Skip to content Skip to footer
Is dit het juiste moment voor woningportefeuille verkopen Arnhem? Er zijn veel redenen die vastgoedeigenaren motiveren om hun eigendom te verkopen. De grootte van de portefeuille komt mogelijk niet meer overeen met de persoonlijke verwachtingen of omstandigheden. Veranderende omstandigheden, een gunstige marktsituatie leiden er toe dat u besluit om uw woningportefeuille verkopen Arnhem door te zetten. Soms is de verkoop de enige verstandige optie en bent u na de transactie in staat om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Het vrijgekomen kapitaal kan ook dienen als oudedagsvoorziening.
Woningportefeuille verkopen Arnhem

Overwegingen woningportefeuille verkopen Arnhem

Over het algemeen kost het veel moeite om zelf een vastgoedportefeuille te verkopen. Een succesvolle verkoop vraagt geduld, tijd en kennis op het gebied van onderhandelen. Ook als u ervaring heeft met vastgoedtransacties, is het verkopen van een complete portfolio anders. Bij het op de markt brengen van een portefeuille is het belangrijk om de eigenschappen en kenmerken te omschrijven. Het kan zijn dat er in uw portfolio vastgoed zit dat geen rendement oplevert zoals slooppercelen en/of onbebouwde percelen. Maak een omschrijving van de locatiekwaliteiten, de eigenschappen van het verhuurvastgoed, het jaarlijkse rendement en overzichten van de huurinkomsten.

Analyse en voorbereiding vastgoedportefeuille

U kent uw eigendommen. Voor geïnteresseerde kopers is het nodig om een duidelijke indeling te maken. Dit kan zijn per vastgoed type, per regio of de hoogte van de huur. Maak een presentatie van de voorzieningen en faciliteiten die in de wijk of gemeente aanwezig zijn. Omschrijf het pand nauwkeurig en plaats overzichtsfoto’s bij. Geef aan in welke staat van onderhoud de panden verkeren en welke reparaties en servicebeurten kortgeleden zijn uitgevoerd. U maakt hiermee duidelijk welke kosten eraan zitten te komen en wat op lange termijn nodig is om het pand in de beste mogelijke staat te houden.

Due diligence voorbereiden

Het is niet ondenkbaar dat een potentiële koper een due diligence onderzoek uit zal willen voeren. Om hier adequaat op in te spelen, bereidt u dit onderzoek voor. Dat betekent:

• Het samenstellen van korte reportages met een analytisch oogpunt.
• Bepaling van de huidige marktwaarde.
• Presentatie van risicospreiding en ontwikkelingspotentieel van de panden.
• Bepaling van eventuele onderhoudsachterstanden en een bijpassende kostenraming.
• Overzicht van huurprijzen en eventuele huurachterstanden.
• Verloop van ontruimingsprocedure en de bijkomende kosten.
• Analyse van de huur- en concurrentiestatus.

Due diligence onderzoek geeft een koper inzicht in de toestand van de vastgoedportefeuille en het te verwachten rendement. Voordat u de cijfers en documenten ter inzage geeft, is het gebruikelijk dat een geheimhoudingsverklaring door de koper wordt ondertekent.

Samengestelde woningportefeuille verkopen in Arnhem

Een portefeuille bestaat meestal uit meerdere woningen en appartementen. U heeft tijd en aandacht besteed aan het verspreiden van de risico’s en plukt daar de vruchten in de vorm van huurinkomsten van. Afhankelijk van de omvang en verspreiding van de woningen en appartementen heeft u het beheer van de portefeuille in eigen hand of uitbesteed aan een vastgoedbeheerder. Voor een vlotte verkoop is het praktisch om hier een omschrijving van te maken. Wat betaalt u aan maandelijkse kosten? Welke actie wordt ondernomen als een huurder te laat is met het betalen van de huur? Andere zaken die voor een koper interessant zijn om te weten, zijn voorgenomen wijzigingen in het bestemmingsplan. Ook bouwplannen van de gemeente in de wijk of omgeving waar het vastgoed zich bevindt, zijn van invloed op het eventueel toekomstige rendement van een pand.

Vraagprijs onderbouwen

Een van de belangrijkste punten bij het te koop aanbieden van een vastgoedportefeuille is de vraagprijs. Wees realistisch. Feit is dat het verkopen van een volledige portefeuille meestal minder oplevert dan wanneer de panden apart verkocht worden. Daar staat tegenover dat u maar een keer met het ‘gedoe’ rondom een vastgoedtransactie te maken heeft. U heeft met een koper te maken en onderhandelt met een partij. Beoordelingen en waardebepalingen van vergelijkbare woningen zijn essentieel. Speelt u op zeker? Laat een specialist een gedetailleerde waardebepaling maken. Uiteraard is het mogelijk een te hoge vraagprijs op te stellen. Hiermee loopt u het risico niet serieus genomen te worden. Investeerders nemen geen contact met u op en u blijft met de portefeuille zitten. Als de verkoopprijs daarentegen te laag is, bestaat het risico op financiële verliezen.

Advies vastgoedportfolio verkopen

U verkoopt niet dagelijks uw verhuurportfolio. Advies bij het samenstellen van een realistische vraagprijs is misschien wenselijk. Win ook vooral advies in over de fiscale gevolgen van de verkoop. U bent in veel gevallen belasting verschuldigd over de transactie. Een belastingconsulent is u hierbij van dienst. Om de juiste verkoopprijs te krijgen, moet u kunnen onderhandelen. Als dit niet uw specialisme is, is het raadzaam om een vastgoedadviseur in te schakelen. Investment Builders staat u bij met advies en praat met u over de beste strategie om een woningportfolio te verkopen.

Vakkundig onderhandelen

U heeft een verkoopprijs in gedachten. Deze prijs komt overeen met de normale vastgoedprijzen en is niet over de top. Als de portefeuille onder de aandacht van investeerders komt, kunt u biedingen verwachten. Deze liggen misschien onder de verwachte prijs. Onderhandelen is mogelijk. Wanneer u hier weinig ervaring in heeft, zal een investeerder al snel de voorwaarden naar zich toe trekken. Laat de vastgoedadviseur namens u onderhandelen. Dit geeft meer tijd en u bent in staat om over een voorstel na te denken zonder een overhaaste beslissing te nemen. Vakkundig onderhandelen geeft beide partijen een transactie waar tevreden op wordt teruggekeken.

Advies bij verkoop woningportefeuille

De vastgoedadviseurs van Investment Builders hebben een passie voor vastgoed. Er is meer dan 50 jaar ervaring van de vastgoedmarkt in huis en we staan u op verschillende manieren bij. Zo ook bij het verkopen van een verhuurde vastgoedportefeuille in Arnhem. U bepaalt welke zaken u aan ons uitbesteed en wat u zelf regelt. We nemen de mogelijkheden met u door en laten u zien welke transacties we eerder hebben begeleidt. Ook als u nog niet zeker weet of u uw portefeuille volledig of toch gedeeltelijk wilt verkopen, geven we u gericht advies. Neem gerust contact met ons op. U bereikt ons telefonisch of via WhatsApp op +31 60 30 600 868.