsbelasting? Wie en waar maakt een verkoopovereenkomst in orde? Snelle vastgoeddeals lijken aantrekkelijk, maar ook in het buitenland zijn er wetten waar zowel verkopers als kopers zich aan moeten houden.

Dure extra kosten vermijden

Het onderzoeken of laten controleren van belastingregels en de wetgeving op de verkoop van bedrijfsmatig of residentieel vastgoed voorkomt dat u met hoge belastingaanslagen, naheffingsaanslagen en boetebedragen te maken krijgt. Deze vaak hoge bedragen zijn te vermijden als een transactie aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet. Bijstand van een fiscalist die de regels ter plaatse kent, is onmisbaar. Datzelfde geldt voor een vastgoedadviseur die namens u de afhandeling van de verkoop regelt.

Bedrijfsvastgoed verkopen

U kunt ook op een andere manier een bedrijfspand verkopen. Vooral wanneer u niet wilt verhuizen, maar wel uitbreidingsplannen heeft kan sale en leaseback een interessante optie zijn. In dat geval verkoopt u een bedrijfspand en huurt u het tegelijkertijd van de koper terug. In principe verandert er niets aan uw bedrijfsvoering. De onderneming blijft vanaf hetzelfde adres actief, maar u heeft wel de gelegenheid om te investeren in de uitbreiding. Het grote verschil is dat u niet langer de eigenaar van het bedrijfspand bent en dus maandelijkse huurbetalingen doet. Deze vorm van financieren wordt ook regelmatig toegepast op bedrijfsmiddelen en wagenparken. Het biedt voor- en nadelen voor zowel kopers als verkopers.

Advies over vastgoed verkopen

Overweegt u om vastgoed van uw onderneming te verkopen? De mogelijkheden zijn divers en afhankelijk van dat wat u voor ogen heeft. Onze ervaren adviseurs hebben ruim 50 jaar ervaring op de vastgoedmarkt en bespreken graag met u de verschillende opties. Zowel bij het verkopen van een gecombineerde woon- en bedrijfsruimte als bij het verkopen en terughuren van een bedrijfspand, geven we advies en ondersteuning. Maak een afspraak voor een adviesgesprek en ontdek wat Investment Builders voor u kan betekenen. Van het uitvoeren van een due-diligence onderzoek tot het zoeken van een geschikte investeerder voor uw bedrijfspand. Veel is mogelijk. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl en laat ons weten wat we voor u kunnen doen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Vastgoed verkopen via vennootschap – FAQ

Een onderneming kan besluiten vastgoed dat in eigendom is te verkopen. Dit is van invloed op de belastingen die u betaald. Ook uw balanspositie verandert.
Nee, het is een vastgoedtransactie zoals iedere andere. U zet een pand te koop en onderhandelt met geïnteresseerde kopers over de verkoopprijs en de voorwaarden. Als u daarbij tot overeenstemming komt, ondertekenen beide partijen een voorlopige verkoopovereenkomst. Zonder problemen en/of moeilijkheden met de financiering wordt de transactie gesloten met een akte van levering die door een notaris wordt opgesteld.

Verkoopwinst op een woning of bedrijfspand wordt soms in box 1 belast en blijft soms onbelast in box 3. Belastingvrij is verkoopwinst in situatie als u niet de intentie heeft gehad om snel winst te maken en/of als de gemaakte winst niet te voorzien is. Ook wanneer u zelf geen werkzaamheden heeft verricht is de verkoopwinst belastingvrij.

Laat een belastingconsulent of uw accountant aangifte doen van de verkoopwinst. Het is belangrijk om dit niet te vergeten en/of te laat te doen. Uw accountant is hiervan op de hoogte en weet hoe de transactie belast en aangegeven moet worden.

Ja. Het staat u vrij om met verschillende partijen te onderhandelen en het pand te verkopen aan degene die het beste bod en de aantrekkelijkste voorwaarden onderhandelt.

Vastgoedtransacties zijn vrijgesteld van btw. In bepaalde omstandigheden kunt u toch besluiten btw in rekening te brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u verkoopt aan een andere ondernemer. Vraag advies aan de Belastingdienst en/of uw accountant.

In veel gevallen is de levering van vastgoed een eigendomsoverdracht. Het pand wordt eigendom van de koper. De akte van levering wordt door de notaris aangemeld bij het Kadaster. Vanaf dat moment is het pand niet langer uw eigendom en gaan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over op de koper en dus nieuwe eigenaar.

Als u een snelle verkoop nastreeft, kunt u kiezen voor een off market verkoop. U spreekt een select aantal kopers aan en maakt de verkoop beperkt kenbaar. De selecte kopers beschikken over de mogelijkheid snel te handelen en hebben de financiële middelen doorgaans beschikbaar. Als u verkoopt om te verkopen en wanneer de verkoopprijs minder belangrijk is, is een off market transactie een interessante oplossing.

Vastgoedeigenaren werken niet uitsluitend samen met binnenlandse adviseurs en makelaars. Het is niet ondenkbaar om vastgoed via een buitenlandse vennootschap te kopen. Doe onderzoek naar het pand dat wordt aangeboden en vraag om meer informatie over de achtergrond. Ook deze transactie zal bij en door een notaris bekrachtigd worden.