Skip to content Skip to footer

U bent misschien een woningportefeuille te koop tegengekomen en vraagt zich nu af: ‘Is het kopen van meerdere verhuurwoningen in een keer een goeie investering?’ Het lijkt een veilige keuze om op eenvoudige manier te investeren in een woningportefeuille. Voordoet u ingaat op een woningportefeuille te koop, moet u voldoende tijd nemen om onderzoek te doen. Kijk naar de voor- en nadelen van deze investeringsstrategie. Verhuurvastgoed kopen is interessant, maar aan het behalen van rendement zitten verschillende haken en ogen.

Woningportefeuille te koop

Woningportefeuille te koop of opbouwen

Als u in vastgoed belegt, heeft u de keuze om zelf een vastgoedportefeuille op te bouwen, of te investeren in een bestaande portefeuille die te koop wordt aangeboden. Het kopen van een complete woningportefeuille is een snelle manier om uw bezit te laten groeien. Beginnend vastgoedbeleggers moeten zich realiseren dat het ineens verantwoordelijk zijn voor meerdere eigendommen, overweldigend kan zijn. Het opbouwen van een portefeuille is in dat geval de beste optie. Iedere investering die u aan een portefeuille toevoegt, kiest en analyseert u zorgvuldig. Slecht presterende vastgoedbeleggingen kunnen zo beperkt blijven. Onderzoek de voordelen en risico’s van investeren in bestaande woningportefeuilles.

Voordelen kopen vastgoedportefeuille

• Risicospreiding. Het kopen van een woningportefeuille is een strategie die beleggers volgen om de risico’s te beperken. Een gezonde mix van huurwoningen en appartementen beïnvloedt het rendement. Niet elk pand presteert op dezelfde manier. Door het tegelijk investeren in een gevarieerde mix van verhuurvastgoed, verkleint u het risico op slecht renderende beleggingen.
• Regelmatige cashflow. Het in eigendom hebben van een verhuurwoning of appartement, vergelijkt u het beste met het bezitten van aandelen in een bedrijf. Verliest het aandeel in waarde, dan zakt de waarde van uw aandelenportefeuille op gelijk voet mee. Een woning staat soms langer dan wenselijk leeg en heeft regelmatige onderhoudswerkzaamheden nodig. Als u meerdere eigendommen heeft, zijn er constante inkomsten ook als een pand leeg staat.
• Vermogen opbouwen. Beleggers die verschillende eigendommen hebben, zijn in staat sneller eigen vermogen op te bouwen. Dit kapitaal kan dienen om verder in verhuurvastgoed te investeren.

Risico’s kopen vastgoedportefeuille

• Kosten. Het kopen van een bestaande portefeuille is duur. Zonder onderzoek en voorbereiding, raken beginnend beleggers overweldigd door de maandelijkse lasten.
• Vastgoedbeheer. Het beheren van verhuurvastgoed is tijdrovend. Vooral als u eigendommen heeft die op verschillende locaties zijn gevestigd, is het moeilijk zelf invulling aan het beheer te geven.
• Financieringsproblemen. Het financieren van meerdere verhuurpanden is niet eenvoudig. Kredietverstrekkers zijn streng. Een van de voorwaarden kan zijn dat u een hogere kredietscore nodig heeft om gunstige financieringsvoorwaarden te krijgen. Vanwege het verhoogde risico brengen kredietverstrekkers een hogere rente in rekening.

Koop een vastgoedportefeuille

Beginnend vastgoedbeleggers hebben niet altijd baat bij het kopen van een bestaande woningportefeuille. Onderzoek is nodig en niet iedereen weet waar te beginnen met het voorbereiden van de vastgoedtransactie. In samenwerking met een vastgoedadviseur is het makkelijker bewegen, maar dan nog blijft u aan het einde van rit zitten met verhuurvastgoed dat onderhoud en beheer nodig heeft. Het zelf opbouwen van een vastgoedportefeuille is een strategie die het overwegen waard is. Zowel bij het kopen van een woningportefeuille als het volledig opbouwen van een portefeuille zijn er zaken die daarbij van belang zijn:

Richt een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op

Als u plannen heeft om te investeren in verhuurvastgoed, overweeg dan het oprichten van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap. Door het vastgoed in een BV op te nemen, beschermt u uw persoonlijke bezittingen tegen procesvoering. Het is ook makkelijker om persoonlijke van zakelijke inkomsten en uitgaven te onderscheiden. Een vennootschap kan de belastingdruk verlagen.

Verhuurvastgoed of woningportefeuille zoeken

Het zoeken en vinden van geschikt verhuurvastgoed doet u zelfstandig of in samenwerking met een vastgoedadviseur. Een adviseur beschikt over een zakelijk netwerk, waarbinnen te koop staand vastgoed sneller bekend is en waarbinnen het eenvoudig is om uw vraag naar geschikt vastgoed rond te laten gaan. Binnen het netwerk zijn overheden, vastgoedfondsen, investeringsmaatschappijen en particulieren betrokken.

Investeringsmogelijkheden analyseren

Zodra u een portefeuille of verhuurvastgoed tegenkomt dat u aanspreekt, is nader onderzoek en analyse nodig. Alleen zo bent u in staat het rendement en de waardevermeerdering te beoordelen. De manier waarop u de investering financiert, de hoogte van uw eigen inbreng en het rentepercentage telt u mee in de berekening. Zorg ervoor dat u een vastgoedbelegging met een positieve cashflow koopt. Dit maakt het makkelijker om uw portefeuille uit te breiden met nieuwe investeringen. Verhuurvastgoed waar geld bij moet, is een blok aan uw been waarbij het soms onmogelijk blijkt om het negatieve rendement om te draaien.

Verhuurvastgoed

Investeren in verhuurvastgoed is lonend, mits u vooraf voldoende onderzoek heeft verricht naar de kenmerken van het onroerend goed dat u op het oog heeft. Wat is de ligging van een pand? Hoe is de samenstelling van de wijk? Past het pand binnen uw investeringsplannen? Een gevarieerde portefeuille spreidt het risico dat u loopt en met de juiste variatie rendeert uw investering optimaal. Stel een investeringsplan samen. Niet alleen residentieel verhuurvastgoed biedt regelmatige huurinkomsten. Ook recreatief, commercieel en industrieel vastgoed bieden meerwaarde. Bedenk uzelf vooraf hoe u het beheer vorm geeft. Doet u dit gedeeltelijk of volledig zelf? Huurt u een vastgoedbeheer in? Het inhuren van een ervaren vastgoedbeheerder is vooral bij meerdere panden praktisch. De beheerder regelt huur gerelateerde zaken, onderhoudt contact met huurders en regelt reparatie- en/of onderhoudsverzoeken. Praten met een adviseur helpt bij het visualiseren van de plannen die u heeft.

Advies vastgoedportefeuille kopen

Het is een gegeven dat het kopen van een bestaande vastgoedportefeuille de voordelen vergroot, die gepaard gaan met verhuurvastgoed. De kans op financiële vrijheid is reëel. Het kopen van een kant-en-klare woningportefeuille is niet voor iedereen de juiste strategie. Voor een beginnend vastgoedbelegger is het niet raadzaam om direct een volle portefeuille te kopen. Zonder ervaring heeft u nauwelijks zicht op de risico’s. Het is dan beter om met een woning of appartement te beginnen en zo uw ervaring en portefeuille uit te breiden. Zoekt u naar een geschikte investeringsstrategie? Maak een afspraak voor een gesprek bij Investment Builders. U bereikt ons telefonisch op 085-5000777.

Woningportefeuille te koop – FAQ

Eenvoudig gezegd, een vastgoedportefeuille is een verzameling van onroerend goed beleggingsactiva. Er zijn documenten beschikbaar waarin zowel vroegere als huidige eigendommen in de portefeuille worden beschreven.

Ja. Wanneer u een portfolio wilt omzetten in liquide middelen is het mogelijk om een koper te zoeken. Deze strategie kan langer duren dan losse verkoop. Investeerders hebben niet allemaal de behoefte om een compleet portfolio te kopen. Met de juiste connecties kan een geïnteresseerde belegger gezocht worden.

Het spreekt van fatsoen en respect om uw huurders zelf te informeren over de verkoop van de woningen. Dit kan op elk willekeurig moment in het verkooptraject. Wees zorgvuldig en vertel dat er voor de huurders weinig veranderd. De huurprijs blijft ongewijzigd, alleen het rekeningnummer voor de maandelijkse huurbetalingen veranderd. Door in contact te blijven met uw huurders, voorkomt u ongerustheid door geruchten die rond gaan.

Vaak is het voor investeerders prettig om te weten dat een portfolio verhuurd is. Er zijn directe huurinkomsten te verwachten zonder dat daar veel inspanningen voor nodig zijn.

Gedeeltelijke leegstand betekent weliswaar dat er geen inkomsten zijn, maar het stelt een investeerder aan de andere kant in de gelegenheid om verbeteringen en moderniseringen aan te brengen. Als de woningen verhuur klaar zijn, kan een hogere huurprijs gevraagd worden.

  1. Kan een koper een due diligence onderzoek doen?
    Ja. Investeerders willen van tevoren weten wat ze kopen en hoe deze investering rendement oplevert. Wees daarom bereidt om inzage te geven in de portfolio die u verkoopt. Het is gebruikelijk om de koper een geheimhoudingsovereenkomst te laten ondertekenen. Zo bent u er zeker van dat uw gegevens niet open en bloot op straat komen te liggen.

Kapitaal is vaak een hekel punt. Om vastgoed te kopen is geld nodig. Beginnend beleggers beschikken meestal niet over de liquide middelen om in een koop een portefeuille te kopen. Ervaren investeerders weten welk bedrag ze beschikbaar hebben en zijn in staat snel te schakelen.

Schade door huurders, diefstal of vandalisme zijn de meest voorkomende problemen bij investeringen in vastgoed. Huurders die te laat of niet betalen, vergen tijd om tot een oplossing te komen, terwijl er bij vandalisme meestal geen bekende dader is. Vastgoedeigenaaren, of investeerders, sluiten verzekeringen af om het eigendom te beschermen.

Ja. Als u een koper vind die bereid is de vraagprijs te betalen en/of over de prijs te onderhandelen, bepaalt uzelf met wie u wel of niet praat. Let op dat u bij de onderhandelingen eventuele voorwaarden goed bespreekt, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.