Skip to content Skip to footer
Bent u benieuwd hoe u een woningportefeuille verkopen Rotterdam het beste vorm geeft? Als u een vastgoedportefeuille heeft en er eigen vermogen uit wil halen, dan vraagt u zich misschien af welke verkoopprijs u kunt verwachten. Aan de andere kant is er de vraag wie uw portfolio koopt en wat er met uw huurders gebeurt. Het is veel om over na te denken. Met meer dan 50 jaar ervaring bij Investment Builders, zijn we gespecialiseerd in het verkopen en kopen van vastgoedportfolio’s. Het proces van uw woningportefeuille verkopen Rotterdam wordt door onze vastgoedadviseurs op maat begeleidt.
Woningportefeuille verkopen Rotterdam

Aandachtspunten woningportefeuille verkopen Rotterdam

De meeste vastgoedeigenaren die een verhuurde woningportefeuille willen verkopen, doen dit off market. Er zijn een aantal factoren om rekening mee te houden, zoals:

• De doelstelling van de verkoop, waarom wilt u verkopen?
• Verkoopt u alleen maar een eigendom, meerdere of de volledige portefeuille?
• Is de verkoop van invloed op uw fiscale situatie? Vraag advies aan een belastingconsulent.
• Hoe is de staat van onderhoud van de eigendommen die u verkoopt? Zijn onderhoud, reparaties of vervanging nodig?
• Zijn de huurprijzen actueel en dus aantrekkelijk voor een investeerder?

De punten hangen met elkaar samen, in die zin dat als u al uw eigendommen samen in een mooie portefeuille verkoopt, u een forfaitair bedrag krijgt. Dit geweldig als u het eigen vermogen nodig heeft om andere investeringen te doen, maar het betekent mogelijk ook dat u minder krijgt dan verwacht.

Korting op vastgoedportefeuille

Investeerders verwachten korting als ze een woningportefeuille kopen. Als u uw eigendommen in een koop verkoopt, is het niet vreemd om korting te geven. Door de veranderde vastgoedsituatie en de grote vraag naar woonvastgoed, is het verkopen van een portfolio niet vreemd. Vlotte verkoop voor een eerlijke prijs is niet ondenkbaar. De echte vraag is; hoeveel korting geeft u bij de verkoop van uw woningportefeuille in Rotterdam? Dit percentage varieert van 5% tot 25%, het gaat erom op het punt te komen dat zowel u als de koper tevreden zijn. Goed onderhandelen is nodig.

Presentatie tip

Het verkopen van een verhuurde woningportefeuille kan moeizaam verlopen, omdat een investeerder bezichtigingen en onderzoek van de panden vereist. Wanneer u uw portefeuille in een transactie wilt verkopen is het mogelijk om samen met een vastgoedadviseur een promotiebrochure voor investeerders samen te stellen. Waarbij spreadsheet, cijferkundig materiaal en foto’s van het portfolio aan zijn toegevoegd. In een later stadium bezoekt u samen met een geïnteresseerde investeerder het vastgoed.

Manieren om een verhuurde woningportefeuille te verkopen

De beste manier om een verhuurde vastgoedportfolio te verkopen is subjectief en hangt af van de doelen die u heeft. De beste manier om te beginnen met verkopen is door het verzamelen van informatie over uw eigendommen en het benaderen van een vastgoedadviseur die ervaring heeft met het verkopen van verhuurportfolio’s. Een adviseur beantwoord uw vragen en zet een strategie uit om tot een succesvolle transactie te komen. Het vaststellen van een goede verkoopprijs op basis van zaken als opbrengsten, markthuur, omgeving en toekomstige ontwikkelingen en zelfs onderhandelen over de voorwaarden zijn zaken die een adviseur voor of samen met u doet. Een ervaren vastgoedadviseur kan uw woningportfolio aanbieden binnen een zakelijk netwerk.

Off market verhuurvastgoed verkopen

In veel gevallen is het off market verkopen van een woningportfolio in verhuurde staat een prima strategie. De panden komen niet openbaar op de markt en wisselen vrijwel geruisloos van eigenaar. Het is belangrijk om uw huurders niet ongerust te maken. Kies voor open communicatie en geef op tijd aan wat er staat te gebeuren. Daarbij geeft u tegelijk aan dat de huurovereenkomst van kracht blijft en dat de huurprijs ongewijzigd blijft. Verhuurd vastgoed is voor investeerders interessant, omdat er meteen na aankoop inkomsten zijn. Een vastgoedadviseur begeleidt dit proces, geeft advies en peilt binnen een zakelijk netwerk naar de interesse voor uw woningportefeuille in Rotterdam.

Snel verkopen vastgoedportfolio

Afhankelijk van uw doelstelling om een vastgoedportefeuille te verkopen, is een snelle verkoop niet ondenkbaar. Investment Builders helpt u bij het verkopen van uw verhuurvastgoed. Streeft u een snelle verkoop na? Het verkopen aan een opkoper of via een vastgoed veiling is een strategie om over na te denken. Via een opkoper of middels een veiling verkoopt u naar verwachting voor een lagere prijs dan de beoogde verkoopprijs. Daar staat tegenover dat u met een snelle transactie beschikt over kapitaal om andere investeringen te doen.

Advies van vastgoedprofessionals

Een goede, gespecialiseerde adviseur helpt u bij het verzamelen van alle informatie die u nodig heeft om de juiste keuze te maken. Hierbij wordt gekeken naar de doelen die u heeft en de in- en externe factoren die daarop van invloed zijn. Heeft u alle informatie verzameld? Een gesprek met een accountant en/of belastingadviseur is nodig om advies in te winnen over de belasting die u verschuldigd bent na het verkopen van verhuurvastgoed. Bij het verkopen van een volledig vastgoedportfolio heeft u kapitaal tot uw beschikking. Een accountant geeft adviezen en tips om afdracht aan de belastingdienst zo gunstig mogelijk te houden. Het geeft een gevoel van zekerheid om vooraf te weten wat u kunt verwachten bij het verkopen van verhuurvastgoed.

Advies woningportefeuille in Rotterdam verkopen

Heeft u verhuurvastgoed in Rotterdam en overweegt u te verkopen? Een vastgoedadviseur licht de mogelijkheden toe. Verkoopt u een pand of doet u de volledige portefeuille van de hand? Omstandigheden variëren en verhuurvastgoed is gevarieerd. Een portefeuille kan bestaan uit voornamelijk eengezinswoningen, maar ook combinaties van appartementen, seniorenwoningen en vrijstaande huizen behoren tot sommige portfolio’s. Onze adviseurs hebben veel ervaring met het verkopen van verhuurde panden en volledige portefeuilles. We bieden advies en begeleiding vanaf het eerste moment tot en met de overdracht van het eigendom. Het maken van een samenvatting en presentatie met de belangrijkste kenmerken en details van de panden is een eerste stap in het verkooptraject. We stellen uw portefeuille voor binnen ons netwerk en benaderen investeerders die interesse hebben in het vastgoed dat u aanbiedt. Als u meer wilt weten over het verkopen van een verhuurde woningportefeuille, neem dan gerust contact met ons op.

Woningportefeuille verkopen Rotterdam – FAQ

Afhankelijk van het type vastgoed, de staat van onderhoud, de samenstelling van de wijk en de ligging worden woningen vaak voor hogere prijzen dan de vraagprijs verkocht. Woningportefeuilles zijn bij (inter)nationale beleggers gewild en u kunt rekenen op een interessante verkoopprijs.

Ja, investeerders zien de meerwaarde van verhuurd vastgoed. Het is de meest gebruikelijke transactie om een woningportefeuille met huurders te verkopen. Een investeerder heeft direct inkomsten door de huurbetalingen. Aan de andere kant zal een koper due diligence onderzoek doen en met aandacht kijken naar de eventuele problematische huurders en/of achterstallige huurgelden.

In principe verandert er weinig voor huurders. Koop breekt geen huur is een principe dat bij deze transactie van toepassing zal zijn. De huurprijs mag niet verhoogd worden en de lopende contracten blijven van kracht.

Als u een woningportefeuille verkoopt, kan het voordelig zijn om bepaalde onderhoudswerkzaamheden en/of reparaties uit te voeren. De kosten van ingrijpende verbouwingen vertalen zich niet altijd in de verkoopprijs.

De notaris regelt de afwikkeling van de vastgoedtransactie. De overeengekomen koopsom wordt naar de notaris overgemaakt. U ontvangt het bedrag binnen een paar dagen. De notaris meldt de transactie bij het Kadaster.

Normaal gesproken worden in de voorwaarden ontbindende factoren opgenomen. Als een koper bijvoorbeeld niet aan financiële verplichting kan voldoen is dat een reden om het contract te laten vervallen. Als een koopovereenkomst is ondertekend en een koper bedenkt zich om persoonlijke redenen, is er sprake van juridisch bindende overeenkomst die niet zomaar eenzijdig opgezegd kan worden.

Zolang vastgoed uw eigendom is, mag u verkopen aan de verkoper waar u mee tot overeenstemming komt. Het gebeurt regelmatig dat vastgoed uit een portefeuille als eerste aan huurders wordt aangeboden. In de meeste gevallen beschikt een huurder over de toestemming om een pand in Rotterdam te mogen huren. Als de financiering rond komt, is er niets wat uw huurder in de weg staat om eigenaar van de woning te worden.

Afhankelijk van de samenstelling van het portfolio kan de verkoop snel gaan. Als u een geïnteresseerde koper vind die over voldoende financiële middelen beschikt, is een transactie een kwestie van een paar dagen. Bij minder actueel vastgoed kan het wat langer duren.

Vastgoedbeleggers hebben niet alleen maar interesse in grote, uitgebreide portfolio’s. Ook kleinere portefeuilles zijn interessant. Maak de verkoop bekend binnen uw netwerk of zoek samen met een van onze vastgoedadviseurs naar een geïnteresseerde koper. Als de presentatie goed is en een investeerder rendement ziet in de woningen, hoeft ook een kleine portefeuille niet lang te koop te staan.