Skip to content Skip to footer

Zoekt u informatie over woningportefeuille verkopen Almere? De markt voor beleggingen in woonvastgoed is de afgelopen snel veranderd en geprofessionaliseerd. Een toenemend aantal (inter)nationale investeerders richten hun pijlen op de Nederlandse woningmarkt. Het kan een interessant moment zijn om uw door de jaren heen opgebouwde woningportefeuille te kopen. Aan de andere kant als u een woningportefeuille verkopen Almere als kans ziet, is nu investeren een goede beslissing. Of u nu een woningportefeuille verkoopt of wilt kopen Investment Builders begrijpt uw behoefte aan gericht advies.

Woningportefeuille verkopen Almere

Onderhouden woningportefeuille verkopen Almere

Een goed onderhouden vastgoedportfolio laat in een oogopslag uw persoonlijke beleggingsdoelen en -strategieën zien. Het geeft niet alleen de voltooide vastgoedtransacties en huidige eigendommen weer, ook het succespercentage is zichtbaar. Wanneer u op zoek bent naar financiering om de portefeuille verder uit te breiden, is het goed uw koopfilosofie te omschrijven en/of na te denken om referenties bij te voegen van geldschieters waar u eerder mee heeft gewerkt. Verkoopt u uw vastgoedportefeuille? Het is belangrijk om aandacht te besteden aan zaken die investeerders willen weten. Alleen zo is een geslaagde verkoop mogelijk.

Verkoop doel verhuurvastgoed

Wat wilt u bereiken met uw beleggingsvermogen? Verkoopt u een enkel pand, of doet u de volledige portefeuille van de hand? Omdat verschillende beleggingen op elk moment anders presteren, is het nodig om uw einddoel vast te stellen. Hoewel het rendement van een portefeuille niet daalt vanwege een pand, zal de combinatie uiteindelijk van invloed zijn op de huurinkomsten en de resultaten die u behaalt. De soorten vastgoedinvesteringen die in uw portefeuille zijn opgenomen, spelen een rol bij het verwezenlijken van een passief inkomen.

Due diligence onderzoek

Bij het opbouwen van uw portefeuille heeft u aandacht besteed aan de cijfers. Cijfers vormen de basis van een investering in vastgoed. Cijfers geven transparantie en onthullen of een vastgoedtransactie wel of niet succesvol is. Geïnteresseerde kopers zullen een due diligence onderzoek willen verrichten, voordat ze tot koop overgaan. Het klaar hebben van financiële gegevens is in uw voordeel en is uitgesplitst naar verschillende getallen, zoals aankoopprijs, transactiekosten, winst, huurinkomsten, onderhoudskosten en andere (onvoorziene) kosten. De informatie die u in een verkoopbrochure en tijdens het due diligence onderzoek vrijgeeft, beantwoord vragen over de portefeuille. Uiteraard heeft een investeerder ook interesse in de mogelijkheden voor duurzame verbeteringen. Zorg dat u een samenvatting geeft van de reparaties en verbeteringen die u door de jaren heen aan het vastgoed heeft aangebracht en op welke manier dat van invloed is op de exploitatie.

Risicospreiding woonvastgoed

Investeerders hechten ook waarde aan risicospreiding. Hoewel het bij een bestaande vastgoedportefeuille gecompliceerd is, is het dikwijls gunstig om verschillende soorten verhuurvastgoed in eigendom te hebben. Eengezinswoningen en appartementen, maar ook studentenkamers zorgen voor spreiding. De kans op langdurige leegstand is beperkt. Investeerders kijken ook naar de omgeving waar de verhuurpanden liggen. Hoe is samenstelling van de wijk? Wat is de gemiddelde huurprijs die in de buurt wordt betaald? Is er sprake van leegstand en zo ja wat is de oorzaak daarvan? Investeren en beleggen heeft altijd een risico op onvoldoende rendement. Door vooraf een duidelijk beeld te scheppen van uw woningportefeuille in Almere komt u investeerders tegemoet.

Succes meten verkoop vastgoedportefeuille Almere

Zelfstandig of samen met een professionele vastgoedadviseur meet u het succes van uw vastgoedportfolio. De sleutel om het succes te meten is het toevoegen van prestatiestatistieken en het vergelijken van de cijfers in de loop van de tijd. Vergeet niet deze berekeningen regelmatig bij te werken, zodat u constant over actuele cijfers beschikt. Indicatoren die u helpen bij het meten van succes zijn:

• Kasstroom. De maatstaf die iedere vastgoedbelegger moet kennen. Het geeft in wezen de jaarinkomsten van verhuurvastgoed weer, minus de jaarlijkse kosten.
• Cash-on-cash return. Deel de netto cashflow door het aankoopbedrag van uw investering. De uitkomst geeft het cash-on-cash rendement weer.
• Economische leegstand. Vermenigvuldig het aantal leegstaande panden met 100 en deel dit door het aantal panden dat u verhuurd. Hierdoor bent u in staat uw leegstand te meten met andere gelijkwaardige panden in de omgeving.
• Vastgoedwaardering.

Vastgoedanalyse gebruiken

Vastgoedanalyse verwijst naar berekeningen die de prestaties van verschillende investeringen analyseren. Het is een belangrijk onderdeel van elke woningportefeuille, omdat ze een meetbaar hulpmiddel zijn dat het succes van uw investeringen volgt. Analyseren is om verschillende redenen nuttig. Bij het verkopen van uw portfolio vragen serieuze investeerders cijfermateriaal ter inzage. Wilt u niet dat het cijfermateriaal publiekelijk wordt? Teken samen met een kandidaat-koper een geheimhoudingsverklaring. Een goed systeem is om een spreadsheet te maken, zodat u de verschillende getallen makkelijk bekijkt en analyseert. Het is ook mogelijk om statistieken op te nemen om nog meer inzicht te krijgen. Het bijhouden van vastgoedanalyses is een uitstekende manier om uw portefeuille te bewaken, te verbeteren en verkoopsklaar te maken.

Verkoopbrochure en beeldmateriaal

Investeerders hebben niet alleen interesse in het cijfermateriaal. Een duidelijke omschrijving van de portefeuille is nodig. Hoe is het vastgoed samengesteld? Welke voorzieningen en faciliteiten zijn beschikbaar? Heeft de gemeente plannen om het bestemmingsplan voor de wijk aan te passen? Past de huidige huur bij de woning? Zijn de woningen voorzien van een energielabel? Zijn er subsidies beschikbaar om de woningen en/of appartementen te verduurzamen? Een verkoopbrochure geeft een overzicht van de huidige situatie en eventueel de toekomstmogelijkheden. Kies voor duidelijk beeldmateriaal en maak met huurders afspraken over eventuele bezichtigingen. Wanneer u alle documenten ter inzage heeft, is een snelle transactie mogelijk.

Adviesgesprek woningportefeuille verkopen

Heeft u een verhuurportefeuille en denkt u na over andere investeringen? Wilt u weten of het loont om uw vastgoedportfolio in een keer te verkopen? Onze ervaren vastgoedadviseurs praten met u over de kansen en mogelijkheden. Omschrijf uw doelstelling en geef een beschrijving van de inhoud van de portefeuille. Binnen ons zakelijke netwerk zijn investeerders die actief zoeken naar complete verhuurportfolio’s. De krapte op de woningmarkt, zorgt voor een vlotte verkoop. Twijfelt u tussen het verkopen van alleen maar een pand of alles? Neem gerust contact met ons op. Sparren werkt verhelderend. Investment Builders is telefonisch en/of via WhatsApp bereikbaar op +31 6 30600868. Of stuur een e-mail naar info@investmentbuilders.nl.