Skip to content Skip to footer

Wat is het beste moment voor woningportefeuille verkopen Den Haag? Heeft u door de jaren heen zorgvuldig een vastgoedportefeuille opgebouwd met appartementen en eengezinswoningen? Maandelijks heeft u aanvullende inkomsten en over de jaren heen is de waarde van uw portefeuille gestegen. In dat opzicht is er geen reden waarom u zou moeten verkopen. Uiteindelijk levert uw vastgoedportfolio inkomen op en heeft u een zekere mate van financiële vrijheid. Toch zijn er omstandigheden waarin een woningportefeuille verkopen Den Haag het overwegen waard is.

Woningportefeuille verkopen Den Haag

Redenen woningportefeuille verkopen Den Haag

Portefeuilleverkopers hebben de mogelijkheid om een volledige portfolio in een keer te verkopen, of opgedeeld in afzonderlijke panden aan meerdere kopers tegelijk. Het verkopen van een portefeuille stelt verkopers in staat om beslissingen te nemen met verkoopprijzen voor een groep activa die normaal gesproken met een kortingspercentage in een keer verkocht zou worden. Gelijktijdige verkoop maakt het mogelijk om winsten en verliezen over de hele verhuurportefeuille te compenseren. Iets wat niet mogelijk is bij een standaard verkoopproces. Redenen om een woningportefeuille in Den Haag te verkopen zijn persoonlijk, maar hebben overeenkomsten:

Levensbedreigende situatie

Als zich, om wat voor reden dan ook, een noodsituatie binnen uw persoonlijke leven voor doet, kan dat een goed moment zijn om te kijken naar de liquidatie van verhuurvastgoed. De reden waarom u dat doet, is om mogelijke onverwachte kosten te dekken. Natuurlijk is het goed om op elk moment een zekere buffer te hebben om onverwachte situaties de hand te bieden, zonder dat dit van invloed is op uw vastgoedportefeuille. Gedeeltelijke of volledige verkoop is iets wat u in gedachten moet houden, omdat u niet weet wat de dag van morgen brengt.

Ingrijpende veranderingen vastgoedmarkt

De vastgoedmarkt is gevoelig voor trends en verschuivingen. Momenteel is er sprake van een nijpend tekort aan woonruimte zowel in de verkoop als in de verhuur. Investeerders en beleggers in vastgoed staan erom bekend dat ze de markt volgen en inspelen op verschuivingen. Dit levert vaak een aardig rendement op en de waardestijging van het vastgoed maakt verkoop interessant. Als u ziet dat de markt verandert kan het aantrekkelijk zijn om een pand of meerdere objecten uit uw portefeuille te verkopen.

Nieuwe investeringen

Als u een gevarieerde woningportefeuille heeft opgebouwd en u heeft maandelijkse huurinkomsten, dan komt er een moment dat u uw investering eruit haalt. Voor sommige beleggers is dit aanleiding om de portefeuille na te lopen en over nieuwe investeringen na te denken. Verkoop van de vastgoedportefeuille stelt u in staat om andere investeringen te doen. Misschien richt u zich op andere soorten vastgoed en heeft u kapitaal nodig om uit te breiden.

Verkoopplan vastgoedportefeuille

Het te koop aanbieden van een woningportefeuille is anders dan een enkel pand verkopen. Afhankelijk van de strategie die u heeft, stelt u eerst orde op zaken. Verkoopt u alleen maar een of enkele woningen? Verkoopt u de complete portefeuille? De samenstelling van het verhuurvastgoed is van invloed op de aantrekkingskracht en verkoopprijs van uw portfolio. Er zijn investeerders en opkopers die zich richten op het aankopen van complete woonportfolio’s, maar deze betalen niet altijd de prijs die u in gedachten heeft. Hou rekening met een kortingspercentage. Stel een verkoopbrochure samen.

Nieuwsgierigheid of serieuze interesse

Stel een korte samenvatting samen waarin u aangeeft hoe de vastgoedportefeuille is opgebouwd. Deze informatie is zichtbaar voor iedereen. Zowel voor mensen die alleen meer willen weten over de eigendommen die u heeft als voor serieuze investeerders. Kopers die daadwerkelijk interesse hebben om uw portefeuille over te nemen, melden zich vanzelf. Als dat gebeurt, overlegt u een meer uitgebreide verkoopbrochure. De brochure bevat informatie over het soort verhuurvastgoed, de geschatte waarde, de staat van onderhoud, de jaarlijkse inkomsten en kosten en plannen die de gemeente heeft voor de omgeving.

Bezichtigingen plannen

Investeerders willen weten hoe de werkelijke staat van onderhoud is. Beeldmateriaal dat in de verkoopbrochure is bijgevoegd, geeft een eerste idee. Op een bepaald moment in het verkooptraject wil een koper het vastgoed zien. Maak dit vooraf kenbaar bij uw huurder(s). U geeft een huurder de tijd om persoonlijke zaken op te ruimen. Het plannen en begeleiden van de bezichtigingen kunt u zelf doen of aan een vastgoedadviseur over laten.

Due diligence onderzoek

Kopers van uitgebreide portefeuilles passen voor de koop een due diligence onderzoek toe. Ze willen de risico’s kennen voordat ze een bod uitbrengen en met de feitelijke onderhandelingen beginnen. Wees open en geef inzage in de stukken die gevraagd worden. Bent u niet zeker wat u wel of niet moet laten zien? Vraag hulp en advies bij de verkoop van uw woningportefeuille in Den Haag.

Koop breekt geen huur

Een ander punt van aandacht bij het verkopen van een woningportfolio zijn uw huurders. Vaak is de vraag of en op welk moment in een verkooptraject huurders geïnformeerd moeten worden over de transactie. Voor een huurder verandert er met de verkoop van het pand op zich niet veel. De huur mag door een koper niet zomaar verhoogd worden en alleen het rekeningnummer voor de maandelijkse huurbetalingen is anders. Bij uitgebreide portfolio’s is het bij huurders niet altijd bekend dat het pand dat ze huren verkocht wordt en wisselt verhuurvastgoed geruisloos van eigenaar.

Succesvol uw woningportefeuille in Den Haag verkopen

Heeft u verhuurvastgoed in Den Haag en omstreken en overweegt u verkoop? Het verkopen van een woningportefeuille kan op slimme en snelle manier plaatsvinden. Het is niet nodig om de eigendommen publiekelijk te koop te zetten. Investment Builders adviseert en assisteert u bij het off market verkopen van verhuurvastgoed. Onze adviseurs brengen de portefeuille onder de aandacht van investeerders binnen ons zakelijke netwerk. Ook wanneer u alleen maar een of enkele panden wilt verkopen, zijn we u graag van dienst. We kijken naar de mogelijkheden en stellen samen met u een verkoopplan op, waarbij we aandacht besteden aan de (fiscale) gevolgen van de transactie. Niet alleen hebben onze adviseurs meer dan 50 jaar ervaring op de vastgoedmarkt, we kennen de huidige trends en weten hoe een geslaagde transactie eruit ziet. Bel ons gerust voor het maken van een afspraak.

Woningportefeuille verkopen Den Haag – FAQ

Losstaand van het feit of het een verhuurde of leegstaande woningportefeuille betreft, zijn er (inter)nationale investeerders en beleggers waarvan het bekend is dat ze willen investeren in Den Haag. Rondvragen binnen uw zakelijke netwerk levert verrassende antwoorden en mogelijkheden op.

Het is niet nodig om een portfolio op te splitsen, al kan dat wel. Afhankelijk van dat wat u precies wilt verkopen, bepaald uzelf hoe de portefeuille wordt aangeboden: in zijn geheel of met de mogelijkheid tot het verkopen van losse panden.

Ja, als u een woningportefeuille te koop aanbied, staat het particulieren, beleggers en investeerders vrij om een bod uit te brengen. Dat u aan iedereen mag verkopen, wil niet meteen zeggen dat een belegger in staat is de vraagprijs te betalen.

Het heeft geen zin om inzage te verlenen en due diligence te laten doen door kopers die naderhand niet over voldoende financiële middelen beschikken. U mag voorwaarden stellen, voordat u inzage geeft.

De beste manier om woonvastgoed te verkopen, is door verkoop aan een andere verhuurder die op zoek is naar een goede investering. Een investeerder zal voor de koop een due diligence onderzoek willen verrichten. Het grote voordeel is dat een koper direct inkomsten heeft uit de huuropbrengsten.

U verkoopt uw portefeuille voor de actuele marktwaarde en het liefste iets meer. Om de waarde te kennen kunt u contact opnemen met een vastgoedadviseur die u op basis van taxatie een inschatting van de waarde geeft op basis van de huidige marktomstandigheden.

Zittende huurders merken weinig van de verkoop van een woningportefeuille. Koop breekt geen huur, betekent dat in de meeste situaties de huurders gewoon blijven huren. Alleen het rekeningnummer voor de huurbetalingen wijzigt. Het is voor kopers vaak een aantrekkelijke gedachte om na de investering direct huurinkomsten te hebben.

Afhankelijk van de samenstelling van het onroerend goed, zijn er investeerders die altijd op zijn naar een nieuwe investering. Actief netwerken helpt bij het onder de aandacht brengen van uw portefeuille.

Raadpleeg een vastgoedadviseur en/of een belastingconsulent. Deze kunnen u meer vertellen over het betalen van belasting bij het verkopen van onroerend goed.

Hoe en/of u huurders op de hoogte brengt van een vastgoedtransactie is aan u. Om onrust en geruchten te voorkomen is het een idee om uw huurders te informeren over uw voornemen tot verkoop. Geef daarbij aan dat er voor de huurders zelf niets verandert en dat ze gewoon kunnen blijven wonen.